Přidej si svou IT školu do profilu a najdi spolužáky zde na síti :)
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
josef.m:14.10.2016 20:54

Ahoj. mám tu trable s jednou funkcí. Je to editace položek v listboxu. Funkce mi píše při kliknutí chybu "Null".
Jak docílit toho, aby se tato chyba při kliknutí nezobrazovala a aby se mi v "label1" zobrazila hláška, že položka nebyla vybrána. Předem děkuji za jakoukoli pomoc.

Private Sub ListBox1_Mouse­DoubleClick(sen­der As Object, e As MouseEventArgs) Handles ListBox1.Mouse­DoubleClick

'Funkce pro úpravu položek'

Dim intIndex As Integer = ListBox1.Item­s.IndexOf(Lis­tBox1.Selecte­dItem)
Dim objInputBox As Object = InputBox("Upravit úkol :", "Úprava úkolu", ListBox1.Selec­tedItem)
If Not objInputBox = Nothing Then
ListBox1.Item­s.Remove(ListBox1­.SelectedItem)
ListBox1.Item­s.Insert(intIn­dex, objInputBox)
End If
End Sub

Odpovědět 14.10.2016 20:54
Nic není nemožné.
Avatar
Petr Stastny
Redaktor
Avatar
Odpovídá na josef.m
Petr Stastny:14.10.2016 21:11

Spadl program, takže 1) to odchytávej podmínkou a když je to null, ukaž textbox se zprávou, nebo

 1. udělej try - catch block s vypsáním zprávy
 
Nahoru Odpovědět  -1 14.10.2016 21:11
Avatar
Petr Stastny
Redaktor
Avatar
Odpovídá na josef.m
Petr Stastny:14.10.2016 21:13

Pozn. píšu C#, ale ve VB to bude podobné, možná i úplně stejné

if (ToZCehoToNacitas == null) ...

nebo

try{
NactiHodnotu
}catch{
UkazTextBoxSChybou
}
 
Nahoru Odpovědět  -1 14.10.2016 21:13
Avatar
Odpovídá na josef.m
Michal Žůrek (misaz):14.10.2016 22:47

podmínka

If Not objInputBox = Nothing Then

ve VB nefunguje. Místo rovná se dej operátor Is, popř IsNot

If Not objInputBox Is Nothing Then

nebo

If objInputBox IsNot Nothing Then
Nahoru Odpovědět 14.10.2016 22:47
Nesnáším {}, proto se jim vyhýbám.
Avatar
Odpovídá na Petr Stastny
Michal Žůrek (misaz):14.10.2016 22:49

null (resp. ve VB Nothing) se neošetřuje přes try, protože to už z principu není nikterak extra výjimečný stav a výjimky by se měly používat k ošetřování pouze výjimečných stavů.

Nahoru Odpovědět 14.10.2016 22:49
Nesnáším {}, proto se jim vyhýbám.
Avatar
Odpovídá na Petr Stastny
Michal Žůrek (misaz):14.10.2016 22:50

platí to stejné jako můj předchozí komentář navíc tvůj kód je matoucí, protože ve VB se s null (Nothing) neporovnává standardně přes rovnítka, ale pomocí operátoru Is.

Nahoru Odpovědět  +1 14.10.2016 22:50
Nesnáším {}, proto se jim vyhýbám.
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Žůrek (misaz)
josef.m:16.10.2016 9:56

Ahoj, nahradil jsem = hodnotou Is, ale nejde, pořád ta samá chyba.

Nahoru Odpovědět 16.10.2016 9:56
Nic není nemožné.
Avatar
HONZ4
Člen
Avatar
Odpovídá na josef.m
HONZ4:16.10.2016 10:31

Taky dělám pouze C#, ale myslím, že by na začátku v události po poklepání měl být test jestli ListBox1.Selec­tedItem není null
Asi něco jako:

If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing Then 'a teprve pokračovat v kódu'
 
Nahoru Odpovědět 16.10.2016 10:31
Avatar
HONZ4
Člen
Avatar
HONZ4:16.10.2016 10:40

Asi bych dokázal poradit přesněji, kdybys tu dal ukázku kódu včetně funkce InputBox (ne obrázek, ale pomocí ikonky </> vložit kód)

 
Nahoru Odpovědět 16.10.2016 10:40
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
Odpovídá na HONZ4
josef.m:16.10.2016 10:59
Private Sub UpravitÚkolToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UpravitÚkolToolStripMenuItem.Click

  'Funkce pro úpravu položek.'  Dim intIndex As Integer = ListBox1.Items.IndexOf(ListBox1.SelectedItem)
  Dim objInputBox As Object = InputBox("Upravit úkol :", "Úprava úkolu", ListBox1.SelectedItem)
  If Not objInputBox = Nothing Then

    ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
    ListBox1.Items.Insert(intIndex, objInputBox)
  End If

End Sub
Editováno 16.10.2016 11:01
Nahoru Odpovědět 16.10.2016 10:59
Nic není nemožné.
Avatar
HONZ4
Člen
Avatar
HONZ4:16.10.2016 11:11

Ignorací toho všeho co ti kdo napíše rychlost vyřešení problému neurychlíš.

Private Sub ListBox1_DoubleClick(sender As Object, e As EventArgs) Handles ListBox1.DoubleClick
  If ListBox1.SelectedItem IsNot Nothing Then
    Dim intIndex As Integer = ListBox1.Items.IndexOf(ListBox1.SelectedItem)
    Dim objInputBox As Object = InputBox("Upravit úkol :", "Úprava úkolu", ListBox1.SelectedItem)
    If objInputBox IsNot Nothing Then
      ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
      ListBox1.Items.Insert(intIndex, objInputBox)
    End If
  End If
End Sub

Správnost InputBox nedokážu bez křišťálové koule posoudit...

Editováno 16.10.2016 11:12
Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
 
Nahoru Odpovědět 16.10.2016 11:11
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
josef.m:16.10.2016 11:26

Já jsem v tomto začátečník, vše dělám pouze podle návodu z internetu. Zde je celý kód.

Public Class Form1


  Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load


    'Funkce pro ukládání do paměti při zavření aplikace'

    Dim values As String = My.Settings.ListBoxValues
    My.Settings.Save()
    Dim i As Int16 = 0
    Dim test As String
    If values <> "" Then
      ListBox1.Items.Clear()
      ListBox1.Items.AddRange(values.Split("|"))
    End If
    Try
      Do
        test = ListBox1.Items(i)
        i = i + 1
      Loop
    Catch
      Label2.Text = i.ToString
    End Try

    'Funkce pro polohu okna v pravém horním rohu a vysouvání.'

    Me.Visible = True

    Dim x As Integer
    Dim y As Integer

    x = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width
    y = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - Me.Height = Top
    Do Until x = Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - Me.Width
      x = x - 1
      Me.Location = New Point(x, y)
    Loop


  End Sub


  Private Sub Form1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub TextBox1_Enter(sender As Object, e As EventArgs)
    TextBox1.Text = ""
  End Sub

  Private Sub Form1_FormClosing(sender As Object, e As FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    Dim values As New List(Of String)
    For Each item As String In Me.ListBox1.Items
      values.Add(item)
    Next
    My.Settings.ListBoxValues = String.Join("|", values.ToArray)
    My.Settings.Save()
  End Sub  Private Sub Label1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label1.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub Label2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label2.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub Label3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label3.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub Label4_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label4.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub Panel3_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Panel3.Click
    TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
  End Sub

  Private Sub OdebratVybranéToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OdebratVybranéToolStripMenuItem.Click
    ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
    Label1.Text = "Úkol odebrán ze seznamu"

    Dim i As Int16 = 0
    Dim test As String
    Try
      Do
        test = ListBox1.Items(i)
        i = i + 1
      Loop
    Catch
      Label2.Text = i.ToString
    End Try
  End Sub

  Private Sub OdebratVšeToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OdebratVšeToolStripMenuItem.Click
    Odebrat.Show()
  End Sub

  Private Sub UložitToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UložitToolStripMenuItem.Click

    IO.Directory.CreateDirectory("C:\Ukoly")
    Dim w As New IO.StreamWriter("C:\Ukoly\seznam.txt")
    Dim i As Integer

    For i = 0 To ListBox1.Items.Count - 1
      w.WriteLine(ListBox1.Items.Item(i))
    Next
    w.Close()
    Label1.Text = "Úkoly byly uloženy"
  End Sub

  Private Sub PosunoutDolůToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PosunoutDolůToolStripMenuItem.Click

    If ListBox1.SelectedIndex < ListBox1.Items.Count - 1 Then

      Dim I = ListBox1.SelectedIndex + 2
      ListBox1.Items.Insert(I, ListBox1.SelectedItem)
      ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)
      ListBox1.SelectedIndex = I - 1
    End If

    Label1.Text = "Úkol byl přesunut dolů"
  End Sub

  Private Sub PosunoutNahoruToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles PosunoutNahoruToolStripMenuItem.Click

    If ListBox1.SelectedIndex > 0 Then
      Dim I = ListBox1.SelectedIndex - 1
      ListBox1.Items.Insert(I, ListBox1.SelectedItem)
      ListBox1.Items.RemoveAt(ListBox1.SelectedIndex)
      ListBox1.SelectedIndex = I
    End If

    Label1.Text = "Úkol byl přesunut nahoru"
  End Sub

  Private Sub ZavřítToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles ZavřítToolStripMenuItem.Click
    Me.Close()
  End Sub

  Public Sub Button1_Click1(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click

    ListBox1.Items.Add(TextBox1.Text.Trim)
    Label1.Text = "Úkol byl přidán do seznamu"

    Dim i As Int16 = 0
    Dim test As String

    Try
      Do
        test = ListBox1.Items(i)
        i = i + 1
      Loop
    Catch
      Label2.Text = i.ToString
    End Try

    Dim sPath As String
    Dim mySound As Media.SoundPlayer

    sPath = "click.wav"
    mySound = New Media.SoundPlayer(sPath)
    mySound.Play()
  End Sub

  Private Sub TextBox1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = 13 Then
      KeyAscii = 0
    End If
  End Sub

  Private Sub TextBox1_Click1(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.Click
    TextBox1.Clear()
  End Sub

  Private Sub TextBox1_KeyDown(sender As Object, e As KeyEventArgs) Handles TextBox1.KeyDown

    'Funkce pro odeslání položky při zmáčknutí klávesy "Enter"'

    If e.KeyCode = Keys.Enter Then
      e.SuppressKeyPress = True
      Button1.PerformClick()
    End If
  End Sub

  Private Sub TextBox1_Leave(sender As Object, e As EventArgs) Handles TextBox1.Leave


    If TextBox1.Text = "" Then
      TextBox1.Text = "Zadejte úkol"
    End If
  End Sub


  Private Sub ListBox1_MouseDoubleClick(sender As Object, e As MouseEventArgs) Handles ListBox1.MouseDoubleClick

    'Funkce pro úpravu položek'

    Dim intIndex As Integer = ListBox1.Items.IndexOf(ListBox1.SelectedItem)
    Dim objInputBox As Object = InputBox("Upravit úkol :", "Úprava úkolu", ListBox1.SelectedItem)
    If Not objInputBox Is Nothing Then
      ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
      ListBox1.Items.Insert(intIndex, objInputBox)
    End If
  End Sub  Private Sub OtevřítToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OtevřítToolStripMenuItem.Click

    'Funkce pro otevírání souboru .txt z uložené pozice.'

    Dim r As New IO.StreamReader("C:\Ukoly\seznam.txt")
    While (r.Peek() > -1)
      ListBox1.Items.Add(r.ReadLine)

    End While
    r.Close()

    Label1.Text = "Úkoly byly nahrány"
  End Sub

  Private Sub KopírovatToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles KopírovatToolStripMenuItem.Click

    If ListBox1.SelectedItems.Count > 0 Then

      Clipboard.SetText(ListBox1.SelectedItems(0))

    End If

    Label1.Text = "Úkol zkopírován do schránky"
  End Sub

  Private Sub VložitToolStripMenuItem1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles VložitToolStripMenuItem1.Click

    TextBox1.Paste()
    Label1.Text = "Úkol byl vložen"
  End Sub

  Private Sub UpravitÚkolToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles UpravitÚkolToolStripMenuItem.Click

    'Funkce pro úpravu položek.'    Dim intIndex As Integer = ListBox1.Items.IndexOf(ListBox1.SelectedItem)
    Dim objInputBox As Object = InputBox("Upravit úkol :", "Úprava úkolu", ListBox1.SelectedItem)
    If Not objInputBox = Nothing Then

      ListBox1.Items.Remove(ListBox1.SelectedItem)
      ListBox1.Items.Insert(intIndex, objInputBox)
    End If

  End Sub

  Private Sub OToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles OToolStripMenuItem.Click
    informace.Show()
  End Sub

  Private Sub NastaveníToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs)
    nastavent.Show()
  End Sub

  Private Sub HledatToolStripMenuItem_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles HledatToolStripMenuItem.Click
    hledat.Show()
  End Sub
End Class
Nahoru Odpovědět 16.10.2016 11:26
Nic není nemožné.
Avatar
HONZ4
Člen
Avatar
HONZ4:16.10.2016 11:33
 1. na první pohled vidím, že jsi tam ani nedoplnit to, co jsem ti napsal
 2. nevidím funkci InputBox
 3. pokud vb neprobíráte ve škole, tak jsi měl raději začít s C# (pro začátečníka vhodnější + na internetu najdeš víc materiálu) (A můj názor na vb: "syntaxe VB je šílená").
Editováno 16.10.2016 11:34
 
Nahoru Odpovědět  +1 16.10.2016 11:33
Avatar
josef.m
Člen
Avatar
Odpovídá na josef.m
josef.m:16.10.2016 11:43

Dik, nevšiml jsem si toho upraveného kódu. Funguje.

Nahoru Odpovědět 16.10.2016 11:43
Nic není nemožné.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 14 zpráv z 14.