Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se JavaScript
JavaScript týden

Lekce 17 - Šibenice pro Android - MainGameActivity

V minulé lekci, Šibenice pro Android - Aktivity a implementace, jsme vytvořili jednotlivé aktivity hry šibenice a implementovali jsme menu s výběrem okruhů.

V dnešním tutoriálu se budeme věnovat hlavní aktivitě - MainGameActivity.

Atributy

Jako první si přidáme instanční proměnné, potřebné pro chod hry:

private String slovo = "";
private int chyba = 0;

private int delkaSlova = 0;
private int pocetVyskytu = 0;
private String pomDelka = "";

private int score = 10000;
private int multiplikator = 0;
private String suhadnute = "";
private String zapocitaneChyby = "";

int okruh = 0;

onCreate()

Přidejme metodu onCreate():

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main_game);
  setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_NOSENSOR);
  //zakázání změn orientace

  AnimationDrawable animace = new AnimationDrawable();
  ImageView napis = findViewById(R.id.imageView4);

  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis1), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis2), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis3), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis4), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis5), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis6), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis7), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis8), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis9), 1000);
  animace.addFrame(getResources().getDrawable(R.drawable.napis10), 1000);

  napis.setBackgroundDrawable(animace);

  animace.start();

  okruh = getIntent().getIntExtra("VybranaMetoda", 1);

  vyberSlovo();
  uprav(slovo);
}

Zde se vytvoří objekt AnimationDrawable (animace) a inicializuje se ImageView (napis). Dále se použije metoda addFrame(), pomocí které do animace přidáme jednotlivé snímky a nastavíme čas v ms, po který se bude daný snímek zobrazovat. Objektu napis (ImageView) nastavíme BackgroundDrawable. Parametrem je animace. Poté animaci spustí a metodou getIntent().getIntExtra() načte hodnotu položky "VybranaMetoda", defaultní hodnota je 1. Na konci se volá metoda vyberSlovo() a uprav().

vyberSlovo()

Metoda vyberSlovo() vytvoří pole Stringů. Na základě vybraného okruhu se do něj uloží slova. Vytvoří objekt Random (ranInfo) a pomocí metody nextInt() určí náhodné číslo od 0 do délky pole -1. Do instanční proměnné slovo se uloží vybrané slovo.

private void vyberSlovo() {
  String[] poleInfo = new String[100];
  int delkaInfo = 0;

  if (okruh == 1) {
    poleInfo = new String[]{"síť", "crack", "hacker", "firewall", "databáze", "počítač", "notebook", "klávesnice", "myš", "ram", "procesor", "java", "android", "windows", "linux", "ubuntu", "lubuntu", "algoritmus", "program", "bios", "hardware", "software", "monitor", "lan", "man", "wan", "ethernet", "proxy", "server", "chrome", "opera", "safari", "komprese", "dekomprese", "informace", "diagram", "kódování", "zdroj", "patice", "frekvence", "sektor", "odezva", "kontrast", "jas", "rozlišení", "skener", "tablet", "projektor", "cyklus", "podmínka", "pascal", "apple", "mac", "procedura"};
  }
  if (okruh == 2) {
    poleInfo = new String[]{"praha", "brno", "ostrava", "plzeň", "liberec", "olomouc", "pardubice", "havířov", "zlín", "kladno", "most", "karviná", "opava", "bruntál", "jihlava", "teplice", "kolín", "šumperk", "chomutov", "přerov", "prostějov", "třebíč", "tábor", "třinec", "znojmo", "příbram", "cheb", "orlová", "trutnov", "písek", "vsetín", "hodonín", "sokolov", "bohumín", "beroun", "jičín", "benešov"};
  }
  if (okruh == 3) {
    poleInfo = new String[]{"klokan", "opice", "zebra", "lama", "slon", "hroch", "velbloud", "nosorožec", "bažant", "medvěd", "slepice", "morče", "ovce", "prase", "koza", "kráva", "kohout", "králík", "zajíc", "tygr", "vlk", "veverka", "žába", "tuleň", "ježek", "fredka", "křeček"};
  }
  if (okruh == 4) {
    poleInfo = new String[]{"audi", "bmw", "citroen", "dacia", "fiat", "ferrari", "kia", "honda", "škoda", "hyundai", "chevrolet", "jaguar", "jeep", "mazda", "mercedes", "mitsubishi", "nissan", "opel", "peugeot", "porsche", "renault", "rover", "saab", "seat", "subaru", "suzuki", "toyota", "volkswagen", "volvo", "bentley", "bugatti", "cadillac", "lada", "dodge", "infinity", "lancia", "lexus", "maybach", "pagani", "proton", "tatra", "trabant", "volha", "zastava"};
  }
  delkaInfo = poleInfo.length;
  Random ranInfo = new Random();
  int losInfo = ranInfo.nextInt(delkaInfo - 1);
  slovo = poleInfo[losInfo];
}

uprav()

Dostáváme se k metodě uprav(). Ta vytvoří reference na objekty TextView od 3 do 10, protože nejkratší slova budou mít 2 znaky a nejdelší 10 znaků. Na základě délky slova pomocí GONE "zruší" určitý počet TextView. Parametrem je slovo, které bylo vylosováno k hádání:

private void uprav(String hadaneSlovo) {
  TextView[] pismena = new TextView[10];
  pismena[0] = findViewById(R.id.tvp1);
  pismena[1] = findViewById(R.id.tvp2);
  pismena[2] = findViewById(R.id.tvp3);
  pismena[3] = findViewById(R.id.tvp4);
  pismena[4] = findViewById(R.id.tvp5);
  pismena[5] = findViewById(R.id.tvp6);
  pismena[6] = findViewById(R.id.tvp7);
  pismena[7] = findViewById(R.id.tvp8);
  pismena[8] = findViewById(R.id.tvp9);
  pismena[9] = findViewById(R.id.tvp10);

  int vel = hadaneSlovo.length();

  for (int i = vel; i < 10; i++) {
    pismena[i].setVisibility(View.GONE);
  }
}

vlozeni()

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Začněme realizovat vložení písmena:

public void vlozeni(View v) {
  EditText edte = findViewById(R.id.zadani);
  String zadani = edte.getText().toString().toLowerCase();
  if (zadani.length() >= 1) {
    char zadaneP = zadani.charAt(0);
    edte.setText("");
    if ((zadaneP >= 97 && zadaneP <= 122) || (zadaneP == 283) || (zadaneP == 353) || (zadaneP == 357) || (zadaneP == 269) || (zadaneP == 345) || (zadaneP == 382) || (zadaneP == 253) || (zadaneP == 225) || (zadaneP == 237) || (zadaneP == 233) || (zadaneP == 367) || (zadaneP == 250) || (zadaneP == 243)) {

      for (int i = 0; i < slovo.length(); i++) {
        if (slovo.charAt(i) == zadaneP) {
          pocetVyskytu++;
          zapisSpravne(zadaneP, i);
          scorePlus(zadaneP);
        }
      }

      if (pomDelka.indexOf(zadaneP) == -1) {
        delkaSlova += pocetVyskytu;
        pomDelka += zadaneP;
      }

      if (delkaSlova == slovo.length()) {
        Vyhra();
      }
      if (pocetVyskytu == 0) {
        zapisSpatne(zadaneP);
        scoreMinus(zadaneP);
      }
    } else {
      Toast.makeText(getApplicationContext(), "Není zadáno správné písmeno", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }

  pocetVyskytu = 0;
}

Podmínka vyhodnocuje, zda se zadané písmenko vyskytuje v abecedě, popř. zda to je český znak. (ě, š, č atd.). Cyklus for porovná všechna písmena v hádaném slově se zadaným písmenem (zadaneP). Pokud dojde ke shodě, připočítá 1 k pocetVyskytu a zavolá metody zapisSpravne() a scorePlus().

Po každém dokončeném cyklu se připočítá hodnota pocetVyskytu k hodnotě delkaSlova. Atribut delkaSlova použijeme ke kontrole, zda jsme již uhádli všechna písmena. Také nesmíme zapomenout přidat zadaný znak (zadaneP) do proměnné pomDelka. Tím zajistíme, že nepřičteme počet uhádnutých písmen vícekrát než jednou.

Po zvednutí hodnoty pomDelka kontrolujeme podmínkou, zda jsme již dosáhli délky hádaného slova. Pokud ano, hru jsme vyhráli a voláme metodu vyhra(). Pokud je pocetVyskytu roven nule, znamená to, že se zadané písmeno v hádaném slově nevyskytuje. Proto voláme metody zapisSpatne() a scoreMinus(). Na konci musíme vždy vynulovat „počítadlo shod“ pocetVyskytu. Pomocí parametru View v se metoda stane viditelná, abychom ji nastavili jako metodu onClick() v XML.

zapisSpravne()

Přidáváme metodu pro zapsání uhádnutého písmena do slova. Přepíšeme určité TextView z původního _ na zadané písmeno. Prametry jsou zadané písmeno a pozice písmena ve slově.

private void zapisSpravne(char pismeno, int pozice) {
  TextView[] pismena = new TextView[10];
  pismena[0] = findViewById(R.id.tvp1);
  pismena[1] = findViewById(R.id.tvp2);
  pismena[2] = findViewById(R.id.tvp3);
  pismena[3] = findViewById(R.id.tvp4);
  pismena[4] = findViewById(R.id.tvp5);
  pismena[5] = findViewById(R.id.tvp6);
  pismena[6] = findViewById(R.id.tvp7);
  pismena[7] = findViewById(R.id.tvp8);
  pismena[8] = findViewById(R.id.tvp9);
  pismena[9] = findViewById(R.id.tvp10);

  pismena[pozice].setText(String.valueOf(pismeno));

}

zapisSpatne()

Podobně obsloužíme i zadání špatného písmena:

private void zapisSpatne(char pismeno) {
  ImageView plocha = findViewById(R.id.zaverecnaPlocha);
  TextView spatne = findViewById(R.id.Chyby);

  String chyby = spatne.getText().toString();

  if (chyby.indexOf(pismeno) == -1) {
    chyba++;
    spatne.append(String.valueOf(pismeno));

    if (chyba == 1) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok2m);
    } else if (chyba == 2) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok3m);
    } else if (chyba == 3) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok4m);
    } else if (chyba == 4) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok5m);
    } else if (chyba == 5) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok6m);
    } else if (chyba == 6) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok7m);
    } else if (chyba == 7) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok8m);
    } else if (chyba == 8) {
      plocha.setImageResource(R.drawable.krok9m);
    } else if (chyba == 9) {
      konecHry();
    }

  }
}

Do stringu chyby načteme obsah TextView, kam vypisujeme chybná písmena. Pokud v řetězci chybné písmeno (parametr) ještě není, zvedneme hodnotu proměné chyba o 1 a chybné písmeno přidáme do TextView. Na základě hodnoty chyba se zobrazí správný obrázek s tím, že pokud dojde k deváté chybě, voláme metodu konecHry(). Parametrem je chybné písmeno, to proto, že ho budeme připisovat do TextView, aby hráč měl přehled, která písmena už hádal.

scorePlus()

Metodu scorePlus() voláme v případě, že hráč písmeno uhádl. Parametrem je uhádnuté písmeno. To kvůli tomu, že ho přidáme do pomocného řetězce suhadnute, abychom skóre za uhádnuté písmeno připsali pouze poprvé. Musíme totiž ošetřit případ, kdy hráč zadá několikrát za sebou stejné písmeno:

private void scorePlus(char pismeno) {
  if (suhadnute.indexOf(pismeno) == -1) {
    MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.sucpis);
    mp.start();
    suhadnute += pismeno;
    multiplikator++;
    score += (500 * multiplikator);
  }
}

Pokud je podmínka splněna, vytvoří se objekt MediaPlayer mp, který bere zdrojové soubory (v tomto případě .mp3) ze složky raw/, která se nachází v resources. Hned po vytvoření se jednou přehraje, do řetězce se přidá uhádnuté písmeno, zvedne se multiplikátor a vypočte se skóre.

scoreMinus()

scoreMinus() voláme v případě, že hráč písmeno neuhádl. Je to obdobná funkce jako scorePlus(). Jediné, co se mění, je to, že od skóre odečítáme 1000 a multiplikátor nastavíme na 0:

private void scoreMinus(char pismeno) {
  if (zapocitaneChyby.indexOf(pismeno) == -1) {
    MediaPlayer mp = MediaPlayer.create(this, R.raw.failpis);
    mp.start();
    zapocitaneChyby += pismeno;
    score -= 1000;
    multiplikator = 0;
  }
}

konecHry() a vyhra()

konecHry() voláme v případě, že hráč prohrál a vyhra() v případě, že hráč hru vyhrál. Pomocí Intent přeskočíme do aktivity EndGameActivity. Jako extra data si vezmeme hodnotu skóre, hádané slovo a informaci o tom zda hráč prohrál nebo vyhrál:

private void konecHry() {
  Intent endGame = new Intent(this, EndGameActivity.class);
  endGame.putExtra("VYHRA_PROHRA", 0);
  endGame.putExtra("ID_PROMENNE", score);
  endGame.putExtra("SLOVO", slovo);
  startActivity(endGame);
  finish();
}

private void vyhra() {
  Intent endGame = new Intent(this, EndGameActivity.class);
  endGame.putExtra("VYHRA_PROHRA", 1);
  endGame.putExtra("ID_PROMENNE", score);
  endGame.putExtra("SLOVO", slovo);
  startActivity(endGame);
  finish();
}

Kódování charu

Pokud někomu stále není jasné, proč se v metodě vlozeni() objevila určitá čísla v podmínce, doporučuji se pozorně podívat na následující snímek.

Kódování UTF-16 v Javě

Obrázek 8 - příklad kódování UTF-16

Můžete se podívat i na UTF-16 ASCII tabulku.

Příště, v lekci Šibenice pro Android - Dokončení, hru dokončíme přidáním aktivit pro konec hry a zobrazení skóre.


 

Předchozí článek
Šibenice pro Android - Aktivity a implementace
Všechny články v sekci
Základy vývoje Android aplikací v Javě
Článek pro vás napsal Jiří Frank
Avatar
Jak se ti líbí článek?
1 hlasů
Autor se věnuje programování v C# a vývoji aplikací pro platformu Android a dalším věcem spojeným s Android OS
Aktivity (6)

 

 

Komentáře

Avatar
nalimleinad
Člen
Avatar
nalimleinad:21.5.2015 23:02

A co tak uvolnit MediaPlayer z paměti ?

 
Odpovědět
21.5.2015 23:02
Avatar
Jiří Frank
Redaktor
Avatar
Odpovídá na nalimleinad
Jiří Frank:23.5.2015 14:47

Ahoj nalimleinad. Díky za postřeh.. Uvolnit MediaPlayer z paměti se dá pomocí metody release(). Nevidím důvod to v tomto případě použít. Kdybychom používali více MP na jedné aktivitě, například je podle něčeho střídali nebo tak, mělo by to smysl, ovšem pokud se nepletu, při ukončení aktivity, na které MP běží, by měl být release použit automaticky (testováno).

 
Odpovědět
23.5.2015 14:47
Avatar
nalimleinad
Člen
Avatar
Odpovídá na Jiří Frank
nalimleinad:23.5.2015 23:25

No já nevím, já jen že o tom po spuštění začal logcat vyhazovat errory a někde jsem právě četl, že by se to vždy mělo uvolňovat. ;)

 
Odpovědět
23.5.2015 23:25
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Pavel Polí Pražák:20.5.2016 13:23

Ahoj vubec jsem nepochopil co má byt pod pojmem
animace.addFra­me(getResources()­.getDrawable(R­.drawable.napis1),1000);
.
.
.
co je to jako jednotlivé kroky vykreslování v případě sibenice třeba (1.hlava,2.tě­lo,atd) nebo jak jinak děkuji je to užitečné občas v tom je trochu Junge ale hledáním chyb se človek nejlepe učí

 
Odpovědět
20.5.2016 13:23
Avatar
Jiří Frank
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Pavel Polí Pražák
Jiří Frank:24.5.2016 13:44

Ahoj, přiznám se že teď nevím o jaké konkrétně obrázky jde, nemám v současné době moc času abych články mohl překopat, ovšem v následujících dnech mám v plánu nějaký čas najít a chyby/nejasnosti atd. upravit. Ale z5 k tématu..
Pokud mě paměť neklame tak nadpis1 nadpis2 atd. jsou obrázky, kde jsou jednotlivé "jpg/png" kroky animace. Tento typ animace vlastně funguje jako gif. snímek za snímkem
Příkazem addFrame do své ho objektu animace "vložíš" specifické snímky (1000 je čas v ms).
Po spuštění animace se ti budou přehrávat vložené snímky
(zastaralé neefektivní a samozřejmě když už tohle, tak by to samotné "vkládání" určitě šlo vyřešit cyklem :D)

 
Odpovědět
24.5.2016 13:44
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 5 zpráv z 5.