Klávesnice zdarma Klávesnice zdarma
Pořádné programy s pořádnou klávesnicí zdarma. Více zde
Pouze tento týden sleva až 80 % na C# .NET

Lekce 5 - Upomínač narozenin v Java Swing - Logická vrstva

Java Swing Upomínač narozenin v Java Swing - Logická vrstva

Unicorn College ONEbit hosting Tento obsah je dostupný zdarma v rámci projektu IT lidem. Vydávání, hosting a aktualizace umožňují jeho sponzoři.

V minulém dílu seriálu tutoriálů o tvorbě formulářových aplikací v Java Swing jsme navrhli kompletně formuláře pro naši aplikaci. V tomto dílu se budeme zabývat návrhem logické vrstvy, tedy tříd, které obsahují logiku aplikace.

Datum

Jelikož práce s datem a časem je v Javě poměrně nepohodlná, přidejme si k projektu kratičkou statickou třídu, která nám ulehčí práci.

public class Datum {

  private static DateFormat formatData = new SimpleDateFormat("d.M.yyyy");

  public static void nastavPulnoc(Calendar datum)
  {
    datum.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
    datum.set(Calendar.MINUTE, 0);
    datum.set(Calendar.SECOND, 0);
    datum.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
  }

  public static String zformatuj(Calendar datum)
  {
    String datumText = formatData.format(datum.getTime());
    return datumText;
  }

  public static Calendar naparsuj(String datumText) throws ParseException
  {
    Calendar datum = Calendar.getInstance();
    datum.setTime(formatData.parse(datumText));
    return datum;
  }

}

Třída obsahuje definici formátu data. Dále umí určité datum nastavit na půlnoc (tedy vynulovat čas a datum ponechat). To se nám velmi hodí při výpočtech, jelikož často budeme chtít počítat s celými dny a čas by nám mohl výpočty rohodit).

Další dvě metody převádí mezi datem a jeho textovou podobou. Datum můžeme načíst z textu (jak ho uživatel zadal) a nebo ho jako text např. vypsat.

Osoba

V naší aplikaci budou zcela jistě figurovat osoby, vytvořme jim tedy třídu.

Vlastnosti

Osoba bude mít 2 vlastnosti: jméno a narozeniny. Jméno bude String, narozeniny budou typu Calendar. Obě vlastnosti implementujeme jako privátní atributy a vygenerujeme k nim gettery:

public class Osoba
{
    private String jmeno;
    private Calendar narozeniny;

    public String getJmeno() {
    return jmeno;
  }

    public Calendar getNarozeniny() {
    return narozeniny;
  }

}

Metody

Osoba bude mít několik metod, nyní se však omezme pouze na její konstruktor, abychom naši aplikaci co nejdříve dostali do spustitelné podoby. Později ji doplníme. Do třídy tedy přidáme parametrický konstruktor.

Konstruktor

Kromě nastavení vlastností instance bude mít konstruktor také za úkol tyto vlastnosti zvalidovat. Ukažme si jeho kód:

public Osoba(String jmeno, Calendar narozeniny) throws IllegalArgumentException
{
    Datum.nastavPulnoc(narozeniny);
    if (jmeno.length() < 3)
        throw new IllegalArgumentException("Jméno je příliš krátké");
    if (narozeniny.after(Calendar.getInstance()))
        throw new IllegalArgumentException("Datum narození nesmí být v budoucnosti");

    this.jmeno = jmeno;
    this.narozeniny = narozeniny;
}

Nejprve vynulujeme čas narozenin, aby nám nedělal při výpočtech problémy, pracovat budeme pouze s celými dny. Následně ověříme, zda není jméno příliš krátké nebo zda nejsou zadané narozeniny v budoucnosti. Pokud některá ze situací nastane, vyhodíme výjimku IllegalArgumen­tException a do jejího konstruktoru vložíme zprávu pro uživatele.

Pokud jste s výjimkami ještě nepracovali, vůbec to nevadí. Stačí vám vědět, že je to způsob, jakým se v objektových aplikacích pracuje s chybami, zejména těmi, které jsou způsobené zadáním špatné hodnoty od uživatele nebo které vznikly při práci se soubory. Vyvolání výjimky metodu okamžitě ukončí. Jak na výjimku reagovat si ukážeme dále v seriálu. Výjimky budeme vždy vyhazovat v logických třídách.

toString

Jelikož budeme osoby vypisovat, přepíšeme metodu toString() tak, aby vracela jméno osoby:

@Override
public String toString()
{
    return jmeno;
}

Právě tato metoda je později použita JListem k výpisu jeho položek.

Správce osob

Poslední logickou komponentou aplikace bude správce osob. Třída se bude starat o osoby, bude je umět přidávat, odebírat a jejich seznam ukládat do souboru a opětovně načíst. Konečně bude umět mezi osobami vyhledat tu, která má nejbližší narozeniny.

Přidejte si k projektu tedy třídu SpravceOsob.

Atributy

Jedinou vlastností třídy je seznam osob. Seznam je typu DefaultListModel. S touto kolekcí jsme se v seriálu ještě nesetkali. Jedná se o speciální typ kolekce, který lze nastavit jako zdroj dat formulářovým komponentám. ListModel na sobě umí vyvolat událost změny v případě, že se změní jeho obsah. Díky tomuto mechanismu se automaticky obnoví všechny komponenty na formuláři, které mají nastavený jako zdroj dat právě tento ListModel. Asi si dokážete představit, že obnovovat ručně desítky komponent na formuláři v případě změny může být velice nepřehledné. Jakmile v naší aplikaci přidáme novou osobu, bude ihned vidět v seznamu osob aniž bychom ho obnovovali, obnoví se sám. K DefaultListModelu vygenerujeme getter, který přejmenujeme na getModel():

Třída zatím vypadá takto:

public class SpravceOsob {

  private DefaultListModel<Osoba> osoby = new DefaultListModel<>();

    public ListModel getModel()
  {
    return osoby;
  }

Metody

Opět do třídy vložme zatím jen ty nejdůležitější metody.

pridej a odeber

Metody pro přidání a odebrání osoby jsou naprosto triviální:

public void pridej(Osoba osoba)
{
    osoby.addElement(osoba);
}

public void odeber(Osoba osoba)
{
    osoby.removeElement(osoba);
}
getOsoby

Jelikož DefaultListModel postrádá spoustu důležitých metod, přidáme správci metodu getOsoby(), která vrátí osoby v obyčejném Listu. Můžeme tedy získat jak model, tak list. Model na List převedeme pomocí statické třídy Collections.

public List<Osoba> getOsoby()
{
    return Collections.list(osoby.elements());
}

Základ logické vrstvy máme hotový. Příště si ukážeme, jak propojit logiku s formulářem a celou aplikaci zprovozníme.


 

Stáhnout

Staženo 326x (36.04 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce java

 

 

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor sítě se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!