Objektově orientované programování v Javě

Java Objektově orientované programování

Tutoriály

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Kurz / školení / doučování OOP v Javě

Školení objektově orientovaného programování v Javě se zaměřuje např. na třídy, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, abstrakci, statiku, rozhraní.
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

1. díl - Úvod do objektově orientovaného programování v Javě

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
První objektová aplikace v Javě - Hello object world

2. díl - První objektová aplikace v Javě - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro Javu - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Cvičení k 2. lekci OOP v Javě

Cvičení k 2. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

3. díl - Hrací kostka v Javě - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si v Javě objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Cvičení k 3. lekci OOP v Javě

Cvičení k 3. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Referenční a primitivní datové typy

4. díl - Referenční a primitivní datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak Java pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů primitivních. Popíšeme si garbage collector.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Cvičení k 4. lekci OOP v Javě

Cvičení k 4. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma reference na objekty a hodnota null. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 44444 Napsal David Čápka
Bojovník do arény

5. díl - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Javě napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Java - Aréna s bojovníky

6. díl - Java - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky v Javě. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Dědičnost a polymorfismus

7. díl - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v Java Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu protected. Pochopíme polymorfismus
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

8. díl - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí super a přepisovat metody předků pomocí override.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Statika

9. díl - Statika

V tutoriálu se v Javě naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Cvičení k 9. lekci OOP v Javě

Cvičení k 9. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Gettery a settery v Javě

10. díl - Gettery a settery v Javě

V tutoriálu si ukážeme, jak se v Javě deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
ArrayList v Javě

11. díl - ArrayList v Javě

Tutoriál nám v Javě představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

12. díl - Datum a čas v Javě 8 - Vytváření a formátování

Představíme si třídy LocalDate, LocalTime a LocalDateTime, které jsou součástí nového API od Javy 8. Vytvoříme jejich instance a naformátujeme hodnoty.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

13. díl - Datum a čas v Javě 8 - Úprava a intervaly

V tomto Java tutoriálu budeme konvertovat mezi LocalDateTime a ostatními datovými typy, upravovat jejich vnitřní hodnotu a uvedeme si Duration a Period.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

14. díl - Datum a čas v Javě 8 - Parsování a porovnávání

V tomto Java tutoriálu se naučíme parsovat datum a čas podle vlastního formátu, porovnávat hodnoty a uvedeme si další třídy jako Instant a časové zóny.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Cvičení k 12. lekci OOP v Javě

Cvičení k 12. lekci OOP v Javě

Řešené programátorské úlohy v Javě na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Diář s databází v Javě

15. díl - Diář s databází v Javě

V tutoriálu si vytvoříme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Diář s databází v Javě (dokončení)

16. díl - Diář s databází v Javě (dokončení)

V tutoriálu dokončíme v Javě elektronický diář s databází pomocí kolekce ArrayList. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Rozhraní (interface) v Javě

17. díl - Rozhraní (interface) v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí NetBeans IDE a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Přetypování a hierarchie objektů v Javě

18. díl - Přetypování a hierarchie objektů v Javě

V tutoriálu si ukážeme jak v Javě přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

19. díl - Abstraktní třída, porovnávání a anonymní třída

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v Javě. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí Comparable a vytvoříme anonymní třídy.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

20. díl - Výčtové typy (enum) a konstanty v Javě

V tutoriálu se naučíme deklarovat výčtové typy (enum) v Javě, ukážeme si jak používat jejich konstruktor a skončíme konstantami.
Premium 55555 Napsal David Čápka
Equals a Clone v Javě

21. díl - Equals a Clone v Javě

V tutoriálu si v Javě přetížíme metodu equals tak, aby uměla porovnávat objekty podle jejich vnitřního stavu. Dále si vysvětlíme klonování.
Premium 55555 Napsal David Čápka
OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

22. díl - OOP v Javě naposledy - Boxing, balíčky a doplnění

V posledním tutoriálu na OOP v Javě si ukážeme boxing a unboxing, metodu s proměnným počtem parametrů, systém balíčku a vnořené třídy.
Premium 44444 Napsal David Čápka
Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Datum a čas v Javě pomocí třídy Calendar

Tutoriál pojednává o tom, jak se pracovalo dříve v Javě s datem a časem pomocí třídy Calendar. Obsahuje dostatek příkladů a ukázek.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Základy genericity

Základy genericity

Krátký článek o genericitě v javě, jak předcházet zbytečným chybám...
Zdarma 44444 Napsal Fugiczek
Kurz / školení OOP III - Objektový návrh aplikací v Javě

Kurz / školení OOP III - Objektový návrh aplikací v Javě

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů, které jsou hojně používány v reálných Java aplikacích.
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
Online test znalostí objektově orientovaného programování

Online test znalostí objektově orientovaného programování

Výsledky znalostního kvízu Objektově orientované programování, tabulka nejlepších členů Islandsoft.cz. Udělej si také online test!
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Zdrojákoviště Java - Objektově orientované programování

Galerie objektových aplikací se zdrojovým kódem v Javě od místních programátorů. Zdrojáky neprochází kontrolou jako u seriálů a jsou různé kvality.
Sekce
17 Položek