IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Avatar
Radek Klepáček:15.10.2018 18:37

Potřebuji vyfiltrovat ve sloupci "S"všechny buňky, které končí hodnotou "00"

Pokoušel jsem se využít filtru čísla "Má na konci", ale bez požadovaného výsledku.

Zde je příloha: http://leteckaposta.cz/362196516

Zkusil jsem: **Sub nulanula()

Dim lastrowFF As Long
lastrowFF = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

ActiveSheet.Ran­ge("$S2:S" & lastrowFF).Au­toFilter Field:=19, Criteria1:="=*00", _
Operator:=xlAnd
End Sub**

Chci docílit: Potřebuji čísla, která mají na konci 00, tyto nuly smazat a zbylé číslo doplnit o "-" a hodnotou ve sloupci "R"

 
Odpovědět
15.10.2018 18:37
Avatar
plelovsky
Člen
Avatar
plelovsky:16.10.2018 9:33

Do 2. řádku sloupce za posledním vyplněným sloupcem dej vzorec

=KDYŽ(ZPRAVA(S2; 2) = "00"; CONCATENATE(ZLEVA(S2; DÉLKA(S2) - 1); "-"; R2); "")

a zkopíruj ho do všech řádků sloupce.
Pak v tomto sloupci vyfiltruješ jen neprázdné a máš tam ty požadované hodnoty.

 
Nahoru Odpovědět
16.10.2018 9:33
Avatar
plelovsky
Člen
Avatar
plelovsky:16.10.2018 9:34

Oprava - smazat poslední 2 nuly:

=KDYŽ(ZPRAVA(S2; 2) = "00"; CONCATENATE(ZLEVA(S2; DÉLKA(S2) - 2); "-"; R2); "")
Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+2,50 Kč
Řešení problému
 
Nahoru Odpovědět
16.10.2018 9:34
Avatar
Radek Klepáček:21.10.2018 9:16

Trochu kostrbaté, ale dalo se řešiti takto.

**Sub Auftrag()

Dim POLE As Range, RAD As Integer, TEXT As String

Columns("S:S")­.NumberFormat = "@"

Set POLE = ActiveSheet.Ran­ge("A1:S15000")
RAD = 2
Do While POLE(RAD, 19) <> ""
TEXT = CStr(POLE(RAD, 19))
If Right(TEXT, 2) = "00" Then
POLE(RAD, 19) = Left(TEXT, Len(TEXT) - 2) & "-" & Trim(CStr(POLE(RAD, 18)))
End If
RAD = RAD + 1
Loop

Set POLE = Nothing
End Sub**

 
Nahoru Odpovědět
21.10.2018 9:16
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 4 zpráv z 4.