Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

Okenní aplikace ve VB.NET WPF

Ostatní jazyky Visual Basic .NET WPF

Sekce obsahuje tutoriály pro programování okenních (formulářových) aplikací v C# .NET pomocí frameworku WPF (Windows Presentation Foundation).

Tutoriály

Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

1. díl - Úvod do WPF (Windows Presentation Foundation)

Tutoriál představí technologii WPF a porovná ji se starší Windows Forms. Naprogramujeme si také svou první jednoduchou formulářovou aplikaci v VB.NET.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Jazyk XAML v VB.NET WPF

2. díl - Jazyk XAML v VB.NET WPF

V tutoriálu si popíšeme základy jazyka XAML, který se používá k návrhu formulářů v VB.NET WPF. Zmíníme elementy, jmenné prostory a entity.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Pozicování v VB.NET WPF

3. díl - Pozicování v VB.NET WPF

V tutoriálu se naučíme základy pozicování kontrolek v okně v C# .NET WPF aplikacích. Zmíníme absolutní a relativní pozici, DIP, Margin, Padding a velikost.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

4. díl - Návrh formuláře pro kalkulačku v VB.NET WPF

V tutoriálu navrhneme formulář pro kalkulačku v VB.NET WPF. Naučíme se přidávat sloupce a řádky do Gridu a představíme si kontrolky TextBox a ComboBox.
Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz)
Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

5. díl - Code Behind v VB.NET WPF a dokončení kalkulačky

V tutoriálu si uvedeme Code Behind a naučíme se zpracovávat události ve WPF aplikacích v VB.NET. Dokončíme kalkulačku a vysvětlíme si jak WPF funguje.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz)
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

6. díl - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Návrh oken

V tutoriálu navrhneme okna pro aplikaci k upomínání narozenin v VB.NET WPF. Představíme si kontrolky StackPanel, ListBox, Image, Calendar a Label.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz)
Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

7. díl - Upomínač narozenin ve VB.NET WPF - Logická vrstva

V tutoriálu naprogramujeme ve VB.NET logické třídy pro výpočet věku z data narození, výpočet zbývajících dní do nejbližších narozenin a vyhledání osob.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz)
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

8. díl - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Propojení vrstev

V tutoriálu se naučíme propojovat logickou a prezentační vrstvu v VB .NET WPF. Naučíme se výjimky, dialogy a bindovat ObservableCollection na ListBox.
Zdarma Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz)
Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

9. díl - Upomínač narozenin v VB .NET WPF - Bindingy

V tutoriálu se naučíme základy bindingu v VB .NET, jejich módy, DataContexty, implementujeme rozhraní INotifyPropertyChanged a zmíníme se o ViewModelu.
Premium Nehodnoceno Napsal Michal Žůrek (misaz)

Nový ovládací panel XAMPP

Nový ovládací panel XAMPP v 1.0.0.0

Nový ovládací panel XAMPP, řešící neduhy současného ovládacího panelu, zachovávající funkce předchozího a přidávajíce funkce nové.
 0x Zdarma 55555 Napsal Michal Žůrek (misaz) | Vydáno: 2016