Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

7. díl - Pole v Javě

Java Základní konstrukce Pole v Javě

Minule jsme si v našem Java seriálu ukázali cykly . Dnes si představíme datovou strukturu pole a vyzkoušíme si, co všechno umí.

Pole

Představte si, že si chcete uložit nějaké údaje o více prvcích. Např. chcete v paměti uchovávat 10 čísel, políčka šachovnice nebo jména 50ti uživatelů. Asi vám dojde, že v programování bude nějaká lepší cesta, než začít bušit proměnné uzivatel1, uzivatel2... až uzivatel50. Nehledě na to, že jich může být třeba 1000. A jak by se v tom potom hledalo? Brrr, takle ne :)

Pokud potřebujeme uchovávat větší množství proměnných stejného typu, tento problém nám řeší pole. Můžeme si ho představit jako řadu přihrádek, kde v každé máme uložený jeden prvek. Přihrádky jsou očíslované tzv. indexy, první má index 0.

Programovací jazyky se velmi liší v tom, jak s polem pracují. V některých jazycích (zejména starších, kompilovaných) nebylo možné za běhu programu vytvořit pole s dynamickou velikostí (např. mu dát velikost dle nějaké proměnné). Pole se muselo deklarovat s konstantní velikostí přímo ve zdrojovém kódu. Toto se obcházelo tzv. pointery a vlastními datovými strukturami, což často vedlo k chybám při manuální správě paměti a nestabilitě programu (např. v C++). Naopak některé interpretované jazyky umožňují nejen deklarovat pole s libovolnou velikostí, ale dokonce tuto velikost na již existujícím poli měnit (např. PHP). My víme, že Java je virtuální stroj, tedy cosi mezi kompilerem a interpretem. Proto můžeme pole založit s velikostí, kterou dynamicky zadáme až za běhu programu, ale velikost existujícího pole modifikovat nemůžeme. Lze to samozřejmě obejít nebo použít jiné datové struktury, ale k tomu se dostaneme.

Možná vás napadá, proč se tu zabýváme s polem, když má evidentně mnoho omezení a existují lepší datové struktury. Odpověď je prostá: pole je totiž jednoduché. Nemyslím pro nás na pochopení (to také), ale zejména pro Javu. Rychle se s ním pracuje, protože prvky jsou v paměti jednoduše uloženy zasebou, zabírají všechny stejně místa a rychle se k nim přistupuje. Mnoho vnitřních funkčností v Javě proto nějak pracuje s polem nebo pole vrací. Je to klíčová struktura.

Pro hromadnou manipulaci s prvky pole se používají cykly.

Pole deklarujeme pomocí hranatých závorek:

int[] pole;

Pole je samozřejmě název naší proměnné. Nyní jsme však pouze deklarovali, že v proměnné bude pole intů. Nyní ho musíme založit, abychom ho mohli používat. Použijeme k tomu klíčové slovo new, které zatím nebudeme vysvětlovat. Spokojme se s tím, že je to kvůli tomu, že je pole referenční datový typ (můžeme chápat jako složitější typ):

int[] pole = new int[10];

Nyní máme v proměnné pole pole o velikosti deseti intů.

K prvkům pole potom přistupujeme přes hranatou závorku, pojďme na první index (tedy index 0) uložit číslo 1.

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;

Plnit pole takhle ručně by bylo příliš pracné, použijeme cyklus a naplníme si pole čísly od 1 do 10. K naplnění použijeme for cyklus:

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    pole[i] = i + 1;

Abychom pole vypsali, můžeme za předchozí kód připsat:

for (int i = 0; i < pole.length; i++)
    System.out.printf("%d ", pole[i]);

Všimněte si, že pole má konstantu length, kde je uložena jeho délka, tedy počet prvků. Stejně tak můžeme použít metodu size(), která vrátí stejný výsledek.

Naplnění a výpis pole v Javě

Můžeme použít zjednodušenou verzi cyklu pro práci s kolekcemi, známou jako foreach. Ten projede všechny prvky v poli a jeho délku si zjistí sám. Jeho syntaxe je následující:

for (datovytyp promenna : kolekce)
{
    // příkazy
}

Cyklus projede prvky v kolekci (to je obecný název pro struktury, které obsahují více prvků, u nás to bude pole) postupně od prvního do posledního. Prvek máme v každé iteraci cyklu uložený v dané proměnné.

Přepišme tedy náš dosavadní program pro foreach. Foreach nemá řídící proměnnou, není tedy vhodný pro vytvoření našeho pole a použijeme ho jen pro výpis.

int[] pole = new int[10];
pole[0] = 1;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    pole[i] = i + 1;
for (int i : pole)
    System.out.printf("%d ", i);

Výstup programu:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pole samozřejmě můžeme naplnit ručně a to i bez toho, abychom dosazovali postupně do každého indexu. Použijeme k tomu složených závorek a prvky oddělujeme čárkou:

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie"};

Pole často slouží k ukládání mezivýsledků, které se potom dále v programu používají. Když něco potřebujeme 10x, tak to nebudeme 10x počítat, ale spočítáme to jednou a uložíme do pole, odtud poté výsledek jen načteme.

Metody na třídě Arrays

Java nám poskytuje třídu Arrays, která obsahuje pomocné metody pro práci s poli.

K jejímu použití je třeba ji naimportovat:

import java.util.Arrays;

Pojďme se na ně podívat:

Sort

Jak již název napovídá, metoda nám pole setřídí. Její jediný parametr je pole, které chceme setřídit. Je dokonce tak chytrá, že pracuje podle toho, co máme v poli uložené. Stringy třídí podle abecedy, čísla podle velikosti. Zkusme si setřídit a vypsat naši rodinku Simpsnů:

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie"};
Arrays.sort(simpsonovi);
for (String s : simpsonovi)
    System.out.printf("%s ", s);
Třídění/seřazení pole v Javě

Zkuste si udělat pole čísel a vyzkoušejte si, že to opravdu funguje i pro ně.

BinarySearch

Když pole setřídíme, umožní nám v něm Java vyhledávat prvky. Metoda binarySearch() nám vrátí index prvního nebo posledního nalezeného prvku. V případě nenalezení prvku vrátí -1. Metoda bere dva parametry, prvním je pole, druhým hledaný prvek. Umožníme uživateli zadat jméno Simpsna a poté zkontrolujeme, zda je to opravdu Simpson.

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

String[] simpsonovi = {"Homer", "Marge", "Bart", "Lisa", "Meggie"};
System.out.println("Zadej Simpsna (z rodiny Simpsů): ");
String simpson = sc.nextLine();

Arrays.sort(simpsonovi);
int pozice = Arrays.binarySearch(simpsonovi, simpson);
if (pozice >= 0)
    System.out.println("Jo, to je Simpson!");
else
    System.out.println("Hele, tohle není Simpson!");
Vyhledání prvků v poli v Javě

CopyOfRange

copyOfRange() již podle názvu zkopíruje část pole do jiného pole. Prvním parametrem je zdrojové pole, druhým startovní pozice a třetím konečná pozice. Metoda vrací nové pole, které je výsekem původního pole.

Proměnná délka pole

Říkali jsme si, že délku pole můžeme definovat i za běhu programu, pojďme si to zkusit:

Scanner sc = new Scanner(System.in, "Windows-1250");

System.out.println("Ahoj, spočítám ti průměr známek. Kolik známek zadáš?");
int pocet = Integer.parseInt(sc.nextLine());
int[] cisla = new int[pocet];
for (int i = 0; i < pocet; i++)
{
    System.out.printf("Zadejte %d. číslo: ", i + 1);
    cisla[i] = Integer.parseInt(sc.nextLine());
}
// spočítání průměru
int soucet = 0;
for (int i: cisla)
    soucet += i;
float prumer = soucet / (float)cisla.length;

System.out.printf("Průměr tvých známek je: %f", prumer);
Proměnná délka pole v Java

Tento příklad by šel samozřejmě napsat i bez použití pole, ale co kdybychom chtěli spočítat např. medián? Nebo např. vypsat zadaná čísla pozpátku? To už by bez pole nešlo. Takhle máme k dispozici v poli původní hodnoty a můžeme s nimi neomezeně a jednoduše pracovat.

U výpočtu průměru si všimněte, že při dělení je před jedním operandem napsáno (float), tím říkáme, že chceme dělit neceločíselně. Jistě si vzpomínáte, že při zadávání čísel při dělení jsme při 3 / 2 dostali výsledek 1 a při 3 / 2.0F dostali výsledek 1.5. Zde je princip stejný.

To by pro dnešek stačilo, můžete si s polem hrát. Příště na vás čeká překvapení ;-)


 

Stáhnout

Staženo 703x (76.35 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

  Aktivity (1)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Celkem (18 hlasů) :
55555


 


Miniatura
Předchozí článek
Cvičení k 6. lekci Javy
Miniatura
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Java
Miniatura
Následující článek
Cvičení k 7. lekci Javy

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (42)

Avatar
Jiří Vymazal:

Ahoj, mám dotaz, umazal jsem Arrays.sort(sim­psonovi); a přesto metoda binarySearch funguje, je opravdu potřeba napřed pole setřídit? Díky

 
Odpovědět 7. července 14:59
Avatar
Odpovídá na Jiří Vymazal
Marian Benčat:

Eh.. To neznamená, že to funguje správně.. Najdi si prosím na internetu, jak funguje binární vyhledávání

 
Odpovědět 7. července 20:50
Avatar
 
Odpovědět 8. července 11:44
Avatar
Thoragnar Vikernes:

Asi to sem moc nepatří, ale Davide Čápku, miluji tě.
I když občas nad tím dlouho přemýšlím, asi si koupím body kvůli premium cvičení, potřeboval bych to vysvětlit trochu lépe, což cvičení snad dovedou :-).

 
Odpovědět 8. července 18:47
Avatar
OverHeating
Člen
Avatar
OverHeating:

Ahoj, mohl by mi prosím někdo vysvětlit, jaký je rozdíl mezi for-each cyklem a normálním for cyklem?
Co vlastně ten for-each cyklus dělá? Ano, vím že tam nahoře to je trošku vysvětlené, ale stejně to moc nechápu. Moc děkuji za všechny odpovědi :)

Editováno 27. srpna 14:45
 
Odpovědět 27. srpna 14:44
Avatar
petrph
Člen
Avatar
Odpovídá na OverHeating
petrph:

Ten rozdíl je v tom, že ti v tom každém cyklu nepředává index na prvek v tom poli se kterým se pak na ten prvek obrátíš (pole[i]), ale přímo hned ten prvek (nějaké referenční x kterým ho máš zpřístupněný).
abys viděl rozdíl, můžeš ten výpis napsat

for (int i = 0; i < 10; i++) System.out.printf("%d ", pole[i]);

nebo

for (int x : pole) System.out.printf("%d ", x);

Což je výhodnější když pracuješ s polem objektů. Nemusí tě zajímat ani indexy, ani počet prvků (pole.length), to si právě ten for-each hlídá sám
Pro pole základních typů (čísla, string, a pod.) je to skoro zbytečné. Třeba proto že nemáš k dispozici tu hodnotu indexu takže ani nemůžeš snadno pracovat s okolními prvky pole (a[i+1] = a[i] a přínáší to i jiné problémy. Prakticky k ničemu jinému než takto k jednoduchému výpisu seznamu těch prvků se to u nich nedá použít.

 
Odpovědět 28. srpna 6:52
Avatar
OverHeating
Člen
Avatar
Odpovídá na petrph
OverHeating:

Strašně moc děkuju, teď už to chápu

 
Odpovědět 28. srpna 18:47
Avatar
bodikc
Člen
Avatar
Odpovídá na Jiří Vymazal
bodikc:

Ahoj, ano pole musi byt setrideno, jinak ti metoda nezarucuje, co ti vrati za vysledek. V dokumentaci metody je to popsano: The range must be sorted. If it is not sorted, the results are undefined. If the range contains multiple elements with the specified value, there is no guarantee which one will be found.

 
Odpovědět 9. října 15:17
Avatar
Miroslav Melzer:

To založení nového pole pomocí slova "new" se tedy týká jen a pouze "intových" polí?

 
Odpovědět 12. října 10:54
Avatar
pocitac770
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Miroslav Melzer
pocitac770:

Ne, to new se váže na pole, a to ať má jakýkoliv datový typ

 
Odpovědět 12. října 13:22
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 52. Zobrazit vše