Diskuze: C# herní plugin

C# .NET .NET (C# a Visual Basic) C# herní plugin American English version English version

Aktivity (1)
Avatar
Jan Kubáč
Člen
Avatar
Jan Kubáč:19.10.2016 11:56

Zdravím, jako začátečník ve VS bych rád požádal o pomoc jestli by byl někdo tak hodný. Jedná se o doplnění existujícího pluginu do hry Unturned. Jedná se o Source code z JailTime .

Má otázka zní, jak do tohoto kódu přidat podmínku, která upřednostňuje poslání hráče do vězení, který někoho zabil.

Z jiného pluginu vím, že k tomu kdo zabíjí patří "Steamworks.CSte­amID murderer". Například death

Původní JailTime.cs

using Steamworks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using Rocket.Unturned.Chat;
using Rocket.API;
using Rocket.Unturned.Events;
using Rocket.Unturned.Player;
using Rocket.API.Collections;
using Rocket.Core.Plugins;
using SDG.Unturned;
using Rocket.Unturned;
using Rocket.Core.Logging;
using System.Linq;

namespace ApokPT.RocketPlugins
{

  public class JailTime : RocketPlugin<JailTimeConfiguration>
  {
    private Dictionary<string, Cell> cells = new Dictionary<string, Cell>();
    private Dictionary<string, Sentence> players = new Dictionary<string, Sentence>();

    // Singleton
    public static JailTime Instance;

    //Load
    protected override void Load()
    {
      Instance = this;
      Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_console_display"));

      if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.Enabled)
      {
        UnturnedPlayerEvents.OnPlayerRevive += Events_OnPlayerRevive;
        U.Events.OnPlayerConnected += Events_OnPlayerConnected;
      }

      //This function will load cells from configuration.
      injectConfiCells();
    }

    //Rocket Unload.
    protected override void Unload()
    {
      //This function will unload cells from configuration.
      uninjectConfiCells();

      UnturnedPlayerEvents.OnPlayerRevive -= Events_OnPlayerRevive;
      U.Events.OnPlayerConnected -= Events_OnPlayerConnected;
    }

    //Load cells from configuration file.
    private void injectConfiCells()
    {
      foreach (CellLoc cell in Configuration.Instance.Cells)
      {
        setJail(null, cell.Name.ToLower(), new Vector3(Convert.ToSingle(cell.X), Convert.ToSingle(cell.Y), Convert.ToSingle(cell.Z)));

      }
    }

    //(Rocket unload) Unload players in jail to last location and flush the dictionaries.
    private void uninjectConfiCells()
    {
      //Should Sentence be removed during Unload...
      if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.ReleasePlayerOnUnload)
      {
        List<string> keys = new List<string>(players.Keys);

        foreach (string key in keys)
        {
          removePlayer(null, key);
        }

        //Flush both dictionaries, and local List<>.
        cells.Clear();
        players.Clear();
        keys.Clear();

      }
    }

    //Permissions (Overridden)
    public List<string> Permissions
    {
      get
      {
        return new List<string>() {};
      }
    }

    //Events for On Player connected

    private void Events_OnPlayerConnected(UnturnedPlayer player)
    {

      if (player.IsAdmin || player.HasPermission("jail.immune")) return;

      if (players.ContainsKey(player.ToString()))
      {

        if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.BanOnReconnect)
        {
          //removePlayerFromJail(player, players[player.ToString()]);
          //players.Remove(player.ToString());

          //Send player over to Player Component (JailTimePlayer) to handle ban on reconnect.

          //Debug.
          Logger.Log("Sending " + player.SteamName + " to ban on reconnect.");
          Logger.Log("Ping: " + player.Ping);

          JailTimePlayer jailtimeplayer = player.GetComponent<JailTimePlayer>();
          jailtimeplayer.SetBan(player);
          players.Remove(player.ToString());

        }
        else
        {
          if (!(players[player.ToString()].End <= DateTime.Now))
          {
            movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(player, players[player.ToString()].Cell);
            UnturnedChat.Say(player, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_back_msg"));
          }
        }
      }
    }

    //Event for On Player Revive (Death or Suicide).
    private void Events_OnPlayerRevive(UnturnedPlayer player, Vector3 position, byte angle)
    {
      if (player.IsAdmin || player.HasPermission("jail.immune")) return;

      if (players.ContainsKey(player.ToString()))
      {
        movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(player, players[player.ToString()].Cell);
        UnturnedChat.Say(player, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_back_msg"));
      }
    }

    //This function will handle OnPlayerRevive/Connected to re-strip(if enabled) player and sending back to jail without dupping clothes.
    private void movePlayerToJail_OnPlayerRevive_Connect(UnturnedPlayer player, Cell jail)
    {
      if (Instance.Configuration.Instance.StripInventory)
      {
        InvClear(player);
      }

      player.Teleport(jail.Location, player.Rotation);
    }


    //Fixed Update
    public void FixedUpdate()
    {
      if (this.State == PluginState.Loaded && players != null && players.Count != 0)
      {
        foreach (KeyValuePair<string, Sentence> pl in players)
        {
          if (pl.Value.End <= DateTime.Now)
          {
            try
            {
              removePlayer(null, pl.Key);
              break;
            }
            catch { }
          }


          try
          {
            UnturnedPlayer player = UnturnedPlayer.FromCSteamID(new CSteamID(Convert.ToUInt64(pl.Key)));

            if (player != null && Vector3.Distance(player.Position, pl.Value.Cell.Location) > Configuration.Instance.WalkDistance)
            {
              if (Configuration.Instance.KillInsteadOfTeleport)
              {
                player.Damage(255, player.Position, EDeathCause.PUNCH, ELimb.SKULL, player.CSteamID);
              }
              else
              {
                player.Teleport(pl.Value.Cell.Location, player.Rotation);
              }
            }
          }
          catch { }

        }
      }
    }

    //Private Methods
    //Get cells by name.
    private Cell getCellbyName(string jailName)
    {

      return cells.ContainsKey(jailName) ? cells[jailName] : null;
    }

    //Get random cell.
    private Cell getRandomCell()
    {
      if (cells.Count >= 0)
      {
        List<string> keys = new List<string>(cells.Keys);
        System.Random rand = new System.Random();
        return cells[keys[rand.Next(cells.Count)]];

      }

      return null;
    }

    //Player Methods
    //Adding a player
    internal void addPlayer(IRocketPlayer caller, string playerName, string jailName = "", uint jailTime = 0)
    {

      Cell jail;
      UnturnedPlayer target = UnturnedPlayer.FromName(playerName);

      if (jailTime == 0) jailTime = Configuration.Instance.JailTimeInSeconds;

      if (target == null)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_notfound", jailName));
        return;
      }
      else if (players.ContainsKey(target.ToString()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_in_jail", target.CharacterName));
        return;
      }
      else
      {
        if (target.IsAdmin || target.HasPermission("jail.immune") || target.HasPermission("jail"))
        {
          UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_immune"));
          return;
        }
        else if (cells.Count == 0)
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notset", jailName));
          return;
        }
        else if (jailName == "")
        {
          jail = getRandomCell();
        }
        else
        {
          jail = getCellbyName(jailName);
        }

        if (jail == null)
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
          return;
        }

        players.Add(target.ToString(), new Sentence(jail, jailTime, target.Position));
        movePlayerToJail(target, jail);

        UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_arrest_msg", jailTime));
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_arrested", target.CharacterName, jail.Name));
      }
    }

    //Removing a player
    internal void removePlayer(UnturnedPlayer caller, string playerName)
    {
      UnturnedPlayer target;
      try
      {
        target = UnturnedPlayer.FromCSteamID(new CSteamID(Convert.ToUInt64(playerName)));
      }
      catch
      {
        target = UnturnedPlayer.FromName(playerName);
      }

      if (target != null && players.ContainsKey(target.ToString()))
      {
        removePlayerFromJail(target, players[target.ToString()]);
        UnturnedChat.Say(target, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_release_msg"));

        if (caller != null)
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_released", target.CharacterName));

        players.Remove(target.ToString());
      }
      else
      {
        if (caller != null)
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_notfound", playerName));

        return;
      }
    }

    //List players
    internal void listPlayers(IRocketPlayer caller)
    {
      if (players.Count == 0)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_list_clear"));
        return;
      }
      else
      {
        string playersString = "";

        foreach (KeyValuePair<string, Sentence> player in players)
        {
          try { playersString += UnturnedPlayer.FromName(player.Key).CharacterName + " (" + player.Value.Cell.Name + "), "; }
          catch { }
        }

        if (playersString != "") playersString = playersString.Remove(playersString.Length - 2) + ".";

        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_player_list", playersString));
        return;
      }
    }

    // Jail Methods
    //Set Jail
    internal void setJail(UnturnedPlayer caller, string jailName, Vector3 location)
    {
      if (caller != null)
      {
        if (cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_exists", jailName));
          return;
        }
        else
        {
          UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_set", jailName));

        }
        Configuration.Instance.Cells.Add(new CellLoc(jailName, location.x, location.y, location.z));
        Configuration.Save();
      }

      cells.Add(jailName.ToLower(), new Cell(jailName, location));
    }

    //Unset Jail
    internal void unsetJail(IRocketPlayer caller, string jailName)
    {
      if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
        return;
      }
      else
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_unset", jailName));
        cells.Remove(jailName.ToLower());
        foreach (CellLoc cell in Configuration.Instance.Cells)
        {
          if (cell.Name.ToLower() == jailName.ToLower())
          {
            Configuration.Instance.Cells.Remove(cell);
            Configuration.Save();
            return;
          }
        }
      }
    }

    //TP to a cell
    internal void teleportToCell(UnturnedPlayer caller, string jailName)
    {
      if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
        return;
      }
      else
      {
        caller.Teleport(cells[jailName.ToLower()].Location, caller.Rotation);
      }
    }

    //List Jails
    internal void listJails(IRocketPlayer caller)
    {
      if (cells.Count == 0)
      {
        UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notset"));
        return;
      }
      else
      {
        string jailsString = "";

        foreach (KeyValuePair<string, Cell> jail in cells)
        {
          jailsString += jail.Value.Name + ", ";
        }

        if (jailsString != "") jailsString = jailsString.Remove(jailsString.Length - 2) + ".";

        UnturnedChat.Say(caller, Instance.Translate("jailtime_jail_list", jailsString));
        return;
      }
    }

    //Arrest Methods//
    //Move selected player to jail.
    private void movePlayerToJail(UnturnedPlayer player, Cell jail)
    {
      //If StripWeapons is TRUE, Remove player's inventory.
      if (Instance.Configuration.Instance.StripInventory)
      {
        InvClear(player);

        //if GiveClothes is TRUE, jail clothes will be given (to wear).
        if (JailTime.Instance.Configuration.Instance.GiveClothes)
        {
          player.GiveItem(303, 1);
          player.GiveItem(304, 1);
        }
      }
      player.Teleport(jail.Location, player.Rotation);
    }

    //Remove player from jail
    private void removePlayerFromJail(UnturnedPlayer player, Sentence sentence)
    {
      player.Teleport(sentence.Location, player.Rotation);
    }

    //Method to attempt inventory clear. | Credit doozzik https://github.com/doozzik/DropManager
    //Inventory removal works, but if a player has a gun in slots 1&2, the model of said item stays visible.
    private void InvClear(UnturnedPlayer player)
    {
      for (byte page = 0; page < PlayerInventory.PAGES; page++)
      {
        byte itemCount = player.Player.inventory.getItemCount(page);

        for (byte index = 0; index < itemCount; index++)
        {
          try
          {
            player.Player.inventory.removeItem(page, index);
            index--;
            itemCount--;
          }
          catch (Exception e)
          {
              Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_inv_playerInvError") + player.CharacterName);
              Logger.LogWarning(JailTime.Instance.Translate("jailtime_inv_fullError") + e.Message);
          }
        }
      }
    }

    // Translations
    public override TranslationList DefaultTranslations
    {
      get
      {
        return new TranslationList(){
          //Some log outputs.
          {"jailtime_console_display", "JailTime by ApokPT. Updated by Lossy. " },
          {"jailtime_inv_playerInvError", "JailTime: Cant clear inventory for player. "},
          {"jailtime_inv_fullError", "JailTime: Full problem description: "},
          //Jail information
          {"jailtime_jail_notset","No cells set, please use /jail set [name] first! "},
          {"jailtime_jail_notfound","No cell named {0} found! "},
          {"jailtime_jail_set","New cell named {0} created where you stand! "},
          {"jailtime_jail_exists","Cell named {0} already exists! "},
          {"jailtime_jail_unset","Cell named {0} deleted! "},
          {"jailtime_jail_list","Jail Cells: {0} "},
          //Jail player information.
          {"jailtime_player_immune","That player cannot be arrested! "},
          {"jailtime_player_in_jail","Player {0} already in jail! "},
          {"jailtime_player_arrested","Player {0} was arrested in {1} cell! "},
          {"jailtime_player_released","Player {0} released from jail! "},
          {"jailtime_player_list","Players: {0} "},
          {"jailtime_player_list_clear","Jail cells are getting dusty! "},
          {"jailtime_player_notfound","No player found named {0}! "},
          {"jailtime_player_arrest_msg","You have been arrested for {0} seconds! "},
          {"jailtime_player_release_msg","You have been released! "},
          {"jailtime_player_back_msg","Get back in your cell! "},
          //Command Help
          {"jailtime_help","/jail commands: add, remove, set, unset, list, teleport "},
          {"jailtime_help_add","use /jail add <player> <time> <cell> - to arrest a player, if no <cell> uses a random one "},
          {"jailtime_help_remove","use /jail remove <player> - to release a player "},
          {"jailtime_help_list","use /jail list players or /jail list cells "},
          {"jailtime_help_set","use /jail set <cell> - to set a new jail cell "},
          {"jailtime_help_unset","use /jail unset <cell> - to delete a jail cell "},
          {"jailtime_help_teleport","use /jail teleport <cell> - to teleport to a cell "},
          //Bans
          {"jailtime_ban","You have been banned for disconnecting while in Jail! "},
          {"jailtime_ban_time","You have been banned temporarily for disconnecting while in Jail! "}
        };
      }
    }
  }
}

Pokud to chápu správně budu upravovat část z JailTime.cz

//TP to a cell
internal void teleportToCell(UnturnedPlayer caller, string jailName)
{
  if (!cells.ContainsKey(jailName.ToLower()))
  {
    UnturnedChat.Say(caller, JailTime.Instance.Translate("jailtime_jail_notfound", jailName));
    return;
  }
  else
  {
    caller.Teleport(cells[jailName.ToLower()].Location, caller.Rotation);
  }
}
 
Odpovědět 19.10.2016 11:56
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 1 zpráv z 1.