Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Java. Zároveň využij akce až 80 % zdarma při nákupu e-learningu. Více informací:

Diskuze: Bindování odpovědi webové služby ARES na "proxy" třídy vygenerované z xsd

Aktivity
Avatar
Nikola Sterziková (PaNika):29.7.2022 12:37

Potřebuji aby se mi odpověď z webové služby ARES správně nabindovala na vygenerované třídy z wsdl chématu.

Ve Visual Studio 2019 jsem si přidala novou webovou referenci na základě WSDL "vr1.0.0.wsdl" (http://wwwinfo.mfcr.cz/…r_1.0.0.wsdl))
Visual studio mi na základě xsd schémat obsažených ve WSDL vygenerovalo proxy třídy pro dotaz i opdpověd.
Po zavolání webové služby ares se mi vrátí response s XML, které se ale nepodaří nabindovat na "proxy" třídy, takže se objekt "odpověďi" tváří jako null.
Webovou službu volám takto:

VerejnyRejstrikSoap.VrService vrService = new VerejnyRejstrikSoap.VrService();
vrService.Url = "http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ares/xar.cgi";
vrService.SoapVersion = SoapProtocolVersion.Soap12;
dotazUni dotaz = new dotazUni
   {
     Rozsah = 1,
     RozsahSpecified = true,
     Item = ic,
     ItemElementName = ItemChoiceType.Ico
   };
Ares_dotazy dotazy = new Ares_dotazy
   {
     dotaz_typ = ares_dotaz_typ.Vypis_VR,
     dotaz_pocet = 1,
     answerNamespaceRequired = "http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0",
     dotaz_datum_cas = System.DateTime.Now,
     Dotaz = new dotazUni[] { dotaz },
     Id = "1"
   };
 System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = false;
try
{
    odpovedAres = vrService.VypisVr(dotazy);
    if (odpovedAres == null)
    {
        // zde je objekt Ares_odpovedi null - odpověď se nenamapuje
    }
catch (Exception ex)
{
    // zpracování chyby
}

XML requestu na webovou službu je:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <soap:Body>
   <Ares_dotazy xmlns="http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_request_uni/v_1.0.0" dotaz_pocet="1" dotaz_typ="Vypis_VR" Id="1" answerNamespaceRequired="http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0">
     <Dotaz>
      <Ico xmlns="http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_datatypes/v_1.0.6">49435388</Ico>
      <Rozsah xmlns="http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_datatypes/v_1.0.6">1</Rozsah>
     </Dotaz>
   </Ares_dotazy>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

XML response z webové služby

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <SOAP-ENV:Header>
   <eps:endpoints xmlns:eps="http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/endpoints" SOAP-ENV:mustUnderstand="0" Id="idEndpoints">
     <eps:to>
      <eps:address />
     </eps:to>
     <eps:from>
      <eps:address>ARES, Ministerstvo financí</eps:address>
     </eps:from>
   </eps:endpoints>
   <prop:properties xmlns:prop="http://schemas.biztalk.org/btf-2-0/properties" SOAP-ENV:mustUnderstand="0" Id="idProperties">
     <prop:identity>220729090942_18240V</prop:identity>
     <prop:sentAt>2022-07-29T07:09:42</prop:sentAt>
     <prop:expiresAt>2022-07-29T08:09:42</prop:expiresAt>
     <prop:topic>http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0</prop:topic>
   </prop:properties>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body Id="idBody">
   <are:Ares_odpovedi xmlns:are="/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0" xmlns:dtt="/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_datatypes/v_1.0.6" xmlns:udt="/ares/xml_doc/schemas/uvis_datatypes/v_1.0.4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" odpoved_datum_cas="2022-07-29T09:09:43" odpoved_pocet="1" odpoved_typ="Vypis_VR" vystup_format="XML" xsi:schemaLocation="/ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0 /ares/xml_doc/schemas/ares/ares_answer_vr/v_1.0.0/ares_answer_vr_v_1.0.0.xsd" Id="Ares_odpoved">
     <are:Odpoved>
      <dtt:Pomocne_ID>0</dtt:Pomocne_ID>
      <dtt:Vysledek_hledani>
        <dtt:Kod>1</dtt:Kod>
      </dtt:Vysledek_hledani>
      <dtt:Pocet_zaznamu>1</dtt:Pocet_zaznamu>
      <dtt:Uvod>
        <dtt:Nadpis>Výpis z dat Veřejných rejstříků v ARES</dtt:Nadpis>
        <dtt:Aktualizace_DB>2022-07-28</dtt:Aktualizace_DB>
        <dtt:Datum_vypisu>2022-07-29</dtt:Datum_vypisu>
        <dtt:Cas_vypisu>09:09:42</dtt:Cas_vypisu>
        <dtt:Typ_vypisu>uplny</dtt:Typ_vypisu>
        <dtt:Typ_odkazu>0</dtt:Typ_odkazu>
      </dtt:Uvod>
      <are:Vypis_VR>
        <are:ZakladniUdaje>
         <are:Rejstrik>OR</are:Rejstrik>
         <are:SpisovaZnacka dza="1993-07-29">
           <are:Soud>
            <dtt:Kod>7</dtt:Kod>
            <dtt:Nazev>Krajský soud v Brně</dtt:Nazev>
           </are:Soud>
           <are:OddilVlozka>A    5321</are:OddilVlozka>
         </are:SpisovaZnacka>
         <are:Ico dza="1993-07-29">
           <are:value>49435388</are:value>
         </are:Ico>
         <are:ObchodniFirma dza="1993-07-29" dvy="2013-04-26">
           <are:value>BAUHAUS k.s.</are:value>
         </are:ObchodniFirma>
         <are:ObchodniFirma dza="2013-04-26">
           <are:value>BAUHAUS k.s.</are:value>
         </are:ObchodniFirma>
         <are:PravniForma dza="1993-07-29">
           <are:KodPravniForma>113</are:KodPravniForma>
           <are:NazevPravniForma>Společnost komanditní</are:NazevPravniForma>
         </are:PravniForma>
         <are:Sidlo dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
           <are:adresa>
            <dtt:IdAdresaZdroje>46262591</dtt:IdAdresaZdroje>
            <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
            <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
            <dtt:NazevUvp>Heršpická</dtt:NazevUvp>
            <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
           </are:adresa>
         </are:Sidlo>
         <are:Sidlo dza="2006-02-22" dvy="2011-12-12">
           <are:adresa>
            <dtt:IdAdresaZdroje>46262593</dtt:IdAdresaZdroje>
            <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
            <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
            <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
            <dtt:CisloTxt>7</dtt:CisloTxt>
            <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
           </are:adresa>
         </are:Sidlo>
         <are:Sidlo dza="2011-12-12" dvy="2011-12-12">
           <are:adresa>
            <dtt:IdAdresaZdroje>46262594</dtt:IdAdresaZdroje>
            <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
            <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
            <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
            <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
            <dtt:CisloTxt>852</dtt:CisloTxt>
            <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
           </are:adresa>
         </are:Sidlo>
         <are:Sidlo dza="2011-12-12" dvy="2016-12-12">
           <are:adresa>
            <dtt:IdAdresaZdroje>46262592</dtt:IdAdresaZdroje>
            <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
            <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
            <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
            <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
            <dtt:CisloDomu>852</dtt:CisloDomu>
            <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
            <dtt:CisloOr>7</dtt:CisloOr>
            <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
           </are:adresa>
         </are:Sidlo>
         <are:Sidlo dza="2016-12-12">
           <are:adresa>
            <dtt:IdAdresaZdroje>46262595</dtt:IdAdresaZdroje>
            <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
            <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
            <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
            <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
            <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
            <dtt:CisloDomu>852</dtt:CisloDomu>
            <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
            <dtt:CisloOr>7</dtt:CisloOr>
            <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
           </are:adresa>
         </are:Sidlo>
         <are:DatumAktualizace>2021-12-18</are:DatumAktualizace>
         <are:DatumZapisu>1993-07-29</are:DatumZapisu>
         <are:Cinnosti>
           <are:PredmetPodnikani dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
            <are:text>realitní kancelář</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
            <are:text>reklamní činnost</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
            <are:text>zprostředkovatelská činnost</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
            <are:text>zprostředkování obchodu</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="1993-07-29" dvy="2006-02-22">
            <are:text>obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

prodej</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
            <are:text>realitní činnost</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
            <are:text>specializovaný maloobchod</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
            <are:text>velkoobchod</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
            <are:text>zprostředkování služeb</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
            <are:text>provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2016-12-12">
            <are:text>Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 13 živnostenského zákona</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2016-12-12">
            <are:text>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2016-12-12">
            <are:text>Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h
motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
           <are:PredmetPodnikani dza="2016-12-12">
            <are:text>Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru</are:text>
           </are:PredmetPodnikani>
         </are:Cinnosti>
         <are:StavSubjektu>
           <are:value>A</are:value>
         </are:StavSubjektu>
        </are:ZakladniUdaje>
        <are:StatutarniOrgan dza="1993-07-29">
         <are:Nazev>Statutární orgán - komplementář</are:Nazev>
         <are:ZpusobJednani dza="1993-07-29" dvy="1995-06-22">
           <are:text>Zastupování:

Jménem společnosti jedná a podepisuje statutární orgán.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:ZpusobJednani dza="1995-06-22" dvy="2016-12-12">
           <are:text>Způsob zastupování: Za společnost jedná jednatel samostatně

je-li jediným jednatelem. Je-li jmenováno více jednatelů,

jsou vždy k jednání oprávněni dva z nich. Je-li udělena pro-

kura, zastupuje společnost jednatel spolu s prokuristou.

Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsané-

mu nebo natištěnému obchodnímu jménu podepisuje podle pod-

pisového vzoru jednatel svým jménem, prokuristé mimoto s do-

datkem ppa.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:ZpusobJednani dza="2016-12-12">
           <are:text>Společnost zastupuje komplementář.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:Clen dza="1993-07-29" dvy="1993-10-08">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262596</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Myslbekova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>22</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Ivan</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Pecl</are:prijmeni>
            <are:titulPred>JUDr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1993-10-08" dvy="1995-01-11">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262597</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Pardubice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Varšavská</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>238</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Miloš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Strachota</are:prijmeni>
            <are:titulPred>JUDr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1994-02-02" dvy="1995-06-22">
           <are:fosoba>
            <are:text>Erich Alfred Spring</are:text>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262599</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Husova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>16</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:prijmeni>Erich Alfred Spring</are:prijmeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1995-01-11" dvy="1995-06-22">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262598</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Pardubice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>L.Matury</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>640</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Miloš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Strachota</are:prijmeni>
            <are:titulPred>JUDr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1995-06-22" dvy="1999-02-16">
           <are:textZaOsobu>RČ 480420/1951</are:textZaOsobu>
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262600</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Helmut</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Hoffeller</are:prijmeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1995-06-22" dvy="1999-04-26">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262601</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Pardubice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>L.Matury</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>640</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Miloš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Strachota</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1960-11-23</are:datumNarozeni>
            <are:titulPred>JUDr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1999-02-16" dvy="1999-09-20">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262602</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Andreas</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Burger</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1951-12-24</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1999-04-26" dvy="2005-08-31">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
            <are:zanikFunkce>2003-03-07</are:zanikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262604</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Pardubice</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Pardubice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Na Babce</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>1032</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>53012</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Miloš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Strachota</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1960-11-23</are:datumNarozeni>
            <are:titulPred>JUDr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1999-09-20" dvy="2005-08-31">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262603</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Andreas</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Burger</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1955-12-24</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2005-08-31" dvy="2006-04-18">
           <are:funkce>
            <are:vznikFunkce>1993-07-29</are:vznikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262605</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Heršpická</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9, č.p.788</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2005-08-31" dvy="2016-11-27">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
            <are:vznikFunkce>2003-03-07</are:vznikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262610</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Praha-východ</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Sulice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Hlubočinka</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>1048</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>25168</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Aleš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Pacal</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1964-10-13</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2005-08-31" dvy="2016-12-12">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
            <are:vznikFunkce>1998-02-14</are:vznikFunkce>
            <are:zanikFunkce>2016-12-12</are:zanikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262609</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Andreas</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Burger</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1955-12-24</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2006-04-18" dvy="2016-12-08">
           <are:funkce>
            <are:vznikFunkce>1993-07-29</are:vznikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262606</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>7</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2016-11-27" dvy="2016-12-12">
           <are:funkce>
            <are:nazev>jednatel</are:nazev>
            <are:vznikFunkce>2003-03-07</are:vznikFunkce>
            <are:zanikFunkce>2016-12-12</are:zanikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262611</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Praha-východ</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Sulice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevCastob>Hlubočinka</dtt:NazevCastob>
              <dtt:NazevUvp>K Borovině</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>1048</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:Psc>25168</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>ALEŠ</are:jmeno>
            <are:prijmeni>PACAL</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1964-10-13</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2016-12-08" dvy="2016-12-12">
           <are:funkce>
            <are:vznikFunkce>1993-07-29</are:vznikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262607</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
              <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>852</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:CisloOr>7</dtt:CisloOr>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2016-12-12">
           <are:funkce>
            <are:nazev>komplementář</are:nazev>
            <are:vznikFunkce>1993-07-29</are:vznikFunkce>
           </are:funkce>
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262608</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
              <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>852</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:CisloOr>7</dtt:CisloOr>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
            <are:Zastoupeni dza="2016-12-12">
              <are:fosoba>
               <are:adresa>
                 <dtt:IdAdresaZdroje>46262615</dtt:IdAdresaZdroje>
                 <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
                 <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
                 <dtt:NazevOkresu>Brno-venkov</dtt:NazevOkresu>
                 <dtt:NazevObce>Kuřim</dtt:NazevObce>
                 <dtt:NazevUvp>Nad Záhořím</dtt:NazevUvp>
                 <dtt:CisloDomu>1496</dtt:CisloDomu>
                 <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
                 <dtt:CisloOr>5</dtt:CisloOr>
                 <dtt:Psc>66434</dtt:Psc>
               </are:adresa>
               <are:jmeno>PETR</are:jmeno>
               <are:prijmeni>KOČÍ</are:prijmeni>
               <are:datumNarozeni>1973-05-02</are:datumNarozeni>
               <are:titulPred>Mgr.</are:titulPred>
              </are:fosoba>
            </are:Zastoupeni>
            <are:Zastoupeni dza="2016-12-12" dvy="2016-12-13">
              <are:fosoba>
               <are:adresa>
                 <dtt:IdAdresaZdroje>46262613</dtt:IdAdresaZdroje>
                 <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
                 <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
                 <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
                 <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
                 <dtt:NazevCastob>Žabovřesky</dtt:NazevCastob>
                 <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
                 <dtt:CisloDomu>1475</dtt:CisloDomu>
                 <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
                 <dtt:CisloOr>9</dtt:CisloOr>
                 <dtt:Psc>61600</dtt:Psc>
               </are:adresa>
               <are:jmeno>ADREAS</are:jmeno>
               <are:prijmeni>BURGER</are:prijmeni>
               <are:datumNarozeni>1955-12-14</are:datumNarozeni>
              </are:fosoba>
            </are:Zastoupeni>
            <are:Zastoupeni dza="2016-12-13" dvy="2021-12-16">
              <are:fosoba>
               <are:adresa>
                 <dtt:IdAdresaZdroje>46262614</dtt:IdAdresaZdroje>
                 <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
                 <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
                 <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
                 <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
                 <dtt:NazevCastob>Žabovřesky</dtt:NazevCastob>
                 <dtt:NazevUvp>Nohavicova</dtt:NazevUvp>
                 <dtt:CisloDomu>1475</dtt:CisloDomu>
                 <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
                 <dtt:CisloOr>9</dtt:CisloOr>
                 <dtt:Psc>61600</dtt:Psc>
               </are:adresa>
               <are:jmeno>ANDREAS</are:jmeno>
               <are:prijmeni>BURGER</are:prijmeni>
               <are:datumNarozeni>1955-12-24</are:datumNarozeni>
              </are:fosoba>
            </are:Zastoupeni>
            <are:Zastoupeni dza="2017-01-01">
              <are:fosoba>
               <are:adresa>
                 <dtt:IdAdresaZdroje>46262612</dtt:IdAdresaZdroje>
                 <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
                 <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
                 <dtt:NazevOkresu>Brno-venkov</dtt:NazevOkresu>
                 <dtt:NazevObce>Říčany</dtt:NazevObce>
                 <dtt:NazevUvp>Mrštíkova</dtt:NazevUvp>
                 <dtt:CisloDomu>199</dtt:CisloDomu>
                 <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
                 <dtt:Psc>66482</dtt:Psc>
               </are:adresa>
               <are:jmeno>DALIBOR</are:jmeno>
               <are:prijmeni>ŠKODA</are:prijmeni>
               <are:datumNarozeni>1974-02-06</are:datumNarozeni>
              </are:fosoba>
            </are:Zastoupeni>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
        </are:StatutarniOrgan>
        <are:StatutarniOrgan dza="1993-07-29">
         <are:Nazev>Společníci - komplementáři</are:Nazev>
         <are:Clen dza="1993-07-29" dvy="1993-07-29">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262621</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1993-07-29" dvy="1995-06-22">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262622</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Praha 5</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Zborovská</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>48</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bauhaus spol.s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="1995-06-22" dvy="2005-08-31">
           <are:textZaOsobu>IČO 48589209.</are:textZaOsobu>
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262623</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Heršpická</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>49435388</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bauhaus spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>113</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost komanditní</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2005-08-31" dvy="2006-04-18">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262624</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Heršpická</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>9, č.p. 788</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2006-04-18" dvy="2016-12-08">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262625</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>7</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2016-12-08">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262626</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevCastob>Štýřice</dtt:NazevCastob>
              <dtt:NazevUvp>Strážní</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>852</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:CisloOr>7</dtt:CisloOr>
              <dtt:Psc>63900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:Ico>
              <dtt:value>48589209</dtt:value>
            </are:Ico>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>BAUHAUS - správa podniků, spol. s r.o.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
            <are:PravniForma>
              <dtt:KodPravniForma>112</dtt:KodPravniForma>
              <dtt:NazevPravniForma>Společnost s ručením omezeným</dtt:NazevPravniForma>
            </are:PravniForma>
           </are:posoba>
         </are:Clen>
        </are:StatutarniOrgan>
        <are:StatutarniOrgan dza="2001-02-14">
         <are:Nazev>Prokura</are:Nazev>
         <are:ZpusobJednani dza="2006-02-22" dvy="2016-12-12">
           <are:text>Za společnost prokurista jedná a podepisuje samostatně.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:ZpusobJednani dza="2016-12-12" dvy="2017-11-22">
           <are:text>Za společnost prokurista jedná a podepisuje samostatně.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:ZpusobJednani dza="2017-11-22" dvy="2019-09-25">
           <are:text>Společnost zastupují a za společnost podepisují vždy dva prokuristé společně.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:ZpusobJednani dza="2019-09-25">
           <are:text>Prokurista zastupuje společnost samostatně.</are:text>
         </are:ZpusobJednani>
         <are:Clen dza="2001-02-14" dvy="2002-07-11">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262616</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-město</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Brno</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Záhumenice</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>22</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>61900</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Aleš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Pacal</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1964-10-13</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2002-07-11" dvy="2006-02-22">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262617</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Praha-východ</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Sulice</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Hlubočinka</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>1048</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>25168</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Aleš</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Pacal</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1964-10-13</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2006-02-22" dvy="2016-12-08">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262618</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Kuřim</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nad Záhořím</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>1496</dtt:CisloTxt>
              <dtt:Psc>66434</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>Petr</are:jmeno>
            <are:prijmeni>Kočí</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1973-05-02</are:datumNarozeni>
            <are:titulPred>Mgr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2016-12-08">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262619</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-venkov</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Kuřim</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Nad Záhořím</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>1496</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:CisloOr>5</dtt:CisloOr>
              <dtt:Psc>66434</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>PETR</are:jmeno>
            <are:prijmeni>KOČÍ</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1973-05-02</are:datumNarozeni>
            <are:titulPred>Mgr.</are:titulPred>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
         <are:Clen dza="2017-11-22">
           <are:fosoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262620</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevOkresu>Brno-venkov</dtt:NazevOkresu>
              <dtt:NazevObce>Říčany</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Mrštíkova</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloDomu>199</dtt:CisloDomu>
              <dtt:TypCisDom>1</dtt:TypCisDom>
              <dtt:Psc>66482</dtt:Psc>
            </are:adresa>
            <are:jmeno>DALIBOR</are:jmeno>
            <are:prijmeni>ŠKODA</are:prijmeni>
            <are:datumNarozeni>1974-02-06</are:datumNarozeni>
           </are:fosoba>
         </are:Clen>
        </are:StatutarniOrgan>
        <are:Spolecnici dza="1993-07-29">
         <are:Nazev>Společníci - komanditisté</are:Nazev>
         <are:Spolecnik dza="1993-07-29" dvy="1994-02-02">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262627</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Německo</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>D - Mannheim</dtt:NazevUvp>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1993-07-29" dvy="1994-02-02">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>9000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>9000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="1994-02-02" dvy="1995-01-11">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262628</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Německo, D - Mannheim</dtt:NazevObce>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1994-02-02" dvy="1995-01-11">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>44000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>44000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="1995-01-11" dvy="1996-03-04">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262629</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Mannheim, Deutschland</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Gutenbergstrasse 21</dtt:NazevUvp>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1995-01-11" dvy="1996-03-04">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>49000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>49000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="1996-03-04" dvy="1997-03-24">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262630</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Mannheim, Deutschland</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Gutenbergstrasse 21</dtt:NazevUvp>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1996-03-04" dvy="1997-03-24">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>61000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>61000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="1997-03-24" dvy="1998-04-09">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262631</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Mannheim, Deutschland</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Gutenbergstrasse 21</dtt:NazevUvp>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1997-03-24" dvy="1998-04-09">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>112000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>112000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="1998-04-09" dvy="2000-03-27">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262632</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>203</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Česká republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Mannheim, Deutschland</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Gutenbergstrasse 21</dtt:NazevUvp>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="1998-04-09" dvy="2000-03-27">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>134000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>134000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="2000-03-27" dvy="2006-02-28">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262633</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>276</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Spolková republika Německo</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Mannheim D 68005</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Gutenbergstrasse</dtt:NazevUvp>
              <dtt:CisloTxt>21</dtt:CisloTxt>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bahag Baus Beteiligungsgesellschaft m.b.H.</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="2000-03-27" dvy="2006-02-28">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="2006-02-28" dvy="2016-12-12">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262634</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>040</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Rakouská republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:TextAdresa>Wels, Straubingerstr. 25, PSČ 4600</dtt:TextAdresa>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bauhaus Depot GmbH</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="2006-02-28" dvy="2016-12-12">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
         <are:Spolecnik dza="2016-12-12">
           <are:posoba>
            <are:adresa>
              <dtt:IdAdresaZdroje>46262635</dtt:IdAdresaZdroje>
              <dtt:KodStatu>040</dtt:KodStatu>
              <dtt:NazevStatu>Rakouská republika</dtt:NazevStatu>
              <dtt:NazevObce>Wels</dtt:NazevObce>
              <dtt:NazevUvp>Straubingerstr. 25</dtt:NazevUvp>
              <dtt:Psc>4600</dtt:Psc>
              <dtt:TextAdresa>Wels, Straubingerstr. 25, PSČ 4600</dtt:TextAdresa>
            </are:adresa>
            <are:ObchodniFirma>
              <dtt:value>Bauhaus Depot GmbH</dtt:value>
            </are:ObchodniFirma>
           </are:posoba>
           <are:Podil dza="2016-12-12">
            <are:vklad>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:vklad>
            <are:velikostPodilu>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000</are:value>
            </are:velikostPodilu>
            <are:splaceni>
              <are:typ>KORUNY</are:typ>
              <are:value>184000000;00</are:value>
            </are:splaceni>
           </are:Podil>
         </are:Spolecnik>
        </are:Spolecnici>
        <are:OstatniSkutecnosti dza="1993-10-08">
         <are:text>Společnost se zahraniční majetkovou účastí.</are:text>
        </are:OstatniSkutecnosti>
        <are:OstatniSkutecnosti dza="2016-12-12">
         <are:text>Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.</are:text>
        </are:OstatniSkutecnosti>
      </are:Vypis_VR>
     </are:Odpoved>
   </are:Ares_odpovedi>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Zkusil jsem: Zkoušela jsem překontrolovat (i postahovat znovu) verze všech xsd souborů, které jsou referencované ve WSDL.

Chci docílit: Potřebuji, aby se XML odpověď nabindovala na vygenerované C# třídy ve Visual studiu a mohla jsem s daty odpovědi pracovat jako s objekty abych nemusela ručně parsovat XML dokument.
Stejný postup používám při komunikaci s ARES obchodním rejstříkem a tam to funguje správně.

Děkuji za odpověď

 
Odpovědět
29.7.2022 12:37
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.