Úvod do teorie algoritmů

Kurz vás uvede do teorie algoritmizace lidskou řečí namísto složitých rovnic. Zaměříme se samozřejmě především na časovou složitost algoritmů.

Úvod do teorie algoritmů

Lekce 1 - Úvod do teorie algoritmů

Úvod do teorie algoritmů a definice algoritmu, pochopení asymptotické časové složitosti a vysvětlení pojmů Stabilita a Na místě.
ZdarmaNapsal David Čápka
Výpočet časové složitosti algoritmu

Lekce 2 - Výpočet časové složitosti algoritmu

Tento článek se věnuje časové složitosti programu. Ukazuje, jak lze jednoduše spočítat časovou složitost, zhoršit ji, a jak se s tím vypořádat.
ZdarmaNapsal Tricerator
Časové složitosti algoritmů a triky pro její odhad

Lekce 3 - Časové složitosti algoritmů a triky pro její odhad

V této lekci se blíže podíváme na různé třídy algoritmů a toho, zda máme nějaké triky, jak určit složitost jednotlivých algoritmů
PremiumNapsal Tricerator
Časové složitosti algoritmů a příklady odhadu složitosti

Lekce 4 - Časové složitosti algoritmů a příklady odhadu složitosti

V lekci dokončíme představení časových složitostí algoritmů faktoriální složitostí a složitostí pro algoritmy grafové. Odhadneme složitost na příkladech.
PremiumNapsal Tricerator


 

Aktivity (2)