IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Diskuze: Zápis souborového systému na disk

V předchozím kvízu, Online test znalostí Assembler, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z kurzu.

Aktivity
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 16:43

Jistý si buď sektorem - ostatním si nejsem jist ani já. Vzal jsem to z logiky - první dráhu to překročit nemohlo. A jak to je v praxi s halvou... :) (Já jen na sebe nalepil všechny soubory tak, jak bylo třeba - netuším, jak je to na disku. Žádný nástroj jsem právě nenašel.)

 
Odpovědět
15.6.2013 16:43
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 16:47

Disk je přeci tady:

mov [BootDev], dl
mov ah, 8h
int 13h

Později to snad nějak rozvětvím...

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 16:47
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:15.6.2013 17:55

Já to s těma CHS adresama také moc neumím. Zkoušel jsem to cca před pěti lety a ani nevím, zda jsem to tehdy naprogramoval dobře, protože pár dní na to díky chybě v synchronizaci zmizela většina souborového systému z disku...

Myslím, že by bylo lepší se problémy s cylindry, hlavami, stopami a sektory vyhnout tím, že pro čtení využiješ funkci 42h (Extended Read) viz http://en.wikipedia.org/wiki/Int_13h#…. Pak se stačí jen zadat číslo sektoru a je hotovo.

U toho tvého kódu ještě nevidím nastavovaní registru ES, který bys mohl třeba vynulovat předtím, než načítáš ty sektory (aby ES:BX ukazovalo na nějaou rozumnou adresu).

Nahoru Odpovědět
15.6.2013 17:55
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 17:59

Nevidím tam registr pro parametr sektoru a počtu sektorů k načtení do paměti... Paměť je mi jedno jaká to bude - prostě do ní pak skočím... (Jak sám jistě vidíš...)

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 17:59
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 18:03

Ale já tu adresu nastavil - ne? :)

mov si, 32768
mov bx, si

Nebo alespoň to jsem tam měl před změnou souborového systému a běželo to...

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 18:03
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 18:23

Vyčištěno:

BITS 16

jmp short Boot
nop

OEMLabel db "SMA-BOOT"             ; Disk label
BytesPerSector dw 512              ; Bytes per sector
SectorsPerCluster db 1             ; Sectors per Cluster
ReservedForBoot dw 1              ; Reserved sectors for boot record
LogicalSectors dw 2880             ; Number of logical sectors
MediumByte db 0F0h                   ; Medium descriptor byte
SectorsPerTrack dw 18              ; Sectors per track (36/cylinder)
Sides dw 2                       ; Number of sides/heads
HiddenSectors dd 0                   ; Number of hidden sectors
LargeSectors dd 0                    ; Number of LBA sectors
DriveNo dw 0                      ; Drive No: 0
Signature db 41                     ; Drive signature: 41 for disk
VolumeID dd 00000000h
VolumeLabel db "SMA-OP   "
FileSystem db "DSP   "

SMA.Load:

    mov ah, 42h
    mov al, 37
    mov cl, 2
    mov si, 32768
    mov bx, si
    int 13h

    ret

Boot:

    mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
    add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
    cli                           ; Disable interrupts while changing stack
    mov ss, ax
    mov sp, 4096
    sti                           ; Restore interrupts

    mov ax, 07C0h                  ; Set data segment to where we're loaded
    mov ds, ax
                                ; NOTE: A few early BIOSes are reported to improperly set DL

    cmp dl, 0
    je NoChange

    mov [bootDev], dl                ; Save boot device number
    mov ah, 8h                   ; Get drive parameters
    int 13h

    jc FataldiskError

NoChange:

    mov eax, 0

    mov cx, 32768
    call SMA.Load

    jc FataldiskError

    mov ax, 0
    mov bx, 0
    mov cx, 0
    mov dx, 0
    mov di, 0
    mov si, 0

    jmp 32768

PrintString:

    pusha

    mov ah, 0Eh

.write:

    lodsb

    cmp al, 0
    je .done

    int 10h
    jmp short .write

.done:

    popa
    ret

FataldiskError:

    mov si, diskError
    call PrintString

Reboot:

    mov ax, 0
    int 16h                     ; Wait for keystroke

    mov ax, 0
    int 19h

diskError db "Disk error! Press any key...", 0
bootDev db 0                      ; Boot device number

times 510-($-$$) db 0              ; Pad remainder of boot sector with zeros
dw 0AA55h                        ; Boot signature (DO NOT CHANGE!)

Buffer:                         ; Disk Buffer begins (8k after this, stack starts)

Jediné čím si nejsem jist - zda se správně nastaví buffer. To se dozvím později... :)

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 18:23
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:15.6.2013 18:50

Ten buffer pro načtená data je určen registry ES:BX. Nevidím tam nikde, že bys nastavoval registr ES. Ale je možné, že tento registr je ve výchozím nastavení nulový, takže není pořádně co nastavovat.

Ta funkce 42h (Extended Read) funguje jinak - parametry operace se ukládají do paměti, ne do registrů AFAIK.

Tohle je část mého MBR, která načítá originální MBR, který je uložen na sektoru 1 (druhý sektor).

    mov ax, 04200h
    push ax
    mov dx, 80h
    mov si, @data
    add si, 6000h
    push si
    int 13h
    pop si
    jmp nekam_dal
data:
    dw 10h    ; structure length
    dw 1     ; sector count
    dw 7c00h   ; buffer address (offset)
    dw 0     ; buffer address (segment)
    dd 1     ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 0     ; Sector number (high 32 bits)
nekam_dal:
Editováno 15.6.2013 18:54
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 18:50
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 19:02

Nechceš mi poslat kód pro můj případ? (Jsem zničen z toho dorovnání kernelu. Vše je při stavění správně, ale výsledek je větší o 2 sektory - poslední navíc není plný...)

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 19:02
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:15.6.2013 19:38

Je to tam! :) Ještě to zobecním pro všechny vstupy a juknu se na toto...

 
Nahoru Odpovědět
15.6.2013 19:38
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:16.6.2013 6:46
SMA.Load:

    mov ah, 42h
    mov si, .SMA.Load.Params
    mov dl, bootDev
    int 13h

    ret

.SMA.Load.Params:

    dw 10h                     ; structure length
    dw 38                      ; sector count
    dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
    dw 0                          ; buffer address (segment)
    dd 1                          ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 0                          ; Sector number (high 32 bits)

Skáči tedy na 7c00h, jenže nic se nenačte... První věc - jedná se o druhý, nebo první sektor? Tedy má myšlenka - když nastavím velikost sektoru na 1024, tak VBR přeci bude pořád 512 - ne? Takže mám VBR zahrnovat? Druhá věc - co znamená údaj "structure length"?
Děkuji.

 
Nahoru Odpovědět
16.6.2013 6:46
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:16.6.2013 11:16

Skáči tedy na 7c00h

Jakým způsobem to spouštíš a ladíš? Na jaké adrese se nachází tento boot. sektor?

První věc - jedná se o druhý, nebo první sektor?

Druhý sektor. U LBA se sektory číslují od nuly.

co znamená údaj "structure length"?

Velikost struktury s parametry služby 42h, předávané v DS:SI. Viz Wikipedie nebo třeba Ralph Brown's Interrupt List (či jiná dokumentace, kde se popisují přerušení BIOSu).

Nahoru Odpovědět
16.6.2013 11:16
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:16.6.2013 11:36

Pokud se čísluje od 0, tak je to 1. sektor - ne? (0 = BootSector, 1 = Kernel - kernel je hned za VBR) Jde mi o to, že když dám velikost sektoru 1024, VBR bude stejně 512 - ne? A jak by mohl číst 512byte sektor s nastaveným sektorem 1024... Nehádám se - jen si potřebuji udělat jasno. VBR se tedy počítá?

Aktuální stav:

BITS 16

SMA.Load.Params:

    dw 10h                     ; structure length
    dw 38                      ; sector count
    dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
    dw 0                          ; buffer address (segment)
    dd 0                          ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 2                          ; Sector number (high 32 bits)

jmp short Boot
nop

OEMLabel db "SMA-BOOT"             ; Disk label
BytesPerSector dw 512              ; Bytes per sector
SectorsPerCluster db 1             ; Sectors per Cluster
ReservedForBoot dw 1              ; Reserved sectors for boot record
LogicalSectors dw 2880             ; Number of logical sectors
MediumByte db 0F0h                   ; Medium descriptor byte
SectorsPerTrack dw 18              ; Sectors per track (36/cylinder)
Sides dw 2                       ; Number of sides/heads
HiddenSectors dd 0                   ; Number of hidden sectors
LargeSectors dd 0                    ; Number of LBA sectors
DriveNo dw 0                      ; Drive No: 0
Signature db 41                     ; Drive signature: 41 for disk
VolumeID dd 00000000h
VolumeLabel db "SMA-OP   "
FileSystem db "DSP   "

SMA.Load:

    mov ah, 42h
    mov si, SMA.Load.Params
    mov dl, bootDev
    int 13h

    ret

Boot:

    mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
    add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
    cli                           ; Disable interrupts while changing stack
    mov ss, ax
    mov sp, 4096
    sti                           ; Restore interrupts

    cmp dl, 0                        ; A few early BIOSes are reported to improperly set DL
    je NoChange

    mov [bootDev], dl                ; Save boot device number
    mov ah, 8h                   ; Get drive parameters
    int 13h

    jc FataldiskError

NoChange:

    mov eax, 0

    call SMA.Load

    jc FataldiskError

    mov ax, 0
    mov bx, 0
    mov cx, 0
    mov dx, 0
    mov di, 0
    mov si, 0

    jmp 7c00h

PrintString:

    pusha

    mov ah, 0Eh

.write:

    lodsb

    cmp al, 0
    je .done

    int 10h
    jmp short .write

.done:

    popa
    ret

FataldiskError:

    mov si, diskError
    call PrintString

Reboot:

    mov ax, 0
    int 16h                     ; Wait for keystroke

    mov ax, 0
    int 19h

diskError db "Disk error! Press any key...", 0xA, 0
bootDev db 0                      ; Boot device number

times 510-($-$$) db 0              ; Pad remainder of boot sector with zeros
dw 0AA55h                        ; Boot signature (DO NOT CHANGE!)

Buffer:                         ; Disk Buffer begins (8k after this, stack starts)

Jak jsem psal již někde nahoře - chci jen ušetřit zbytečné hledání a přesně vytyčit co z BootSectoru načíst. (Kernel jen pro začátek.) Kernel si pak již přečte načtené atd.

A aktuálně skládám soubory do systému přeložením do binární podoby, dorovnáním do čísla dělitelného 512 a přilepením do fronty... Jak se mi podaří spustit kernel, přidám své vysněné soubory a systémové funkce... (Stejným způsobem.)

 
Nahoru Odpovědět
16.6.2013 11:36
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:16.6.2013 11:42

A mám na tebe ještě jeden dotaz. Jak si vezme počítač ty parametry nahoře:

OEMLabel db "SMA-BOOT"             ; Disk label
BytesPerSector dw 512             ; Bytes per sector
SectorsPerCluster db 1             ; Sectors per Cluster
ReservedForBoot dw 1              ; Reserved sectors for boot record
LogicalSectors dw 2880             ; Number of logical sectors
MediumByte db 0F0h                   ; Medium descriptor byte
SectorsPerTrack dw 18             ; Sectors per track (36/cylinder)
Sides dw 2                       ; Number of sides/heads
HiddenSectors dd 0                   ; Number of hidden sectors
LargeSectors dd 0                   ; Number of LBA sectors
DriveNo dw 0                      ; Drive No: 0
Signature db 41                        ; Drive signature: 41 for disk
VolumeID dd 00000000h
VolumeLabel db "SMA-OP   "
FileSystem db "DSP   "

Nikde jsem nenašel jak to funguje. Záleží na čem? Na pojmenování? (minimálně case je všude jiné) Myslíš, že mám vše potřebné ke správnému čtení clusterů a hlavně sektorů?

Díky.

 
Nahoru Odpovědět
16.6.2013 11:42
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:16.6.2013 13:02

A mám na tebe ještě jeden dotaz. Jak si vezme počítač ty parametry nahoře

komponentě zodpovědné za práci se souborovými systémy FAT je srdečně jedno, jak si jednotlivé položky v boot. sektoru pojmenuješ. Klidně si můžeš vzít Erbenova Vodníka a jako názvy jednotlivých položek zvolit jeho úvodní vere. Operační systém názvy nevidí, vidí jen výslednou strukturu boot. sektoru po překladu. Takže pro něj je důležité, aby všechny položky byly na správném místě a aby obsahovaly správná data.

V tom kódu výše jsi předřadil ta data pro 13h Extended Read začátku toho boot. sektoru, takže se v tom FAT driver absolutně nevyzná. Ta data umisti někam do bootovacího kódu. A tak, jak jsi je upravil, tak se bude driver pokoušet načíst sektor s číslem 200000000h (číslováno od nuly), což asi nechceš. x86 je little-endian platforma.

Nechci se tě dotknout, ale doporučoval bych ti si přečíst nějakou knížku o obecných pricnipech, které se v operačních systémech používají (včetně souborových systémů). Docela dobrá knížka je třeba http://www.amazon.com/…p/0131429388. V mojí knize je toho také docela dost platného nejen pro Windows, ale ta cena za to je pro tebe moc vysoká.

Nahoru Odpovědět
16.6.2013 13:02
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:16.6.2013 13:13

Já si to myslel... (Že to bere jako celek.)

Pozice struktury parametrů jsem se snažil zařadit tak, aby to nevzalo co nemá... Takže:

BITS 16

jmp short Boot
nop

OEMLabel db "SMA-BOOT"             ; Disk label
BytesPerSector dw 512              ; Bytes per sector
SectorsPerCluster db 1             ; Sectors per Cluster
ReservedForBoot dw 1              ; Reserved sectors for boot record
NumberOfDSPs db 2                    ; Number of copies of the DSP
RootDirEntries dw 224              ; Number of entries in root dir
                                ; (224 * 32 = 7168 = 14 sectors to read)
LogicalSectors dw 2880             ; Number of logical sectors
MediumByte db 0F0h                   ; Medium descriptor byte
SectorsPerDSP dw 9                   ; Sectors per DSP
SectorsPerTrack dw 18              ; Sectors per track (36/cylinder)
Sides dw 2                       ; Number of sides/heads
HiddenSectors dd 0                   ; Number of hidden sectors
LargeSectors dd 0                    ; Number of LBA sectors
DriveNo dw 0                      ; Drive No: 0
Signature db 41                     ; Drive signature: 41 for disk
VolumeID dd 00000000h
VolumeLabel db "SMA-OP   "
FileSystem db "DSP   "

SMA.Load:

    mov ah, 42h
    mov si, .SMA.Load.Params
    mov dl, bootDev
    int 13h

    ret

.SMA.Load.Params:

    dw 10h                     ; structure length
    dw 38                      ; sector count
    dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
    dw 0                          ; buffer address (segment)
    dd 0                          ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 2                          ; Sector number (high 32 bits)

Boot:

    mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
    add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
    cli                           ; Disable interrupts while changing stack
    mov ss, ax
    mov sp, 4096
    sti                           ; Restore interrupts

    cmp dl, 0                        ; A few early BIOSes are reported to improperly set DL
    je NoChange

    mov [bootDev], dl                ; Save boot device number
    mov ah, 8h                   ; Get drive parameters
    int 13h

    jc FataldiskError

NoChange:

    mov eax, 0

    call SMA.Load

    jc FataldiskError

    mov ax, 0
    mov bx, 0
    mov cx, 0
    mov dx, 0
    mov di, 0
    mov si, 0

    jmp 7c00h

PrintString:

    pusha

    mov ah, 0Eh

.write:

    lodsb

    cmp al, 0
    je .done

    int 10h
    jmp short .write

.done:

    popa
    ret

FataldiskError:

    mov si, diskError
    call PrintString

Reboot:

    mov ax, 0
    int 16h                     ; Wait for keystroke

    mov ax, 0
    int 19h

diskError db "Disk error! Press any key...", 0xA, 0
bootDev db 0                      ; Boot device number

times 510-($-$$) db 0              ; Pad remainder of boot sector with zeros
dw 0AA55h                        ; Boot signature (DO NOT CHANGE!)

Buffer:                         ; Disk Buffer begins (8k after this, stack starts)

?

 
Nahoru Odpovědět
16.6.2013 13:13
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:17.6.2013 14:54
dw 10h                     ; structure length
dw 38                      ; sector count
dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
dw 0                          ; buffer address (segment)
dd 0                          ; Secntor number (low 32 bits)
dd 2

bych upravil na

dw 10h                     ; structure length
dw 38                      ; sector count
dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
dw 0                          ; buffer address (segment)
dd 2                          ; Secntor number (low 32 bits)
dd 0

pokud chceš načíst sektor s číslem 2 (který předcházejí sektory s číslem 0 a 1).

Nahoru Odpovědět
17.6.2013 14:54
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:17.6.2013 15:28

Už mi pomohl ten kamarád, co mi opravil disk. Sector a Secntor je jako AX a AL.

.SMA.Load.Params:

    dw 10h                     ; structure length
    dw 38                      ; sector count
    dw 7c00h                        ; buffer address (offset)
    dw 0                          ; buffer address (segment)
    dd 1                          ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 0                          ; Sector number (high 32 bits)

Nejde. Kernel je hned za VBR a má 38 sektorů. (disk s VBR 39) Chci načíst ten kernel. Tak jak? (zoufale) :)

Díky.

 
Nahoru Odpovědět
17.6.2013 15:28
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:17.6.2013 16:37

Jakým způsobem to spouštíš? Ono by to asi chtělo si rozchodit nějaké ladící prostředí pro tyto účely (nevím, zda bude stačit zkompilovat Bochs v debug módu).

Nahoru Odpovědět
17.6.2013 16:37
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:17.6.2013 16:52

Vždyť tu vše je - načtu to do adresy, na kterou pak skočím... Vše je napsané v Assembly - takže kernel překládám do binárního souboru. Když to bylo ve VFATu, vše jelo. Změnil jsem pouze to, že již nehledám hlavní adresář a kernel.

 
Nahoru Odpovědět
17.6.2013 16:52
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:17.6.2013 17:30

Vždyť tu vše je

Já se jen snažím naznačit, že je někdy dobré si ten kód odkrokovat, aby člověk věděl, co se opravdu děje. Zvláště v těchto případech. A to zastáncem používání debuggermu nejsem.

Napadá mě ještě pár věcí:

 1. na jaké adrese tvůj bootsektor předpokládá, že poběží? Na 0x7C00?
 2. Pe takovým způsobem opravdu kompilován (tzn. absolutní adresy jsou překládány na 7Cxxh? Zvláště u SMA.Load.Params)?
 3. Pokud je tvůj bootsector na adrese 0x7c00 a kernel načítáš také na adresu 0x7c00, nepřepíšeš si tím kód tvého bootsektoru, takže do kernelu nikdy neskočíš (když si třeba disassembluješ MBR, tak ten se hned během prvních několika instrukcí kopíruje (relokuje) z 0x7c00 na 0x600)?
 4. Není chybně nastavován zásobník (registry SS:SP)? Provádíš to kódem:
mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
cli                           ; Disable interrupts while changing stack
mov ss, ax
mov sp, 4096
sti

což znamená, že vrchol zásobníku je na 0x9e0:0x1000 = 0xAE00 (pokud dobře počítám). Přijde mi, že pokud má kernel 38 sektorů a jeho začátek je načten na 0x7c00, tak přepíše všechno až do adresy 0xC800, tedy i tvůj zásobník. Navíc případné pokusy o ukládání na zásobník přepisují kód kernelu.

Programování (zvláště v případech, kdy se těžko ladí) je podle mého názoru hodně o pokoře a o tom, že se snažíš nepředpokládat, že nejaká část tvého kódu je dobře, dokud to opravdu neověříš. Emoce sem nepatří.

Nahoru Odpovědět
17.6.2013 17:30
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:17.6.2013 17:44

Já jsem sem nepřivedl 7c00h. Ve VFAT verzi mám tu adresu 2000h. Kde píši, že je jaký kus kódu vpořádku? Copak se naopak neustále neptám, zda je to OK? Kde vidíš mé emoce?

 
Nahoru Odpovědět
17.6.2013 17:44
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:17.6.2013 18:16

I když ti já řeknu, že je to OK, tak to nic neznamená, protože jsem si ten kód nedal do VBR a nespustil. Což dělat nebudu, protože tu nemám připravené ladící prostředí (když jsem psal MBR, tak jsem to zkoušel bez ladění; stálo to více času, ale nakonec se to podařilo).

V poslední verzi tvého kódu jsem objevil ty věci, které jsem psal v minulém příspěvku. Pokud jsi je opravil a stále to nefunguje, je asi čas si to zkusit prokrokovat. Což není legrace, protože nainstalovat nějaké prostředí, ve kterém to půjde, asi nebude snadné.

Nahoru Odpovědět
17.6.2013 18:16
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:18.6.2013 7:16

Vzal jsem vše potřebné z VFAT a stejně k ničemu... :)

BITS 16

jmp short Boot
nop

db "SMA-BOOT" ; Disk label
dw 512 ; Bytes per sector
db 1 ; Sectors per Cluster
dw 1 ; Reserved sectors for boot record
db 2 ; Number of copies of the DSP
dw 0 ; Number of root directory entires
dw 39 ; Number of logical sectors
db 0F0h ; Medium descriptor byte
dw 0 ; Sectors per FAT
dw 63 ; Sectors per track
dw 2 ; Number of sides/heads
dd 0 ; Number of hidden sectors
dd 0 ; Number of LBA sectors
dw 0 ; Drive No: 0
db 41 ; Drive signature: 41 for disk
dd 00000000h ; Volume ID
db "SMA-OP   " ; Volume label
db "DSP   " ; File System

Boot:

    mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
    add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
    cli                           ; Disable interrupts while changing stack
    mov ss, ax
    mov sp, 4096
    sti                           ; Restore interrupts

    cmp dl, 0                        ; A few early BIOSes are reported to improperly set DL
    je NoChange

    mov ah, 8h                   ; Get drive parameters
    int 13h

    jc FataldiskError

NoChange:

    mov eax, 0                       ; Prepare to enter loop

    call SMA.Load

    jc FataldiskError

    jmp 2000h:0000h

PrintString:

    pusha

    mov ah, 0Eh

.write:

    lodsb

    cmp al, 0
    je .done

    int 10h
    jmp short .write

.done:

    popa
    ret

SMA.Load:

    mov ah, 42h
    mov si, .SMA.Load.Params
    int 13h

    ret

.SMA.Load.Params:

    dw 10h                     ; structure length
    dw 38                      ; sector count
    dw Buffer                        ; buffer address (offset)
    dw 2000h                        ; buffer address (segment)
    dd 1                          ; Secntor number (low 32 bits)
    dd 0                          ; Sector number (high 32 bits)

FataldiskError:

    mov si, diskError
    call PrintString

Reboot:

    mov ax, 0
    int 16h                     ; Wait for keystroke

    mov ax, 0
    int 19h

diskError db "Disk error! Press any key...", 0

times 510-($-$$) db 0              ; Pad remainder of boot sector with zeros
dw 0AA55h                        ; Boot signature (DO NOT CHANGE!)

Buffer:                         ; Disk Buffer begins (8k after this, stack starts)
BITS 16

jmp short Boot
nop

OEMLabel db "SMA-BOOT"             ; Disk label
BytesPerSector dw 512              ; Bytes per sector
SectorsPerCluster db 1             ; Sectors per Cluster
ReservedForBoot dw 1              ; Reserved sectors for boot record
NumberOfFATs db 2                    ; Number of copies of the FAT
RootDirEntries dw 224              ; Number of entries in root dir
                                ; (224 * 32 = 7168 = 14 sectors to read)
LogicalSectors dw 2880             ; Number of logical sectors
MediumByte db 0F0h                   ; Medium descriptor byte
SectorsPerFAT dw 9                   ; Sectors per FAT
SectorsPerTrack dw 18              ; Sectors per track (36/cylinder)
Sides dw 2                       ; Number of sides/heads
HiddenSectors dd 0                   ; Number of hidden sectors
LargeSectors dd 0                    ; Number of LBA sectors
DriveNo dw 0                      ; Drive No: 0
Signature db 41                     ; Drive signature: 41 for disk
VolumeID dd 00000000h              ; Volume ID: any number
VolumeLabel db "SMA-OP   "          ; Volume Label: any 11 chars
FileSystem db "FAT12  "                ; File system type: don't change!

Boot:

    mov ax, 07C0h                  ; Set up 4K of stack space above Buffer
    add ax, 544                   ; 8k Buffer = 512 paragraphs + 32 paragraphs (loader)
    cli                           ; Disable interrupts while changing stack
    mov ss, ax
    mov sp, 4096
    sti                           ; Restore interrupts

    mov ax, 07C0h                  ; Set data segment to where we're loaded
    mov ds, ax
                                ; NOTE: A few early BIOSes are reported to improperly set DL

    cmp dl, 0
    je NoChange
    mov [BootDev], dl                ; Save boot device number
    mov ah, 8                    ; Get drive parameters
    int 13h
    jc FatalDiskError
    and cx, 3Fh                   ; Maximum sector number
    mov [SectorsPerTrack], cx        ; Sector numbers start at 1
    movzx dx, dh                  ; Maximum head number
    add dx, 1                        ; Head numbers start at 0 - add 1 for total
    mov [Sides], dx

NoChange:

    mov eax, 0                   ; Needed for some older BIOSes

                                ; First, we need to load the root directory from the disk. Technical details:
                                ; Start of root = ReservedForBoot + NumberOfFATs * SectorsPerFAT = logical 19
                                ; Number of root = RootDirEntries * 32 bytes/entry / 512 bytes/sector = 14
                                ; Start of user data = (start of root) + (number of root) = logical 33

DiskOK:                         ; Ready to read first block of data

    mov ax, 19                   ; Root dir starts at logical sector 19
    call l2hts

    mov si, Buffer                 ; Set ES:BX to point to our Buffer (see End of code)
    mov bx, ds
    mov es, bx
    mov bx, si

    mov ah, 2                    ; Params for int 13h: read disk sectors
    mov al, 14                   ; And read 14 of them

    pusha                      ; Prepare to enter loop


ReadRootDir:

    popa                          ; In case registers are altered by int 13h
    pusha

    stc                           ; A few BIOSes do not set properly on error
    int 13h                     ; Read sectors using BIOS

    jnc SearchDir                  ; If read went OK, skip ahead
    call ResetDisk                 ; Otherwise, reset disk controller and try again
    jnc ReadRootDir             ; Floppy reset OK?

    jmp Reboot                   ; If not, Fatal double error

SearchDir:

    popa

    mov ax, ds                   ; Root dir is now in [Buffer]
    mov es, ax                   ; Set DI to this info
    mov di, Buffer

    mov cx, word [RootDirEntries]      ; Search all (224) entries
    mov ax, 0                    ; Searching at offset 0


NextRootEntry:

    xchg cx, dx                   ; We use CX in the inner loop...

    mov si, KernelFname           ; Start searching for kernel filename
    mov cx, 11
    rep cmpsb
    je FoundFileToLoad               ; Pointer DI will be at offset 11

    add ax, 32                   ; Bump searched entries by 1 (32 bytes per entry)

    mov di, Buffer                 ; Point to next entry
    add di, ax

    xchg dx, cx                   ; Get the original CX back
    loop NextRootEntry

    mov si, KernelMiss               ; If kernel is not found, bail out
    call PrintString
    jmp Reboot

FoundFileToLoad:                    ; Fetch Cluster and load FAT into RAM

    mov ax, word [es:di+0Fh]        ; Offset 11 + 15 = 26, contains 1st Cluster
    mov word [Cluster], ax

    mov ax, 1                    ; Sector 1 = first sector of first FAT
    call l2hts

    mov di, Buffer                 ; ES:BX points to our Buffer
    mov bx, di

    mov ah, 2                    ; int 13h params: read (FAT) sectors
    mov al, 9                        ; All 9 sectors of 1st FAT

    pusha                      ; Prepare to enter loop


ReadFAT:

    popa                          ; In case registers are altered by int 13h
    pusha

    stc
    int 13h                     ; Read sectors using the BIOS

    jnc ReadFAT_OK             ; If read went OK, skip ahead
    call ResetDisk                 ; Otherwise, reset disk controller and try again
    jnc ReadFAT                   ; Floppy reset OK?

FatalDiskError:

    mov si, DiskError                ; If not, print error message and Reboot
    call PrintString
    jmp Reboot                   ; Fatal double error


ReadFAT_OK:

    popa

    mov ax, 2000h                  ; Segment where we'll load the kernel
    mov es, ax
    mov bx, 0

    mov ah, 2                    ; int 13h disk read params
    mov al, 1

    push ax                     ; Save in case we (or int calls) lose it

                                ; Now we must load the FAT from the disk. Here's how we find out where it starts:
                                ; FAT Cluster 0 = media descriptor = 0F0h
                                ; FAT Cluster 1 = filler Cluster = 0FFh
                                ; Cluster start = ((Cluster number) - 2) * SectorsPerCluster + (start of user)
                                    ; = (Cluster number) + 31
LoadFileSector:

    mov ax, word [Cluster]         ; Convert sector to logical
    add ax, 31

    call l2hts                       ; Make appropriate params for int 13h

    mov ax, 2000h
    mov es, ax
    mov bx, word [Pointer]

    pop ax
    push ax

    stc
    int 13h

    jnc CalculateNextCluster

    call ResetDisk
    jmp LoadFileSector

CalculateNextCluster:

    mov ax, [Cluster]
    mov dx, 0
    mov bx, 3
    mul bx
    mov bx, 2
    div bx                     ; DX = [Cluster] mod 2
    mov si, Buffer
    add si, ax                   ; AX = word in FAT for the 12 bit entry
    mov ax, word [ds:si]

    or dx, dx                        ; If DX = 0 [Cluster] is Even; if DX = 1 then it's Odd

    jz Even                     ; If [Cluster] is Even, drop last 4 bits of word
                                ; with next Cluster; if Odd, drop first 4 bits
Odd:

    shr ax, 4                        ; Shift out first 4 bits (they belong to another entry)
    jmp short NextClusterCont

Even:

    and ax, 0FFFh                  ; Mask out final 4 bits

NextClusterCont:

    mov word [Cluster], ax         ; Store Cluster

    cmp ax, 0FF8h                  ; FF8h = End of file marker in FAT12
    jae End

    add word [Pointer], 512         ; Increase Buffer Pointer 1 sector length
    jmp LoadFileSector

End:                              ; We've got the file to load!

    pop ax                     ; Clean up the stack (AX was pushed earlier)
    mov dl, byte [BootDev]         ; Provide kernel with boot device info

    jmp 2000h:0000h             ; Jump to entry point of loaded kernel!

Reboot:

    mov ax, 0
    int 16h                     ; Wait for keystroke
    mov ax, 0
    int 19h                     ; Reboot the system

PrintString:

    pusha

    mov ah, 0Eh

.write:

    lodsb
    cmp al, 0
    je .done
    int 10h
    jmp short .write

.done:

    popa
    ret

ResetDisk:

    push ax
    push dx
    mov ax, 0
    mov dl, byte [BootDev]
    stc
    int 13h

    pop dx
    pop ax
    ret

l2hts:                         ; Calculate head, track and sector settings for int 13h
                                ; IN: logical sector in AX, OUT: correct registers for int 13h
    push bx
    push ax

    mov bx, ax                   ; Save logical sector

    mov dx, 0                    ; First the sector
    div word [SectorsPerTrack]
    add dl, 01h                   ; Physical sectors start at 1
    mov cl, dl                   ; Sectors belong in CL for int 13h
    mov ax, bx

    mov dx, 0                    ; Now calculate the head
    div word [SectorsPerTrack]
    mov dx, 0
    div word [Sides]
    mov dh, dl                   ; Head/side
    mov ch, al                   ; Track

    pop ax
    pop bx

    mov dl, byte [BootDev]         ; Set correct device

    ret

KernelFname db "SMA   BIN"

DiskError db "HDD error! Press any key.", 0
KernelMiss db "Kernel file SMA.BIN missing.", 0

BootDev db 0                      ; Boot device number
Cluster dw 0                      ; Cluster of the file we want to load
Pointer dw 0                      ; Pointer into Buffer, for loading kernel

times 510-($-$$) db 0              ; Pad remainder of boot sector with zeros
dw 0AA55h                        ; Boot signature (DO NOT CHANGE!)

Buffer:                         ; Disk Buffer begins (8k after this, stack starts)

První nejde, druhé ano - kde je rozdíl? :)

 
Nahoru Odpovědět
18.6.2013 7:16
Avatar
Martin Dráb
Tvůrce
Avatar
Martin Dráb:18.6.2013 14:39

Podle mě načítáš data kernelu na 0x2000:0x0200, ne na 0x2000:0x0000, kam skáčeš.

Nahoru Odpovědět
18.6.2013 14:39
2 + 2 = 5 for extremely large values of 2
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:18.6.2013 15:23

Nic. Tedy obě verze způsobí vypsání písmene S do TTY, ale netuším, co si o tom mám myslet... :)

 
Nahoru Odpovědět
18.6.2013 15:23
Avatar
Domiy
Neregistrovaný
Avatar
Odpovídá na Martin Dráb
Domiy:18.6.2013 15:31

Kernel:

BITS 16

%define InterpreterBAS.Version '6.0'
%define APIVersion 16
                            ; This is the location in RAM for kernel disk operations, 24K
                            ; after the point where the kernel has loaded; it's 8K in size,
                            ; because external programs load after it at the 32K point:
DiskBuffer   equ   24576
                            ; The comments show exact locations of instructions in this section,
                            ; and are used in programs/smadev.inc so that an external program can
                            ; use a SMA-OP system call without having to know its exact position
                            ; in the kernel source code...
OsCallVectors:

    jmp Main

    jmp InterpreterBAS.Run              ; 0003h
    jmp InterpreterBAS.Pause                ; 0006h
    jmp InterpreterBAS.FatalError           ; 0009h
    jmp System.ApiVersion           ; 000Ch

    jmp Console.WaitForKey          ; 000Fh
    jmp Console.WriteHline          ; 0012h
    jmp Console.PrintRegs           ; 0015h
    jmp Console.NewLine             ; 0018h
    jmp Console.ReadLine            ; 001Bh
    jmp Console.NibbleAL            ; 001Eh
    jmp Console.ReadKey             ; 0021h
    jmp Console.DigitAX             ; 0024h
    jmp Console.PrintAL             ; 0027h
    jmp Console.PrintAX             ; 002Ah
    jmp Console.Space               ; 002Dh
    jmp Console.Write               ; 0030h
    jmp Console.Clear               ; 0033h

    jmp Cursor.Location             ; 0036h
    jmp Cursor.Move             ; 0039h
    jmp Cursor.Show             ; 003Ch
    jmp Cursor.Hide             ; 003Fh

    jmp String.Join             ; 0042h
    jmp String.Strip                ; 0045h
    jmp String.Time             ; 0048h
    jmp String.Date             ; 004Bh
    jmp String.Parse                ; 004Eh
    jmp String.Copy             ; 0051h
    jmp String.Dump             ; 0054h
    jmp String.Upper                ; 0057h
    jmp String.Lower                ; 005Ah
    jmp String.Length               ; 005Dh
    jmp String.Chomp                ; 0060h
    jmp String.Reverse              ; 0063h
    jmp String.IndexOf              ; 0066h
    jmp String.TimeFmt              ; 0069h
    jmp String.DateFmt              ; 006Ch
    jmp String.Truncate             ; 006Fh
    jmp String.Tokenize             ; 0072h
    jmp String.Compare              ; 0075h
    jmp String.ReplaceChar          ; 0078h
    jmp String.SubCompare           ; 007Bh

    jmp Int.Parse               ; 007Eh
    jmp Int.ToString                ; 0081h
    jmp SInt.ToString               ; 0084h
    jmp LInt.ToString               ; 0087h

    jmp DialogBox.File              ; 008Ah
    jmp DialogBox.List              ; 008Dh
    jmp DialogBox.Plain             ; 0090h
    jmp DialogBox.Input             ; 0093h
    jmp DialogBox.DrawBlock         ; 0096h

    jmp Math.Random             ; 0099h
    jmp Math.BcdToInt               ; 009Ch
    jmp Math.LIntNegate             ; 009Fh

    jmp File.Size               ; 00A2h
    jmp File.Load               ; 00A5h
    jmp File.Save               ; 00A8h
    jmp File.Exists             ; 00ABh
    jmp File.Create             ; 00AEh
    jmp File.Remove             ; 00B1h
    jmp File.Rename             ; 00B4h

    jmp Disk.FileList               ; 00B7h

    jmp Port.SendByte               ; 00BAh
    jmp Port.SpeakerOn              ; 00BDh
    jmp Port.SpeakerOff             ; 00C0h
    jmp Port.ReceiveByte            ; 00C3h
    jmp Port.GetViaSerial           ; 00C6h
    jmp Port.SendViaSerial          ; 00C9h
    jmp Port.SerialPort.Enable          ; 00CCh

    jmp Gshell.DrawBack             ; 00CFh

Main:

    cli                       ; Clear interrupts
    mov ax, 0
    mov ss, ax               ; Set stack segment and pointer
    mov sp, 0FFFFh
    sti                       ; Restore interrupts

    cld                       ; The default direction for string operations will be 'up' - incrementing address in RAM

    mov ax, 2000h              ; Set all segments to match where kernel is loaded
    mov ds, ax               ; After this, we don't need to bother with
    mov es, ax               ; segments ever again, as SMA-OP and its programs
    mov fs, ax               ; live entirely in 64K
    mov gs, ax

    cmp dl, 0
    je .NoChange

    mov [bootdev], dl            ; Save boot device number
    push es
    mov ah, 8                ; Get drive parameters
    int 13h

    pop es
    and cx, 3Fh               ; Maximum sector number
    mov [SecsPerTrack], cx     ; Sector numbers start at 1
    movzx dx, dh              ; Maximum head number
    add dx, 1                    ; Head numbers start at 0 - add 1 for total
    mov [Sides], dx

.NoChange:

    mov ax, 1003h              ; Set text output with certain attributes
    mov bx, 0                ; to be bright, and not blinking
    int 10h


    call Console.Clear
    call Iterp

Fmt1224 db 0                  ; Non-zero = 24-hr format

FmtDate db 0, '/'                ; 0, 1, 2 = M/D/Y, D/M/Y or Y/M/D
                            ; Bit 7 = use name for months
                            ; If bit 7 = 0, second byte = separator character
%include "features/Iterp.asm"
%include "features/System.asm"
%include "features/InterpreterBAS.asm"
%include "features/Gshell.asm"
%include "features/Console.asm"
%include "features/Cursor.asm"
%include "features/DialogBox.asm"
%include "features/Disk.asm"
%include "features/File.asm"
%include "features/Int.asm"
%include "features/Math.asm"
%include "features/Port.asm"
%include "features/String.asm"
 
Nahoru Odpovědět
18.6.2013 15:31
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 26 zpráv z 76.