6. díl - NERS - Editor článků v PHP

PHP Databáze pro začátečníky NERS - Editor článků v PHP American English version English version

V minulém dílu našeho seriálu tutoriálů o databázích v PHP pro úplné začátečníky jsme dokončili administrační stránku jednoduchého redakčního systému. V dnešním dílu přidáme přihlašování.

Přihlašování

Vytvoříme skript prihlaseni.php. Jeho HTML část bude následující:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />
    <title>Přihlášení do administrace</title>
</head>

<body>
    <article>
        <div id="centrovac">
            <header>
                <h1>Přihlášení do administrace</h1>
            </header>
            <section>
                <?php
                if (isset($zprava))
                    echo('<p>' . $zprava . '</p>');
                ?>

                <form method="post">
                    Jméno<br />
                    <input type="text" name="jmeno" /><br />
                    Heslo<br />
                    <input type="password" name="heslo" /><br />
                    <input type="submit" value="Přihlásit" />
                </form>

                <p>Pokud ještě nemáte účet, <a href="registrace.php">zaregistrujte se</a>.</p>
            </section>
            <div class="cistic"></div>
        </div>
    </article>
</body>
</html>

Vidíme PHP direktivu pro výpis chybové zprávy (pokud existuje) a formulář se jménem a heslem. Kód je téměř totožný s tím u registračního formuláře a měl by být tedy srozumitelný.

Nad HTML vložíme následující PHP blok:

<?php
session_start();
require('Db.php');
Db::connect('127.0.0.1', 'ners_db', 'root', '');

if (isset($_SESSION['uzivatel_id']))
{
    header('Location: administrace.php');
    exit();
}

if ($_POST)
{
    $uzivatel = Db::queryOne('
        SELECT uzivatele_id, admin
        FROM uzivatele
        WHERE jmeno=? AND heslo=SHA1(?)
    ', $_POST['jmeno'], $_POST['heslo'] . "t&#ssdf54gh");
    if (!$uzivatel)
        $zprava = 'Neplatné uživatelské jméno nebo heslo';
    else
    {
        $_SESSION['uzivatel_id'] = $uzivatel['uzivatele_id'];
        $_SESSION['uzivatel_jmeno'] = $_POST['jmeno'];
        $_SESSION['uzivatel_admin'] = $uzivatel['admin'];
        header('Location: administrace.php');
        exit();
    }
}
?>

První řádky nám zpřístupní session a připojí se k databázi. Pokud je uživatel přihlášený, tak mu přihlašovací stránku zobrazovat nebudeme a přesměrujeme ho rovnou na administraci a skript zastavíme.

Pokud byl odeslán formulář, osolíme zadané heslo stejnou solí, jako při registraci a uděláme z něj opět stejný otisk pomocí SQL funkce SHA1(). Uživatele se zadaným jménem a otiskem se následně pokusíme najít. Pokud ho nenajdeme, uložíme chybovou hlášku. V případě úspěchu uložíme načtené informace o uživateli do session a tím ho přihlásíme. Dále ho přesměrujeme na administraci.

Můžete se zkusit přihlásit. Pokud jste ještě přihlášení z registrace, tak se odhlaste a přihlaste znovu.

Přihlašování uživatelů v PHP

Přidělení role administrátora

V našem systému máme u každého uživatele sloupec admin. Ten bude nabývat hodnoty 0 nebo 1 podle toho, zda je uživatel administrátor. Tuto hodnotu může nastavit nově registrovanému uživateli pouze administrátor webu pomocí phpMyAdmin. Přesuneme se tedy do phpMyAdmin a přepneme hodnotu admin u našeho účtu na 1 (na políčko stačí jen poklikat a hodnotu přepsat).

Administrátorská práva v phpMyAdmin

Nyní se odhlaste a přihlaste.

Editor článků

Přejděme k editoru článků. Vytvořme soubor editor.php a vložme do něj HTML blok:

<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />
    <title>Editor článků</title>
</head>

<body>
    <article>
        <div id="centrovac">
            <header>
                <h1>Editor článků</h1>
            </header>
            <section>
                <?php
                if (isset($zprava))
                    echo('<p>' . $zprava . '</p>');
                ?>

                <form method="post">
                    <input type="hidden" name="clanky_id" value="<?= htmlspecialchars($clanek['clanky_id']) ?>" /><br />
                    Titulek<br />
                    <input type="text" name="titulek" value="<?= htmlspecialchars($clanek['titulek']) ?>" /><br />
                    URL<br />
                    <input type="text" name="url" value="<?= htmlspecialchars($clanek['url']) ?>" /><br />
                    Popisek<br />
                    <input type="text" name="popisek" value="<?= htmlspecialchars($clanek['popisek']) ?>" /><br />
                    Klíčová slova<br />
                    <input type="text" name="klicova_slova" value="<?= htmlspecialchars($clanek['klicova_slova']) ?>" /><br />
                    <textarea name="obsah"><?= htmlspecialchars($clanek['obsah']) ?></textarea>
                    <input type="submit" value="Odeslat" />
                </form>
            </section>
            <div class="cistic"></div>
        </div>
    </article>
    <script type="text/javascript" src="//tinymce.cachefly.net/4.0/tinymce.min.js"></script>
    <script type="text/javascript">
        tinymce.init({
            selector: "textarea[name=obsah]",
            plugins: [
                "advlist autolink lists link image charmap print preview anchor",
                "searchreplace visualblocks code fullscreen",
                "insertdatetime media table contextmenu paste"
            ],
            toolbar: "insertfile undo redo | styleselect | bold italic | alignleft aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image",
            entities: "160,nbsp",
            entity_encoding: "named",
            entity_encoding: "raw"
        });
    </script>
</body>
</html>

Kód obsahuje opět jen jednoduchý HTML formulář a výpis chybové zprávy. Data se do formulářových polí vypisují z pole $clanek. Formulář má ještě jednu zvláštnost a tou je skryté pole s ID daného článku. Podle tohoto pole poznáme, zda vkládáme nový článek (bude prázdné) nebo zda editujeme existující (bude v něm ID tohoto článku).

Zajímavý je JavaScript na konci souboru, ve které načteme WYSIWYG editor TinyMCE. To je editor vzhledově podobný např. MS Wordu, který nám generuje HTML kód podle toho, co v něm naklikáme.

První skript je odkaz na online úložiště, ze kterého si prohlížeč TinyMCE stáhne. Druhý skript obsahuje nastavení editoru, zvolíme, že editor chceme vytvořit z textarea s názvem obsah. Další řádky nastavují pluginy a vypínají převod české diakritiky na entity, což je jinak poměrně nepříjemná záležitost.

Nad HTML kód dodejme obslužný PHP blok:

<?php
session_start();
if (empty($_SESSION['uzivatel_admin']))
    die('Nedostatecna opravneni');

require('Db.php');
Db::connect('127.0.0.1', 'ners_db', 'root', '');

$clanek = array(
    'clanky_id' => '',
    'titulek' => '',
    'obsah' => '',
    'url' => '',
    'popisek' => '',
    'klicova_slova' => '',
);
if ($_POST)
{
    if (!$_POST['clanky_id'])
    {
        Db::query('
            INSERT INTO clanky (titulek, obsah, url, popisek, klicova_slova)
            VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
        ', $_POST['titulek'], $_POST['obsah'], $_POST['url'], $_POST['popisek'], $_POST['klicova_slova']);
    }
    else
    {
        Db::query('
            UPDATE clanky
            SET titulek=?, obsah=?, url=?, popisek=?, klicova_slova=?
            WHERE clanky_id=?
        ', $_POST['titulek'], $_POST['obsah'], $_POST['url'], $_POST['popisek'], $_POST['klicova_slova'], $_POST['clanky_id']);
    }
    header('Location: index.php?clanek=' . $_POST['url']);
    exit();
}
else if (isset($_GET['url']))
{
    $nactenyClanek = Db::queryOne('
        SELECT *
        FROM clanky
        WHERE url=?
    ', $_GET['url']);
    if ($nactenyClanek)
        $clanek = $nactenyClanek;
    else
        $zprava = 'Článek nebyl nalezen';
}

?>

Pokud uživatel není administrátor, zastavíme celý skript s chybovou hláškou. Pro kontrolu přihlášení administrátora nám nestačí isset(), ale musíme použít empty(). V session totiž může existovat klíč 'uzivatel_admin', ale může mít hodnotu 0.

Dále se připojíme k databázi a do proměnné $clanek si připravíme pole s prázdnými hodnotami. To aby se do formuláře nic nevypsalo a zároveň nám PHP neohlásilo chybu s neexistující proměnnou.

Pokud byl odeslán formulář, podíváme se do skrytého pole. Pokud je prázdné, vložíme nový článek do databáze. Pokud je v skrytém poli nějaká hodnota, updatujeme článek s tímto ID. SQL příkaz UPDATE jsme si ještě nepředstavovali, ale je velmi jednoduchý. Pomocí SET jednoduše nastavíme pole která potřebujeme. Co je důležité je nezapomenout na klauzuli WHERE, kde určíme které řádky se mají takto updatovat. Bez ní by se updatovaly všechny články na tyto hodnoty!

Po přidání nebo editaci článku na něj přesměrujeme.

Pokud nebyl odeslaný formulář, podíváme se, zda nemáme v GET url článku. To by znamenalo, že chceme nějaký editovat a proto se do pole $clanek pokusíme nahrát data z článku s tímto URL. Data se potom předvyplní do polí formuláře. Při neúspěchu vypíšeme chybovou hlášku.

Nyní si editor spusťte a vložte si článek s URL "uvod". To bude hlavní stránka našeho webu:

Editor článků TinyMCE v PHP

Článek uložte do databáze. Příště budeme pokračovat.


 

  Aktivity (2)

Článek pro vás napsal David Čápka
Avatar
Autor pracuje jako softwarový architekt a pedagog na projektu ITnetwork.cz (a jeho zahraničních verzích). Velmi si váží svobody podnikání v naší zemi a věří, že když se člověk neštítí práce, tak dokáže úplně cokoli.
Unicorn College Autor se informační technologie naučil na Unicorn College - prestižní soukromé vysoké škole IT a ekonomie.

Jak se ti líbí článek?
Celkem (9 hlasů) :
55555


 


Miniatura
Všechny články v sekci
Databáze v PHP pro začátečníky
Miniatura
Následující článek
NERS - Výpis článků v PHP

 

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (47)

Avatar
IT Man
Redaktor
Avatar
IT Man:

Neexistuje sloupec uzivatele_id (metoda Db::queryOne()).

Odpovědět 13. dubna 16:26
Když nevíš jak dál, podá ti ruku někdo, od koho by jsi to nečekal. A tu šanci musíš přijmout!
Avatar
Martin K--a
Člen
Avatar
Odpovědět 13. dubna 19:53
Člověk jako jedinec je inteligentní a racionálně myslící bytost, lidstvo jako celek je stádo nemyslících zvířat
Avatar
Lukáš Hypša:

Do prihlaseni.php jsem zkopíroval oba zdrojáky z článku, po pokusu o přihlášeni (ať už se správným nebo špatným heslem) mi vyskočí tato chyba. Nevíte někdo co s tím? :(

Odpovědět 22. května 19:17
I když se programování učím jenom z interetu, velmi mě baví a doufám, že se tím jednou budu i živit.
Avatar
mayo505
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Lukáš Hypša
mayo505:

však v tej chybovej hláške máš aj dôvod :D
nemáš stĺpec uzivatele_id

 
Odpovědět 22. května 21:35
Avatar
Odpovídá na mayo505
Lukáš Hypša:

A jak to mám vyřešit? Já s wrapperem neumím :)

Odpovědět 22. května 21:46
I když se programování učím jenom z interetu, velmi mě baví a doufám, že se tím jednou budu i živit.
Avatar
mayo505
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Lukáš Hypša
mayo505:

tak pochop ako funguje ten wrapper, neviem v akom štádiu si
- ak sa učíš, tak nemá význam iba zlepovať dokopy nejaké zdrojáky bez pochopenia čo robia, síce postupuješ "rýchlo" v učení, ale v podstate nič nevieš
- ak ti dal niekto robiť web a viac PHP riešiť nechceš, tak to ešte chápem, ale boh ochraňuj ten web

vyriešiš to buď tak, že pridáš ten stĺpec do DB, alebo upravíš ten dotaz čo ten stĺpec používa -> ak ani teraz nevieš, odporúčam sa vrátiť o pár krokov dozadu a pochopiť prácu s databázou

 
Odpovědět  +1 23. května 13:42
Avatar
Odpovědět 23. května 15:13
I když se programování učím jenom z interetu, velmi mě baví a doufám, že se tím jednou budu i živit.
Avatar
Enigmated
Člen
Avatar
Enigmated:

Dobrý den,

funguje tady XSS ochrana pomocí toho htmlspecialchars()? Mně přijde, že i když to htmlspecialchars tam nedám, tak stejně žadné značky ani scripty nefungují... Například, že bych chtěl uložit jako popisek textu obrázek, tak se stejně vypíše jen kód.

Jsem z toho nějaký zmatený. Díky

Editováno 29. května 17:01
 
Odpovědět 29. května 17:00
Avatar
pgarsky
Člen
Avatar
pgarsky:

Nešlo by místo toho UPDATE clanky SET blablabla dát SET * ?

 
Odpovědět 19. srpna 11:43
Avatar
ur.andrej
Člen
Avatar
ur.andrej:

Čaute, pri pokuse o odoslanie článku do databázy na mňa vyskočí toto. Viete čo s tým môže byť?
Warning: PDO::prepare(): SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You
have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near '' at line 1 in /Applications/XAM­PP/xamppfiles/htdoc­s/ners/Db.php on line 60

Fatal error: Call to a member function execute() on boolean in /Applications/XAM­PP/xamppfiles/htdoc­s/ners/Db.php on line 61

 
Odpovědět 22. listopadu 11:49
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 57. Zobrazit vše