Diskuze: Moja sql databaza123

Koš Moja sql databaza123

Aktivity (1)
Avatar
Uživatel byl zablokován:30. května 11:46

11.ULOHA - kt. vrati pocet FEATURES, kt. maju ohlaseny nejaky bug. Stlpec pomenujte BUGGED_FEAT

SELECT COUNT(*)"BUGGED FEAT" FROM( SELECT COUNT(FEATURE_ID) FROM BUG_FEATURE GROUP BY FEATURE_ID);

12.ULOHA - vrati nazov bugu ad BUG, jeho opis as OPIS a pocet dni zaokruhleny dole, ako dlho je bug dodnes
zverejneny as VEK - select ma vratit vsetky bugy

SELECT title AS BUG, description AS OPIS, FLOOR(current_date - reported_date) AS VEK
FROM BUG;

13.ULOHA - select, kt. vrati v 1 stlpci vsetky datumy, kde boli publikovane nejake komentare alebo ohlaseny
nejaky bug, ale tak, aby sa neodstranili duplikaty

select published_date from comments union all select reported_date from bug;

14. ULOHA - select, kt. vrati pouzivatelov, kt. neohlasili ziaden bug. Zobrazte ich meno a priezvisko v tomto poradi.

SELECT NAME , SURNAME from( SELECT NAME , SURNAME ,LOGIN FROM SYSTEM_USER MINUS SELECT SYSTEM_USER.NAME ,SYSTEM_USER.SUR­NAME,SYSTEM_U­SER.LOGIN
FROM SYSTEM_USER JOIN BUG ON BUG.REPORTER_LOGIN = SYSTEM_USER.LOGIN );

15. ULOHA - select, kt. vrati zoznam nazvov features, kt. nemaju ziaden taky bug, na kt. bol dany komentar obsahujuci
v texte nejaku obmenu retazca "fix".

SELECT NAME FROM FEATURE WHERE ID IN( SELECT ID FROM FEATURE MINUS( SELECT BUG_FEATURE.FE­ATURE_ID
FROM COMMENTS,BUG_FE­ATURE WHERE COMMENTS.BUG_ID = BUG_FEATURE.BUG_ID AND UPPER(COMMENTS­.TEXT) LIKE '%FIX%' ));

2017-05-18 12:45
napiste sql dopyt, ktory vrati zoznam pouzivatelov s najviac komentarmi pozor ratajte s tym ze pouzivatelov s rovnakym meno a priezvisko moze byt viac
2017-05-18 12:43
select system_user.name , system_user.surname from SYSTEM_USER join (select system_user.login , count(comments.id) as pocet from SYSTEM_USER join COMMENTS on SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN group by system_user.login) d on d.login = system_user.login where d.pocet = (select max(pocet) from (select system_user.login , count(comments.id) as pocet from SYSTEM_USER join COMMENTS on SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN group by system_user.lo­gin));
2017-05-18 12:43
napiste sql dopyt, ktory vrati pouyivatelov ktory nemaju ziaden komentar yobrayte ich login meno prieyvisko vysledok su 3
2017-05-18 12:41
select login, name, surname from(select login, name, surname from SYSTEM_USER minus select s.login, s.name, s.surname from SYSTEM_USER s join COMMENTS c on c.login=s.login );
2017-05-18 12:36
napiste sql dopyt, ktory vrati v 1 stlpci mena dokopy s prieyviskamy uzivatelov vo vysledku zachovajte aj duplikaty vysledok:: 22 hodnot
2017-05-18 12:35
select name from SYSTEM_USER union all select surname from SYSTEM_USER;
2017-05-18 12:33
napiste sql dopyt ktori vrati cele zaznamy, tych bugov, ktore boli ohlasene pred rokom 2016 zoradene abecedne podla nazvu vysledok: Odhlasenie nefunguje korektne
2017-05-18 12:31
select * from bug where extract (year from reported_date)<2016 order by title;
2017-05-18 12:11
Napis SQL dopyt, ktory vrati zoznam pouzivatelov name a surname a pocet ich komentarov z roku 2016 nazov stlpca POCET2016 zobrazte aj tych pouzivatelov, ktory v danom roku nemali ziadny komentar pricom ma byt pri nich pocet 0 ale nezobrazte tych, ktory maju viac ako 1 komentar vysledok: 9
2017-05-18 12:08
SELECT NAME,SURNAME ,POCET2016 FROM( SELECT SYSTEM_USER.NAME, SYSTEM_USER.SURNAME , COUNT(COMMENTS­.LOGIN)"POCET2016",COM­MENTS.LOGIN FROM SYSTEM_USER LEFT OUTER JOIN COMMENTS ON SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN AND EXTRACT(YEAR FROM COMMENTS.PUBLIS­HED_DATE) = 2016 GROUP BY COMMENTS.LOGIN ,NAME ,SURNAME ) WHERE POCET2016 <= 1;
2017-05-18 12:05
Napiste SQL dopyt, ktory vrati zoznam nazvov features , ktore nemaju ziadny taky bug, na ktory bol dany komentar obsahujuci v texte nejaku obmenu retazca "fix" pozor upper na velkosti retazca pismen nezalezi
2017-05-18 12:03
SELECT NAME FROM FEATURE WHERE ID IN( SELECT ID FROM FEATURE MINUS( SELECT BUG_FEATURE.FE­ATURE_ID FROM COMMENTS,BUG_FE­ATURE WHERE COMMENTS.BUG_ID = BUG_FEATURE.BUG_ID AND UPPER(COMMENTS­.TEXT) LIKE '%FIX%' ));
2017-05-18 11:59
Napiste SQL dopyt, ktori vrati pouzivatelov, ktory neohlasili ziaden BUG zobrazte ich meno a priezvisko je ich 9
2017-05-18 11:58
SELECT NAME , SURNAME from( SELECT NAME , SURNAME ,LOGIN FROM SYSTEM_USER MINUS SELECT SYSTEM_USER.NAME ,SYSTEM_USER.SUR­NAME,SYSTEM_U­SER.LOGIN FROM SYSTEM_USER JOIN BUG ON BUG.REPORTER_LOGIN = SYSTEM_USER.LOGIN );
2017-05-18 11:55
Napiste SQL dopyt, vrati pocet bugov, ktore boli zverejnene v aprili ktorehokolvek roku stlpec s vysledokom nazvite "BUGY" vysledok=6
2017-05-18 11:54
select count() from BUG where extract (month from REPORTED_DATE)=4;
2017-05-18 11:53
Napiste SQL dopyt ktori vrati pouzivatela, ktoreho priezvisko je prve podla abecedy. zobrazte v jednom stlpci jeho meno aj priezvisko oddelene medzerou a vdruhom stlpci jeho rolu vysledok: Jose Campbell
2017-05-18 11:51
select "A", role from(select (name||' '||surname)"A",role from SYSTEM_USER order by surname) where rownum=1;
2017-05-18 11:48
Napiste SQL dopyt, ktory vrati opisy (description) tych bugov, ktore boli ohlasene v aprili 2016 zoradene podla datumu ohlasenia od najstarsieho po najnovsi vysledok: je ich 6 a prvy je Formatovanie v sprave nie je zachovane
2017-05-18 11:46
select description from bug where extract(month from reported_date)=4 and extract (year from reported_date)=2016 order by reported_date;
2017-05-18 11:44
Napíšte SQL dopyt ktorý vráti počet používateľov, ktorých meno začína na R alebo S vysledny stlpec pomenujte na "POCET" výsledok:3
2017-05-18 11:43
select count(
) "POCET" from system_user where name like 'R%' or name like 'S%';
2017-05-18 10:52
Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti meno a priezvisko autora najnovšieho komentáru, vo výsledku nech je jeden stĺpec s názvom "MENO" obsahujúci meno a priezvisko oddelené medzerou. výsledok: Rachel Clark
2017-05-18 10:51
select (name||' '||surname) as MENO from SYSTEM_USER join COMMENTS using(login) where published_date=(se­lect max(published_date) from comments);
2017-05-18 10:41
Napíš SQL dopyt , ktorý vráti v jednom stĺpci všetky dátumy, kedy bol publikovaný nejaký komentár, alebo ohlásený nejaký bug , ale tak aby sa neodstránili duplikáty 18 stlpcov
2017-05-18 10:38
select published_date from comments union all select reported_date from bug;
2017-05-18 10:36
Napíš SQL dopyt, ktorý vráti zoznam používateľov (meno,priezvisko) s najviac ohlásenými bugmi. Pozor rátajte s tým, že používateľov s rovnakým meno a priezvisko môže byť viac. Výsledok Julia Jackson
2017-05-18 10:34
SELECT NAME, SURNAME FROM( SELECT NAME,SURNAME,CO­UNT()"AA" FROM SYSTEM_USER INNER JOIN BUG ON BUG.REPORTER_LOGIN = SYSTEM_USER.LOGIN GROUP BY NAME,SURNAME ORDER BY AA DESC )WHERE ROWNUM = 1;
2017-05-18 10:30
Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti celé záznamy komentárov, ktoré boli zverejnené v iný mesiac ako apríl zoradené podľa dátumu od najstaršieho po najnovší. výsledok id=7,10
2017-05-18 10:28
select * from comments where extract(month from published_date)!=4 order by published_date;
2017-05-18 10:24
Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti počet features, ktoré majú ohlásený nejaký bug. Stĺpec s výsledkom pomenujte "BUGGED_FEAT" sú 3
2017-05-18 10:23
SELECT COUNT(
)"BUGGED FEAT" FROM( SELECT COUNT(FEATURE_ID) FROM BUG_FEATURE GROUP BY FEATURE_ID);

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti celé záznamy tých bugov, ktoré boli ohlásené pred rokom 2016(reported_date) zoradené abecedne podľa názvu.

select * from bug where extract (year from REPORTED_DATE)<2016 order by title;

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti v jednom stĺpci mená dokopy s priezviskami používateľov. Vo výsledku zachovajte aj duplikáty.

select name from system_user union all select surname from system_user;

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti používateľov, ktorí nemajú žiaden komentár. Zobrazte ich login, meno (name) a priezvisko (surname) v takomto poradí.

SELECT LOGIN, NAME , SURNAME FROM( SELECT NAME , SURNAME ,LOGIN FROM SYSTEM_USER MINUS( SELECT SYSTEM_USER.NAME ,SYSTEM_USER.SUR­NAME,SYSTEM_U­SER.LOGIN
FROM SYSTEM_USER JOIN COMMENTS ON COMMENTS.LOGIN = SYSTEM_USER.LOGIN ));

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti zoznam používateľov/pou­žívateľa (iba stĺpce name a surname v takom poradí) s najviac komentármi. Pozor, rátajte s tým, že používateľov s rovnakým menom a priezviskom môže byť viac.

select system_user.name , system_user.surname from SYSTEM_USER join (select system_user.login , count(comments.id) as pocet from SYSTEM_USER join COMMENTS on SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN group by system_user.login) d on d.login = system_user.login where d.pocet = (select max(pocet) from (select system_user.login , count(comments.id) as pocet from SYSTEM_USER join COMMENTS on SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN group by system_user.lo­gin));

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti meno a priezvisko autora najnovšieho komentáru, vo výsledku nech je jeden stĺpec s názvom “MENO” obsahujúci meno a priezvisko oddelené medzerou.

select concat(system_u­ser.name,concat(' ',system_user­.surname)) as MENO from SYSTEM_USER JOIN COMMENTS ON SYSTEM_USER.LOGIN = COMMENTS.LOGIN WHERE (select max(published_date) from comments ) = comments.published_da­te;

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti v jednom stĺpci všetky dátumy, kedy bol publikovaný nejaký komentár, alebo ohlásený nejaký bug, ale tak, aby sa nedostránili duplikáty.

select published_date from COMMENTS union all SELECT reported_date from BUG;

Napíšte SQL dopyt, vráti celé záznamy komentárov, ktoré boli zverejnené v iný mesiac ako apríl (na roku nezáleží) zoradené podľa dátumu (od najstaršieho po najnovší).

select * from comments where extract(month from PUBLISHED_DATE) != 4 order by PUBLISHED_DATE ;

Napíšte SQL dopyt, ktorý vráti počet features, ktoré majú ohlásený nejaký bug. Stĺpec s výsledkom pomenujte “BUGGED_FEAT”.

SELECT COUNT(ROWNUM)"BUG­GED FEAT" FROM( SELECT COUNT(FEATURE_ID) FROM BUG_FEATURE GROUP BY FEATURE_ID);

 
Odpovědět 30. května 11:46
Avatar
Uživatel byl zablokován:30. května 11:47

.....

 
Nahoru Odpovědět 30. května 11:47
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.