Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu
Aktuálně: Postihly zákazy tvou profesi? Poptávka po ajťácích prudce roste, využij podzimní akce 30% výuky zdarma!
Python týden

Licence pro zdrojový kód a postupy

Tento dokument popisuje licence pro zdrojové kódy a postupy, uvedené na síti itnetwork.cz.

Licence se uplatňují na všechny zdrojové kódy umístěné na síti pokud není uvedeno jinak. Pokud kód napíšete sami, ale podle našich návodů nebo dokonce parafrázujete náš kód, používáte stále náš postup. Licence se uplatňují na postupy, vysvětlené v materiálech na síti a/nebo uvedené ve zdrojových kódech, které nejsou obecně známé ve stejné podobě v jaké se tu nachází (např. naše realizace MVC architektury, naše realizace správce objednávek v internetovém obchodu a podobně). Pojem "zdrojový kód" a "kód" bude dále označovat buď kód přímo z itnetwork.cz nebo váš kód, který využívá některý z našich postupů.

Dokument určuje jakým způsobem je možné tyto kódy a postupy použít v otevřených, uzavřených a komerčních projektech nebo je dokonce přeprodávat. Všechny licence jsou navrhované tím způsobem, aby byly co nejpoužitelnější pro vaše projekty a zároveň chránily síť Itnetwork.cz. Pro bližší pochopení záměru licence ke každé přikládáme ještě doplňující zjednodušenou formulaci a zkrácenou anotaci. Použitím zdrojového kódu s těmito podmínkami souhlasíte.

Free

Zdrojové kódy označené licencí Free nebo bez označní (pokud není uvedeno jinak) spadají pod Free licenci.

Tyto kódy můžete:

 • Používat v projektech s otevřeným kódem
 • Používat v projektech s uzavřeným kódem
 • Používat v komerčních projektech

Pokud splníte následující podmínky:

 • Ve zdrojovém kódu ponecháte naši anotaci s Free licencí nebo jen odkaz na http://www.itnetwork.cz. Anotace se opravdu musí nacházet pouze ve zdrojovém kódu (a to i když jste ho upravili). V uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by uživatel viděl.

Jednoduše řečeno mimo licenci:

Kód můžete používat k čemu chcete, uživatel aplikace vůbec nemusí tušit že je odtud. Dalším programátorům, kteří kód uvidí, nechte poznámku, že je odtud, třeba se k nám také podívají :)

Anotace s licencí je následující:

/*
 * _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *          ___
 *         | _|___ ___ ___
 *         | _| _| -_| -_| LICENCE
 *         |_| |_| |___|___|
 *
 *  PROGRAMOVÁNÍ <> DESIGN <> PRÁCE/PODNIKÁNÍ <> HW A SW
 *
 * Tento zdrojový kód pochází z IT sociální sítě WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Můžete ho upravovat a používat jak chcete, musíte však zmínit
 * odkaz na http://www.itnetwork.cz
 */

(Způsob komentáře v anotaci upravíte podle způsobu psaní komentářů v daném jazyce, stejně tak je to i u dalších anotací)

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit pouze na odkaz na síť:

/* http://www.itnetwork.cz */

Premium I, II, III

Pod Premium I, Premium II nebo Premium III licencí jsou vydané zdrojové kódy některých prémiových (premium) článků na síti. Pro tyto licence platí ta samá pravidla i anotace, číslovka pouze označuje vyšší úroveň článku a tedy i vyšší počet bodů k jeho zpřístupnění.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Tyto kódy můžete:

 • Používat v projektech s uzavřeným kódem
 • Používat v komerčních projektech

Pokud splníte následující podmínky:

 • Ve zdrojovém kódu projektu ponecháte naši anotaci s Premium licencí, případně její zkrácenou verzi. Anotace se musí nacházet ve zdrojovém kódu všech souborů pod touto licencí vyjma šablon (a to i když jste kód upravili).
 • Kódy nesmíte použít v projektech s otevřeným zdrojovým kódem
 • Kódy nesmíte poskytnout třetí osobě. Jako třetí osoba se nebere zákazník, kterému nahrajete aplikaci na produkční server a on kód nebude přímo využívat pro vývoj aplikací. Jste povinni vynaložit své nejlepší možnosti a schopnosti aby kód z produkce neunikl.

V uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by uživatel viděl.

Jednoduše řečeno mimo licenci:

Kód jste si zasloužili tím, že jste nám pomohli. Klidně ho libovolně používejte i v aplikacích, které vám vydělávají peníze nebo které prodáváte. Samozřejmě ho nesmíte někde volně vystavit, protože byste nás tím poškodili. Pro ostatní v kódu nechte naši zprávičku, aby ho také nevystavovali a by se k nám třeba také podívali.

Anotace s licencí je následující:

/* _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *                _
 *       ___ ___ ___ _____|_|_ _ _____
 *       | . | _| -_|   | | | |   | LICENCE
 *       | _|_| |___|_|_|_|_|___|_|_|_|
 *       |_|
 *
 *  PROGRAMOVÁNÍ <> DESIGN <> PRÁCE/PODNIKÁNÍ <> HW A SW
 *
 * Tento zdrojový kód je součástí výukových seriálů na
 * IT sociální síti WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Kód spadá pod licenci prémiového obsahu a vznikl díky podpoře
 * našich členů. Je určen pouze pro osobní užití a nesmí být šířen.
 * Více informací na http://www.itnetwork.cz/licence
 */

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit:

/*
 * Tento kód spadá pod licenci ITnetwork Premium - http://www.itnetwork.cz/licence
 * Je určen pouze pro osobní užití a nesmí být šířen ani využíván v open-source projektech.
 */

Premium no-reselling I, II

Některé zdrojové kódy z prémiových článků jsou tak propracované, že se jedná v podstatě o hotová řešení, která by bylo možné snadno několikrát přeprodat za účelem zisku. Tyto kódy jsou označené licencí Premium no-reselling a za tímto účelem být použity přímo nemohou.

Ukázkovým příkladem je seriál s kompletním e-shopem v PHP, na kterém si můžete postavit jeden e-shop, ale nesmíte ho přeprodávat. Můžete si však jednoduše vyžádat komerční licenci, která přeprodávání projektu s kódem na této licenci umožňuje (viz licence Premium Commercial).

Kódy pod licencí Premium no-reselling můžete:

 • Používat v projektech s uzavřeným kódem
 • Použít pro jeden komerční projekt

Pokud splníte následující podmínky:

 • Ve zdrojovém kódu projektu ponecháte naši anotaci s Premium no-reselling nebo její zkrácenou verzi. Anotace se musí nacházet ve zdrojovém kódu všech souborů pod touto licencí vyjma šablon (typicky v souborech tříd nebo skriptů). Anotaci lze odstranit zakoupením licence Commercial.
 • Kódy nesmíte použít v otevřených projektech
 • Kódy nesmíte použít ve více než jednom komerčním projektu (Není tedy možné zakoupit si seriál e-shop a potom na něm prodat 20ti firmám e-shopy. Můžete si na něm ale postavit svůj e-shop nebo e-shop pro jednu firmu).
 • Kódy nesmíte poskytnout třetí osobě. Jako třetí osoba se nebere zákazník, kterému nahrajete aplikaci na produkční server a on kód nebude přímo využívat pro vývoj aplikací. Samozřejmě musíte zajistit, aby kód neunikl.

V uživatelském rozhraní výsledné aplikace není třeba žádný odkaz, který by uživatel viděl.

Zjednodušeně řečeno mimo licenci:

Kód jste si zasloužili tím, že jste nám pomohli. Charakter kódu je vydělávat peníze, nejen, že vás naučíme takto programovat, ale přímo náš kód můžete za tímto účelem použít do vašeho projektu. Samozřejmě ho nesmíte někde volně vystavit, protože byste nás tím poškodili. Pro ostatní v kódu nechte naši zprávičku, aby ho také nevystavovali. Pokud na našem kódu chcete vydělávat ve větším měřítku a přeprodávat ho, přijde nám fér, když nám ze svého úspěchu necháte něco na podporu provozu sítě.

Anotace s licencí je následující:

/* _____ _______     _           _
 * |_  _|__  __|    | |          | |
 *  | |  | |_ __  ___| |___   _____ _ __| | __ ___ ____
 *  | |  | | '_ \ / _ \ __\ \ /\ / / _ \| '__| |/ / / __|_ /
 * _| |_  | | | | | __/ |_ \ V V / (_) | | |  < | (__ / /
 * |_____| |_|_| |_|\___|\__| \_/\_/ \___/|_| |_|\_(_)___/___|
 *                _
 *       ___ ___ ___ _____|_|_ _ _____
 *       | . | _| -_|   | | | |   |
 *       | _|_| |___|_|_|_|_|___|_|_|_|
 *       |_|             _ _ _    LICENCE
 *    ___ ___  ___  ___ ___ ___ ___| | |_|___ ___
 *    |  | . | |___| | _| -_|_ -| -_| | | |  | . |
 *    |_|_|___|     |_| |___|___|___|_|_|_|_|_|_ |
 *                          |___|
 *
 *  PROGRAMOVÁNÍ <> DESIGN <> PRÁCE/PODNIKÁNÍ <> HW A SW
 *
 * Tento zdrojový kód je součástí výukových seriálů na
 * IT sociální síti WWW.ITNETWORK.CZ
 *
 * Kód spadá pod licenci prémiového obsahu s omezeným
 * přeprodáváním a vznikl díky podpoře našich členů. Je určen
 * pouze pro osobní užití a nesmí být šířen. Může být použit
 * v jednom uzavřeném komerčním projektu, pro širší využití je
 * dostupná licence Premium commercial. Více informací na
 * http://www.itnetwork.cz/licence
 */

Zkrácení anotace

Anotaci je možné zkrátit:

/*
 * Tento kód spadá pod licenci ITnetwork Premium no-reselling - http://www.itnetwork.cz/licence
 * Nesmí být šířen, nesmí být využíván v open-source projektech a může být využíván pouze v jednom komerčním projektu.
 */

Premium commercial

Na síti se vyskytuje profesionální kód pod licencí Premium no-reselling, který je velmi jednoduché zpeněžit (uplatnit v komerčním produktu, který se dále přeprodává). Naše projekty není problém takto používat pod licencí Premium commercial, můžete si na nich založit podnikání.

O licenci Premium commercial si pište na adresu redakce (zavináč) itnetwork (tečka) cz. Uveďte pro jaký účel chcete kód používat a my vám obratem zašleme kalkulaci a licenci. Cena se odvíjí od charakteru vašeho podnikání, počtu článků k danému projektu a počtu přeprodaných kopií. Případně se můžeme domluvit na vlastních podmínkách (např. jednorázové platbě za neomezené užití). Vždy platí, že se rádi nějakým způsobem domluvíme, jde nám zejména o zajištění prostředků pro vývoje sítě a naše licence vás nemají za cíl omezovat, ale chránit náš projekt.

Zjednodušeně řečeno mimo licenci:

Pokud chcete vydělávat ve větším množství na kódu, který je nejen prémiový, ale jedná se přímo o hotovou komerční aplikaci od našich profíků, přijde nám fér, když nám ze svého úspěchu necháte něco na podporu provozu sítě. Vždy se lze domluvit tak, aby to váš projekt nijak nezatěžovalo a nám pomůže každá koruna.

V anotaci je poté nutné uvést pouze, že se kód nesmí šířit a používat v open-source projektech:

Příklad anotace, kdy si od nás Jan Novák zakoupil Commercial licenci, pod kterou hromadně přeprodává náš internetový obchod, případně software na něm založený:

/*
 * (C) Jan Novák
 * 2015
 * jannovak.cz/tvorba-webu
 * Tento kód nesmí být šířen ani používán v open-source projektech.
 */

O ITnetwork zde již nemusí být žádná zmínka.

Odpovědnost

Pro všechny licence platí, že kód je poskytován „tak, jak je“. Ačkoli se kód bude pravděpodobně aktualizovat a udržovat funkční, neposkytujeme na funkčnost kódu žádnou záruku ani další podporu a ani ho nejsme povinni udržovat aktuální. Neneseme žádnou odpovědnost za případné škody, které kód způsobí našim návštěvníkům nebo jejich klientům nebo komukoli, kdo kód používá.

Sankce

Pro všechny licence platí, že pokud podmínky porušíte, je po vás Poskytovatel sítě itnetwork.cz o­právněný vymáhat vzniklou škodu za ušlý zisk a to v rozsahu, který určí na základě historických dat.

Často kladené dotazy

 • "Když postavím svou aplikaci na vašem kódu, který upravím, musím stále uvádět anotaci ITnetwork?"

Zde je řeč zejména o našich pokročilých seriálech a tedy o placených licencích. Ty vznikají na základě zkušeností v oboru a obsahují techniky, které jsme roky zdokonalovali. Nízká cena a vysoká dostupnost profesionálních znalostí je přitom možná právě jen díky popularitě sítě. Když budete šířit svůj projekt bez naší anotace, ve kterém naše techniky použijete, ale jen třeba přejmenujete proměnné, přeskupíte metody, třídy a podobně, tak tím síť poškodíte. Přijdeme totiž o finanční podporu od lidí, kteří si naše informace najdou u vás. Proto musíte i v tomto případě uvést naši anotaci (neplatí v případě zakoupení Commercial licence, kde stačí uvést že kód nesmí být šířen a využíván v open-source projektech). Komentáře v kódu vám nijak neublíží, dají se zkrátit na 1 nebo 2 řádky a udržujete nás tím v provozu, což se vyplatí i vám, až budete potřebovat další články :)


 

Aktivity (10)