UML

Návrhové vzory UML

Úvod do UML

1. díl - Úvod do UML

Článek uvede do jazyka UML, vysvětlí historické okolnosti jeho vzniku, jeho význam a diagramy, ze kterých se skládá. Pochopíme, že je nutný pro návrh IS.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
UML - Use Case Diagram

2. díl - UML - Use Case Diagram

Use Case (diagram případů užití) je UML diagram, který zobrazuje chování systému tak, jak ho vidí uživatel. Je prvním diagramem, který modelujeme.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
UML - Use Case Specifikace

3. díl - UML - Use Case Specifikace

Use Case doplňuje Use Case diagram a popisuje jednotlivé případy užití. Obsahuje popis funkcionality, hlavní a alternativní scénáře a další podmínky.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
UML - Doménový model

4. díl - UML - Doménový model

V tutoriálu si popíšeme základní vazby Class diagramu v UML a vytvoříme si platformově nezávislý doménový model redakčního systému.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
UML - Class diagram

5. díl - UML - Class diagram

Třídní diagram si v tutoriálu vytvoříme na základě doménového modelu, ukážeme si kompletní UML notaci třídy a 2 další vztahy mezi třídami.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
UML - State Machine diagram

6. díl - UML - State Machine diagram

Diagram State Machine (stavový diagram nebo diagram stavů) slouží k zobrazení životního cyklu entity. Popisuje stavy entity a přechody mezi nimi.
Premium 55555 Napsal David Čápka