Slevový týden - Březen C# týden
Využij náš slevový týden a získej až 30 % bodů navíc zdarma! Zároveň také probíhá C# týden se slevou na e-learning až 80 %
Hledáme fulltime programátora do ITnetwork týmu -100% homeoffice, 100% časově flexibilní #bezdeadlinu Mám zájem!

Jak ovládat Blender aneb Před použitím promíchat

Typický scénář člověka, který se rozhodne pro Blender, je následující: Stáhne aplikaci z blender.org, nainstaluje, nastartuje a po spíše kratší než delší době putuje Blender z očí, protože... protože je vše prostě jinak!

Já sám jsem začínal s Blenderem v legendární verzi 2.4x a to více než čtyřikrát. A i když se situace od verze 2.5x významně změnila, přesto není utěšená natolik, aby začátečníci měli cestu vystlanou růžemi. Zejména ne ti, pro které je problém studovat zdroje v angličtině.

Proto předtím, než spustíte Blender, buďte připraveni na to, že jeho ovládání není nic, co by sebevětší optimista označil jako standardní. Spíše než na aplikaci, dívejte se na Blender jako na grafický systém - a podle toho se k němu chovejte.

Pokud se dostanete přes fázi nadávek a bezmocného trhání vlasů, brzy zjistíte, že ovládání je možná jiné, ale zato jednotné a navržené tak, že vám umožní pracovat rychle a účinně. Svým způsobem i rychleji a účinněji než komerční produkty, které „zbaběle“ přebírají běžné standardy, které nejsou optimalizovány pro práci s 3d. Druhou stranou mince je skutečnost, že nováčka čeká spoustu nástrah i tam, kde by je nečekal, totiž v ovládání samotné aplikace. Ctrl+C? CTRL+V? I vy šprýmaři!

Tovární nastavení

Pro usnadnění začátků jsem připravil seznam tipů a triků, které by měly pomoci. Abych se vyhnul jakékoliv dvojznačnosti, používám Blender v továrním nastavení. Totéž důrazně doporučuji i vám.

File > Load Factory Settings

Tuto funkci použijte vždy, když se při experimentování ztratíte a je vám jedno, že přijdete o svou práci. Pokud o svou práci přijít nechcete, tak kromě běžného CTRL+Z můžete zkusit CTRL+šipky doleva nebo doprava. Tato klávesová zkratka mění rozložení obrazovky (Screen Layout), takže pokud se dostanete na hodnotu Default (sledujte horní panel), měli byste se vrátit do povědomého stavu. Jen si musíte na začátku experimentování vytvořit vlastní rozložení. To provedete znaménkem + vedle nabídky.

Základní rozložení

Nezapomínejte, že v Blenderu se ukládá nejen obsah scény, ale i rozložení celého prostředí, čili uložením své práce uložíte i to, že jste se ocitli v koncích. Do té doby, než budete vědět, co děláte, může být Blender děsivě matoucí. Proto nepanikařte!

Všimněte si, že v textu se téměř výhradně odkazuji na klávesové zkratky. Funkce s nimi spojené můžete samozřejmě najít i spustit v příslušných menu, ale vzhledem k tomu, že většinu z nich budete při práci používat neustále, je lepší si je (podle mého názoru) osvojit takto. Pokud nemáte návyky, které by vysloveně vyžadovaly předdefinování vlastních klávesových zkratek, zůstaňte raději u těch, které nabízí Blender.

S Blenderem (či jiným grafickým programem) se nejlépe pracuje s levou rukou na klávesnici a s pravou na myši. Takže s chutí do toho!

Orientace v prostoru

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Po nahrání továrního nastavení byste měli vidět kostku (Cube), kameru (Camera), světlo (Light) a pár dalších maličkostí. Pokud je nevidíte, nahrajte tovární nastavení z předchozí kapitoly.

Poté stiskněte prostřední myšítko a pomocí myši otáčejte s 3d scénou. Když budete dělat totéž a podržíte klávesu SHIFT, nebude s scénou otáčet, ale posouvat. Pokud nahradíte SHIFT klávesou CTRL, budete scénu zvětšovat a zmenšovat.

Numlock

Numerická klávesnice je pro zobrazení 3d scény neocenitelným pomocníkem:

 • 0 Pohled aktivní kamery a zpět.
 • 2,4,6,8 Otáčíme, s CTRL posouváme.
 • / Izolujeme vybraný objekt, případně skupinu objektů. Přepínáme do lokálního zobrazení objektu.
 • , Vycentrujeme a přiblížíme vybraný objekt.
 • 5 Přepínáme perspektivní a ortografické zobrazení.
 • +- Oddalujeme a přibližujeme.

Zobrazení scény v globálním souřadnicovém systému:

 • 1 Zepředu (angl. Front).
 • 3 Zprava (angl. Right).
 • 7 Zhora (angl. Top).
 • Tip: Pomocí klávesy CTRL se přepínáme do opačných pohledů, tj. Zezadu, Zleva a Zespodu.
 • Tip: Pomocí klávesy SHIFT přepínáme v lokálních souřadnicovém systému aktivního objektu.
 • HOME – stiskněte vždy, když chcete zobrazit všechny objekty ve scéně najednou.

Výběr

Základní poučka pro práci v Blenderu zní: výběr provádíme pravým myšítkem. A žádné kontextové menu neexistuje (alespoň ne tak, jak jste zvyklí odjinud), takže se ho pomocí pravého myšítka nesnažte vyvolat.

Dále se seznamte s klávesou A. Ta buď všechno ve scéně vybere, nebo naopak všechno odznačí. Stiskněte jednou, stiskněte podruhé. Tuto klávesu budete používat neustále.

 • Vhodným doplňkem je kombinace kláves CTRL+I, která invertuje, převrací aktuální výběr.
 • CTRL+levé myšítko+tažení myší vám pomůže vytvořit výběrovou oblast.
 • ALT+pravé myšítko ukáže výběrové menu, pokud se nad sebou nachází více objektů.
 • Když budete klikat pravým myšítkem a držet SHIFT, vytvoříte násobný výběr.
 • Klávesa C vytvoří výběrový štětec, kterým (s pomocí levého myšítka) můžete vybírat souvislé oblasti.
 • Klávesa B povolí obdélníkový výběr.

Vkládání, skrývání a mazání

Pokud chcete cokoliv smazat, napřed to označte a následně stiskněte buď klávesu DEL nebo X. Klávesa X se používá nejspíše proto, že je dostupnější (stále máme levou ruku na klávesnici).

Co se týče vkládání, stačí použít SHIFT+A. Uvědomte si, že vkládáte na pozici 3d kurzoru. To je ten hloupý zaměřovací křížek v záchranném kruhu, který se přemísťuje pokaždé, když do 3d scény kliknete levým myšítkem (mimochodem, důvod, proč šel Blender třikrát z mého počítače). Jediná věc, kterou jsem dokázal, bylo přemisťovat tuto věc sem a tam!

Při vložení se vždy shoduje počátek (Origin) objektu s 3d kurzorem. „Origin“ je ta žlutá tečka uprostřed vybraného objektu. To je také místo, které označuje umístění objektu, a také bod, který je středem případné rotace či škálování, pokud ho neurčíte jinak. To si pečlivě zapamatujte!

Pokud chcete jakýkoliv objekt dočasně skrýt, označte ho a použijte klávesu H. Pokud naopak chcete skrýt vše ostatní, použijte SHIFT+H. A jestliže chcete své objekty vrátit zas na scénu, stiskněte ALT+H.

Zkopírovat a vložit

Klidně zapomeňte na CTRL+C a CTRL+V. Blender kopíruje označený objekt pomocí SHIFT+D, tj. nekopíruje přes schránku. Místo toho objekt zdvojí a nechá vás ho umístit tam, kam potřebujete. Pokud nechcete plnou kopii, ale pouze instanci (tj. kopii, která si udržuje vlastnosti původního objektu), použijte ALT+D.

Kontextové menu

 • Mezerník – pro případ, že víte, co hledáte.
 • N – vyvolá panel Properties.
 • T – vyvolá panel Tool Shelf.

Obecně platí, že vše, co potřebujete pro práci v daném okně, najdete v příslušném menu vlevo dole (ve standardním nastavení).

Například pro 3d okno v Object módu to jsou následující položky: View, Select, Add, Object. Pokud vyberete Edit mód pomocí klávesy TAB, zjistíte, že se tyto položky změnily. Místo Object se objeví Mesh. Každý mód má své funkce, takže je nezapomeňte prozkoumat. Jako začátečníci byste se měli věnovat jen Object a Edit módu. Cokoliv dalšího vás může dokonale zmást.

Práce s okny

CTRL+Mezerník se rovná CTRL+Šipka nahoru. Obě tyto klávesové zkratky zvětšují aktuální okno. Pozor, v Blenderu je aktuální okno to, nad kterým se nachází kurzor myši. Klikat pro přepínání netřeba. Kéž by totéž zavedl např. Excel.

Také můžete použít ALT+F11 a získat oblíbený Fullscreen. Pokud ve Windows používáte jako já Panel nástrojů, který se schovává, nemusíte si s ním takto dělat starosti, protože ve Fullscreenu nevyjíždí, ať již s myší rejdíte jakkoliv.

Základní operace s objekty

Stejně jako v křesťanství, i v Blenderu existuje svatá trojice. Jsou to Posun (Translate), Škálování (Scale) a Otáčení (Rotate). Tyto tři stálice (klávesy G, S a R) vás budou provázet, doplněné o další funkce toho kterého módu.

Nahrajte tovární nastavení. Stiskněte klávesu G, pak stiskněte klávesu X, napište 10 a potvrďte. Právě jste posunuli kostku o deset jednotek ve směru osy X. Nyní zkuste totéž, tj. stiskněte G, ale místo klávesy X stiskněte prostřední myšítko a pokuste se přichytit kostku na jednu se zobrazených os. Vlevo dole máte malý obrázek, který vám neustále napovídá, jak jste na tom s orientací v prostoru, tj. kam která osa vede. Používají se jak kladné, tak záporné hodnoty.

Totéž si můžete vyzkoušet s klávesou S pro škálování a klávesou R pro otáčení. Všimněte si, že vlevo dole se vždy, když tyto (a jiné) klávesy stisknete, objeví kontextová nápověda a stavový řádek.

Ukládáme aneb třešnička na konec

Blender je smutně proslulý neochvějnou důvěrou ve svého uživatele. Zatímco jiný software má dojem, že jeho uživatel je blbec, Blender ve vás vidí odborníka, který si svou práci průběžně ukládá. Takže pokud Blender zavřete, s úžasem budete pozorovat, že veškeré vaše dosavadní úsilí je v tahu. Žádné laskavé varování prostě nebude. Těžko říct, zda jde o projev důvěry anebo kritické ocenění ve smyslu: „Ono to stejně za moc nestálo!“.

Takže pomocí CTRL+S ukládejte a na Blender se v tomto ohledu moc nespoléhejte. V uživatelském nastavení si můžete zapnout varování, díky kterému dostanete poslední výstrahu:

File >> User Preferences >> Interface >> Prompt Quit

Závěr

Naučit se 3d grafiku, ať už v kterémkoliv software, není snadné. Je to dokonce náročné. Když budete trpěliví, můžete za rok prohlásit, že znáte alespoň základy. A pak už jen krásné ženy, rychlá auta - to vše si (stejně jako profesor Hubert J. Farnsworth) můžete vytvořit ve svém skromném podkroví.


 

 

Článek pro vás napsal hanpari
Avatar
Jak se ti líbí článek?
14 hlasů
Autor se věnuje programování, grafice a literatuře.
Předchozí článek
Modelování podle referenční předlohy v Blenderu
Všechny články v sekci
Blender
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Avatar
Michal Žůrek - misaz:29.10.2014 11:56

mě Ctrl + C a Ctrl + V funguje.

 
Odpovědět
29.10.2014 11:56
Avatar
Michal Žůrek - misaz:29.10.2014 12:10

a od verze 2.7 je dialogové okno pro uložení před zavřením ve výchozím nastavení povoleno.

 
Odpovědět
29.10.2014 12:10
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
hanpari:29.10.2014 12:16

Máš pravdu, teď jsem to vyzkoušel :)
V Object módu funguje docela dobře. Musím se přiznat, že jsem nic takového v Blenderu nezkoušel, už dlouho používám SHIFT+D
Zkus to v Edit módu, tam už to takové sláva není :) CTRL+C sice zkopíruje do bufferu, ale CTRL+V je už jiná klávesová zkratka pro MESH>>VERTICES. Takže to může člověka jen zmást.

V každém případě jsem rád, že to testuješ a ověřuješ. Díky.

Jiné potíže nejsou?

 
Odpovědět
29.10.2014 12:16
Avatar
jendaxbarton
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek - misaz
jendaxbarton:24.1.2015 12:07

ctrl+c ctrl+v používám když chci zkopírovat objekt z jednoho souboru do druého. ale jinak ho nepoužívám.

 
Odpovědět
24.1.2015 12:07
Avatar
NeonMaster
Člen
Avatar
NeonMaster:15.2.2015 11:12

Prosím pomoc nejde mi pustit blender nainstaloval jsem pustil a pustilo se cmd tak na 3s a pak se otevrelo sede okno a hned vyskocilo program prestal pracovat.
Nevi nekdo cim to je? 8|

 
Odpovědět
15.2.2015 11:12
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na NeonMaster
hanpari:15.2.2015 14:16

1/ V takovém případě jsou nejlepší dvě věci. Buď spustit program přes okno příkazové řádky, aby sis mohl přečíst, v čem je chyba. Bez toho ti nikdo nedokáže poradit.

2/ Anebo si zkus stáhnout portable zip verzi, která se neinstaluje. Nejlépe 32 bitovou. Pak ji jen rozbal s zkus spustit.

Předpokládám, že děláš ve windows. Pokud nepomůže krok 2, musíš si přečíst krok 1.

 
Odpovědět
15.2.2015 14:16
Avatar
NeonMaster
Člen
Avatar
Odpovídá na hanpari
NeonMaster:15.2.2015 15:25

Ok zkusim hned jak se dostanu k PC :) :D

Editováno 15.2.2015 15:26
 
Odpovědět
15.2.2015 15:25
Avatar
FiftypiSoftware:17.6.2015 9:25

Luxusní článek :D Blender používám už asi 6 let, a je to ten nej program, který znám

 
Odpovědět
17.6.2015 9:25
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na FiftypiSoftware
hanpari:17.6.2015 11:59

Souhlasím, a také jeden z nejpodceňovanějších programů, které znám :)

 
Odpovědět
17.6.2015 11:59
Avatar
FiftypiSoftware:17.6.2015 16:56

Ale proč?

 
Odpovědět
17.6.2015 16:56
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na FiftypiSoftware
hanpari:17.6.2015 18:18

To je dobrá otázka.

Z velké části jde o historickou pověst Blenderu. Ve své době byl Blender neobvyklý soft, který nectil způsob ovládání, na jaký byli uživatelé zvyklí z jiných programů. Navíc neexistovala dokumentace, nebyly návody, některé funkce měly neobvyklé pojmenování, některé způsobovaly pád Blenderu.
Komunita navíc nechtěla slyšet kritiku, jak už to bývá. Nám Blender vyhovuje jak je a nováčci ať jdou k čertu.

Běžný uživatel navíc uvažuje následovně. Když si stáhnu program zadarmo nebo upirátím komerční software, není logické, že komerční soft v řádu stotisíců je lepší? Tak proč bych měl sáhnout po Blenderu?

Samotný opensource má často zaslouženě špatnou pověst. Např. Blender přichází v miniverzích, které nejsou nikdy úplně dokončené. Některé funkce se optimalizují za chodu, jiné se objevují v další miniverzi. Vývoj je neustále živý, což může uživatele dost mást.

Naštěstí se ale všechno začalo dramaticky měnit už s verzí 2.49 a hlavně s řadou 2.5 a výš.

Celá řada 2.5 je ale příklad naprosté nesmyslnosti, s jakou Blender někdy postupuje. Kompletně překopané uživatelské rozhraní by si kdekoliv jinde zasloužilo povýšení na verzi 3.
Jsem si naprosto jistý, že nikdo, koho bych postavil před 2.49 a 2.5x by si netroufl říct, že jde o dva téměř stejné software :)

Nicméně tohle všechno je minulost. Ale internet je plný trolů, kteří si o něčem přečetli článek, a už jsou na odborníci na cokoliv :) A ti pak dokola papouškují totéž :)

 
Odpovědět
17.6.2015 18:18
Avatar
Odpovídá na hanpari
FiftypiSoftware:17.6.2015 18:39

Já osobně používám k samotnému modelingu verzi 2.46, která mi dost vyhovuje, k ostatním "dodělávkám" (ale opravdu velice zřídka) používám verzi 2.5x - 2.7x
Ale je fakt, že Blender je, řekl bych, spíše pro hračičky, kterým nevadí zkoušet nové věci.

 
Odpovědět
17.6.2015 18:39
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na FiftypiSoftware
hanpari:17.6.2015 19:08

Já jsem se donutil přejít na 2.5x verze už dávno. A i když mne to stálo dost nervů, rozhodně doporučuji totéž. Nové verzi mají pro modelování spoustu vychytávek, které v předchozích verzích nebyly. Například Bridge Edge loop.

Jeden z důvodů, proč jsem nechtěl zůstávat u nižších verzích byla nepřítomnost modifikátoru Solidify. Starší verze mají sice příkaz, ale modifikátor je o něčem jiném :)
Ale pokud ti to tak vyhovuje, proč ne :)

 
Odpovědět
17.6.2015 19:08
Avatar
Kulibrach
Člen
Avatar
Kulibrach:13.10.2015 12:34

Supr článek pro ty co by rádi začali.
Osobně jsem se také donutil používat nové rozhraní a po dalších třech letech musím uznat, že se to vyplatilo. Nyní stahuji každý měsíc novou verzi a vždy se těším, co nového na mě čeká. Například před nedávnem se objevil nový realtime náhled umožňující pěkně zobrazovat materiály a je to krásně optimalizované. Ať si říká kdo chce co chce, pokud se bude Blender vyvýjet tímto směrem, nemám vůbec žádný důvod k migraci na jiný soft (krom kamaráda Zbruche :) ).

Odpovědět
13.10.2015 12:34
Když si najdeš práci která tě baví a naplňuje, nebudeš pracovat.
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kulibrach
hanpari:13.10.2015 14:31

Přesně tak, co víc dodat. Nevím, jestli používáš pro realtime vykreslování grafiku. Nedávno se dokonce objevila i podpora pro AMD. Na výkonu je to znát.

 
Odpovědět
13.10.2015 14:31
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Kulibrach
Člen
Avatar
Kulibrach:13.10.2015 14:53

Grafiku na vykreslování používám, byla by škoda té možnosti nevyužít. Za poslední rok jsem například musel 3ds max použít jen jednou, stále mi v blenderu chybí funkce na hromadné rozesetí objektů na povrch, tak aby byli natočené podle normálů povrchu(jako příklad bych mohl uvést bodliny u ježka)
Ale to snad také časem přijde.
Diky za info, AMD plánuju, už nad těma buldozerama slintám delší dobu. :)

Odpovědět
13.10.2015 14:53
Když si najdeš práci která tě baví a naplňuje, nebudeš pracovat.
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kulibrach
hanpari:13.10.2015 20:27

Tak nevím, zda myslíme totéž, ale hromadné rozmístění objektů je v Blenderu už dávno, myslím, že bylo i ve verzi 2.49.
Myslíš to, co je na obrázku? Toho jsem dosáhl pomocí Particles - Hair - Render - Object. Jinak také můžeš použít Dupliverts pro větší kontrolu. Ale bodliny určitě budeš chtít dělat pomocí Particles. Jediné, co musíš je bodlinu správně natočit v prostoru.

 
Odpovědět
13.10.2015 20:27
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kulibrach
hanpari:13.10.2015 21:34

Mimochodem, podporou AMD jsem myslel grafiky AMD. Až donedávna sis bez Nvidie a Cudy ani neškrtl.

Jinak nevím, jestli víš, jak dělat kaluže :)
https://www.youtube.com/watch?…

 
Odpovědět
13.10.2015 21:34
Avatar
Kulibrach
Člen
Avatar
Kulibrach:14.10.2015 1:29

Tak kdybych si pořizoval nějaký ten lepší procesor, taky bych asi sáhl po grafice od stejného výrobce.... Co se týče těch bodlin, tak ty měli být vzhledem k textuře a normal mapě na určítých místech a bylo jich hodně. Particles nepřicházeli v úvahu a Dupliverts jsem pochopil že fungují jen v nějaké pravidelnosti, trochu je prostuduji, díky za radu. Přikládám ti obrázek hotového modelu. V maxku to byla záležitost chvilky, ale stejně ho nemám rád :)

No a k těm kalužím :D koukám že jsi vtipálek. Neznám žádný game engine, který by podporoval takový raytracing. Já bohužel nemám tolik času na hraní si s vlastním obrazovým výstupem. Moje rendery spočívají ve funkci Bake a openGL render z 3D okna. Trochu barbarské že? :P Díky novému materiálovému vykreslování v 3D editačním okně vlastně už nemusím ani používat blender render jako takový :). Při použití cycles by assety do her nevypadali tak jak vypadat mají, vypadali by lépe, ale to si nemohu dovolit. OMG to je paradox, nad tím jsem se nikdy nazamyslel.

Odpovědět
14.10.2015 1:29
Když si najdeš práci která tě baví a naplňuje, nebudeš pracovat.
Avatar
Kulibrach
Člen
Avatar
Kulibrach:14.10.2015 1:46

I když co si budeme povídat, při slabé chvilce jsem přemýšlel nad nějakým starším modelem NVIDIA Quadro. třeba verze fx3800 je dost levná po bazarech a podporuje sli, takže by se do workstationu dali třeba 2. Ale asi je to blbost.

Odpovědět
14.10.2015 1:46
Když si najdeš práci která tě baví a naplňuje, nebudeš pracovat.
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kulibrach
hanpari:14.10.2015 9:47

Jen stručně, přesně, jak jsem si myslel. Toho dosáhneš stejně rychle i v Blenderu.

http://blender.stackexchange.com/…ertex-groups

Jen si s tím musíš pohrát. Myslím, že můžeš použít i vertexpaint, ale to si musíš zjistit

 
Odpovědět
14.10.2015 9:47
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Kulibrach
hanpari:14.10.2015 9:50

Jinak můžeš použít samozřejmě vertex group pro řízení všeho možného. Ale to chce opravdu tomu věnovat trochu času. Prostě stručně řečeno, jde to i Blenderu, Max nepotřebuješ :)

 
Odpovědět
14.10.2015 9:50
Avatar
Kulibrach
Člen
Avatar
Kulibrach:14.10.2015 14:12

Díky za rady, budu z toho v budoucnu čerpat, až narazím na podobný problém.

Odpovědět
14.10.2015 14:12
Když si najdeš práci která tě baví a naplňuje, nebudeš pracovat.
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
hanpari:29.3.2016 20:44

Hezký článek:

http://xpl.cz/…PL_v_Blender

 
Odpovědět
29.3.2016 20:44
Avatar
Damian Beck
Člen
Avatar
Damian Beck:10.5.2017 22:08

Omlouvám se, ale potřeboval bych pomoct s jednou malou věcí... Jestli je tu někdo, kdo umí doopravdy dobře s Blenderem a poradí mi jak tento problém vyřešit, tak mu budu moc vděčný :) Zde je ten problém, nedokážu udělat realistický material... Tím myslím plast, používám ten nejnovější Blender 2.78c a doopravdy nevím jak udělat něco podobného jako je toto https://blender.stackexchange.com/…oking-object Potřeboval bych modrý materiál, sice je tam tutoriál, ale jen pro "skleněný" material... A já bych potřeboval ten co vypadá jako plast. Moc děkuji za odpověď :)

 
Odpovědět
10.5.2017 22:08
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
hanpari:17.5.2017 20:48

Podívej se tady.
http://blendermada.com/

Realistický materiál není jen otázka materiálu, ale i dalšího nastavení.
https://www.youtube.com/watch?…

 
Odpovědět
17.5.2017 20:48
Avatar
Roman Kusak
Člen
Avatar
Roman Kusak:12.3.2018 11:11

Dá se někde dostat k těm Blender tutoriálům ? videa už jsou nedostupné,nějaké řešení ?

 
Odpovědět
12.3.2018 11:11
Avatar
hanpari
Redaktor
Avatar
hanpari:13.3.2018 10:54

Nevím o tom, že by Andrew Price zrušil svá videa. Pořád jsou na Youtube. Co přesně myslíš?

 
Odpovědět
13.3.2018 10:54
Avatar
dez1nd
Člen
Avatar
Odpovídá na hanpari
dez1nd:13.3.2018 13:09

asi myslí videa od Michala Hagrida Ahedova , stejný příspěvek se objevil i pod jeho tutoriálem

Editováno 13.3.2018 13:09
 
Odpovědět
13.3.2018 13:09
Avatar
Josef Capoušek
Redaktor
Avatar
Odpovídá na hanpari
Josef Capoušek:13.3.2018 13:11

Předpokládám, že má na mysli videa zde na ITnetwork... Michal Ahedov je na youtube již dlouhodobě neaktivní, těžko říct, proč byla jeho videa odstraněna...

 
Odpovědět
13.3.2018 13:11
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 30 zpráv z 30.