November Black Friday C/C++ week
Black Friday je tu! Využij jedinečnou příležitost a získej až 80 % znalostí navíc zdarma! Více zde
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C/C++

GameGUI

class 3. dielu o Unity

java

using UnityEngine;
using System.Collections;
 
public class GameGUI : MonoBehaviour
{
  Vector3 rot = Vector3.zero;
  Vector3 pos = Vector3.zero;
  string x = "";
  string y = "";
  string z = "";
  Vector2 scrollPosition = Vector2.zero;
  Rect window = new Rect(0, 60, 100, 100);
  Rect window2 = new Rect(0, 160, 100, 120);
  int toolbarInt = 0;
  string[] toolbarStrings = { "0", "1", "2" };
  bool toggle = false;
 
  void Start()
  {
  }
 
  void Update()
  {
    transform.rotation = Quaternion.Euler(rot);
    transform.position = Vector3.Lerp(transform.position, pos, 1 * Time.deltaTime);
  }
  
  void OnGUI()
  {
    window = GUI.Window(0, window, WindowFunction, "Rotation");
    window2 = GUI.Window(1, window2, WindowFunction, "Movement");
    GUI.Box(new Rect(0, 0, 100, 60), "Control");
    if (GUI.Button(new Rect(5, 25, 90, 25), "Reset"))
    {
      pos = Vector3.zero;
      rot = Vector3.zero;
    }
 
    scrollPosition = GUI.BeginScrollView(new Rect(0, 400, 100, 100), scrollPosition, new Rect(0, 400, 100, 200));
 
    GUI.Button(new Rect(0, 400, 100, 20), "Button1");
    GUI.Button(new Rect(0, 420, 100, 20), "Button3");
    GUI.Button(new Rect(0, 440, 100, 20), "Button4");
    GUI.Button(new Rect(0, 460, 100, 20), "Button5");
 
    GUI.EndScrollView();
    toggle = GUI.Toggle(new Rect(0, 500, 100, 20), toggle, toggle.ToString());
    toolbarInt = GUI.Toolbar(new Rect(0, 300, 100, 25), toolbarInt, toolbarStrings);
  }
  void WindowFunction(int id)
  {
    if (id == 0)
    {
      GUI.Label(new Rect(5, 20, 9, 20), "X");
      rot.x = GUI.HorizontalSlider(new Rect(15, 25, 75, 20), rot.x, 0, 360);
      GUI.Label(new Rect(5, 40, 9, 20), "Y");
      rot.y = GUI.HorizontalSlider(new Rect(15, 45, 75, 20), rot.y, 0, 360);
      GUI.Label(new Rect(5, 60, 9, 20), "Z");
      rot.z = GUI.HorizontalSlider(new Rect(15, 65, 75, 20), rot.z, 0, 360);
      GUI.DragWindow(new Rect(0, 0, 100, 100));
    }
    if (id == 1)
    {
 
      GUI.Label(new Rect(5, 20, 9, 20), "X");
      x = GUI.TextArea(new Rect(15, 20, 75, 20), x);
      GUI.Label(new Rect(5, 40, 9, 20), "Y");
      y = GUI.TextArea(new Rect(15, 40, 75, 20), y);
      GUI.Label(new Rect(5, 60, 9, 20), "Z");
      z = GUI.TextArea(new Rect(15, 60, 75, 20), z);
 
      if (GUI.Button(new Rect(5, 85, 85, 25), "Move"))
      {
        if (x == "") x = "0";
        if (y == "") y = "0";
        if (z == "") z = "0";
        pos = new Vector3(float.Parse(x), float.Parse(y), float.Parse(z));
      }
      GUI.DragWindow(new Rect(0, 0, 100, 120));
    }
 
  }
}

Neformátovaný

Přidáno: 15.11.2014
Expirace: Neuvedeno

Avatar
Autor: DELTA12
Aktivity (1)