PHP týden Předvánoční slevová akce
Další šance dokončit svůj projekt a získat ceny v hodnotě 10.000 Kč! Pokračování úspěšné letní soutěže - ITnetwork winter
Využij předvánočních slev a získej od nás 20 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá PHP týden se slevou na e-learning až 80 %

Kompletní e-shop v ASP.NET Core MVC

V online kurzu vytvoříte kompletní internetový obchod včetně administrace a fakturace v ASP.NET Core MVC, Entity Frameworku a C# .NET.

Lekce

E-shop v ASP.NET Core MVC - Struktura řešení

Lekce 1 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Struktura řešení

Úvodní tutoriál kurzu představuje základní požadavky a obsahuje rozdělení celého řešení e-shopu do jednotlivých vrstev, tedy vytvoření projektů a složek.
ZdarmaNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Identity, databáze a layout

Lekce 2 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Identity, databáze a layout

V ASP.NET Core tutoriálu nastavíme connection string, správu migrací, provedeme úpravy před generováním databáze a nastavíme vzhled naší webové aplikace.
Premium bez přeprodávání IINapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Produkty a kategorie

Lekce 3 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Produkty a kategorie

V tutoriálu vytvoříme datové modely pro produkty a kategorie včetně doplnění vlastností o DataAnnotation atributy a upravíme DbContext.
Premium bez přeprodávání IINapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Relace a Repository

Lekce 4 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Relace a Repository

Nastavení relací 1:N a M:N v Entity Framework Code First, vložení inicializačních a testovacích dat, implementace návrhového vzoru Repository.
Premium bez přeprodávání IINapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa uživatelů

Lekce 5 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa uživatelů

Uživatelské rozhraní pro správu uživatelů - registrace, přihlašování a odhlašování, změna hesla. Editace kontroleru a pohledů a viewmodelů.
Premium bez přeprodávání IINapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Systém zpráv pro uživatele

Lekce 6 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Systém zpráv pro uživatele

Vytvoření třídy pro implementaci zpráv. Přidání rozšiřujících metod pro Controller a HtmlHelper. Jednotné ošetření výjimek vytvořením filtru.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů

Lekce 7 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů

V tutoriálu rozpracujeme administraci produktů, konkrétně kontroler, formulář, pomocný manažer, upravíme repository a nainstalujeme NuGet balíčky.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Pokračování

Lekce 8 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Pokračování

Vytvoříme formulář pro správu produktů, uložíme formulářová data, upravíme manager pro editaci produktu, nasdílíme DbContext v rámci HTTP požadavku.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Obrázky

Lekce 9 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Správa produktů - Obrázky

Tutoriál se věnuje principům ukládání obrázků k produktům, správě obrázků v souborovém systému a úpravě obrázků v ASP.NET Core.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Práce s obrázky - Dokončení

Lekce 10 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Práce s obrázky - Dokončení

Upravíme kontroler, zobrazíme obrázky produktů, použijeme JavaScript (jQuery) a AJAX v ASP.NET Core, vyrenderujeme stromové menu helperem z MemoryCache.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis produktů

Lekce 11 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis produktů

V ASP.NET tutoriálu naprogramujeme výpis produktů dle kategorie, jejich filtrování, řazení a stránkování za pomoci PagedList.MVC, IPagedList a ToPagedList.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení výpisu produktů

Lekce 12 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení výpisu produktů

V ASP.NET Core tutoriálu vytvoříme pohled se stránkováním s využitím balíčku PagedList.MVC, částečných pohledů a helperu.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Detail produktu

Lekce 13 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Detail produktu

V tutoriálu dokončíme základní funkcionalitu e-shopu v ASP.NET Core MVC - zobrazení detailu produktu. Narazíme také na routování.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Recenze produktů

Lekce 14 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Recenze produktů

V tutoriálu přidáme novou entitu pro recenze produktů včetně relací. Připravíme příslušnou repository, manager v business vrstvě a upravíme pohledy.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Návrh entit

Lekce 15 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Návrh entit

V ASP.NET Core MVC tutoriálu si připravíme několik entit pro práci s uživateli našeho e-shopu. Všechny změny budou probíhat v datové vrstvě aplikace.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - ViewModely

Lekce 16 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - ViewModely

V ASP.NET Core MVC tutoriálu přidáme viewmodely pro formuláře na editaci osob. Viewmodely budou obsahovat pokročilé anotace včetně našich vlastních.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Pohledy

Lekce 17 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Pohledy

ASP.NET Core MVC tutoriál obsahuje tvorbu pohledů pro editaci osobních údajů a jednoduché využití helperů ke zpřehlednění delších formulářů e-shopu.
Premium bez přeprodávání IINapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Dokončení

Lekce 18 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Osoby - Dokončení

Dokončíme registraci osob v e-shopu, kde zpracujeme registrační údaje s využitím AutoMapperu. Dodáme editaci registračních údajů pro stávající uživatele.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Účetní nastavení

Lekce 19 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Účetní nastavení

Tutoriál se věnuje účetnímu nastavení e-shopu v ASP.NET Core MVC, přípravě datové vrstvy a business vrstvy, přípravě viewmodelu a kontroleru.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Užití účetního nastavení

Lekce 20 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Užití účetního nastavení

Úprava cen produktů ve výpisu dle aktuální DPH a zákazníka v e-shopu v C# .NET a ASP.NET Core MVC. Vytvoření nových helperů pro zobrazení správné ceny.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík

Lekce 21 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík

Příprava datové vrstvy pro ukládání objednávek (a zároveň faktur) v e-shopu v ASP.NET. V tutoriálu probereme různé způsoby implementace nákupního košíku.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Business vrstva

Lekce 22 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Business vrstva

V ASP.NET Core MVC tutoriálu připravíme manažer pro práci s objednávkami včetně využití cookies. Přidáme nové metody do datové vrstvy.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Zprovoznění

Lekce 23 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Košík - Zprovoznění

V ASP.NET Core tutoriálu implementujeme přidání zboží do košíku. Připravíme helper, CSS styly a metody pro průvodce dokončením objednávky.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky

Lekce 24 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky

Začneme implementaci průvodce dokončením objednávky v ASP.NET. Vytvoříme kontroler, viewmodel, pohled pro první krok průvodce a připravíme druhý krok.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 2

Lekce 25 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 2

Implementujeme výběr způsobu dopravy, rozšíříme repository i business vrstvy o nové metody, přidáme akce do kontrolerů a vytvoříme jednoduchý pohled.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 3

Lekce 26 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Průvodce dokončením objednávky 3

V ASP.NET tutoriálu zobrazíme souhrnné informace o objednávce a odešleme email se souhrnem zákazníkovi. V našem internetovém obchodě si poprvé nakoupíme.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Kontakt, články, routování

Lekce 27 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Kontakt, články, routování

Návody pro doplnění dalších funkcionalit do aplikace, než se pustíme do administrační části objednávek. Ukážeme si i jak přidávat nová routovací pravidla.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Editor stromového menu

Lekce 28 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Editor stromového menu

Editor stromového menu kategorií s využitím JavaScriptu a AJAXu v ASP.NET MVC. Ukážeme si také serializaci a deserializaci JSON formátu.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek

Lekce 29 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek

V ASP.NET tutoriálu připravíme stránku pro administrátory, kteří zde mohou sledovat dokončené objednávky a měnit jejich stav (příprava business vrstvy).
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek 2

Lekce 30 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Výpis objednávek 2

Dokončíme stránku pro administraci dokončených objednávek e-shopu v ASP.NET Core MVC. Připravíme akce v kontroleru, vytvoříme pohled, JavaScript a AJAX.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Generování PDF faktury

Lekce 31 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Generování PDF faktury

V ASP.NET Core MVC tutoriálu připravíme pohled pro zobrazení faktury včetně CSS. Vygenerujeme PDF soubor s fakturou v C# .NET podle HTML šablony.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky

Lekce 32 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky

Editace dokončené objednávky administrátorem eshopu v ASP.NET Core MVC. Rozdělíme pohled do více formulářů a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky 2 - Zákazník

Lekce 33 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Změna objednávky 2 - Zákazník

Naprogramujeme editaci objednávky administrátorem e-shopu v C# .NET. Zobrazíme formulář v dialogovém okně a aktualizujeme data na pozadí s využitím AJAXu.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj
E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení obchodu

Lekce 34 - E-shop v ASP.NET Core MVC - Dokončení obchodu

Dokončíme editaci objednávky administrátorem e-shopu v ASP.NET Core MVC. Pro správu produktů a aktualizaci dat na pozadí využijeme AJAX.
Premium bez přeprodávání IINehodnocenoNapsal Martin Petrovaj


 

Aktivity (5)