Do nového roku jako lepší programátoři? Znovu otevíráme večerní školu programování. Nette framework, návrhové vzory, testování nebo vůbec poprvé kurzy ASP.NET dostupné odkudkoli v republice.

Základy C++

C++ Základní konstrukce C++

Úvod a historie C++

1. díl - Úvod a historie C++

Úvod do kurzu programování v jazyce C++, osvětlení historie jazyka C a C++. Rozdíl mezi procedurálním a objektově orientovaným programováním.
Zdarma 55555 Napsal Jiří Pipošiar
Visual Studio a první konzolová aplikace v C++

2. díl - Visual Studio a první konzolová aplikace v C++

V tutoriálu si ukážeme instalaci Visual Studia a základy práce s ním. Vytvoříme si jednoduchou konzolovou aplikaci v C++ - Hello world.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Proměnné a typový systém v C++

3. díl - Proměnné a typový systém v C++

Tutoriál vysvětlí proměnné a typový systém v C++. Vytvoříme celkem 4 jednoduché aplikace včetně kalkulačky.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Cvičení k 1.-3. lekci C++

Cvičení k 1.-3. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma proměnné a typový systém. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic
Typový systém podruhé - Datové typy v C++

4. díl - Typový systém podruhé - Datové typy v C++

Tutoriál obsahuje tabulky základních datových typů jazyka C++, jejich rozsahy a základní využití. Dále obsahuje základní popis ukazatelů (pointerů).
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Podmínky (větvení) v C++

5. díl - Podmínky (větvení) v C++

Tutoriál vysvětluje větvení v C++, tedy podmínky if/else a konstrukci switch. Obsahuje ukázkové programy na výpočet odmocniny a vylepšenou kalkulačku.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Cvičení ke 4.-5. lekci C++

Cvičení ke 4.-5. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma podmínky, větvení a switch. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal patrik.valkovic
Cykly v C++ (for)

6. díl - Cykly v C++ (for)

Dnešní díl seriálu tutoriálů o C++ se věnuje cyklům, ukážeme si cyklus for a vytvoříme malou násobilku a mocninátor.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Cykly v C++ (while, do while)

7. díl - Cykly v C++ (while, do while)

V tomto díle seriálu tutoriálů o C++ se budeme věnovat cyklům, while a do while. Během toho vylepšíme naši kalkulačku.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Cvičení k 6.-7. lekci C++

Cvičení k 6.-7. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma cykly, zejména for cyklus. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium 55555 Napsal patrik.valkovic
Ošetření uživatelských vstupů

8. díl - Ošetření uživatelských vstupů

Tutoriál se věnuje ošetření uživatelských vstupů z konzole C++, naučíme se také načítat a zpracovávat znaky z cin.get() a dokončíme naši kalkulačku.
Zdarma 44444 Napsal Zdeněk Pavlátka
Pole v C++

9. díl - Pole v C++

Tentokrát se v C++ tutoriálu pustíme do polí - konstrukce, která nám umožní uložit velké množství hodnot do jedné proměnné.
Zdarma 55555 Napsal Zdeněk Pavlátka
Cvičení k 8.-9. lekci C++

Cvičení k 8.-9. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma pole a práce s nimi pomocí cyklů. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Řetězce v jazyce C++

10. díl - Řetězce v jazyce C++

Tutoriál popisuje práci se statickými textovými řetězci (stringy) v programovacím jazyce C+. Budeme je načítat, vypisovat, editovat a zmíníme funkce k nim.
Zdarma 44444 Napsal patrik.valkovic
Cvičení k 10. lekci C++

Cvičení k 10. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma práce s řetězci, knihovnou string.h a ASCII kódy. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Vícerozměrná pole v jazyce C++

11. díl - Vícerozměrná pole v jazyce C++

V tutoriálu si v jazyce C++ uvedeme dvourozměrná (2D) pole a vícerozměrná pole obecně, a to včetně příkladů.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic
Matematické funkce v C++

12. díl - Matematické funkce v C++

V tutoriálu se podíváme na standardní knihovnu cmath, která poskytuje celou sadu matematických funkcí. Podíváme se také na celočíselné dělení.
Zdarma Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Cvičení k 11.-12. lekci C++

Cvičení k 11.-12. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma vícerozměrná pole a matematické funkce. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Funkce v jazyce C++

13. díl - Funkce v jazyce C++

V tutoriálu se naučíme dělit programy do vlastních funkcí a tím zvýšit jeho přehlednost. Naučíme se využívat parametry a získávat návratovou hodnotu.
Zdarma 55555 Napsal patrik.valkovic
Cvičení k 13. lekci C++

Cvičení k 13. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma funkce a základní principy jejich využití. Úlohy jsou řazené dle obtížnosti s řešením ke stažení.
Premium Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Struktury v jazyce C++

14. díl - Struktury v jazyce C++

Tutoriál osvětlí využití struktur v programovacím jazyce C++, tedy datových typů, do kterých můžeme uložit více hodnot.
Zdarma Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Cvičení ke 14. lekci C++

Cvičení ke 14. lekci C++

Řešené programátorské úlohy v jazyce C++ na téma struktury, včetně spojování struktur do sebe a implementaci podpůrných funkcí pro struktury.
Premium Nehodnoceno Napsal patrik.valkovic
Váš první program v C++

Váš první program v C++

Tutoriál programování v C++. Dnes si vytvoříme náš první program a popíši vám jak funguje.
Zdarma 55555 Napsal Jiří Pipošiar
Proměnné, konstanty a komentáře v C++

Proměnné, konstanty a komentáře v C++

Tutoriál programování v C++. Dnes se naučíme používat a rozlišovat typy proměnných, práci s konstantami a komentáře.
Zdarma 55555 Napsal Jiří Pipošiar
Funkce a prototypy v C++

Funkce a prototypy v C++

Tutoriál programování v C++. Dnes si vytvoříme své vlastní funkce a probereme jejich prototypy.
Zdarma 55555 Napsal Jiří Pipošiar
Pokročilá práce s konzolí v C++

Pokročilá práce s konzolí v C++

Různé způsoby úpravy barvy vypisovaného textu a pozadí u standardního výstupu na konzoli v C++, změna titulku konzole a změna aktuální pozice v konzoli.
Zdarma 22222 Napsal Zdeněk Pavlátka