Letní akce! Lákají tě IT školení C#, Javy a PHP v Brně? Přihlas se a napiš nám do zpráv kód "BRNO 500" pro slevu 500 Kč na libovolný brněnský kurz. Lze kombinovat se slevami uvedenými u školení i použít pro více kurzů. Akce končí 28.7.

Diskuze: Převod XAML na HTML

C# .NET .NET (C# a Visual Basic) Převod XAML na HTML American English version English version

Aktivity (3)
Avatar
Erik Báča
Člen
Avatar
Erik Báča:20.12.2017 16:11

Ahoj všichni. Potřeboval bych nějakou jednoduchou třídu pro převedení XAML na HTML. Neví někdo jak na to?

Odpovědět 20.12.2017 16:11
Když mi dáš mínus, napiš proč!
Avatar
Odpovídá na Erik Báča
Michal Štěpánek:20.12.2017 16:33

Někdo to určitě ví, aneb na blbou otázku -> blbá odpověď. Evidentně ses ani nezkusil zeptat strejdy gůgla, že? Pokud chceš tady získat nějakou fundovanou odpověď, musíš tu otázku trošku rozvést...

Nahoru Odpovědět 20.12.2017 16:33
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Erik Báča
Člen
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Erik Báča:20.12.2017 17:02

Googlil jsem to dlouho, našel jsem v podstatě jen jeden kód, který nevím proč nefunguje:

public partial class MainWindow : Window
    {
        string a = @"{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\htmautsp\deff2{\fonttbl{\f0\fcharset0 Times New Roman;}{\f2\fcharset0 Segoe UI;}{\f3\fcharset0 Calibri;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue255;}\loch\hich\dbch\pard\plain\ltrpar\itap0{\lang1033\fs18\f2\cf1 \cf1\ql{\fs24\f3 {\lang1029\cf0\highlight1\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvbhellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\fs24\f3 {\lang1029\cf0\highlight1\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\fs24\f3 {\lang1029\cf0\highlight1\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\fs24\f3 {\lang1029\cf0\highlight1\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\f2 {\lang1029\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\fs24\f3 {\lang1029\cf2\highlight1\ltrch hellooooosadfkbhsalkdjfblksajb vkljsdabvlkhdsbkjbslkjvb}\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}{\f2 {\lang1029\ltrch }\li0\ri0\sa0\sb0\fi0\ql\par}}}";

        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            x.Document.Blocks.Clear();
            x.Document.Blocks.Add(new Paragraph(new Run(ConvertXamlToHtml(ConvertRtfToXaml(a)))));

        }

        public static string ConvertRtfToXaml(string rtfText)
        {
            var richTextBox = new RichTextBox();
            if (string.IsNullOrEmpty(rtfText)) return "";
            var textRange = new TextRange(richTextBox.Document.ContentStart, richTextBox.Document.ContentEnd);
            using (var rtfMemoryStream = new MemoryStream())
            {
                using (var rtfStreamWriter = new StreamWriter(rtfMemoryStream))
                {
                    rtfStreamWriter.Write(rtfText);
                    rtfStreamWriter.Flush();
                    rtfMemoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
                    textRange.Load(rtfMemoryStream, DataFormats.Rtf);
                }
            }
            using (var rtfMemoryStream = new MemoryStream())
            {
                textRange = new TextRange(richTextBox.Document.ContentStart, richTextBox.Document.ContentEnd);
                textRange.Save(rtfMemoryStream, DataFormats.Xaml);
                rtfMemoryStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
                using (var rtfStreamReader = new StreamReader(rtfMemoryStream))
                {
                    return rtfStreamReader.ReadToEnd();
                }
            }
        }

        public static string ConvertXamlToHtml(string xamlString)
        {
            XmlTextReader xamlReader;
            StringBuilder htmlStringBuilder;
            XmlTextWriter htmlWriter;

            xamlReader = new XmlTextReader(new StringReader(xamlString));

            htmlStringBuilder = new StringBuilder(100);
            htmlWriter = new XmlTextWriter(new StringWriter(htmlStringBuilder));

            if (!WriteFlowDocument(xamlReader, htmlWriter))
            {
                return "";
            }

            string htmlString = htmlStringBuilder.ToString();
            MessageBox.Show(xamlString);
            return htmlString;
        }
        public static bool WriteFlowDocument(XmlTextReader xamlReader, XmlTextWriter htmlWriter)
        {
            if (!ReadNextToken(xamlReader))
            {
                // Xaml content is empty - nothing to convert
                return false;
            }

            if (xamlReader.NodeType != XmlNodeType.Element || xamlReader.Name != "FlowDocument")
            {
                // Root FlowDocument elemet is missing
                return false;
            }

            // Create a buffer StringBuilder for collecting css properties for inline STYLE attributes
            // on every element level (it will be re-initialized on every level).
            StringBuilder inlineStyle = new StringBuilder();

            htmlWriter.WriteStartElement("HTML");
            htmlWriter.WriteStartElement("BODY");

            WriteFormattingProperties(xamlReader, htmlWriter, inlineStyle);

            WriteElementContent(xamlReader, htmlWriter, inlineStyle);

            htmlWriter.WriteEndElement();
            htmlWriter.WriteEndElement();

            return true;
        }

        /// <summary>
        /// Reads attributes of the current xaml element and converts
        /// them into appropriate html attributes or css styles.
        /// </summary>
        /// <param name="xamlReader">
        /// XmlTextReader which is expected to be at XmlNodeType.Element
        /// (opening element tag) position.
        /// The reader will remain at the same level after function complete.
        /// </param>
        /// <param name="htmlWriter">
        /// XmlTextWriter for output html, which is expected to be in
        /// after WriteStartElement state.
        /// </param>
        /// <param name="inlineStyle">
        /// String builder for collecting css properties for inline STYLE attribute.
        /// </param>
        private static void WriteFormattingProperties(XmlTextReader xamlReader, XmlTextWriter htmlWriter, StringBuilder inlineStyle)
        {
            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element);

            // Clear string builder for the inline style
            inlineStyle.Remove(0, inlineStyle.Length);

            if (!xamlReader.HasAttributes)
            {
                return;
            }

            bool borderSet = false;

            while (xamlReader.MoveToNextAttribute())
            {
                string css = null;

                switch (xamlReader.Name)
                {
                    // Character fomatting properties
                    // ------------------------------
                    case "Background":
                        css = "background-color:" + ParseXamlColor(xamlReader.Value) + ";";
                        break;
                    case "FontFamily":
                        css = "font-family:" + xamlReader.Value + ";";
                        break;
                    case "FontStyle":
                        css = "font-style:" + xamlReader.Value.ToLower() + ";";
                        break;
                    case "FontWeight":
                        css = "font-weight:" + xamlReader.Value.ToLower() + ";";
                        break;
                    case "FontStretch":
                        break;
                    case "FontSize":
                        css = "font-size:" + xamlReader.Value + ";";
                        break;
                    case "Foreground":
                        css = "color:" + ParseXamlColor(xamlReader.Value) + ";";
                        break;
                    case "TextDecorations":
                        css = "text-decoration:underline;";
                        break;
                    case "TextEffects":
                        break;
                    case "Emphasis":
                        break;
                    case "StandardLigatures":
                        break;
                    case "Variants":
                        break;
                    case "Capitals":
                        break;
                    case "Fraction":
                        break;

                    // Paragraph formatting properties
                    // -------------------------------
                    case "Padding":
                        css = "padding:" + ParseXamlThickness(xamlReader.Value) + ";";
                        break;
                    case "Margin":
                        css = "margin:" + ParseXamlThickness(xamlReader.Value) + ";";
                        break;
                    case "BorderThickness":
                        css = "border-width:" + ParseXamlThickness(xamlReader.Value) + ";";
                        borderSet = true;
                        break;
                    case "BorderBrush":
                        css = "border-color:" + ParseXamlColor(xamlReader.Value) + ";";
                        borderSet = true;
                        break;
                    case "LineHeight":
                        break;
                    case "TextIndent":
                        css = "text-indent:" + xamlReader.Value + ";";
                        break;
                    case "TextAlignment":
                        css = "text-align:" + xamlReader.Value + ";";
                        break;
                    case "IsKeptTogether":
                        break;
                    case "IsKeptWithNext":
                        break;
                    case "ColumnBreakBefore":
                        break;
                    case "PageBreakBefore":
                        break;
                    case "FlowDirection":
                        break;

                    // Table attributes
                    // ----------------
                    case "Width":
                        css = "width:" + xamlReader.Value + ";";
                        break;
                    case "ColumnSpan":
                        htmlWriter.WriteAttributeString("COLSPAN", xamlReader.Value);
                        break;
                    case "RowSpan":
                        htmlWriter.WriteAttributeString("ROWSPAN", xamlReader.Value);
                        break;
                }

                if (css != null)
                {
                    inlineStyle.Append(css);
                }
            }

            if (borderSet)
            {
                inlineStyle.Append("border-style:solid;mso-element:para-border-div;");
            }

            // Return the xamlReader back to element level
            xamlReader.MoveToElement();
            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element);
        }

        private static string ParseXamlColor(string color)
        {
            if (color.StartsWith("#"))
            {
                // Remove transparancy value
                color = "#" + color.Substring(3);
            }
            return color;
        }

        private static string ParseXamlThickness(string thickness)
        {
            string[] values = thickness.Split(',');

            for (int i = 0; i < values.Length; i++)
            {
                double value;
                if (double.TryParse(values[i], out value))
                {
                    values[i] = Math.Ceiling(value).ToString();
                }
                else
                {
                    values[i] = "1";
                }
            }

            string cssThickness;
            switch (values.Length)
            {
                case 1:
                    cssThickness = thickness;
                    break;
                case 2:
                    cssThickness = values[1] + " " + values[0];
                    break;
                case 4:
                    cssThickness = values[1] + " " + values[2] + " " + values[3] + " " + values[0];
                    break;
                default:
                    cssThickness = values[0];
                    break;
            }

            return cssThickness;
        }

        /// <summary>
        /// Reads a content of current xaml element, converts it
        /// </summary>
        /// <param name="xamlReader">
        /// XmlTextReader which is expected to be at XmlNodeType.Element
        /// (opening element tag) position.
        /// </param>
        /// <param name="htmlWriter">
        /// May be null, in which case we are skipping the xaml element;
        /// witout producing any output to html.
        /// </param>
        /// <param name="inlineStyle">
        /// StringBuilder used for collecting css properties for inline STYLE attribute.
        /// </param>
        private static void WriteElementContent(XmlTextReader xamlReader, XmlTextWriter htmlWriter, StringBuilder inlineStyle)
        {
            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element);

            bool elementContentStarted = false;

            if (xamlReader.IsEmptyElement)
            {
                if (htmlWriter != null && !elementContentStarted && inlineStyle.Length > 0)
                {
                    // Output STYLE attribute and clear inlineStyle buffer.
                    htmlWriter.WriteAttributeString("STYLE", inlineStyle.ToString());
                    inlineStyle.Remove(0, inlineStyle.Length);
                }
                elementContentStarted = true;
            }
            else
            {
                while (ReadNextToken(xamlReader) && xamlReader.NodeType != XmlNodeType.EndElement)
                {
                    switch (xamlReader.NodeType)
                    {
                        case XmlNodeType.Element:
                            if (xamlReader.Name.Contains("."))
                            {
                                AddComplexProperty(xamlReader, inlineStyle);
                            }
                            else
                            {
                                if (htmlWriter != null && !elementContentStarted && inlineStyle.Length > 0)
                                {
                                    // Output STYLE attribute and clear inlineStyle buffer.
                                    htmlWriter.WriteAttributeString("STYLE", inlineStyle.ToString());
                                    inlineStyle.Remove(0, inlineStyle.Length);
                                }
                                elementContentStarted = true;
                                WriteElement(xamlReader, htmlWriter, inlineStyle);
                            }
                            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.EndElement || xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element && xamlReader.IsEmptyElement);
                            break;
                        case XmlNodeType.Comment:
                            if (htmlWriter != null)
                            {
                                if (!elementContentStarted && inlineStyle.Length > 0)
                                {
                                    htmlWriter.WriteAttributeString("STYLE", inlineStyle.ToString());
                                }
                                htmlWriter.WriteComment(xamlReader.Value);
                            }
                            elementContentStarted = true;
                            break;
                        case XmlNodeType.CDATA:
                        case XmlNodeType.Text:
                        case XmlNodeType.SignificantWhitespace:
                            if (htmlWriter != null)
                            {
                                if (!elementContentStarted && inlineStyle.Length > 0)
                                {
                                    htmlWriter.WriteAttributeString("STYLE", inlineStyle.ToString());
                                }
                                htmlWriter.WriteString(xamlReader.Value);
                            }
                            elementContentStarted = true;
                            break;
                    }
                }

                Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.EndElement);
            }
        }

        /// <summary>
        /// Conberts an element notation of complex property into
        /// </summary>
        /// <param name="xamlReader">
        /// On entry this XmlTextReader must be on Element start tag;
        /// on exit - on EndElement tag.
        /// </param>
        /// <param name="inlineStyle">
        /// StringBuilder containing a value for STYLE attribute.
        /// </param>
        private static void AddComplexProperty(XmlTextReader xamlReader, StringBuilder inlineStyle)
        {
            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element);

            if (inlineStyle != null && xamlReader.Name.EndsWith(".TextDecorations"))
            {
                inlineStyle.Append("text-decoration:underline;");
            }

            // Skip the element representing the complex property
            WriteElementContent(xamlReader, /*htmlWriter:*/null, /*inlineStyle:*/null);
        }

        /// <summary>
        /// Converts a xaml element into an appropriate html element.
        /// </summary>
        /// <param name="xamlReader">
        /// On entry this XmlTextReader must be on Element start tag;
        /// on exit - on EndElement tag.
        /// </param>
        /// <param name="htmlWriter">
        /// May be null, in which case we are skipping xaml content
        /// without producing any html output
        /// </param>
        /// <param name="inlineStyle">
        /// StringBuilder used for collecting css properties for inline STYLE attributes on every level.
        /// </param>
        private static void WriteElement(XmlTextReader xamlReader, XmlTextWriter htmlWriter, StringBuilder inlineStyle)
        {
            Debug.Assert(xamlReader.NodeType == XmlNodeType.Element);

            if (htmlWriter == null)
            {
                // Skipping mode; recurse into the xaml element without any output
                WriteElementContent(xamlReader, /*htmlWriter:*/null, null);
            }
            else
            {
                string htmlElementName = null;

                switch (xamlReader.Name)
                {
                    case "Run":
                    case "Span":
                        htmlElementName = "SPAN";
                        break;
                    case "InlineUIContainer":
                        htmlElementName = "SPAN";
                        break;
                    case "Bold":
                        htmlElementName = "B";
                        break;
                    case "Italic":
                        htmlElementName = "I";
                        break;
                    case "Paragraph":
                        htmlElementName = "P";
                        break;
                    case "BlockUIContainer":
                        htmlElementName = "DIV";
                        break;
                    case "Section":
                        htmlElementName = "DIV";
                        break;
                    case "Table":
                        htmlElementName = "TABLE";
                        break;
                    case "TableColumn":
                        htmlElementName = "COL";
                        break;
                    case "TableRowGroup":
                        htmlElementName = "TBODY";
                        break;
                    case "TableRow":
                        htmlElementName = "TR";
                        break;
                    case "TableCell":
                        htmlElementName = "TD";
                        break;
                    case "List":
                        string marker = xamlReader.GetAttribute("MarkerStyle");
                        if (marker == null || marker == "None" || marker == "Disc" || marker == "Circle" || marker == "Square" || marker == "Box")
                        {
                            htmlElementName = "UL";
                        }
                        else
                        {
                            htmlElementName = "OL";
                        }
                        break;
                    case "ListItem":
                        htmlElementName = "LI";
                        break;
                    default:
                        htmlElementName = null; // Ignore the element
                        break;
                }

                if (htmlWriter != null && htmlElementName != null)
                {
                    htmlWriter.WriteStartElement(htmlElementName);

                    WriteFormattingProperties(xamlReader, htmlWriter, inlineStyle);

                    WriteElementContent(xamlReader, htmlWriter, inlineStyle);

                    htmlWriter.WriteEndElement();
                }
                else
                {
                    // Skip this unrecognized xaml element
                    WriteElementContent(xamlReader, /*htmlWriter:*/null, null);
                }
            }
        }

        // Reader advance helpers
        // ----------------------

        /// <summary>
        /// Reads several items from xamlReader skipping all non-significant stuff.
        /// </summary>
        /// <param name="xamlReader">
        /// XmlTextReader from tokens are being read.
        /// </param>
        /// <returns>
        /// True if new token is available; false if end of stream reached.
        /// </returns>
        private static bool ReadNextToken(XmlReader xamlReader)
        {
            while (xamlReader.Read())
            {
                Debug.Assert(xamlReader.ReadState == ReadState.Interactive, "Reader is expected to be in Interactive state (" + xamlReader.ReadState + ")");
                switch (xamlReader.NodeType)
                {
                    case XmlNodeType.Element:
                    case XmlNodeType.EndElement:
                    case XmlNodeType.None:
                    case XmlNodeType.CDATA:
                    case XmlNodeType.Text:
                    case XmlNodeType.SignificantWhitespace:
                        return true;

                    case XmlNodeType.Whitespace:
                        if (xamlReader.XmlSpace == XmlSpace.Preserve)
                        {
                            return true;
                        }
                        // ignore insignificant whitespace
                        break;

                    case XmlNodeType.EndEntity:
                    case XmlNodeType.EntityReference:
                        // Implement entity reading
                        //xamlReader.ResolveEntity();
                        //xamlReader.Read();
                        //ReadChildNodes( parent, parentBaseUri, xamlReader, positionInfo);
                        break; // for now we ignore entities as insignificant stuff

                    case XmlNodeType.Comment:
                        return true;
                    case XmlNodeType.ProcessingInstruction:
                    case XmlNodeType.DocumentType:
                    case XmlNodeType.XmlDeclaration:
                    default:
                        // Ignorable stuff
                        break;
                }
            }
            return false;
        }
    }
Nahoru Odpovědět 20.12.2017 17:02
Když mi dáš mínus, napiš proč!
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.