Agregační funkce - Český MySQL manuál

MySQL Manuál Funkce Agregační funkce