Serializace a deserializace v Javě - Historie změn

Datum Akce Jméno Text Změny
8. srpna 19:13 Editace David Čápka Avatar Upřesnění pojmů Zobrazit změny
7. června 15:13 Připomínka David Čápka Avatar Je to již řečeno jednou dole Zobrazit změny
7. června 12:43 Předáno ke schválení Petr Štechmüller Avatar Přidání informace, že serializovatelné třídy musí obsahovat beřejný bezparametrický konstruktor. Zobrazit změny
10. dubna 13:13 Publikace David Čápka Avatar -
9. dubna 21:11 Předáno ke schválení Petr Štechmüller Avatar Zobrazit změny
Aktivity (1)