Databáze v Javě - JDBC

Java Databáze

Úvod do databází v Javě

1. díl - Úvod do databází v Javě

V tutoriálu si uvedeme způsoby práce s databázemi v Javě. Půjde o JDBC a JPA. Vysvětlíme si jak fungují relační databáze, ACID, principy wrapperu a ORM.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Návrh MySQL databáze v NetBeans IDE

2. díl - Návrh MySQL databáze v NetBeans IDE

V tutoriálu si nainstalujeme MySQL databázi. V NetBeans IDE se k databázi připojíme, vytvoříme novou databázi, tabulku a vložíme do ní testovací data.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Databáze v Java JDBC - Výpis dat a parametry

3. díl - Databáze v Java JDBC - Výpis dat a parametry

V tutoriálu k projektu připojíme MySQL JDBC Connector a naprogramujeme první Java aplikaci k výpisu dat z MySQL databáze s ošetřením SQL injection.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Databáze v Java JDBC - INSERT, UPDATE, DELETE a COUNT

4. díl - Databáze v Java JDBC - INSERT, UPDATE, DELETE a COUNT

V tutoriálu se v Java JDBC naučíme základní databázové operace INSERT, UPDATE a DELETE a zjistíme počet řádků v tabulce pomocí COUNT
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Programování databázového Wrapperu v Javě - Příprava

5. díl - Programování databázového Wrapperu v Javě - Příprava

V tomto článku si připravíme MySQL databázi k testování našeho wrapperu v Javě, který si v dále epizodách vytvoříme. Popíšeme si výhody takového Wrapperu.
Zdarma 55555 Napsal Milan Gallas
Databázový wrapper v Javě - Tvorba třídy Query

6. díl - Databázový wrapper v Javě - Tvorba třídy Query

V tomto díle již začneme programovat náš wrapper v Javě. Vytvoříme si třídu Query, která bude reprezentovat sestavovaný SQL dotaz a otestujeme ji.
Zdarma 55555 Napsal Milan Gallas
Programování databázového Wrapperu v Javě - Třída Database

7. díl - Programování databázového Wrapperu v Javě - Třída Database

V tutoriálu v Javě naprogramujeme třídu Database, která bude využívat třídu Query z minulého díly. Tvoříme databázový wrapper nad JDBC.
Zdarma 55555 Napsal Milan Gallas
Programování databázového Wrapperu v Javě - Dokončení

8. díl - Programování databázového Wrapperu v Javě - Dokončení

V tomto posledním díle si dokončíme náš wrepper, který otestujeme a nakonec vylepšíme přidáním nových metod. V četně zdrojového kódu v jazyce Java.
Zdarma 44444 Napsal Milan Gallas
HyperSQL DataBase (HSQLDB)

HyperSQL DataBase (HSQLDB)

HyperSQL DataBase (HSQLDB) je SQL databáze napsaná v Javě. V článku se podíváme na HSQLDB blíže a ukážeme si, jak s databází pracovat pomocí JDBC.
Zdarma 55555 Napsal Silvinios