Vydělávej až 160.000 Kč měsíčně! Akreditované rekvalifikační kurzy s garancí práce od 0 Kč. Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

IT pohovor - Znáš nejčastější otázky?

V minulém článku, 7 nejčastějších otázek na pohovoru + odpovědi, jsme se věnovali obecným otázkám. Dnes se budeme více soustředit na IT sektor. Klíčovou součástí dobrého zvládnutí pracovního pohovoru je příprava. Je však těžké být připraven, když nemáš představu o tom, jaké otázky můžeš očekávat. Zde je průvodce, který ti pomůže připravit se na některé běžné IT otázky, s nimiž se můžeš setkat při pohovoru, a jak se připravit na ty, které nelze předvídat.

Blog ITnetwork.cz

V čem se IT pohovor liší?

Je jedno, jestli v technickém oboru teprve začínáš, nebo jsi zkušený profesionál. Otázky, které se na pohovoru mohou vyskytnout, se budou pravděpodobně skládat z tradičních otázek, hlavolamů, testů technických znalostí a otázek na řešení problémů.

Tvůj IT pohovor bude probíhat následovně:

 • Tazatelé budou klást technické otázky, aby zjistili úroveň tvých dovedností a způsob, jakým zpracováváš informace.
 • Kromě posouzení tvých technických znalostí a dovedností bude tazatel také zjišťovat, jak zapadneš do firemní kultury.
 • Budete diskutovat o tvém přístupu a vysvětlovat tvé úvahy.
 • V případě potřeby požádej o chvilku na shromáždění myšlenek a nebo polož doplňující otázky.

Čistě technické IT otázky

Otázky můžeme rozdělit do několika kategorií. Začněme těmi méně technickými.

Při odpovídání na pohovoru je důležité ukázat, že umíš srozumitelně sdělovat technické pojmy a popsat své pracovní postupy. Konkrétní technické otázky, které můžeš očekávat, se budou lišit v závislosti na technických potřebách dané pozice. Zde je několik běžných otázek a příkladů odpovědí na technické pohovory:

 • Jaké programovací jazyky znáte a který vám nejvíce vyhovuje?
 • Jakou roli hrají systémy kontinuální integrace v procesu automatizovaného sestavování?
 • Jak byste přesunuli soubor pomocí příkazového řádku?
 • Co je to IP adresa (VPN/DNS/CPU)?

'Jaké programovací jazyky znáte a který vám nejvíce vyhovuje?'

Jistě velmi pravděpodobná otázka, pokud se hlásíš na pozici programátora. Důvodem je zjistit, jak komplexní jsou tvé znalosti o tom, jak používat technologii, která se od tebe očekává, a zda jich ovládáš více.

V případě juniorské pozice se rozhodně nestyď zmínit všechny technologie, se kterými ses setkal. Samozřejmě je nutné upřímně říci, že to bylo jen zběžné. Ale už jen to, že ses s nimi seznámil, ti hraje do karet a jsi tak hned o dost zajímavějším kandidátem.

Ačkoliv jsem se věnoval během rekvalifikačního kurzu především jazyku C# .NET, umím pracovat i s SQL a databázemi a trochu JavaScriptem. Dále mě zaujal i mobilní vývoj v multiplatformním Xamarinu, v němž jsem začal tvořit vlastní projekt ve volném čase. Měli byste zájem o ukázku?

Chtěl by ses stát plnohodnotným juniorem, který bude umět pracovat s různými technologiemi a získá kvalitní základ, na který pak může stavět a dál se rozvíjet? Rekvalifikuj se na junior programátora WWW aplikací v našem akreditovaném kurzu. Získej už za 4 měsíce osvědčení zaštítěné MŠMT a ucházej se o práci v IT oboru, který má skvělou budoucnost:

Blog ITnetwork.cz

'Jakou roli hrají systémy kontinuální integrace v procesu automatizovaného sestavování?'

Při odpovědi na tuto otázku se vlastně tvůj zaměstnavatel ptá, zda umíš pracovat s běžnými nástroji, které se při práci programátora používají. A zjišťuje tak také, jaké jsou tvé návyky. Každý by měl umět pracovat bezpečně - neztrácet data a umět ověřovat životnost kódu, který napíše.

Kontinuální integrace je vývojový proces, který vyžaduje, aby vývojáři integrovali kód do sdíleného úložiště několikrát během dne. Pokaždé, když je kód integrován, je ověřen automatizovaným sestavením. To umožňuje včasné odhalení chyb a problémů v kódové základně.

'Jak byste přesunuli soubor pomocí příkazového řádku?'

Jedná se o specifickou otázku a je skvělé, pokud víš, jak tento úkol z hlavy splnit. Ale technická otázka, na kterou možná neumíš hned odpovědět, může být pro tazatele způsobem, jak zjistit, jak ti to myslí.

move c:\readme.txt c:\slozka

'Co je to IP adresa (VPN/DNS/CPU)?'

U tohoto typu otázky může tazatel hledat jednoduchou odpověď, aby zjistil, zda znáš základní terminologii z oblasti IT. Může to však být také způsob, jak zjistit, jak dobře umíš vysvětlit technické pojmy třeba i babičce na telefonu - což je klíčová součást práce, zejména pokud se ucházíš o pozici helpdesku.

IP adresa je unikátní číslo, které je přiděleno libovolnému zařízení komunikujícímu prostřednictvím internetového protokolu (IP). Svoji IP adresu tak mají nejen počítače, notebooky nebo tiskárny, ale také každý telefon, tablet nebo například nová pračka.

Blog ITnetwork.cz

Obecnější otázky při IT pohovoru

Nyní se dostáváme k obecnějším otázkám, které asi nikoho nepřekvapí.

Behaviorální otázky pohovoru

Technické pohovory obvykle začínají, stejně jako všechny ostatní pohovory, sérií obecných a behaviorálních otázek, jejichž cílem je zjistit více o tom, kdo jsi a jak zapadneš do kultury společnosti.

Při odpovídání na otázky je nejlepší pokusit se odpovědět pomocí techniky pohovoru STAR, kdy jasně určíš Situaci, úkol (Task), Akci a výsledek (Result) svých zkušeností, které se vztahují k položené otázce. Zde je několik běžných behaviorálních otázek:

 • Jaká byla vaše konkrétní úloha a odpovědnost na posledním projektu, na kterém jste pracoval?
 • Na jaký projekt jste nejvíce hrdý a jak jste k němu přispěl?
 • Pracujete raději sám nebo v týmu?
Blog ITnetwork.cz

Situační otázky pohovoru

Nyní ti s největší pravděpodobností předloží tazatel hypotetickou situaci a zeptá se, jak bys problém vyřešil nebo jak bys na danou situaci reagoval. Těmito otázkami chce zjistit, zda jsi schopen předvídat určité problémy na pracovišti, které mohou nastat.

K zodpovězení těchto otázek opět použij techniku STAR, kdy uvedeš podobnou situaci, se kterou jsi se v minulosti už setkal. Uveďme si několik příkladů otázek:

 • Co byste dělal, kdybyste byl požádán o splnění úkolu a nebyl si jist, jak jej dokončit?
 • Povězte o situaci, kdy jste při práci na projektu postupoval nad rámec očekávaných úkolů.
 • Jak byste překonal výzvu při spolupráci s obtížným spolupracovníkem na týmovém projektu?

Otázky o tvém vzdělávání

Konečně přijde na přetřes tvá konkrétní odborná příprava a vzdělání. Při odpovídání na tyto otázky nezapomeň zmínit všechny certifikáty, kurzy a školení, které jsi absolvoval, a všechny studijní úspěchy, které se vztahují k pozici, o kterou se ucházíš.

Příklady otázek:

 • Jak vás vaše vzdělání připravilo na tuto práci?
 • Jaké IT certifikáty máte?
 • Co děláte pro to, abyste si udržoval/a aktuální technické certifikáty a znalosti?

Tipy pro technické pohovory

Zde je několik dalších tipů, které ti pomohou vyniknout jako skvělý kandidát během IT pohovoru:

Vysvětli, proč odpovídáš zrovna takhle

Mnoho otázek u technických pohovorů má konkrétní správnou odpověď. To znamená, že musíš najít způsob, jak svou odpověď odlišit od odpovědí ostatních kandidátů. Vysvětlení postupu řešení problému a logiky, kterou jsi použil, abys dospěl ke své odpovědi, ti může pomoci vyniknout jako ten silnější kandidát.

Různé metody řešení problému - Nemysli v krabičce

Některé otázky mají několik odpovědí, které mohou být správné. Když odpovídáš na takovou otázku, vysvětli svůj postup řešení problému a dej najevo, že víš, jak jednotlivé metody použít k nalezení řešení. Ukážeš tak tzv. thinking-out-of-the-box

V případě potřeby požádej o vysvětlení

Pokud tazatel položí otázku a ty ke správné odpovědi potřebuješ další informace, je v pořádku požádat o vysvětlení. Ukážeš tak tazateli, že jsi schopen rozpoznat, kdy jsou zapotřebí doplňující informace, a že se nebojíš požádat o vysvětlení, když ho potřebuješ.

Blog ITnetwork.cz

Když nevíš, přiznej se, ale nevzdávej

Pokud ti během pohovoru položí otázku, na kterou neznáš odpověď, je v pořádku, když odpovíš popravdě, že nevíš. Měl bys však svou odpověď rozvést a vysvětlit, jak bys postupoval při hledání informací k odpovědi, kdyby ses s tímto problémem setkal v zaměstnání. Tím ukážeš, že jsi schopen vyhledat informace k řešení problémů, když nevíš, jak něco udělat.

Buď připraven prokázat své schopnosti

Mnoho technických pohovorů zahrnuje aspekt, kdy budeš požádán, abys prokázal své dovednosti prostřednictvím řady hlavolamů, úkolů, testů nebo vzdálených programovacích úloh. Ačkoli tato fáze obvykle nastává během druhého nebo třetího kola pohovoru, je důležité být připraven alespoň na jednu otázku typu brainteaser nebo whiteboard challenge během prvního kola. U těchto otázek je důležité nezapomenout probrat svůj postup uvažování a vysvětlit kroky, kterými na otázku odpovídáš.

Staň se junior programátorem WWW aplikací ještě dnes díky našemu akreditovanému rekvalifikačnímu kurzu. Programátorů je zoufale málo a ty máš možnost zažádat o proplacení kurzu Úřadem práce.Neváhej a nepropásni svou příležitost:

Blog ITnetwork.cz

Další zajímavé články


 

Všechny články v sekci
Blog ITnetwork.cz
Článek pro vás napsala Tereza Blažková 11.10.2022 19:31
Avatar
Autorka ráda zkouší nové formy online marketingu a má blízko k IT businessu. Díky home officu zvládá mateřství i sledovat rychlý svět technologií.
Aktivity