Přidej si svou IT školu do profilu a najdi spolužáky zde na síti :)

14. díl - Další kontrolky Windows Forms

C# .NET Formuláře Windows Forms Další kontrolky Windows Forms

ONEbit hosting Unicorn College Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulé lekci, Základní kontrolky Windows Forms, jsme si popsali několik základních formulářových prvků (kontrolek), byly to Button, Label, TextBox, NumericUpDown, ComboBox, ListBox a CheckBox. Dnes v C# tutoriálu budeme v prohlídce Toolboxu pokračovat.

RadioButton (Přepínač)

RadioButton/Přepínač ve Windows forms aplikaci

RadioButton (občas překládán jako rádiové tlačítko) je velmi podobný CheckBoxu. Rozdíl je v tom, že v aktuálním kontejneru může být zaškrtnutý pouze jeden RadioButton. Pokud jich vložíme více a nějaký zaškrtneme, ostatní se odškrtnou. Máme tak tedy možnost zvolit vždy jen jednu z nějaké množiny možností. RadioButtony obvykle používáme v případě, kdy je možností jen několik a ListBox by na formuláři nevypadal hezky.

Vlastnosti

 • Checked (bool) - Pokud je true, je RadioButton zaškrtnutý.
 • Appearance - Pokud nastavíme na Button, bude se RadioButton vykreslovat jako obyčejné tlačítko (tedy jako Button). Zaškrtnutý RadioButton bude vykreslen jako zmáčknuté tlačítko, ostatní jako nezmáčknutá.
 • Image - Pokud používáme Appearance = Button, můžeme tlačítku jednoduše nastavit ikonku.
 • TextAlign - Zarovnání textu popisku vůči zaškrtávacímu tlačítku.
 • ImageAlign - Zarovnání obrázku.
 • TextImageRelation - Zde můžeme nastavit vztah mezi textem a obrázkem. Text může být napsaný na obrázku, může být také nad ním, pod ním atd.

Události

 • CheckedChanged - Vyvolá se v případě, že se RadioButton zaškrtl nebo odškrtl.

GroupBox (Skupina)

GroupBox/Skupina ve Windows forms aplikaci

Pokud spolu některé kontrolky na formuláři logicky souvisí, můžeme je umístit do nějakého kontejneru. Kontejner je kontrolka, která v sobě může obsahovat další kontrolky, ty do něj v designeru jednoduše naskládáme myší. Jedním z kontejnerů v .NETu je GroupBox. Zkuste si vytvořit GroupBox a nakliknout do něj několik kontrolek. Pokud ho nyní přesunete, uvidíte, že se tyto vložené kontrolky přesouvají spolu s ním.

Kromě zpřehlednění formuláře má vkládání kontrolek do kontejnerů další výhody. Můžeme např. skrýt kontejner (nastavit mu Visible na false) a on zmizí i s jeho obsahem. Můžeme pomocí cyklu jednoduše přistupovat ke kontrolkám uvnitř kontejneru pomocí jeho kolekce Controls. A v neposlední řadě do něj můžeme vložit RadioButtony, ze kterých může být vždy vybraný jen jeden. RadioButtonů může být vybraných více, pokud jsou v jiných kontejnerech.

Vlastnosti

 • Text - Nadpis skupiny.
 • Controls - Kolekce komponent vložených uvnitř skupiny.

Události

Žádné důležité.

Panel (Panel)

Panel ve Windows forms aplikaci

Panel je další kontejnerovou kontrolkou. Chová se stejně, jako GroupBox, pouze se jeho rámeček ve výchozím stavu nezobrazuje. Můžeme tak seskupovat některé prvky formuláře pro vnitřní potřebu aplikace a uživatel nic nepozná. Typickou ukázkou je naplnění např. 20ti TextBoxů nějakými hodnotami. Jednoduše je dáme do Panelu a cyklem projedeme jeho kolekci Controls, kterým nastavíme Text. Bez panelu bychom se k TextBoxům špatně dostávali a třeba si přepsali úplně všechny na formuláři.

Vlastnosti

 • BorderStyle - Styl rámečku. Můžeme nastavit None (žádný), FixedSingle (jednoduchý) a Fixed3D (stínovaný).
 • Controls - Kolekce komponent vložených uvnitř panelu.

Události

Žádné důležité.

FlowLayoutPanel (Panel s tekoucím obsahem)

FlowLayoutPanel/Panel s tekoucím obsahem ve Windows forms aplikaci

FlowLayoutPanel za nás aranžuje kontrolky na formuláři. Zatímto v normálním panelu musíme kontrolce udat pozici, FlowLayoutPanel se na pozice nedívá a kontrolky vykresluje jak jdou zasebou, zleva doprava, shora dolů. To může být mnohdy užitečné.

Vlastnosti

 • FlowDirection - Můžeme nastavit jakým směrem se mají kontrolky vykreslovat. Panel je umí kreslit také zprava doleva nebo dokonce i svisle a to v obou směrech.
 • BorderStyle - Styl rámečku. Můžeme nastavit None (žádný), FixedSingle (jednoduchý) a Fixed3D (stínovaný).

Události

Žádné důležité.

PictureBox (Obrázek)

PictureBox/Obrázek ve Windows forms aplikaci

PictureBox je obrázek, přesněji řečeno kontrolka s obrázkem. Hodí se ke zkrášlení designu aplikace. Často se ji také obrázek nepřiřadí a místo toho se na prázdný obrázek vykresluje (např. nějaký graf).

Vlastnosti

 • Image - Obrázek.
 • SizeMode - Režim zobrazení obrázku. Normal zobrazí obrázek jak je, StretchImage ho roztáhne bez ohledu na poměr stran na celou velikost PictureBoxu, AutoSize nastaví PictureBoxu velikost podle obrázku, CenterImage obrázek vystředí a konečně Zoom roztáhne (či zmenší) s ohledem na poměr stran.

Události

 • Paint - Zavolá se ve chvíli překreslení obrázku (tedy kdy si formulář řekne o to, aby se obrázek znovu vykreslil. To se stane při vytvoření formuláře nebo např. když přes formulář přejedeme jiným oknem). V této metodě obvykle na plátno obrázku kreslíme vlastní grafiku, dělá se to metodami na vlastnosti Graphics, kterou nalezneme na proměnné e z parametru metody. Během seriálu si to ukážeme.

DateTimePicker (Výběr data a času)

DateTimePicker/Výběr data a času ve Windows forms aplikaci

DateTimePicker nám umožňuje důstojně zadávat datum a čas. Určitě se vyplatí tuto kontrolku k tomuto účelu používat, pro uživatele je to pohodlné a pro nás také. Nemusíme hodnoty složitě parsovat z TextBoxu, ušetříme si reakce na špatně zadané hodnoty a zároveň za nás zadávání vyřeší operační systém. Ten nám poskytne hezký kalendář k zadání data a k času pole s šipičkami.

Vlastnosti

 • Format - Vybírá formát výpisu. Můžeme si vybrat mezi dlouhým a krátkým výpisem data, výpisem času a poté i vlastním formátem, ten tu však nebudeme řešit.

Takto vypadá Picker pro výběr času:

DateTimePicker/Výběr data a času ve Windows forms aplikaci
 • ShowUpDown (bool) - Udává, zda se má zobrazovat UpDown (šipičky, které jsou vhodné zejména k zadání času) nebo vyjížděcí kalendář (ten je perfektní k zadání data).
 • Value - Zadaná hodnota.

Události

 • ValueChange - Vyvolá se ve chvíli, kdy uživatel změní zadanou hodnotu.

MonthCalendar (Měsíční kalendář)

MonthCalendar/Měsíční kalendář ve Windows forms aplikaci

Kalendář nám umožňuje zobrazovat dny v měsíci, označovat je a vykreslovat některé jako tučné. Nabízí se jako součást nějaké agendy.

Vlastnosti

 • BoldedDays (DateTime[]) - Pole DateTime, nastavených na dny, které se mají vykreslit jako tučné. Takto např. označíme dny, ve které máme nějakou schůzku.
 • MonthlyBoldedDays (DateTime[]) - Podobně jako výše můžeme tučné dny navolit bez ohledu na měsíc, budou se tak zobrazovat tučně v každém měsíci.
 • AnnuallyBolded­Days - Opět podobně tučné dny, tyto se zobrazí každý rok, na roce tedy nezáleží.
 • CalendarDimen­sions - Počet měsíců vykreslených svisle a vodorovně.
 • ShowToday (bool) - Umožňuje vypnout dolní lištu s dnešním datem.
 • ShowTodayCircle (bool) - Umožňuje vypnout zvýraznění dnešního dne kroužkem.
 • ShowWeekNumbers (bool) - Vypíše i čísla týdnů.

Události

 • DateChanged - Vyvolá se při změně výběru data (nebo rozsahu dat) nebo při přechodu šipkami na další/předchozí měsíc.
 • DateSelected - Vyvolá se při změně výběru data (nebo rozsahu dat).

To je zas pro dnešek vše. V příští lekci, Windows Forms - Dialogy, budeme pokračovat s naším průzkumem kontrolek v .NETu.


 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
3 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Miniatura
Předchozí článek
Základní kontrolky Windows Forms
Miniatura
Následující článek
Windows Forms - Dialogy
Aktivity (3)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!