Matematické algoritmy

Algoritmy Matematické

Faktoriál

Faktoriál

Algoritmus pro výpočet faktoriálu včetně popisu a zdrojového kódu bez rekurze i s rekurzí
Zdarma 44444 Napsal David Čápka
Generování (pseudo)náhodných čísel

Generování (pseudo)náhodných čísel

Článek o základních principech algoritmů generování náhodných čísel počítačem a včetně popisu generování různých pravděpodobnostních rozložení.
Zdarma 55555 Napsal tastyfish
Algoritmus pro numerické integrování - Obdélníková metoda

Algoritmus pro numerické integrování - Obdélníková metoda

Článek popisuje algoritmus pro numerický výpočet integrálu, tedy výpočet obsahu pod křivkou. Tato část je zaměřena na Obdélníkovou formuli.
Zdarma 55555 Napsal Gramli
Algoritmus pro numerické integrování - Lichoběžníková metoda

Algoritmus pro numerické integrování - Lichoběžníková metoda

Popis algoritmu pro numerický výpočet integrálu, tedy obsahu pod křivkou, pomocí lichoběžníkové formule se zdrojovým kódem pro C# .NET.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Gramli
Největší společný dělitel (Euklidův algoritmus)

Největší společný dělitel (Euklidův algoritmus)

Euklidův algoritmus najde největšího společného dělitele dvou čísel, zde naleznete jeho detailní popis včetně zdrojového kódu v jazycích Java, C#, Delphi, Ruby.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Výpočet libovolné mocniny

Výpočet libovolné mocniny

Ukázka algoritmu na výpočet libovolné (nté) mocniny, v jazyce Java
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Výpočet řešení kvadratické rovnice

Výpočet řešení kvadratické rovnice

Ukázka algoritmus pro výpočet řešení kvadratické rovnice včetně zdrojového kódu a vývojového diagramu
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Hornerovo schéma

Hornerovo schéma

Hornerovo schéma je algoritmus pro efektivní výpočet hodnoty mnohočlenu příp. jeho derivace. Je užitečný mj. i pro převod čísla do desítkové soustavy.
Zdarma 55555 Napsal Drahomír Hanák
Eratosthenovo síto

Eratosthenovo síto

Algoritmus najde všechna prvočísla v intervalu od 2 do N
Zdarma 55555 Napsal Drahomír Hanák
Algoritmus náhodného čísla

Algoritmus náhodného čísla

Ukázka algoritmu náhodného čísla
Zdarma 22222 Napsal matesax
Algoritmus pro převod mezi libovolnými soustavami

Algoritmus pro převod mezi libovolnými soustavami

Jednoduchý algoritmus pro převod mezi libovolnými číselnými soustavami využívající Hornerovo schéma včetně zdrojových kódů.
Zdarma 44444 Napsal matesax
Převod z desítkové do libovolné soustavy

Převod z desítkové do libovolné soustavy

Algoritmus pro převod čísel z desítkové do libovolné soustavy (např. dvojkové, osmičkové, šestnáctkové...)
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
Conwayova hra života

Conwayova hra života

Bakterie jsou obdoba buněčného automatu, který řídí čtyři jednoduchá pravidla. Budete žasnout nad tím, jaké složité obrazce a chování mohou vzniknout.
Zdarma 55555 Napsal David Čápka
Výpočet libovolné odmocniny Newtonovou metodou
Zdarma Nehodnoceno Napsal David Čápka
Úvod do fraktálů a chaosu

Úvod do fraktálů a chaosu

Článek uvede do fraktální geometrie a chaosu. Popisuje historii vzniku nové vědy a nejdůležitější osobnosti, které v ní figurují.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Tomáš Sixta
Obecná teorie a dělení fraktálů

Obecná teorie a dělení fraktálů

Dělení fraktálů na L-Systémy (fraktální křivky), IFS, polynomické a náhodné. Vysvětlení obecné teorie a pojmů soběpodobnost a soběpříbuznost.
Zdarma 44444 Napsal Tomáš Sixta
Mandelbrotova a Juliova množina

Mandelbrotova a Juliova množina

Fraktály a chaos - Mandelbrotova a Juliova množina, jejich popis a zdrojový kód generování těchto známých fraktálů.
Zdarma 44444 Napsal Tomáš Sixta
IFS fraktály

IFS fraktály

Fraktály a chaos - IFS fraktály. Cantorovo mračno, Sierpinského trojúhelník, Sierpinského kobereček, Kapradí, Kochova vločka.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Tomáš Sixta
Pojednání o chaosu

Pojednání o chaosu

Fraktály a chaos - pojednání o chaosu a atraktorech.
Zdarma 55555 Napsal Tomáš Sixta
Pojmy

Pojmy

Fraktály a chaos - vysvětlení jednotlivých pojmů.
Zdarma 22222 Napsal Tomáš Sixta
Umělá inteligence při matematických výpočtech

Umělá inteligence při matematických výpočtech

Jak vyřešit libovolný matematický problém jenom za pomoci počítače, bez zásahu člověka? Teoreticky o tom, jak to udělat, pojednává tento článek.
Zdarma 55555 Napsal Jan Barášek

Aplikace

Doplňování posloupností

Doplňování posloupností v 1.0

Řešení soutěžní úlohy na doplňování posloupností v Pythonu. Jednoduchá ukázka predikce pomocí lineární regrese.
 8x Zdarma 55555 Napsal coells | Vydáno: 2016