Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu. Zároveň využij slevovou akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
python week + discount 30
Avatar
drbohlav.lukas:8.4.2013 15:12

Zdravím,

vytvářím aplikaci pro získání diagnostických dat z PLC po RS232. V aplikaci mám jeden hlavní formulář a ostatní vedlejší jsou udělané, jako potomci třídy UserControl. Každý takový objekt obsahuje soubor například pro Form1 je to Form1.Designer.cs. V této třídě je uložena přetěžovaná funkce Dispose. Na posledním řádku této funkce se mi zobrazuje chyba při zobrazování dat v grafu a jejich následném ukládání. Mohl by mi někdo vysvětlit, jak je to možné? V celém programu tuto metodu nevolám. Díky za jakoukoli odpověď.

protected override void Dispose(bool disposing)
{
  /*Updated 8.4.2013*/
  //try
  //{
    if (disposing && (components != null))
    {
      components.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
  //}
  //catch { }
}
 
Odpovědět
8.4.2013 15:12
Avatar
Luboš Běhounek Satik:8.4.2013 15:22

Dispose() se volá automaticky, když je objekt mazán Garbage Collectorem (nebo na konci konstrukce using).

Pokud tuto třídu používáš někde v using, tak zkus poslat ten kousek kódu i s tím. A používáš tam více vláken?

Nahoru Odpovědět
8.4.2013 15:22
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
Odpovídá na Luboš Běhounek Satik
drbohlav.lukas:8.4.2013 15:28

Mám to vlastně automaticky generovaný podle mě, ale nemůžu se dostat k tomu, kdy tam ta chyba vzniká, abych to mohl nějak odstranit. Tento kód jsem převzal, takže s ním nejsem úplně podrobně seznámen.

Myslel jsi tohle? Nebo ještě něco jinýho? Vlákna používám pouze ke změně jazyka. Viz. níže...

namespace WindowsFormsApplication1
{
  partial class Form1
  {
    /// <summary>
    /// Required designer variable.
    /// </summary>
    private System.ComponentModel.IContainer components = null;

    /// <summary>
    /// Clean up any resources being used.
    /// </summary>
    /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
    protected override void Dispose(bool disposing)
    {
      /*Updated 8.4.2013*/
      //try
      //{
        if (disposing && (components != null))
        {
          components.Dispose();
        }
        base.Dispose(disposing);
      //}
      //catch { }
    }

    #region Windows Form Designer generated code

    /// <summary>
    /// Required method for Designer support - do not modify
    /// the contents of this method with the code editor.
    /// </summary>
    private void InitializeComponent()
    {
      System.ComponentModel.ComponentResourceManager resources = new System.ComponentModel.ComponentResourceManager(typeof(Form1));
      this.statusStrip1 = new System.Windows.Forms.StatusStrip();
      this.toolStripStatusLabel1 = new System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel();
      this.btn_ChangeLanguage = new System.Windows.Forms.Button();
      this.pictureBox1 = new System.Windows.Forms.PictureBox();
      this.Zobraz_Palubka = new System.Windows.Forms.Button();
      this.Zobraz_Verzi = new System.Windows.Forms.Button();
      this.Zobraz_error = new System.Windows.Forms.Button();
      this.Zobraz_Nastaveni = new System.Windows.Forms.Button();
      this.Zobraz_TestIO = new System.Windows.Forms.Button();
      this.Zobraz_monitor = new System.Windows.Forms.Button();
      this.statusStrip1.SuspendLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).BeginInit();
      this.SuspendLayout();
      //
      // statusStrip1
      //
      this.statusStrip1.Items.AddRange(new System.Windows.Forms.ToolStripItem[] {
      this.toolStripStatusLabel1});
      resources.ApplyResources(this.statusStrip1, "statusStrip1");
      this.statusStrip1.Name = "statusStrip1";
      //
      // toolStripStatusLabel1
      //
      this.toolStripStatusLabel1.Name = "toolStripStatusLabel1";
      resources.ApplyResources(this.toolStripStatusLabel1, "toolStripStatusLabel1");
      //
      // btn_ChangeLanguage
      //
      this.btn_ChangeLanguage.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.flag_cze_mini;
      resources.ApplyResources(this.btn_ChangeLanguage, "btn_ChangeLanguage");
      this.btn_ChangeLanguage.Name = "btn_ChangeLanguage";
      this.btn_ChangeLanguage.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.btn_ChangeLanguage.Click += new System.EventHandler(this.btn_ChangeLanguage_Click);
      this.btn_ChangeLanguage.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.btn_ChangeLanguage.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // pictureBox1
      //
      this.pictureBox1.BackColor = System.Drawing.Color.Transparent;
      this.pictureBox1.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.trojuhelnik;
      resources.ApplyResources(this.pictureBox1, "pictureBox1");
      this.pictureBox1.Name = "pictureBox1";
      this.pictureBox1.TabStop = false;
      //
      // Zobraz_Palubka
      //
      this.Zobraz_Palubka.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.tachometr_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_Palubka, "Zobraz_Palubka");
      this.Zobraz_Palubka.Name = "Zobraz_Palubka";
      this.Zobraz_Palubka.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_Palubka.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_Palubka.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_Palubka.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Zobraz_Verzi
      //
      this.Zobraz_Verzi.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.info_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_Verzi, "Zobraz_Verzi");
      this.Zobraz_Verzi.Name = "Zobraz_Verzi";
      this.Zobraz_Verzi.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_Verzi.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_Verzi.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_Verzi.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Zobraz_error
      //
      this.Zobraz_error.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.error1_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_error, "Zobraz_error");
      this.Zobraz_error.Name = "Zobraz_error";
      this.Zobraz_error.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_error.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_error.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_error.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Zobraz_Nastaveni
      //
      this.Zobraz_Nastaveni.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.settings_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_Nastaveni, "Zobraz_Nastaveni");
      this.Zobraz_Nastaveni.Name = "Zobraz_Nastaveni";
      this.Zobraz_Nastaveni.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_Nastaveni.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_Nastaveni.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_Nastaveni.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Zobraz_TestIO
      //
      this.Zobraz_TestIO.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.testIO_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_TestIO, "Zobraz_TestIO");
      this.Zobraz_TestIO.Name = "Zobraz_TestIO";
      this.Zobraz_TestIO.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_TestIO.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_TestIO.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_TestIO.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Zobraz_monitor
      //
      this.Zobraz_monitor.Image = global::WindowsFormsApplication1.Properties.Resources.line_graph_icon_mini;
      resources.ApplyResources(this.Zobraz_monitor, "Zobraz_monitor");
      this.Zobraz_monitor.Name = "Zobraz_monitor";
      this.Zobraz_monitor.UseVisualStyleBackColor = true;
      this.Zobraz_monitor.Click += new System.EventHandler(this.Zobraz_Click);
      this.Zobraz_monitor.MouseEnter += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseEnter);
      this.Zobraz_monitor.MouseLeave += new System.EventHandler(this.Zobraz_Nastaveni_MouseLeave);
      //
      // Form1
      //
      resources.ApplyResources(this, "$this");
      this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
      this.Controls.Add(this.btn_ChangeLanguage);
      this.Controls.Add(this.pictureBox1);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_Palubka);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_Verzi);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_error);
      this.Controls.Add(this.statusStrip1);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_Nastaveni);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_TestIO);
      this.Controls.Add(this.Zobraz_monitor);
      this.Name = "Form1";
      this.statusStrip1.ResumeLayout(false);
      this.statusStrip1.PerformLayout();
      ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.pictureBox1)).EndInit();
      this.ResumeLayout(false);
      this.PerformLayout();

    }

    #endregion

    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_monitor;
    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_Nastaveni;
    private System.Windows.Forms.StatusStrip statusStrip1;
    private System.Windows.Forms.ToolStripStatusLabel toolStripStatusLabel1;
    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_TestIO;
    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_error;
    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_Verzi;
    private System.Windows.Forms.Button Zobraz_Palubka;
    private System.Windows.Forms.PictureBox pictureBox1;
    private System.Windows.Forms.Button btn_ChangeLanguage;
  }
}
Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en");
 
Nahoru Odpovědět
8.4.2013 15:28
Avatar
Odpovídá na drbohlav.lukas
Luboš Běhounek Satik:8.4.2013 15:36

Zkus poslat použití formu1

Nahoru Odpovědět
8.4.2013 15:36
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
Odpovídá na Luboš Běhounek Satik
drbohlav.lukas:8.4.2013 15:38

Už jsem zkoušel z toho form1 smazat ty vlákna, zatím to běží bez chyby, tak uvidíme. Kód formu máš tady, tak kdybys na něco přišel budu jedině rád :)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Resources;
using System.Globalization;
using System.Reflection;

/*Updated 28.3.2013*/
//using System.Threading;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  /*Ukazatele na metody (mohou ukazovat na více metod).
   *Mohou ukazovat pouze na metody se stejnou signaturou = stejný návratový typ a stejné parametry.*/
  public delegate void MyStringDelegate(string text);
  public delegate void MyStringBoolDelegate(string text, bool b);
  public delegate void MyObjectDelegate(object send);
  public delegate void MyComunicateDelegate(Global.Comunication.Com_Data data);
  public partial class Form1 : Form
  {
    List<MyControl> Prvky;
    List<Button> Navigation_Button;
    Comunication_data_hendler data_hendler;
    Comunication comunication;
    public event MyComunicateDelegate New_data_recieve;
    Random random;
    MyControl monitor_c;
    MyControl palubka_c;
    MyControl nastaveni_c;
    MyControl verze_c;
    MyControl test_c;
    MyControl error_c;

    /*Updated 28.3.2013*/
    ResourceManager rm = new ResourceManager(typeof(Form1));

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      data_hendler = new Comunication_data_hendler();
      data_hendler.Location=new Point(50,50);
      data_hendler.Size = new Size(1, 1);
      Controls.Add(data_hendler);
      data_hendler.TextChanged += new EventHandler(Recieve_data);
      random= new Random();
      Global.Log.label = toolStripStatusLabel1;
      Global.Log.strip = statusStrip1;
      Global.Log.Show_Message("");
      this.Size = new Size(800,640);
      ResourceManager res=new ResourceManager("WindowsFormsApplication1.Resources.obecne_hlasky", Assembly.GetExecutingAssembly());
      monitor_c = new Monitor();
      palubka_c = new Palubka();
      nastaveni_c=new Nastaveni();
      verze_c=new Version();
      test_c=new TestIO();
      error_c = new Error(); ;
      Prvky = new List<MyControl>();
      Prvky.Add(monitor_c);
      Prvky.Add(nastaveni_c);
      Prvky.Add(test_c);
      Prvky.Add(verze_c);
      Prvky.Add(error_c);
      Prvky.Add(palubka_c);
      /*Protože je palubka_c potomek třídy MyControls, musí se přetypovat na typ Palubka.
       *Prijem_dat_start_click - delegát, do kterého se uloží odkaz na metodu ve Form1 Form1_Prijem_dat_start_click.*/
      ((Palubka)palubka_c).Prijem_dat_start_click += new MyStringBoolDelegate(Form1_Prijem_dat_start_click);
      /*Protože je monitor_c potomek třídy MyControls, musí se přetypovat na typ Monitor.
       *Zobraz_chybovy_trojuhelnik - delegát, do kterého se uloží odkaz na metodu ve Form1 Form1_Zobraz_chybovy_trojuhelnik.*/
      ((Monitor)monitor_c).Zobraz_chybovy_trojuhelnik += new MyObjectDelegate(Form1_Zobraz_chybovy_trojuhelnik);
      /*Protože je monitor_c potomek třídy MyControls, musí se přetypovat na typ Monitor.
       *Prijem_change - delegát, do kterého se uloží odkaz na metodu ve Form1 Form1_Prijem_change.*/
      ((Monitor)monitor_c).Prijem_change += new MyStringBoolDelegate(Form1_Prijem_change);
      comunication = new Comunication(res);
      /*Communication.new_data_receive - delegát, do kterého se uloží odkaz na metoru ve Form1 comunication_new_data_recieve.*/
      comunication.new_data_recieve += new MyComunicateDelegate(comunication_new_data_recieve);
      for (int i = 0; i < Prvky.Count; i++)
      {
        /*Updated 8.4.2013*
         *5 -> 20 */
        Prvky[i].Location = new Point(20, 30);
        Prvky[i].Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom)
            | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
            | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
        /*New_data_receive - delegát, do kterého se uloží odkaz na metodu Receive_data v MyControls.
         *Tato metoda je virtuální, takže jí lze přetížit u potomka třídy MyControls.*/
        this.New_data_recieve += new MyComunicateDelegate(Prvky[i].Recieve_data);
        /*Prvky[i].send_data - delegát, do kterého se uloží odkaz na metodu send ve třídě Communication*/
        Prvky[i].send_data += new MyComunicateDelegate(comunication.send);
        Prvky[i].Set_Resource(res);
        this.Controls.Add(Prvky[i]);
      }
      Navigation_Button = new List<Button>();
      Navigation_Button.Add(Zobraz_monitor);
      Navigation_Button.Add(Zobraz_Nastaveni);
      Navigation_Button.Add(Zobraz_TestIO);
      Navigation_Button.Add(Zobraz_Verzi);
      Navigation_Button.Add(Zobraz_error);
      Navigation_Button.Add(Zobraz_Palubka);
      pictureBox1.Visible = false;
      this.Zobraz("Zobraz_Palubka");

      /*Updated 28.3.2013*/
      /*Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en");
      RefreshText();
      btn_ChangeLanguage.Text = "CZ";
      Language.Actual = "EN";*/
    }
    void Form1_Prijem_change(string text, bool b)
    {
      ((Palubka)palubka_c).Prijem_change(b);
    }
    void Form1_Zobraz_chybovy_trojuhelnik(object send)
    {
      bool zobraz = (bool)send;
      if (zobraz)
      {
        pictureBox1.Visible = true;
      }
      else {
        pictureBox1.Visible = false;
      }
    }
    void Form1_Prijem_dat_start_click(string text, bool b)
    {
      ((Monitor)monitor_c).Prijem_dat_start(b);
    }

    /*Volá se z: Comunication.cs*/
    void comunication_new_data_recieve(Global.Comunication.Com_Data data)
    {
      /*vrací kladné náhodné číslo*/
      string y = random.Next().ToString();
      /*Indikace, že volající musí zavolat Invoke metodu, když volá metodu k objektu, protože je volající na jiném vláknu, než objekt*/
      if (this.data_hendler.InvokeRequired)
      {
        /*Vyvolá specifického delegáta na vlákně, které vlastní ovládání objektu*/
        /*Action() - delegát, zabalí metodu, která nemá parametry a nevrací žádnou hodnotu*/
        data_hendler.Invoke(new Action(() =>
        {
          this.data_hendler.data = data;
          /*data_hendler je potomek labelu, metody obsluhující příjem dat jsou vykonány v momentě, kdy dojde ke změně textu*/
          /*uložení náhodného stringu do textu labelu data_hendler*/
          this.data_hendler.Text = y;
        }));
      }
      else {
        this.data_hendler.data = data;
        this.data_hendler.Text = y;
      }
    }

    private void Zobraz_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Button item = (Button)sender;
      Zobraz(item.Name);
    }
    public void Zobraz(string jmeno) {
      Show_Navigation(true);
      Style_ALL_Button(jmeno);
      switch (jmeno)
      {
        case "Zobraz_monitor":
          this.Zobraz_Zmena("Monitor");
          break;
        case "Zobraz_Nastaveni":
          this.Zobraz_Zmena("Nastaveni");
          break;
        case "Zobraz_Uvod":
          Show_Navigation(false);
          this.Zobraz_Zmena("Uvod");
          break;
        case "Zobraz_TestIO":
          this.Zobraz_Zmena("TestIO");
          break;
        case "Zobraz_Verzi":
          this.Zobraz_Zmena("Version");
          break;
        case "Zobraz_error":
          this.Zobraz_Zmena("Error");
          break;
        case "Zobraz_Palubka":
          this.Zobraz_Zmena("Palubka");
          break;
        default:
          this.Zobraz_Zmena(null);
          break;
      }
    }
    private void Zobraz_Zmena(string jmeno) {
      for (int i = 0; i < Prvky.Count; i++) {
        Prvky[i].Visible = false;
        Prvky[i].Visible_Change(jmeno,false);
        if (jmeno == Prvky[i].Name)
        {
          string text2 = "";
          string text = "";

          if (Language.Actual == "CZ")
          {
            if (jmeno == "Monitor")
              text = "Monitor provozních hodnot";
            else if (jmeno == "Nastaveni")
              text = "Nastavení";
            else if (jmeno == "Uvod")
              text = "Úvod";
            else if (jmeno == "TestIO")
              text = "Test akčních členů";
            else if (jmeno == "Version")
              text = "O verzi";
            else if (jmeno == "Error")
              text = "Výpis chyb DM1";
            else if (jmeno == "Palubka")
              text = "Palubní deska";

            text2 = "Zobrazuji záložku ";
          }
          else
          {
            if (jmeno == "Monitor")
              text = "Operational Parameters";
            else if (jmeno == "Nastaveni")
              text = "Settings";
            else if (jmeno == "Uvod")
              text = "Welcome";
            else if (jmeno == "TestIO")
              text = "Actuator Test";
            else if (jmeno == "Version")
              text = "About Version";
            else if (jmeno == "Error")
              text = "DM1 Error List";
            else if (jmeno == "Palubka")
              text = "DashBoard";

            text2 = "Show ";
          }

          Global.Log.Show_Message(text2 + text);
          Prvky[i].Visible = true;
          Prvky[i].Visible_Change(jmeno,true);
        }
      }
    }
    private void Show_Navigation(bool status)
    {
      for (int i = 0; i < Navigation_Button.Count; i++)
        Navigation_Button[i].Visible = status;
    }
    private void Style_ALL_Button(string actived)
    {
      for (int i = 0; i < Navigation_Button.Count; i++)
      {
        if (Navigation_Button[i].Name == actived)
        {
          Navigation_Button[i].Enabled = false;
        }
        else
        {
          Navigation_Button[i].Enabled = true;
          Navigation_Button[i].BackColor = SystemColors.Control;
        }
      }
    }
    private void Recieve_data(object sender, EventArgs e)
    {
      data_hendler.pocet++;
      New_data_recieve(data_hendler.data);
    }
    private void Zobraz_Nastaveni_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
    {
      Button but = (Button)sender;
      but.BackColor = Color.BurlyWood;
      but.Font = new Font(((Button)sender).Font, FontStyle.Regular);
    }
    private void Zobraz_Nastaveni_MouseLeave(object sender, EventArgs e)
    {
      Button but = (Button)sender;
      but.BackColor = Button.DefaultBackColor;
      but.Font = new Font(((Button)sender).Font, FontStyle.Regular);
    }

 /*    private void btn_ChangeLanguage_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string text = btn_ChangeLanguage.Text;

      if (text == "EN")
      {
        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("en");
        btn_ChangeLanguage.Text = "CZ";
        btn_ChangeLanguage.Image = ((System.Drawing.Image)(Properties.Resources.flag_cze_mini));
        Global.Log.Show_Message("Language changed to English");
      }
      else if (text == "CZ")
      {
        Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = CultureInfo.CreateSpecificCulture("cs");
        btn_ChangeLanguage.Text = "EN";
        btn_ChangeLanguage.Image = ((System.Drawing.Image)(Properties.Resources.british_flag_mini));
        Global.Log.Show_Message("Jazyk změněn na Český jazyk");
      }

      RefreshText();
      Language.Actual = text;

      ((Palubka)palubka_c).ChangeLanguage(text);
      ((Monitor)monitor_c).ChangeLanguage(text);
      ((TestIO)test_c).ChangeLanguage(text);
      ((Error)error_c).ChangeLanguage(text);
      ((Version)verze_c).ChangeLanguage(text);
      ((Nastaveni)nastaveni_c).ChangeLanguage(text);


    }

    private void RefreshText()
    {
      Zobraz_Palubka.Text = rm.GetString("Zobraz_Palubka.Text");
      Zobraz_monitor.Text = rm.GetString("Zobraz_monitor.Text");
      Zobraz_TestIO.Text = rm.GetString("Zobraz_TestIO.Text");
      Zobraz_error.Text = rm.GetString("Zobraz_error.Text");
      Zobraz_Verzi.Text = rm.GetString("Zobraz_Verzi.Text");
      Zobraz_Nastaveni.Text = rm.GetString("Zobraz_Nastaveni.Text");
      this.Text = rm.GetString("$this.Text");
    }*/
  }
}
 
Nahoru Odpovědět
8.4.2013 15:38
Avatar
paanoik
Člen
Avatar
Odpovídá na drbohlav.lukas
paanoik:15.4.2013 11:23

Sorry, že vytahuju x dní starý vlákno.

Cross thread exception je plošně "chyba designu synchronizace vláken". Kód jsem do detailu nepřelouskával, ale v základu, když si například v hlavním vlákně vytvoříš background workera, tak mu nemůžeš jednoduše předat odkaz na to hlavní vlákno(form) a měnit si tam věci v gui. Tedy, tohle fungovalo někdy v první verzi VS2003, od té doby to VS nepustí přes kompilátor.

Pokud chceš komunikovat mezi vlákny, musíš k tomu použít eventy vždy, tedy jestli ti to padá v konkrétním místě, odkrokuj do něj, projdi seznam lokálních proměnných a prověř, jestli tam někde nemáš třeba pověšený event, který spadá k jinému vláknu (třeba pověšený dispose formu na dispose démona).

 
Nahoru Odpovědět
15.4.2013 11:23
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 6 zpráv z 6.