Algoritmus internetového vyhledávače - Třídění a popisovač - Historie změn

Datum Akce Jméno Text Změny
6.6.2015 14:42 Publikace David Čápka Avatar -
Aktivity (1)