Návrhové vzory

Návrhové vzory

Školení / kurz / doučování UML a návrhu aplikací

Školení / kurz / doučování UML a návrhu aplikací

Školení UML, důležitých objektových architektur a návrhových vzorů pro různé jazyky, které jsou hojně používány v reálných aplikacích.
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
UML

UML

Objektově orientovaná analýza a návrh informačních systémů pomocí diagramů v jazyce UML. Tutoriály vás provedou procesem návrhu objektových aplikací.
Sekce
6 Položek
Objektově orientované programování a evoluce vývoje softwaru

Objektově orientované programování a evoluce vývoje softwaru

Teorie objektově orientované programování (OOP), historie, softwarová krize, vysvětlení pojmů instance, třída, zapouzdření, polymorfismus, dědičnost.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
MVC architektura

MVC architektura

MVC je oblíbený architektonický vzor, který se uchytil zejména na webu a je součástí populárních MVC frameworků. Ukážeme si, jak tato architektura funguje.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Singleton (jedináček)

Singleton (jedináček)

Singleton je populární návrhový vzor umožňující globální přístup k instanci nějaké třídy. Ukážeme si výhody i nevýhody a zkusíme si ho naprogramovat.
Zdarma 44444 Napsal David Čápka
Adapter (wrapper)

Adapter (wrapper)

Návrhový vzor Adapter (nebo také Wrapper) se používá při práci s komponentou, která má nestabilní nebo s naší aplikací nekompatibilní rozhraní.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Facade (fasáda)

Facade (fasáda)

Návrhový vzor Facade (fasáda) se používá k vytvoření jednotného rozhraní pro celou logickou skupinu tříd, které se tak sdruží do subsystému.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Observer (pozorovatel)

Observer (pozorovatel)

Návrhový vzor Observer umožňuje objektu spravovat řadu pozorovatelů, kteří reagují na změnu jeho stavu voláním svých metod.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Strategy (strategie)

Strategy (strategie)

Návrhový vzor strategie umožňuje za běhu vyměnit za běhu aplikace algoritmus za jiný bez nutnosti změny kódu programu. Algoritmy jsou zabalené jako moduly.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Template Method (šablonová metoda)

Template Method (šablonová metoda)

Návrhový vzor Template Method definuje kostru algoritmu, tedy jeho jednotlivé kroky. Potomci poté kroky implementují a představují zaměnitelné algoritmy.
Zdarma 44444 Napsal David Čápka
Dependency injection (předávání závislostí)

Dependency injection (předávání závislostí)

Dependency Injection (DI) je návrhový vzor pro předávání závislostí mezi jednotlivými komponentami aplikace tak, aby se komponenty mohly vzájemně používat.
Zdarma 55555 Napsal Drahomír Hanák
Servant (Služebník)

Servant (Služebník)

Návrhový vzor Služebník použijeme v situaci, kdy chceme skupině tříd přidat určitou funkčnost, aniž bychom ji do nich přímo zabudovali.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Drahomír Hanák
Proxy (zástupce)

Proxy (zástupce)

Návrhový vzor Proxy použijeme tehdy, potřebujeme-li sami řídit přístup uživatelů k našemu objektu například pro zefektivnění aplikace.
Zdarma 55555 Napsal Drahomír Hanák
Object pool (fond objektů)

Object pool (fond objektů)

Object pool zamezí opakovanému a zbytečnému vytváření objektů, jejichž konstrukce je příliš složitá nebo trvá dlouhou dobu.
Zdarma 44444 Napsal patrik.valkovic
Factory (tovární metoda)

Factory (tovární metoda)

Factory je návrhový vzor, který odděluje vytváření instance od samotného programu. Oproti klasickému konstruktoru poskytuje další možnosti inicializace.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic
Immutable objects (neměnné objekty)

Immutable objects (neměnné objekty)

Neměnné objekty (immutable objects) jsou objekty, u kterých nemůžeme změnit jejich vnitřní stav. Výhody a využití tohoto návrhového vzoru si představíme.
Zdarma 44444 Napsal patrik.valkovic
Decorator (dekorátor)

Decorator (dekorátor)

Návrhový vzor dekorátor dovoluje přidat funkcionalitu třídě, ale přitom od ní nedědí. To využijeme například u rozšiřování knihoven.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic
Flyweight (muší váha)

Flyweight (muší váha)

Návrhový vzor muší váha slouží k šetření zdrojů v případech, kdy potřebujeme vytvořit velký počet instancí jednoho typu.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic