Java týden Body zdarma
Využij podzimních slev a získej od nás až 40 % bodů zdarma! Více zde
Pouze tento týden sleva až 80 % na Java e-learning!

Okenní aplikace ve VB.NET WPF

Sekce obsahuje tutoriály pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Tutoriály

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Lekce 1 - Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v VB.NET.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Jazyk XAML v VB.NET WPF

Lekce 2 - Jazyk XAML v VB.NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v VB.NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Pozicování v VB.NET WPF

Lekce 3 - Pozicování v VB.NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování kontrolek v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

Lekce 4 - Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v VB.NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si kontrolky TextBox a ComboBox.
ZdarmaNapsal Michal Žůrek - misaz
Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

Lekce 5 - Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v VB.NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Michal Žůrek - misaz
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

Lekce 6 - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v VB.NET WPF. Představíme si kontrolky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Michal Žůrek - misaz
Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

Lekce 7 - Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme ve VB.NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Michal Žůrek - misaz
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

Lekce 8 - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v VB .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
ZdarmaNehodnocenoNapsal Michal Žůrek - misaz
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

Lekce 9 - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v VB .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
PremiumNehodnocenoNapsal Michal Žůrek - misaz

Nový ovládací panel XAMPP

Nový ovládací panel XAMPP v 1.0.0.0

Nový ovládací panel XAMPP, řešící neduhy současného ovládacího panelu, zachovávající funkce předchozího a přidávajíce funkce nové.
 0xZdarmaNapsal Michal Žůrek - misazVydáno: 2016


 

Aktivity (2)