Ostrava? A chceš nakopnout v celodenním kurzu programování od 1999 Kč? Vypsali jsme pro vás první termín.

6. díl - Jednoduchý redakční systém v Nette - Výpis článku

PHP Nette Framework Základy Jednoduchý redakční systém v Nette - Výpis článku

Vítám vás všechny u pokračování seriálu tutoriálů o tvorbě webových aplikací v PHP frameworku Nette. V minulém díle jsme si připravili projektovou strukturu pro jednoduchý redakční systém a jak jsem slíbil, dnes se rovnou bez zbytečných řečí vrhneme na implementaci. Takže jdeme na to! :)

Databáze

Prvně se podíváme na nastavení i obsah databáze. Nám zde bude stačit vytvořit si novou databázi, kterou použijeme pro náš projekt, a v ní spustíme upravený SQL skript, který opět naleznete v archivu pod názvem create_script.sql. Jeho obsah je následující:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `article` (
`article_id` int(11) NOT NULL,
 `title` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `content` text COLLATE utf8_czech_ci,
 `url` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `description` varchar(255) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;


INSERT INTO `article` (`article_id`, `title`, `content`, `url`, `description`) VALUES
(1, 'Úvod', '<p>Vítejte na našem webu!</p>\r\n\r\n<p>Tento web je postaven na <strong>jednoduchém redakčním systému v Nette frameworku</strong>. Toto je úvodní článek, načtený z databáze.</p>', 'uvod', 'Úvodní článek na webu v Nette v PHP'),
(2, 'Stránka nebyla nalezena', '<p>Litujeme, ale požadovaná stránka nebyla nalezena. Zkontrolujte prosím URL adresu.</p>', 'chyba', 'Stránka nebyla nalezena.');

ALTER TABLE `article`
ADD PRIMARY KEY (`article_id`), ADD UNIQUE KEY `url` (`url`);

ALTER TABLE `article`
MODIFY `article_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=3;

Ten nám vytvoří a naplní tabulku s články, kterou budeme příště potřebovat. A nakonec nastavíme v Nette přístup do naší databáze. To uděláme pomocí souboru app/config/config.local.neon tak, že upravíme již přednastavené parametry tj. název naší databáze, uživatele a heslo. Pro jistotu jsem to v přiloženém archivu ještě okomentoval a vyznačil. Stejně tak jsem okomentoval i celou konfiguraci v souboru config.neon, aby jste měli představu, co které nastavení znamená, i když u většiny je to asi jasné. :)

Modely

Stejně jako v minulé aplikaci začneme hezky od modelu.

app/model/BaseManager.php

Protože jsme všichni znalí OOP a nechceme mít zbytečné duplicity v kódu, připravíme si základní abstraktní třídu pro práci s modelem, která nám bude pomocí DI předávat přístup k Nette API pro práci s databází a všechny ostatní modelové třídy z ní budou následně dědit, aby automaticky tento přístup získaly. Třída je poměrně jednoduchá a vypadá takto:

<?php

namespace App\Model;

use Nette\Database\Context;
use Nette\Object;

/**
 * Základní třída modelu pro všechny modely aplikace.
 * Předává přístup k práci s databází.
 * @package App\Model
 */
abstract class BaseManager extends Object
{
    /** @var Context Instance třídy pro práci s databází. */
    protected $database;

    /**
     * Konstruktor s injektovanou třídou pro práci s databází.
     * @param Context $database automaticky injektovaná třída pro práci s databází
     */
    public function __construct(Context $database)
    {
        $this->database = $database;
    }
}

app/CoreModule/model/ArticleManager.php

Další na řadě je model správy článků, který jak už bylo řečeno, podědí z třídy BaseManager:

<?php

namespace App\CoreModule\Model;

use App\Model\BaseManager;
use Nette\Database\Table\IRow;
use Nette\Database\Table\Selection;
use Nette\Utils\ArrayHash;

/**
 * Třída poskytuje metody pro správu článků v redakčním systému.
 * @package App\CoreModule\Model
 */
class ArticleManager extends BaseManager
{
    /** Konstanty pro manipulaci s modelem. */
    const
        TABLE_NAME = 'article',
        COLUMN_ID = 'article_id',
        COLUMN_URL = 'url';

    /**
     * Vrátí seznam článků v databázi.
     * @return Selection seznam článků
     */
    public function getArticles()
    {
        return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->order(self::COLUMN_ID . ' DESC');
    }

    /**
     * Vrátí článek z databáze podle jeho URL.
     * @param string $url URl článku
     * @return bool|mixed|IRow první článek, který odpovídá URL nebo false při neúspěchu
     */
    public function getArticle($url)
    {
        return $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_URL, $url)->fetch();
    }

    /**
     * Uloží článek do systému. Pokud není nastaveno ID, vloží nový, jinak provede editaci.
     * @param array|ArrayHash $article článek
     */
    public function saveArticle($article)
    {
        if (!$article[self::COLUMN_ID])
            $this->database->table(self::TABLE_NAME)->insert($article);
        else
            $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_ID, $article[self::COLUMN_ID])->update($article);
    }

    /**
     * Odstraní článek.
     * @param string $url URL článku
     */
    public function removeArticle($url)
    {
        $this->database->table(self::TABLE_NAME)->where(self::COLUMN_URL, $url)->delete();
    }
}

Presentery

Dále budeme pokračovat s presentery.

Nyní zde již můžeme smazat základní app/presenters/HomepagePresenter.php, protože už ho dále nebudeme potřebovat, jelikož na konci toho dílu budeme mít základ zcela nové aplikace.

app/presenters/BasePresenter.php

Stejně jako ve většině projektů v Nette a podobně jako v našem modelu, začneme od základní abstraktní třídy, ze které dědí všechny ostatní presentery a to je BasePresenter. V sandboxu, ze kterého vycházíme, už je vytvořen, takže ho jen trošku upravíme:

<?php

namespace App\Presenters;

use Nette\Application\UI\Presenter;

/**
 * Základní presenter pro všechny ostatní presentery aplikace.
 * @package App\Presenters
 */
abstract class BasePresenter extends Presenter
{

}

app/CoreModule/presenters/ArticlePresenter.php

Nyní se dostáváme k presenteru, který nám pomocí ArticleManager bude předávat data článků do šablony.

<?php

namespace App\CoreModule\Presenters;

use App\CoreModule\Model\ArticleManager;
use App\Presenters\BasePresenter;
use Nette\Application\BadRequestException;

/**
 * Zpracovává vykreslování článků.
 * @package App\CoreModule\Presenters
 */
class ArticlePresenter extends BasePresenter
{
    /** Konstanta s hodnotou URL výchozího článku. */
    const DEFAULT_ARTICLE_URL = 'uvod';

    /** @var ArticleManager Instance třídy modelu pro práci s články. */
    protected $articleManager;

    /**
     * Konstruktor s injektovaným modelem pro práci s články.
     * @param ArticleManager $articleManager automaticky injektovaná třída modelu pro práci s články
     */
    public function __construct(ArticleManager $articleManager)
    {
        parent::__construct();
        $this->articleManager = $articleManager;
    }

    /** Načte a vykreslí článek článek do šablony podle jeho URL.
     * @param string $url URL článku
     * @throws BadRequestException Jestliže článek s danou URL nebyl nalezen.
     */
    public function renderDefault($url)
    {
        if (!$url) $url = self::DEFAULT_ARTICLE_URL; // Pokud není zadaná URL, vykreslí se výchozí článek.

        // Pokusí se načíst článek s danou URL a pokud nebude nalezen, vyhodí chybu 404.
        if (!($article = $this->articleManager->getArticle($url))) throw new BadRequestException();
        $this->template->article = $article; // Předá článek do šablony.
    }
}

Aby samozřejmě naše automatická DI fungovala, musíme ještě zaregistrovat ArticleManager jako vlastní anonymní službu v naší aplikaci. Konkrétně to provedeme v konfiguračním souboru modulu app/CoreModule/config/config.neon:

# Konfigurační soubor pro CoreModule.

parameters:

# Nastavení služeb dále přístupných pomocí DI v rámci celé aplikace.
services:
    - App\CoreModule\Model\ArticleManager

app/router/RouterFactory.php

Nakonec musíme ještě upravit routování naší aplikace, abychom se opravdu dostali k daným článkům podle jejich URL v databázi. To zařídíme úpravou již existující třídy ze sandboxu RouterFactory:

<?php

namespace App;

use Nette\Application\Routers\Route;
use Nette\Application\Routers\RouteList;

/**
 * Routovací továrnička.
 * Řídí routování v celé aplikaci.
 * @package App
 */
class RouterFactory
{
    /**
     * Vytváří router pro aplikaci.
     * @return RouteList výsledný router pro aplikaci
     */
    public static function createRouter()
    {
        $router = new RouteList();
        $router[] = new Route('[<url>]', 'Core:Article:default');
        return $router;
    }
}

Příští díl budeme věnovat šablonám a projekt zprovozníme.


 

Stáhnout

Staženo 197x (650.59 kB)
Aplikace je včetně zdrojových kódů v jazyce PHP

 

  Aktivity (1)

Článek pro vás napsal Jindřich Máca
Avatar
Autor se věnuje převážně webovým technologiím, ale má velkou zálibu ve všem vědeckém, nejen ze světa IT. :-)

Jak se ti líbí článek?
Celkem (7 hlasů) :
4.857144.857144.857144.857144.85714


  

 

Komentáře
Zobrazit starší komentáře (72)

Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Jindřich Máca:

Přesně takhle by to mělo vypadat, dobrá práce! :)

 
Odpovědět 11. října 21:14
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
danhosek:

Ještě mám jeden dotaz, nevím, jestli se to přesně vztahuje k routám, ale myslím že ano.
Když chci odlišit úvodní stránku od ostatních článků. Aby úvodní stránka obsahovala něaké tagy navíc.
Udělám si např.: uvod.latte ale nevim, jak mám přesměrovat úvod(není zadaná url) na jinou šablonu.
Mapadlo mě i řešení podmínky v latte, jako je řešený výpis v editaci, ale u tohoto mi to přijde jako nevhodné řešení a nevím jak udělat podmínku ve tvaru {if {$article->url}='uvod'}
spíše bych to řešil přesměrování na jenou latte šablonu, ale jak toto nejlépe provést?
Děkuju.

 
Odpovědět 12. října 22:48
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na danhosek
Jindřich Máca:

Určitě bych to neřešil v rámci samotné Latte šablony. O to, co se má vykreslit se má starat pro konkrétní URL router a pro konkrétní případ při obecnějším routovacím pravidlu, samotná akce routerem zvoleného presenteru. :)

Zkusím opět uvést příklad. U článků je to tak, že pro zobrazení článku máme obecnou routu:

$router[] = new Route('[<url>]', 'Core:Article:default');

Ta vybere akci "default" ve třídě ArticlePresenter a předá jí do parametru konkrétní URL, chtěného článku, nebo null, pokud se jedná o úvodní stránku. Takhle je to prostě v tomto seriálu naprogramované.

Takže, abych odpověděl na Tvojí otázku. Výběr šablony by se v ideálním případě měl provádět před samotným renderováním, ale na druhou stranu, pokud se změní až na začátku renderování, tak se taky nic neděje. :) Takže kód zvolené metody renderDefault() vypadá tedy následovně:

public function renderDefault($url)
{
    if (!$url) $url = self::DEFAULT_ARTICLE_URL; // Pokud není zadaná URL, vykreslí se výchozí článek.
    // Pokusí se načíst článek s danou URL a pokud nebude nalezen, vyhodí chybu 404.
    if (!($article = $this->articleManager->getArticle($url))) throw new BadRequestException();
    $this->template->article = $article; // Předá článek do šablony.
}

Tady je vidět, že pokud není zadaná žádná URL, automaticky se vybírá úvodní článek. Teď už stačí jenom tuhle podmínku předělat, aby se místo toho použila úplně jiná šablona s jiným obsahem. ;)

Může se zde aplikovat třeba stejný postup jako u komponent a vypadat to může např. takto:

public function renderDefault($url)
{
    if (!$url or $url == self::DEFAULT_ARTICLE_URL) {
        // Nastavení jiné šablony.
        $this->template->setFile(__DIR__ . "/../templates/Article/uvod.latte");
        // Předávání dat do šablony funguje standardním způsobem.
        // $this->template->...
    } else {
        // Pokusí se načíst článek s danou URL a pokud nebude nalezen, vyhodí chybu 404.
        if (!($article = $this->articleManager->getArticle($url))) throw new BadRequestException();
        $this->template->article = $article; // Předá článek do šablony.
    }
}

Doufám, že takhle už je vše jasné. :)

 
Odpovědět  +1 13. října 14:11
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
danhosek:

trochu jsem metodu render default upravil, a už je to funkční. Děkuji za podrobné vysvětlení. Hlavně by mě nenapadlo $this->template->setFile. Něco takového jsem měl namysli, ale nevěděl jsem jak na to. Děkuji.

public function renderDefault($url)
{
if (!$url or $url == self::DEFAULT_ARTICLE_URL){
  $url = self::DEFAULT_ARTICLE_URL;
  $this->template->setFile(__DIR__ . "/../templates/Article/uvod.latte");
} // Pokud není zadaná URL, vykreslí se výchozí článek.
    // Pokusí se načíst článek s danou URL a pokud nebude nalezen, vyhodí chybu 404.
    if (!($article = $this->articleManager->getArticle($url))) throw new BadRequestException();

    $this->template->article = $article; // Předá článek do šablony.
}
 
Odpovědět  +1 13. října 14:49
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
danhosek:

Ahoj, na localhostu projekt perfektně funguje, ale nejde mi vložit na webhosting od wedos. Pročetl jsem diskuzi a vím, že jsem to kdysi řešil a poučil jsem se a opravil některé chybky, ale dnes je to nefunkční a server error 500.
config.loval.neon:

database:
dsn: 'mysql:host=wm87.wedos.net;port=3306;dbname=XXXX'
user: 'XXXXX'
password: 'XXXXX'
options:
lazy: yes

LOG:
exception:

Found sections 'dsn', 'user', 'password', 'options', 'lazy' in configuration, but
corresponding extensions are missing.

Source file

Call stack

.../vendor/nette/di/src/DI/Compiler.php:139   source Nette\DI\Compiler->   processExtensions ()

.../vendor/nette/bootstrap/src/Bootstrap/Configurator.php:268  source Nette\DI\Compiler->   compile ()

inner-code   Nette\Configurator->  generateContainer (arguments)

.../vendor/nette/di/src/DI/ContainerLoader.php:113   source call_user_func_array (arguments)

.../vendor/nette/di/src/DI/ContainerLoader.php:78    source Nette\DI\ContainerLoader->   generate (arguments)

.../vendor/nette/di/src/DI/ContainerLoader.php:43    source Nette\DI\ContainerLoader->   loadFile (arguments)

.../vendor/nette/bootstrap/src/Bootstrap/Configurator.php:222  source Nette\DI\ContainerLoader->   load (arguments)

.../app/bootstrap.php:19    source Nette\Configurator->  createContainer ()

 9:
10:  $configurator->setTempDirectory(__DIR__ . '/../temp');
11:
12:  $configurator->createRobotLoader()
13:    ->addDirectory(__DIR__)
14:    ->register();
15:
16:  $configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.neon');
17:  $configurator->addConfig(__DIR__ . '/config/config.local.neon');
18:
19:  $container = $configurator->createContainer();
20:
21:  return $container;
22:
.../www/index.php:6   source require (arguments)

po vyhledání chyby na google mi vyskočilo, že byl přechod na nové připojování na db, ale když je sandbox z tohoto projektu, tak by mělo být nastavení dle starých parametrů že?
Děkuji za pomoc a zkušenosti.

Editováno 16. října 0:05
 
Odpovědět 16. října 0:03
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na danhosek
Jindřich Máca:

To proto, že Ti chybí správné odsazení v config.local.ne­on... Na první pohled je to vidět i tady, že ty parametry 'dsn', 'user', 'password', 'options', 'lazy' nemáš odsazené. :D

 
Odpovědět 16. října 0:24
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
Odpovídá na Jindřich Máca
danhosek:

správné odsazení? jak má vypadat správné odsazení?
odentrování mezi parametry?

parameters:

  dbname: 'XXXXX' # název databáze

# Konfigurace databázové služby dále přístupné pomocí DI v rámci celé aplikace.
database:

dsn: 'mysql:host=wm87.wedos.net; port=3306; dbname=XXXX'

user: 'XXXXX'

password: 'XXXX'

options:

lazy: yes

takto to také nefunguje a vypisuje stejnou exception (Found sections 'dsn', 'user', 'password', 'options', 'lazy' in configuration, but corresponding extensions are missing.)
jakou rozšířenou konfiguraci to chce? nebo kde je tam konkrétně chyba?
děkuji.

Editováno 16. října 1:27
 
Odpovědět 16. října 1:26
Avatar
Jindřich Máca
Tým ITnetwork
Avatar
Odpovídá na danhosek
Jindřich Máca:

Tak teď jsem se upřímně zasmál... :D Takhle jsem to odsazení myslel:

parameters:
  dbname: 'XXXXX' # název databáze

# Konfigurace databázové služby dále přístupné pomocí DI v rámci celé aplikace.
database:
    dsn: 'mysql:host=wm87.wedos.net;dbname=%dbname%'
    user: 'XXXXX'
    password: 'XXXX'
    options:
        lazy: yes

Žádnou další konfiguraci to nechce. Jde o to, že NEON je prostě citlivý na odsazení a pokud tam úplně chybí, jako v tomto případě, bere parametr dsn atd. jako část globálního nastavení, podobně jako např. services. Samozřejmě taková položka v globální nastavení není, takže to hází onu chybu. ;)

 
Odpovědět 16. října 1:40
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
Odpovídá na Jindřich Máca
danhosek:

:-D mno...:-D
tedy jsem snad správně odsadil ale stále je problem:

Found sections 'options', 'lazy' in configuration, but corresponding extensions are missing.

parameters:

  dbname: 'XXXXX' # název databáze

# Konfigurace databázové služby dále přístupné pomocí DI v rámci celé aplikace.
database:
  dsn: 'mysql:host=wm87.wedos.net; port=3306; XXXXX'
  user: 'XXXX'
  password: 'XXXX'

options:
lazy: yes

options a lazy jsem zkusil odsazené i neodsazené (vím, zběsilé zkjoušení všeliakých možností :-D)
je to problem odsazení, nebo muže to být třeba špatným portem? nevim, kde ho zjistit, tak tento port mi dala podpora, stím že si není jistý :-D

 
Odpovědět 16. října 12:40
Avatar
danhosek
Člen
Avatar
Odpovídá na danhosek
danhosek:

už to mám, jen pozdě a příspěvek již nešel odstranit:-D mno jen správně odsadit, děkuji moc, a doufám, že jsi se alespon dobře pobavil na večer :o)

 
Odpovědět  +1 16. října 12:46
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 82. Zobrazit vše