Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

Objektově orientované programování ve Visual Basic .NET

Ostatní jazyky Visual Basic .NET Objektově orientované programování

Tutoriály

Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

1. díl - Úvod do objektově orientovaného programování ve VB.NET

Tutoriál vás uvede do objektově orientovaného programování, vysvětlíme si historické okolnosti vzniku OOP a také pojmy třída, atribut, metoda a zapouzdření
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

2. díl - První objektová aplikace ve VB.NET - Hello object world

V tutoriálu si vytvoříme svou první objektovou aplikaci pro VB.NET - Hello object world. Naučíme se tvořit třídy (class), atributy a metody s parametry.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 2. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 2. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma základy objektově orientovaného programování. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 44444 Napsal Ondřej Štorc
Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

3. díl - Hrací kostka ve VB.NET - konstruktory a náhodná čísla

Tutoriál nás naučí používat konstruktory a generátor náhodných čísel Random. Naprogramujeme si ve VB.NET objektovou hrací kostku, první část naší arény.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 3. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal Ondřej Štorc
Referenční a hodnotové datové typy

4. díl - Referenční a hodnotové datové typy

V tutoriálu si podrobněji vysvětlíme, jak VB pracuje v paměti s referenčními typy (objekty) narozdíl od typů hodnotových. Vysvětlíme si garbage collector.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 4. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma konstruktory, zapouzdření a náhodná čísla. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal Ondřej Štorc
Bojovník do arény

5. díl - Bojovník do arény

V tomto tutoriálu si v Visual Basic .NET napíšeme objekt (třídu) bojovníka, jehož instance necháme příště bojovat ve virtuální aréně.
Zdarma 44444 Napsal Michal Žůrek (misaz)
VB.NET - Aréna s bojovníky

6. díl - VB.NET - Aréna s bojovníky

V tomto tutoriálu dokončíme naši arénu s bojovníky ve VB.NET. Výsledkem bude plně objektová aplikace, kde komunikující instance simulují stolní hru.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Dědičnost a polymorfismus

7. díl - Dědičnost a polymorfismus

V tutoriálu si vysvětlíme základy dědičnosti objektů v VB. Naučíme se znovupoužívat kód a objevíme modifikátor přístupu Protected. Pochopíme polymorfismus.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

8. díl - Aréna s mágem (dědičnost a polymorfismus)

V tutoriálu si v praxi ukážeme dědičnost a polymorfismus. Naučíme se volat konstruktory předků pomocí MyBase a přepisovat metody předků pomocí overrides.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Statika ve Visual Basic. NET

9. díl - Statika ve Visual Basic. NET

V tutoriálu se v VB.NET naučíme používat statické atributy, metody, konstruktor a dokonce si vytvoříme vlastní statickou třídu - statický registr.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 9. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma statika, statické atributy a metody. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal Ondřej Štorc
Vlastnosti ve Visual Basic .NET

10. díl - Vlastnosti ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve Visual Basic .NET deklarují tzv. vlastnosti neboli gettery a settery, které umožní lepší zapouzdření objektů.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Datum a čas ve Visual Basic .NET

11. díl - Datum a čas ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme, jak se ve VB.NET pracuje s datem a časem. Představíme si třídy DateTime a TimeSpan. Vytvoříme několik ukázkových programů.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 11. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma práce s datem a časem. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal Ondřej Štorc
List ve Visual Basic .NET

12. díl - List ve Visual Basic .NET

Tutoriál nám ve VB.NET představí kolekci List, do které můžeme narozdíl od pole položky libovolně přidávat a mazat. Napíšeme si program a popíšeme metody.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Diář s databází ve VB.NET

13. díl - Diář s databází ve VB.NET

V tutoriálu si vytvoříme v VB.NET elektronický diář s databází pomocí kolekce List. Bude umožňovat přidávat, mazat a vyhledávat záznamy.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

14. díl - Rozhraní (interface) ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET používat interface (rozhraní), jak ho implementovat pomocí Visual Studia a jak s ním nahradit vícenásobnou dědičnost.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Přetypování a hierarchie objektů

15. díl - Přetypování a hierarchie objektů

V tutoriálu si ukážeme jak v VB.NET přetypovat instanci na jiný datový typ a jak při tomto využít rozhraní (interface). Vytvoříme si hierarchii objektů.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

16. díl - Abstraktní třída, porovnávání a přetěžování operátorů ve VB

Tutoriál vysvětlí abstraktní třídy v VB.NET. Řekneme si více o rozhraních, implementujeme vlastní porovnávání pomocí IComparable a přetížíme operátor.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

17. díl - Indexery, Equals, konstanty, výčtové typy a flagy

Tutoriál pro VB.NET probere přetěžování indexerů, metodu Equals a operátor =, konstanty a výčtové typy (Enum) spolu s flagy.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

18. díl - Delegáti, anonymní metody a lambda výrazy

V tutoriálu si v VB.NET uvedeme delegáty, naučíme se definovat anonymní metody a pracovat s lambda výrazy. Seznámíme se s delegáty Predicate a Func.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Události ve Visual Basic .NET

19. díl - Události ve Visual Basic .NET

V tutoriálu si v VB.NET představíme události (events) a delegát EventHandler. V příkladu si ukážeme reakci listenera (posluchače) na změnu stavu instance.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Cvičení k 19. lekci OOP v VB .NET

Řešené programátorské úlohy v VB .NET na téma události, jejich parametry a dědění událostí. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal Ondřej Štorc
Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

20. díl - Struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobně

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme struktury, boxing, parciální prvky, metody podrobněji a další.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

21. díl - Nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor v VB.NET

V tutoriálu dovršíme znalosti objektově orientovaného programování v VB.NET, probereme nullovatelné typy, klonování, atributy, destruktor a další.
Premium 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)

Ukázkové programy se zdrojovým kódem

Karel Robot (Visual Basic)

Karel Robot (Visual Basic) v 1.1

Interpret robota Karla do soutěže Machr na OOP ve Visual Basicu, vítězná aplikace. Návrh nebyl dokonalý, ale mezi zúčastněnými byl nejlepší.
 287x Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz) | Vydáno: 2013
Převodník jednotek

Převodník jednotek v 1.0

Ukázková aplikace napsaná ve VB.NET. Aplikace převádí jednotky TB, GB, MB, KB a B. Aplikace odolá chybám a rozezná chybu v jednotce a hodnotě.
 239x Zdarma Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz) | Vydáno: 2013