Benefit portál
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Swift
30 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!
Avatar
Jakub Klindera:26.2.2019 14:47

Zdravíčko, řeším problém ohledně přenosu dat pomocí TCP.
Mám ESP8266 na kterém je funkční TCP client. Měří to teplotu a poté to pošle na Raspberry Pi, kde je naprogramovaný TCP server v C. Ono vše komunikuje správně. TCP server počká na clienta a poté naměřenou hodnotu zapíše do souboru. TCP server poté vypíše naměřenou teplotu.

Problém je v tom, že to zapíše např. 25,541vdv?? stupnu C. Vypisuje to za tím neznámé znaky a já jsem z toho už v pr**** :D Nevíte prosím někdo jak to udělat tak, aby to nevypisovalo ty neznáme znaky ?

Kód:

/*
** server.c -- a stream socket server demo
** POZOR při běhu se mi ztrácela pamět
  při 100000 požadavcích na tcp server se ztratilo asi 30kB.
  gcc -Wall -o server4 tcp_server04.c
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/wait.h>
#include <signal.h>

#define PORT "8888" // the port users will be connecting to

#define BACKLOG 10   // how many pending connections queue will hold

void sigchld_handler(int s)
{
  // waitpid() might overwrite errno, so we save and restore it:
  int saved_errno = errno;

  while(waitpid(-1, NULL, WNOHANG) > 0);

  errno = saved_errno;
}


// get sockaddr, IPv4 or IPv6:
void *get_in_addr(struct sockaddr *sa)
{
  if (sa->sa_family == AF_INET) {
    return &(((struct sockaddr_in*)sa)->sin_addr);
  }

  return &(((struct sockaddr_in6*)sa)->sin6_addr);
}

int main(void)
{
  int sockfd, new_fd; // listen on sock_fd, new connection on new_fd
  struct addrinfo hints, *servinfo, *p;
  struct sockaddr_storage their_addr; // connector's address information
  socklen_t sin_size;
  struct sigaction sa;
  int yes=1;
  char s[INET6_ADDRSTRLEN];
  int rv;
  FILE * fp;
  // BEGIN moje uprava
    char zprava[60];
    char nazevSouboru[60];
    char cestaKSouboru[60]="/var/www/html/cidla/";
    char celyNazevSouboru[80];
    char hodnota [60];
    int delkaZpravy,i;
 // END
  memset(&hints, 0, sizeof hints);
  hints.ai_family = AF_UNSPEC;
  hints.ai_socktype = SOCK_STREAM;
  hints.ai_flags = AI_PASSIVE; // use my IP

  if ((rv = getaddrinfo(NULL, PORT, &hints, &servinfo)) != 0) {
    fprintf(stderr, "getaddrinfo: %s\n", gai_strerror(rv));
    return 1;
  }

  // loop through all the results and bind to the first we can
  for(p = servinfo; p != NULL; p = p->ai_next) {
    if ((sockfd = socket(p->ai_family, p->ai_socktype,
        p->ai_protocol)) == -1) {
      perror("server: socket");
      continue;
    }

    if (setsockopt(sockfd, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &yes,
        sizeof(int)) == -1) {
      perror("setsockopt");
      exit(1);
    }

    if (bind(sockfd, p->ai_addr, p->ai_addrlen) == -1) {
      close(sockfd);
      perror("server: bind");
      continue;
    }

    break;
  }

  freeaddrinfo(servinfo); // all done with this structure

  if (p == NULL) {
    fprintf(stderr, "server: failed to bind\n");
    exit(1);
  }

  if (listen(sockfd, BACKLOG) == -1) {
    perror("listen");
    exit(1);
  }

  sa.sa_handler = sigchld_handler; // reap all dead processes
  sigemptyset(&sa.sa_mask);
  sa.sa_flags = SA_RESTART;
  if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) == -1) {
    perror("sigaction");
    exit(1);
  }

  printf("server: waiting for connections...\n");

  while(1) { // main accept() loop
    sin_size = sizeof their_addr;
    new_fd = accept(sockfd, (struct sockaddr *)&their_addr, &sin_size);
    if (new_fd == -1) {
      perror("accept");
      continue;
    }

    inet_ntop(their_addr.ss_family,
      get_in_addr((struct sockaddr *)&their_addr),
      s, sizeof s);
    printf("server: got connection from %s\n", s);
    if (!fork()) { // this is the child process
      close(sockfd); // child doesn't need the listener
      // BEGIN moje uprava
        recv(new_fd,zprava,2000,0);
        printf("Prijata zprava %s\n",zprava);

        delkaZpravy=strlen(zprava);
        for (i=0;i<6;i++) nazevSouboru[i]=zprava[i];
        nazevSouboru[i]=0;
        celyNazevSouboru[0]=0;
        strcat(celyNazevSouboru,cestaKSouboru);
        strcat(celyNazevSouboru,nazevSouboru);
        for (i=6;i<delkaZpravy;i++) hodnota[i-6]=zprava[i];
        hodnota[i-6]=0;
        printf("celyNazevSouboru: %s\n",celyNazevSouboru);
        printf("hodnota: %s\n",hodnota);


        fp = fopen (celyNazevSouboru, "w");
        fprintf(fp, "%s",hodnota);
        fclose(fp);

      // END
      if (send(new_fd, "Hello, world!", 13, 0) == -1)
        perror("send");
      close(new_fd);
      exit(0);
    }
    close(new_fd); // parent doesn't need this
  }

  return 0;
}
 
Odpovědět
26.2.2019 14:47
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
 
Nahoru Odpovědět
26.2.2019 17:51
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.