Do nového roku jako lepší programátoři? Znovu otevíráme večerní školu programování. Nette framework, návrhové vzory, testování nebo vůbec poprvé kurzy ASP.NET dostupné odkudkoli v republice.
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Ahoj
Mám minecraft a pokaždé, když chci načíst jakýkoliv svět
tak mi spadna minecraft.
Zde je crashlog:

[19:56:18] [Client thread/INFO]: Setting user: pistinda
[19:56:18] [Client thread/INFO]: (Session ID is token: :ebc9a7386a6a38­57b7c899d8ded8482a)
[19:56:21] [Client thread/INFO]: LWJGL Version: 2.9.4
[19:56:23] [Client thread/INFO]: Reloading ResourceManager: Default
[19:56:24] [Sound Library Loader/INFO]: Starting up SoundSystem...
[19:56:24] [Thread-6/INFO]: Initializing LWJGL OpenAL
[19:56:24] [Thread-6/INFO]: (The LWJGL binding of OpenAL. For more information, see http://www.lwjgl.org)
[19:56:24] [Thread-6/INFO]: OpenAL initialized.
[19:56:24] [Sound Library Loader/INFO]: Sound engine started
[19:56:28] [Client thread/INFO]: Created: 512x512 textures-atlas
[19:56:38] [Server thread/INFO]: Starting integrated minecraft server version 1.8.4
[19:56:38] [Server thread/INFO]: Generating keypair
[19:56:39] [Server thread/INFO]: Preparing start region for level 0
[19:56:40] [Server thread/INFO]: Preparing spawn area: 67%
[19:56:40] [Server thread/INFO]: Changing view distance to 8, from 10
[19:58:41] [Server thread/INFO]: Stopping server
[19:58:41] [Server thread/INFO]: Saving players
[19:58:41] [Server thread/INFO]: Saving worlds
[19:58:41] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'Diversity 2'/Overworld
[19:58:41] [Client thread/FATAL]: Reported exception thrown!
e: Updating screen events
at ave.s(SourceFi­le:1507) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.av(Source­File:888) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.a(SourceFi­le:325) [1.8.4.jar:?]
at net.minecraft­.client.main.Ma­in.main(Source­File:124) [1.8.4.jar:?]
Caused by: java.lang.Ille­galStateExcep­tion: failed to create a child event loop
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:68) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at ll$1.a(Source­File:44) ~[1.8.4.jar:?]
at ll$1.b(Source­File:41) ~[1.8.4.jar:?]
at no.c(SourceFile:10) ~[1.8.4.jar:?]
at ll.a(SourceFi­le:121) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.a(SourceFi­le:1941) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.i(SourceFi­le:172) ~[1.8.4.jar:?]
at axv$a.a(Source­File:224) ~[1.8.4.jar:?]
at awi.p(SourceFi­le:315) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.k(SourceFi­le:82) ~[1.8.4.jar:?]
at axu.p(SourceFi­le:390) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.s(SourceFi­le:1497) ~[1.8.4.jar:?]
... 3 more
Caused by: io.netty.chan­nel.ChannelEx­ception: failed to open a new selector
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.openSelec­tor(NioEventLo­op.java:128) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.<init>(Ni­oEventLoop.ja­va:120) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.new­Child(NioEven­tLoopGroup.ja­va:87) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:64) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at ll$1.a(Source­File:44) ~[1.8.4.jar:?]
at ll$1.b(Source­File:41) ~[1.8.4.jar:?]
at no.c(SourceFile:10) ~[1.8.4.jar:?]
at ll.a(SourceFi­le:121) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.a(SourceFi­le:1941) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.i(SourceFi­le:172) ~[1.8.4.jar:?]
at axv$a.a(Source­File:224) ~[1.8.4.jar:?]
at awi.p(SourceFi­le:315) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.k(SourceFi­le:82) ~[1.8.4.jar:?]
at axu.p(SourceFi­le:390) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.s(SourceFi­le:1497) ~[1.8.4.jar:?]
... 3 more
Caused by: java.io.IOExcep­tion: Unable to establish loopback connection
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at java.security­.AccessContro­ller.doPrivile­ged(Native Method) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl.<init>(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Se­lectorProvide­rImpl.openPipe(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at java.nio.chan­nels.Pipe.open(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorIm­pl.<init>(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorPro­vider.openSelec­tor(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.openSelec­tor(NioEventLo­op.java:126) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.<init>(Ni­oEventLoop.ja­va:120) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.new­Child(NioEven­tLoopGroup.ja­va:87) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:64) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at ll$1.a(Source­File:44) ~[1.8.4.jar:?]
at ll$1.b(Source­File:41) ~[1.8.4.jar:?]
at no.c(SourceFile:10) ~[1.8.4.jar:?]
at ll.a(SourceFi­le:121) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.a(SourceFi­le:1941) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.i(SourceFi­le:172) ~[1.8.4.jar:?]
at axv$a.a(Source­File:224) ~[1.8.4.jar:?]
at awi.p(SourceFi­le:315) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.k(SourceFi­le:82) ~[1.8.4.jar:?]
at axu.p(SourceFi­le:390) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.s(SourceFi­le:1497) ~[1.8.4.jar:?]
... 3 more
Caused by: java.net.Socke­tException: Permission denied: connect
at sun.nio.ch.Net­.connect0(Nati­ve Method) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Net­.connect(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Net­.connect(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Soc­ketChannelImpl­.connect(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at java.nio.chan­nels.SocketChan­nel.open(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer$Loopbac­kConnector.run(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at java.security­.AccessContro­ller.doPrivile­ged(Native Method) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Pi­peImpl.<init>(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Se­lectorProvide­rImpl.openPipe(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at java.nio.chan­nels.Pipe.open(Un­known Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorIm­pl.<init>(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorPro­vider.openSelec­tor(Unknown Source) ~[?:1.8.0_45]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.openSelec­tor(NioEventLo­op.java:126) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.<init>(Ni­oEventLoop.ja­va:120) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.new­Child(NioEven­tLoopGroup.ja­va:87) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:64) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52) ~[netty-all-4.0.23.Final.jar:4­.0.23.Final]
at ll$1.a(Source­File:44) ~[1.8.4.jar:?]
at ll$1.b(Source­File:41) ~[1.8.4.jar:?]
at no.c(SourceFile:10) ~[1.8.4.jar:?]
at ll.a(SourceFi­le:121) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.a(SourceFi­le:1941) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.i(SourceFi­le:172) ~[1.8.4.jar:?]
at axv$a.a(Source­File:224) ~[1.8.4.jar:?]
at awi.p(SourceFi­le:315) ~[1.8.4.jar:?]
at axv.k(SourceFi­le:82) ~[1.8.4.jar:?]
at axu.p(SourceFi­le:390) ~[1.8.4.jar:?]
at ave.s(SourceFi­le:1497) ~[1.8.4.jar:?]
... 3 more
---- Minecraft Crash Report ----
// Hey, that tickles! Hehehe!

Time: 11.5.15 19:58
Description: Updating screen events

java.lang.Ille­galStateExcep­tion: failed to create a child event loop
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:68)
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52)
at ll$1.a(Source­File:44)
at ll$1.b(Source­File:41)
at no.c(SourceFile:10)
at ll.a(SourceFi­le:121)
at ave.a(SourceFi­le:1941)
at axv.i(SourceFi­le:172)
at axv$a.a(Source­File:224)
at awi.p(SourceFi­le:315)
at axv.k(SourceFi­le:82)
at axu.p(SourceFi­le:390)
at ave.s(SourceFi­le:1497)
at ave.av(Source­File:888)
at ave.a(SourceFi­le:325)
at net.minecraft­.client.main.Ma­in.main(Source­File:124)
Caused by: io.netty.chan­nel.ChannelEx­ception: failed to open a new selector
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.openSelec­tor(NioEventLo­op.java:128)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.<init>(Ni­oEventLoop.ja­va:120)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.new­Child(NioEven­tLoopGroup.ja­va:87)
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:64)
... 17 more
Caused by: java.io.IOExcep­tion: Unable to establish loopback connection
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source)
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer.run(Unknown Source)
at java.security­.AccessContro­ller.doPrivile­ged(Native Method)
at sun.nio.ch.Pi­peImpl.<init>(Un­known Source)
at sun.nio.ch.Se­lectorProvide­rImpl.openPipe(Un­known Source)
at java.nio.chan­nels.Pipe.open(Un­known Source)
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorIm­pl.<init>(Unknown Source)
at sun.nio.ch.Win­dowsSelectorPro­vider.openSelec­tor(Unknown Source)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoop.openSelec­tor(NioEventLo­op.java:126)
... 20 more
Caused by: java.net.Socke­tException: Permission denied: connect
at sun.nio.ch.Net­.connect0(Nati­ve Method)
at sun.nio.ch.Net­.connect(Unknown Source)
at sun.nio.ch.Net­.connect(Unknown Source)
at sun.nio.ch.Soc­ketChannelImpl­.connect(Unknown Source)
at java.nio.chan­nels.SocketChan­nel.open(Unknown Source)
at sun.nio.ch.Pi­peImpl$Initia­lizer$Loopbac­kConnector.run(Un­known Source)
... 29 more

A detailed walkthrough of the error, its code path and all known details is as follows:


-- Head --
Stacktrace:
at io.netty.util­.concurrent.Mul­tithreadEventE­xecutorGroup.<i­nit>(Multithre­adEventExecutor­Group.java:68)
at io.netty.chan­nel.Multithre­adEventLoopGrou­p.<init>(Multit­hreadEventLoop­Group.java:49)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:61)
at io.netty.chan­nel.nio.NioEven­tLoopGroup.<i­nit>(NioEventLo­opGroup.java:52)
at ll$1.a(Source­File:44)
at ll$1.b(Source­File:41)
at no.c(SourceFile:10)
at ll.a(SourceFi­le:121)
at ave.a(SourceFi­le:1941)
at axv.i(SourceFi­le:172)
at axv$a.a(Source­File:224)
at awi.p(SourceFi­le:315)
at axv.k(SourceFi­le:82)
at axu.p(SourceFi­le:390)

-- Affected screen --
Details:
Screen name: aya
Stacktrace:
at ave.s(SourceFi­le:1497)
at ave.av(Source­File:888)
at ave.a(SourceFi­le:325)
at net.minecraft­.client.main.Ma­in.main(Source­File:124)

-- System Details --
Details:
Minecraft Version: 1.8.4
Operating System: Windows 8.1 (amd64) version 6.3
CPU: 4x AMD A8-4500M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Java Version: 1.8.0_45, Oracle Corporation
Java VM Version: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (mixed mode), Oracle Corporation
Memory: 90665400 bytes (86 MB) / 272248832 bytes (259 MB) up to 1060372480 bytes (1011 MB)
JVM Flags: 6 total; -XX:HeapDumpPat­h=MojangTricksIn­telDriversFor­Performance_ja­vaw.exe_minecraf­t.exe.heapdump -Xmx1G -XX:+UseConcMar­kSweepGC -XX:+CMSIncremen­talMode -XX:-UseAdaptiveSi­zePolicy -Xmn128M
IntCache: cache: 0, tcache: 0, allocated: 0, tallocated: 0
Launched Version: 1.8.4
LWJGL: 2.9.4
OpenGL: AMD Radeon HD 7640G + R5 M230 Dual Graphics GL version 4.4.13283 Compatibility Profile Context 13.250.9001.0, ATI Technologies Inc.
GL Caps: Using GL 1.3 multitexturing.
Using GL 1.3 texture combiners.
Using framebuffer objects because OpenGL 3.0 is supported and separate blending is supported.
Shaders are available because OpenGL 2.1 is supported.
VBOs are available because OpenGL 1.5 is supported.

Using VBOs: No
Is Modded: Probably not. Jar signature remains and client brand is untouched.
Type: Client (map_client.txt)
Resource Packs: []
Current Language: English (US)
Profiler Position: N/A (disabled)
#@!@# Game crashed! Crash report saved to: #@!@# C:\Users\rome­o001\AppData\Ro­aming\.minecraf­t\crash-reports\crash-2015-05-11_19.58.41-client.txt
[19:58:42] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'Diversity 2'/Nether
[19:58:42] [Server thread/INFO]: Saving chunks for level 'Diversity 2'/The End
AL lib: (EE) alc_cleanup: 1 device not closed
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: Using incremental CMS is deprecated and will likely be removed in a future release

Předem díky za odpověď:)

 
Odpovědět  -10 11.5.2015 20:05
Avatar
krouma
Člen
Avatar
krouma:

Zkus zvýšit paměť přidáním

-Xms512M

BTW příště pro výpis chyby použij Vložení dlouhého zdrojáku

 
Nahoru Odpovědět  +2 12.5.2015 22:31
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
Odpovídá na krouma
x10102.ot:

Ten dlouhý zdroják mi nefunguje už jsem to zkoušel:D

 
Nahoru Odpovědět  -1 21.5.2015 14:40
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Zkoušel jsem tomu dát od 512mb do 6gb a stejně nefunguje ale stejně díky.

 
Nahoru Odpovědět 21.5.2015 14:46
Avatar
krouma
Člen
Avatar
Odpovídá na x10102.ot
krouma:

Tak aspoň pastebin.com. A bez té mapy to funguje?

 
Nahoru Odpovědět 21.5.2015 21:11
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Dobre priste to dam na pastebin.
Ne žádný svět se nenačte.

 
Nahoru Odpovědět 23.5.2015 10:35
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Ale je zvláštní že na jiném počítači se stejnou verzí javy a stejným nastavením minecraftu to funguje

 
Nahoru Odpovědět 23.5.2015 10:39
Avatar
Dominik Hošic
Redaktor
Avatar
Odpovídá na x10102.ot
Dominik Hošic:

Neblokuje ti to firewall?

Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
Nahoru Odpovědět 23.5.2015 12:01
Klient: Nefunguje mi internet co s tím uděláte? Operátor: a co vidíte na monitoru? Klient: No signal...
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Ne, ale modpacky mi uplne normalne funguji jedine co nefunguje je vanila minecraft

 
Nahoru Odpovědět 23.5.2015 12:47
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
Odpovídá na Dominik Hošic
x10102.ot:

Teď jsem na to přišel opravdu mi to blokoval firewall MOC díky :D.

 
Nahoru Odpovědět 12.6.2015 18:06
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

O_O proč má ten můj první komentář -11?

 
Nahoru Odpovědět 25.8.2015 9:09
Avatar
Nahoru Odpovědět 25.8.2015 16:20
2x piš, jednou debuguj
Avatar
Odpovídá na Josef Kuchař (Pepa489)
Michal Žůrek (misaz):

to taky, ale hlavně jde o to že na zdrojové kódy je tu v prvé řadě tlačítko a vdruhé ředě utilita, která slouží na uchovávání tak dlouhých zdrojových kódů.

Nahoru Odpovědět 25.8.2015 16:22
Nesnáším {}, proto se jim vyhýbám.
Avatar
Petr Nymsa
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek (misaz)
Petr Nymsa:

To že někdo hraje nějakou hru musí byt souzen mínusy? :)

Nahoru Odpovědět  +1 26.8.2015 7:19
Pokrok nezastavíš, neusni a jdi s ním vpřed
Avatar
x10102.ot
Člen
Avatar
x10102.ot:

Mě to nevadí jen se ptám.

 
Nahoru Odpovědět 26.8.2015 10:34
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 15 zpráv z 15.