Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij slevové akce 50% výuky zdarma!
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy

Lekce 5 - Seznamy v Pythonu, jejich základní funkce a metody

V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 4. lekci Pythonu, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.

V dnešním tutoriálu se podíváme na seznamy a také se naučíme různé funkce, které lze aplikovat i na jiné kolekce. O těch ale až později.

Úvod do seznamů

Představte si, že potřebujete uložit nějaké hodnoty, např. zaměstnance nějaké firmy. A těch hodnot je velké množství (např. 100 osob). Vytvářet si na každou z nich proměnnou je hotové šílenství.

Seznamy

Seznam nám poskytuje způsob, jak ukládat větší množství hodnot přehledně a na jedno místo.

Vytváření seznamů

Seznam se vytváří za pomoci hranatých závorek a jednotlivé prvky v něm oddělíme čárkou.

Příklad:

seznam_1 = []
seznam_2 = [1, 2, 3]
seznam_3 = ["a", "b", "c"]
seznam_4 = ["a", 1, "b", 2]

Seznamy můžeme vytvářet i za pomoci funkcí range() a list(). Funkce range() vrací iterátor, který je převeden na seznam pomocí funkce list. O iterátorech ale až někdy jindy :) Funkci range() jsme již probírali. Pro zopakování syntaxe:

 • range(n) - vrátí čísla od nuly do n-1
 • range(m, n) - vrátí čísla od m do n-1
 • range(m, n, i) - vrátí čísla od m a každé další i-té číslo do n-1

Pár takto vytvořených seznamů:

seznam_1 = list() #prázdný seznam
seznam_2 = list(range(3)) #[0, 1, 2]
seznam_3 = list(range(3, 7)) #[3, 4, 5, 6]
seznam_4 = list(range(1, 10, 2)) #[1, 3, 5, 7, 9]

Jednotlivé prvky

K jednotlivým prvkům seznamu lze přistupovat pomocí indexů. Číslování začíná od nuly. Každý další prvek má číslo větší o 1. To znamená, že první prvek má index 0, další 1, ještě další má index 2 atd.

Seznamy v Pythonu – Indexy

V Pythonu můžeme pro přístup k prvkům použít i záporné indexy. Ty se číslují odzadu. Tudíž poslední prvek má index -1, předposlední -2 atd. K prvkům se přistupuje přes hranaté závorky.

seznam = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]

print(seznam[0])
print(seznam[1])
print(seznam[5])
print(seznam[7])
print(seznam[-1])
print(seznam[-3])
Konzolová aplikace
>>> seznam = [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29]
>>> seznam[0]
2
>>> seznam[1]
3
>>> seznam[5]
13
>>> seznam[7]
19
>>> seznam[-1]
29
>>> seznam[-3]
19
>>>

Ořezávání

Seznamy lze i ořezávat. To znamená, že ze seznamu získáme jeho část. Syntaxe je stejná, jako v předchozím případě, až na to, že do hranaté závorky se vloží i koncový index, po případně i kolikátý prvek chceme.

Příklady:

seznam = list(range(10))
print(seznam)

print(seznam[0:5])
print(seznam[2:8])
print(seznam[1:7])
print(seznam[1:7:2])
print(seznam[2:9:2])
print(seznam[1:7:3])
Konzolová aplikace
>>> seznam = list(range(10))
>>> seznam
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

>>> seznam[0:5]
[0, 1, 2, 3, 4]
>>> seznam[2:8]
[2, 3, 4, 5, 6, 7]
>>> seznam[1:7]
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
>>> seznam[1:7:2]
[1, 3, 5]
>>> seznam[2:9:2]
[2, 4, 6, 8]
>>> seznam[1:7:3]
[1, 4]
>>>

Syntaxe:

 • název_seznamu[m] - vybere jediný prvek
 • název_seznamu[m:n] - vybere prvky v rozsahu mn-1
 • název_seznamu[m:n:i] - vybere m a každý i-tý prvek do n-1

Jednotlivé argumenty určující co chceme vybrat, lze i vynechat. Můžeme tedy napsat [::2], což vám vybere každý druhý prvek v seznamu.

Pokud není zadaný první prvek, bere se od začátku seznamu (0). Není-li zadaný druhý prvek, bere se konec seznamu. A není-li zadáno o kolik prvků chceme postupovat, bere se to jako 1, tudíž se vezme každý prvek v zadaném intervalu.

Velikost seznamu

Na zjištění velikosti seznamu (či jiného iterovatelného objektu) máme k dispozici funkci len(). Ta vrací počet prvků.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Příklad:

seznam = [1, 2, 3, "a", "b"]
print(len(seznam))

Procházení seznamu

Na procházení seznamu existují tři způsoby:

1) for..in

Pomocí jednoduchého cyklu for..in získáme jednotlivé prvky. Bohužel je tímto způsobem nemůžeme v procházeném seznamu upravovat. Ale můžeme je například vytisknout.

Syntaxe:

seznam = [1, 2, 3]
for prvek in seznam:
  print(prvek)

Při průchodu cyklem se prvek ze seznamu uloží do proměnné prvek a my s ním můžeme něco udělat (např. vytisknout jako v ukázce). Poté se tento prvek "zahodí" a vezme se další prvek ze seznamu.

2) Pomocí funkce range()

Použijeme funkci range(), len() a cyklus for..in.

Syntaxe:

seznam = [1, 2, 3]
for index in range(len(seznam)):
  seznam[index] = seznam[index] + 1
print(seznam)
for index in range(len(seznam)):
  seznam[index] = seznam[index] + 1 # všechna čísla v seznamu zvětšíme o 1

Pozor! Pokud chceme dělat to samé co v ukázce, musí být seznam pouze z čísel!

Funkce len() nám vrátí počet prvků a tento počet si převedeme na iterátor, který nám vrací indexy od prvního prvku (0) do posledního prvku (velikost seznamu - 1). Poté k prvkům přistupujeme přes indexy.

3) Pomocí funkce enumerate()

Funkce enumerate() vrací index prvku i jeho hodnotu. Za for následuje proměnná i, do které se ukládá index prvku a libovolná proměnná, do které se ukládá hodnota prvku.

Syntaxe:

seznam = [1, 2, 3]
for i, prvek in enumerate(seznam):
  print(i, prvek)
print(seznam)

Tímto způsobem získáme jak prvek, tak i jeho index :)

Metody

Metody se na rozdíl od funkcí název_funkce(název_objektu) mají tuto syntaxi: název_objektu.název_metody(parametry). Jsou to tedy funkce, které patří nějakému objektu.

V této lekci se naučíme dvě metody - append() a pop().

append()

Metoda append() připojí prvek na konec seznamu.

Příklad:

seznam = [1, 2]
seznam.append(3)
print(seznam)
seznam.append(5)
print(seznam)
seznam.append(8)
print(seznam)
seznam.append(13)
print(seznam)
seznam.append(21)
print(seznam)
seznam.append(34)
print(seznam)
Konzolová aplikace
>>> seznam = [1, 2]
>>> seznam.appendlt;3>
>>> seznam
[1, 2, 3]
>>> seznam.appendlt;5>
>>> seznam
[1, 2, 3, 5]
>>> seznam.appendlt;8>
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8]
>>> seznam.appendlt;13>
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> seznam.appendlt;21>
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
>>> seznam.appendlt;34>
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
>>>

pop()

Metoda pop() vrátí a odstraní poslední prvek ze seznamu.

Příklad:

seznam = [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
seznam.pop()
print(seznam)
seznam.pop()
print(seznam)
promenna = seznam.pop()
print(promenna)
print(seznam)
seznam.pop()
print(seznam)
Konzolová aplikace
>>> seznam = [1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34]
>>> seznam.pop()
34
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8, 13, 21]
>>> seznam.pop()
21
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8, 13]
>>> promenna = seznam.pop()
>>> promenna
13
>>> seznam
[1, 2, 3, 5, 8]
>>> seznam.pop()
8
>>> seznam
[1, 2, 3, 5]
>>>

Funkce

Všechny tyto funkce se dají použít i na jiné iterovatelné objekty, než je seznam.

len()

Vrátí počet prvků iterovatelného objektu.

Příklad:

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
print(len(seznam))

min()

Vrátí z iterovatelného objektu prvek s nejmenší hodnotou.

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
print(min(seznam))

max()

Vrátí z iterovatelného objektu prvek s největší hodnotou.

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
print(max(seznam))

sum()

Vrátí součet prvků v iterovatelném objektu.

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
print(sum(seznam))

sorted()

Seřadí prvky v iterovatelném objektu.

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
print(sorted(seznam))

Lze také použít metodu seznamu sort(), která seznam rovnou seřadí, jelikož funkce sorted() vrací pouze jeho seřazenou kopii a seznam zůstává nezměněný.

all()

Vrátí booleovskou hodnotu True, jestliže se všechny prvky v iterovatelném objektu vyhodnotí na True, jinak vrátí False.

seznam_1 = [1, 3, 2, 0, 5]
seznam_2 = [6, 4, 5, 1, 2]
print(all(seznam_1))
print(all(seznam_2))

any()

Vrátí booleovskou hodnotu True, jestliže se alespoň jeden prvek v iterovatelném objektu vyhodnotí na True, jinak vrátí False.

seznam_1 = [1, 3, 2, 0, 5]
seznam_2 = [6, 4, 5, 1, 2]
seznam_3 = []
print(any(seznam_1))
print(any(seznam_2))
print(any(seznam_3))

del()

Pomocí del() lze jednotlivé prvky ze seznamu mazat za pomoci řezu. Příklad:

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
del(seznam[1])
print(seznam)
del(seznam[1:3])
print(seznam)

A to je pro tento díl vše :)

V následujícím cvičení, Řešené úlohy k 5. lekci Pythonu, si procvičíme nabyté zkušenosti z předchozích lekcí.


 

Předchozí článek
Řešené úlohy k 4. lekci Pythonu
Všechny články v sekci
Základní konstrukce jazyka Python
Článek pro vás napsal gcx11
Avatar
Jak se ti líbí článek?
33 hlasů
(^_^)
Aktivity (13)

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (21)

Avatar
Pavel Kryštof Herzog:16.4.2020 23:40

Mas tam chybu, v prvnim pripade totiz zobrazujes jen ten index a ne polozky pole, protoze bys tam mel jinak mit 1, 2 , 3. A v tom druhem to je spravne, protoze to pole je 1,2,3 a + 1 dostanes 2,3, 4.
Pisu z tabletu, ale melo by to byt (ten prvni pripad)

#!/usr/bin/env python3

seznam = [1, 2, 3]
for index in range(len(seznam)):
   print(seznam)

A mel bys dostat 1,2,3.

Editováno 16.4.2020 23:41
 
Odpovědět
16.4.2020 23:40
Avatar
Lukáš Gardoň:13.7.2020 11:32

Super článek, jen mám dotaz k funkci sort(), která tu je jen naznačena. Zkusil jsem toto :

seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
sort(seznam)
print(seznam)

a píše mi to že name sort není definován.

Díky za odpovědi.

 
Odpovědět
13.7.2020 11:32
Avatar
Lukáš Gardoň:13.7.2020 11:33
seznam = [1, 3, 2, 0, 5]
sort(seznam)
print(seznam)
Editováno 13.7.2020 11:34
 
Odpovědět
13.7.2020 11:33
Avatar
Tom S.
Člen
Avatar
Odpovídá na Lukáš Gardoň
Tom S.:13.7.2020 13:50

Ahoj,
pozor na to. Sort není fukce ale metoda, tudíž ji použiji takto:

seznam.sort()

Jak je v článku napsáno, pokud chci neseřazený seznam nahradit seřazeným, použiji metodu sort, pokud nechci neseřazený seznam nahradit seřazeným, tak použiji funkci sorted.

 
Odpovědět
13.7.2020 13:50
Avatar
Odpovídá na Tom S.
Lukáš Gardoň:13.7.2020 14:22

Ahoj díky moc, sorted() je v článku napsán u funkcí tak jsem myslel, že i sort() bude funkce. Takhle mi to funguje díky :)

 
Odpovědět
13.7.2020 14:22
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Marek Kamenický:14.8.2020 15:17

Ahoj, když mám např. seznam [1, 0, 2, 5, 3] a dám del(1) tak to smaže index jedna celkově nebo jen jeho hodnotu a indexy se pak předělají?
1, 0, 2, 5, 3 potom 1, 2, 5, 3
0, 1, 2, 3, 4 potom 0, 2, 3, 4
Takto?

 
Odpovědět
14.8.2020 15:17
Avatar
Alesh
Překladatel
Avatar
Odpovídá na Marek Kamenický
Alesh:14.8.2020 15:46

Je problém si to sám vyzkoušet? ;-)

 
Odpovědět
14.8.2020 15:46
Avatar
Jakub Fric
Člen
Avatar
Jakub Fric:28.12.2020 13:13

tak tohle vůbec nechápu...

 
Odpovědět
28.12.2020 13:13
Avatar
Jan Svoboda
Člen
Avatar
Jan Svoboda:9. února 20:32

Seznamy jsou šikovné

 
Odpovědět
9. února 20:32
Avatar
Petr Nadvornik:13. února 11:33

Seznamy :-) , díky za lekci. ;-)

 
Odpovědět
13. února 11:33
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 31. Zobrazit vše