Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

7. díl - Dědičnost a polymorfismus

C++ Objektově orientované programování Dědičnost a polymorfismus

V minulém tutoriálu o C++ jsme dokončili naši arénu, simulující zápas dvou bojovníků. Dnes si opět rozšíříme znalosti o objektově orientovaném programování. V úvodním dílu do OOP jsme si říkali, že OOP stojí na třech základních pilířích: zapouzdření, dědičnosti a polymorfismu. Zapouzdření a používání modifikátoru private nám je již dobře známé. Dnes se podíváme na zbylé dva pilíře.

Dědičnost

Dědičnost je jedna ze základních vlastností OOP a slouží k tvoření nových datových struktur na základě starých. Vysvětleme si to na jednoduchém příkladu:

Budeme programovat informační systém. To je docela reálný příklad, abychom si však učení zpříjemnili, bude to informační systém pro správu zvířat v ZOO :) Náš systém budou používat dva typy uživatelů: uživatel a administrátor. Uživatel je běžný ošetřovatel zvířat, který bude moci upravovat informace o zvířatech, např. jejich váhu nebo rozpětí křídel. Administrátor bude moci také upravovat údaje o zvířatech a navíc zvířata přidávat a mazat z databáze. Z atributů bude mít navíc telefonní číslo, aby ho bylo možné kontaktovat v případě výpadku systému. Bylo by jistě zbytečné a nepřehledné, kdybychom si museli definovat obě třídy úplně celé, protože mnoho vlastností těchto 2 objektů je společných. Uživatel i administrátor budou mít jistě jméno, věk a budou se moci přihlásit a odhlásit. Nadefinujeme si tedy pouze třídu Uzivatel (nepůjde o funkční ukázku, dnes to bude jen teorie, programovat budeme příště):

class Uzivatel
{
private:
    string jmeno;
    string heslo;
    int vek;
public:
    bool Prihlasit(string heslo)
    {
        ...
    }

    bool Odhlasit()
    {
        ...
    }

    void NastavVahu(Zvire zvire)
    {
        ...
    }

    ...
}

Třídu jsem jen naznačil, ale jistě si ji dokážeme dobře představit. Bez znalosti dědičnosti bychom třídu Administrator definovali asi takto:

class Administrator
{
private:
    string jmeno;
    string heslo;
    int vek;
    string telefonniCislo;
public:
    bool Prihlasit(string heslo)
    {
        ...
    }

    bool Odhlasit()
    {
        ...
    }

    void NastavVahu(Zvire zvire)
    {
        ...
    }

    void PridejZvire(Zvire zvire)
    {

    }

    void VymazZvire(Zvire zvire)
    {

    }

    ...
}

Vidíme, že máme ve třídě spoustu redundantního (duplikovaného) kódu. Jakékoli změny musíme nyní provádět v obou třídách, kód se nám velmi komplikuje. Nyní použijeme dědičnost, definujeme tedy třídu Administrator tak, aby z třídy Uzivatel dědila. Atributy a metody uživatele tedy již nemusíme znovu definovat, C++ nám je do třídy sám dodá:

class Administrator: public Uzivatel
{
private:
    string telefonniCislo;
public:
    void PridejZvire(Zvire zvire)
    {

    }

    void VymazZvire(Zvire zvire)
    {

    }

    ...
}

Vidíme, že ke zdědění jsme použili operátor ":". V anglické literatuře najdete dědičnost pod slovem inheritance.

V příkladu výše nebudou v potomkovi přístupné privátní atributy, ale pouze atributy a metody s modifikátorem public. Private atributy a metody jsou chápány jako speciální logika konkrétní třídy, která je potomkovi utajena, i když ji vlastně používá, nemůže ji měnit. Abychom dosáhli požadovaného výsledku, použijeme nový modifikátor přístupu protected, který funguje stejně, jako private, ale dovoluje tyto atributy dědit. Začátek třídy Uzivatel by tedy vypadal takto:

class Uzivatel
{
protected:
    string jmeno;
    string heslo;
    int vek;

    ...

Když si nyní vytvoříme instance uživatele a administrátora, oba budou mít např. atribut jmeno a metodu Prihlasit(). C++ třídu Uzivatel zdědí a doplní nám automaticky všechny její atributy.

Výhody dědění jsou jasné, nemusíme opisovat oběma třídám ty samé atributy, ale stačí dopsat jen to, v čem se liší. Zbytek se podědí. Přínos je obrovský, můžeme rozšiřovat existující komponenty o nové metody a tím je znovu využívat. Nemusíme psát spousty redundantního (duplikovaného) kódu. A hlavně - když změníme jediný atribut v mateřské třídě, automaticky se tato změna všude podědí. Nedojde tedy k tomu, že bychom to museli měnit ručně u 20ti tříd a někde na to zapomněli a způsobili chybu. Jsme lidé a chybovat budeme vždy, musíme tedy používat takové programátorské postupy, abychom měli možností chybovat co nejméně.

O mateřské třídě se někdy hovoří jako o předkovi (zde Uzivatel) a o třídě, která z ní dědí, jako o potomkovi (zde Administrator). Potomek může přidávat nové metody nebo si uzpůsobovat metody z mateřské třídy (viz dále). Můžete se setkat i s pojmy nadtřída a podtřída.

Další možností, jak objektový model navrhnout, by bylo zavést mateřskou třídu Uzivatel, která by sloužila pouze k dědění. Z Uzivatel by potom dědili Osetrovatel a z něj Administrator. To by se však vyplatilo při větším počtu typů uživatelů. V takovém případě hovoříme o hierarchii tříd, budeme se tím zabývat ke konci této sekce. Náš příklad byl jednoduchý a proto nám stačily pouze 2 třídy. Existují tzv. návrhové vzory, které obsahují osvědčená schémata objektových struktur pro známé případy užití. Zájemci je naleznou popsané v sekci Návrhové vzory, je to však již pokročilejší problematika a také velmi zajímavá. V objektovém modelování se dědičnost znázorňuje graficky jako prázdná šipka směřující k předkovi. V našem případě by grafická notace vypadala takto:

Dědičnost objektů – grafická notace

Datový typ při dědičnosti

Obrovskou výhodou dědičnosti je, že když si vytvoříme proměnnou s datovým typem mateřské třídy, můžeme do ni bez problému ukládat i její potomky. Je to dané tím, že potomek obsahuje vše, co obsahuje mateřská třída, splňuje tedy "požadavky" (přesněji obsahuje rozhraní) datového typu. A k tomu má oproti mateřské třídě něco navíc. Můžeme si tedy udělat pole typu Uzivatel a v něm mít jak uživatele, tak administrátory. S proměnnou to tedy funguje takto:

Uzivatel u = new Uzivatel("Jan Novák", 33);
Administrator a = new Administrator("Josef Nový", 25);
// Nyní do uživatele uložíme administrátora:
u = a;
// Vše je v pořádku, protože uživatel je předek
// Zkusíme to opačně a dostaneme chybu:
a = u;

V C++ je mnoho konstrukcí, jak operovat s typy instancí při dědičnosti, podrobně se na ně podíváme během seriálu.

Jazyky, které dědičnost podporují, buď umí dědičnost jednoduchou, kde třída dědí jen z jedné třídy, nebo vícenásobnou, kde třída dědí hned z několika tříd najednou. Vícenásobná dědičnost se v praxi příliš neosvědčila, časem si řekneme proč a ukážeme si i jak ji obejít, C++ ji ovšem podporuje.

Polymorfismus

Nenechte se vystrašit příšerným názvem této techniky, protože je v jádru velmi jednoduchá. Polymorfismus umožňuje používat jednotné rozhraní pro práci s různými typy objektů. Mějme například mnoho objektů, které reprezentují nějaké geometrické útvary (kruh, čtverec, trojúhelník). Bylo by jistě přínosné a přehledné, kdybychom s nimi mohli komunikovat jednotně, ačkoli se liší. Můžeme zavést třídu GeometrickyUtvar, která by obsahovala atribut barva a metodu vykresli. Všechny geometrické tvary by potom dědily z této třídy její interface (rozhraní). Objekty kruh a čtverec se ale jistě vykreslují jinak. Polymorfismus nám umožňuje přepsat si metodu vykresli u každé podtřídy tak, aby dělala, co chceme. Rozhraní tak zůstane zachováno a my nebudeme muset přemýšlet, jak se to u onoho objektu volá.

Polymorfismus bývá často vysvětlován na obrázku se zvířaty, která mají všechna v rozhraní metodu Speak(), ale každé si ji vykonává po svém.

Polymorfismus

Podstatou polymorfismu je tedy metoda nebo metody, které mají všichni potomci definované se stejnou hlavičkou, ale jiným tělem. Polymorfismus si spolu s dědičností vyzkoušíme příště na bojovnících v naší aréně. Přidáme mága, který si bude metodu Utoc() vykonávat po svém pomocí many, ale jinak zdědí chování a atributy bojovníka. Zvenčí tedy vůbec nepoznáme, že to není bojovník, protože bude mít stejné rozhraní. Bude to zábava :)


 

  Aktivity (4)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Ještě nikdo nehodnotil, buď první!


 


Miniatura
Předchozí článek
OOP v C++ - Dokončení arény
Miniatura
Následující článek
Výjimky v C++

 

 

Komentáře

Avatar
00
Člen
Avatar
00:

Proč článek začíná uvozovkou?

 
Odpovědět 25. srpna 9:12
Avatar
patrik.valkovic
Šéfredaktor
Avatar
Odpovědět 25. srpna 9:13
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
taco
Člen
Avatar
taco:

Omlouvám se předem, že budu krutej (moc si vážím vaší práce), ale toto je tak nebezpečná oblast, a vám se povedlo vykreslit snad všechny mýty:

"Dědičnost je jedna ze základních vlastností OOP" - Navzdory tvrzení mnoha dnešních programátorů, dědičnost v původním návrhu Allana Kaye nebyla, a moc dobře věděl proč. Základem OOP je jen a pouze posílání zpráv a zapouzdření. Dědičnost patří do Typového systému. Ostatně Haskell dědičnost a třídy má, ale objektový jazyk by ho těžko někdo nazval.

"Vidíme, že máme ve třídě spoustu redundantního (duplikovaného) kódu." - Dědičnost slouží k vytvoření sémantického významu. Dědičnost nikdy nesmí sloužit jako primární způsob jak odstranit duplicity. Maximálně shodou okolností, ale ne jako primární způsob. K tomu jsou mnohem vhodnější způsoby - skládání, injektáž.

"Výhody dědění jsou jasné, nemusíme opisovat oběma třídám ty samé atributy" - proboha, vždyť se to někdo naučí a bude to takto chápat! Výte jak těžké je pak s takovým kódem pracovat?

"Obrovskou výhodou dědičnosti je, že když si vytvoříme proměnnou s datovým typem mateřské třídy, můžeme do ni bez problému ukládat i její potomky." - to není výhoda, to je smysl existence dědičnosti. Toto, spolu s polymorfismem je důvod, proč je dědičnost vymyšlena. Nikoliv odstranění redundance, ale možnost použít jinou implementaci požadovaného typu.

Pecinovský tvrdí, že dědičnost použijeme v případě, když už selžou všechny ostatní možnosti.

Na druhou stranu je fakt, že C++ je co se OOP týče opravdu hodně velkej paskvil.

 
Odpovědět  +2 28. srpna 15:38
Avatar
patrik.valkovic
Šéfredaktor
Avatar
Odpovídá na taco
patrik.valkovic:

Na druhou stranu je fakt, že C++ je co se OOP týče opravdu hodně velkej paskvil.

Proč? Funguje naprosto stejně jako v jiných jazycích, tak proč by měla být dědičnost v C++ paskvil?

Odpovědět 28. srpna 15:46
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Avatar
Pjanus
Člen
Avatar
Odpovídá na taco
Pjanus:

No rád bych podotknul, že Haskell třídy ve smyslu OOP nemá. Má pouze typeclasses, které když už tak připomínají rozhraní. A dědičnost nemá už vůbec...

 
Odpovědět 28. srpna 16:36
Avatar
taco
Člen
Avatar
Odpovídá na Pjanus
taco:

Vytvoříme podtyp, který bude speciální variantou čísla. K tomuto typu můžeme specializovat funkce. Takže dědičnost to má.

type Age = Int

Dvě varianty stejného typu. Tedy User a Admin je podtyp typu Person. Všude tam, kde vyžadujeme Person můžeme dát User, nebo Admin. Takže varianty typů to má také. To jsou tedy takové ty různé implementace téhož.

data Person = User String String Age
| Admin String String Age PhoneNumber

A pak ještě jak jsi uváděl, interface, které se v Haskellu nazívají classes. Ty zase pro změnu nejsou v C++, a suplují se abstraktním předkem.

Co si tedy mám představit pod pojmen "třídy ve smyslu OOP" ?

 
Odpovědět 28. srpna 20:42
Avatar
taco
Člen
Avatar
Odpovídá na patrik.valkovic
taco:

Tak má poznámka ohledně kvalit C++ byla spíše jen takové odlehčení, ale kdy už se ptáš, Tak třeba s problémem se supertřídami implementující stejnou funkci, které díky vícenásobné dědičnosti získáš v potomkovi - s tím jsi se setkal? Prbolém s virtual a nevirtual metodami? Časná vazba - tedy zavolá se jiná metodat objektu, než by měla?

Ale já nechtěl hanět jazyk. Já chtěl varovat před používáním dědičnosti pro špatné věci :-)

 
Odpovědět 28. srpna 20:51
Avatar
Pjanus
Člen
Avatar
Odpovídá na taco
Pjanus:

Třídy v OOP splňují dvě věci, zaprvé popisují rozhraní objektu a zadruhé jeho implementaci. To co tu popisuješ je možnost vytváření datového typu. Sám o sobě typ popisuje pouze z čeho se skládá, tudíž nepopisuje ani implementaci, ani rozhraní ale jenom z čeho se skládá. Je to ten samý příklad jako že jeden byte není třída sama o sobě. Může to znamenat spousty různých věcí (číslo, znak, bool,...) přesto však bez další implementace to neznamená nic. Dále dědičností se opět chápe jak převzetí implementace tak rozhraní, to co tu ty popisuješ je pouze speciální konstrukce Haskellu, která tě nechává různé datové typy v různých situacích jinak pojmenovat. Sama o sobě nedělá vůbec nic. Obávám se, že nechápeš plně co se v rámci OOP myslí pod danými pojmy.

 
Odpovědět 28. srpna 21:47
Avatar
patrik.valkovic
Šéfredaktor
Avatar
Odpovídá na taco
patrik.valkovic:

Vícenásobná dědičnost přeci neporušuje OOP. Dokonce je více OOP než jednoducha dědičnost. Jine jazyky ho nemají, protože řekli, že je to příliš složité pro programátory, ale setkal jsem se se situacemi, kdy jsem vícenásobnou dědičnost potřeboval a nebyla tam.
Pokud mají stejnou metodu, tak logicky záleží na kontextu. Virtual a nevirtuál jsou i v C#, protože je to výkonnostně náročné (to koneckonců Java neřeší a tak ma všechny metody virtualni :-D )
Časná vazba je naprosto zřejmá: virtualni metody se zavolaji odvozene, zbytek instancni (i v konstruktoru). Je to prakticky stejne C#, Java to neřeší ale platí za to výkonem.
Jako neni tam nic, co by bylo proti OOP. Díky vícenásobné dědičnosti je to dokonce víc OOP než zbytek jazyku.

Odpovědět 28. srpna 21:56
Nikdy neumíme dost na to, abychom se nemohli něco nového naučit.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 9 zpráv z 9.