IT rekvalifikace s garancí práce. Seniorní programátoři vydělávají až 160 000 Kč/měsíc a rekvalifikace je prvním krokem. Zjisti, jak na to!
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.

Diskuze: Problémy se SharpDevelop

V předchozím kvízu, Test znalostí C# .NET online, jsme si ověřili nabyté zkušenosti z kurzu.

Aktivity
Avatar
KillTheDragon
Neregistrovaný
Avatar
KillTheDragon:3.5.2013 21:25

Ahojte, dnes sem se začal učit s formami, ale bohužel nepoužívám Visual Studio, protože mam nějaké problémy s registry. Používám program jménem SharpDevelop, ale ted sem narazil na problém. Když do formu nahraji jakýkoli obrázek jako background. A zapnu program furt běží "Building name". A pak sem zkusil přepnout z designu na kód a hází to tento error:

SharpDevelop Version : 4.1.0.8000-736b5b66
.NET Version     : 4.0.30319.17929
OS Version      : Microsoft Windows NT 6.0.6001 Service Pack 1
Current culture   : Czech (Czech Republic) (cs-CZ)
Current UI language : en
Working Set Memory  : 134848kb
GC Heap Memory    : 27644kb

Unhandled WPF exception
Exception thrown:
System.IO.FileNotFoundException: Could not find file 'C:\Users\Honza\Desktop\test.cs'.
File name: 'C:\Users\Honza\Desktop\test.cs'
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.File.GetAttributes(String path)
  at ICSharpCode.AvalonEdit.AddIn.AvalonEditViewContent.Load(OpenedFile file, Stream stream)
  at ICSharpCode.SharpDevelop.OpenedFile.SwitchedToView(IViewContent newView)
  at ICSharpCode.SharpDevelop.FileServiceOpenedFile.WorkbenchActiveViewContentChanged(Object sender, EventArgs e)
  at System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
  at ICSharpCode.SharpDevelop.Gui.WpfWorkbench.set_ActiveViewContent(IViewContent value)
  at ICSharpCode.SharpDevelop.Gui.WpfWorkbench.WorkbenchWindowActiveViewContentChanged(Object sender, EventArgs e)
  at ICSharpCode.SharpDevelop.Gui.AvalonWorkbenchWindow.UpdateActiveViewContent()
  at ICSharpCode.SharpDevelop.Gui.AvalonWorkbenchWindow.<CreateViewTabControl>b__a(Object , SelectionChangedEventArgs )
  at System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
  at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
  at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
  at System.Windows.Controls.TabControl.OnSelectionChanged(SelectionChangedEventArgs e)
  at System.Windows.Controls.Primitives.Selector.InvokeSelectionChanged(List`1 unselectedInfos, List`1 selectedInfos)
  at System.Windows.Controls.Primitives.Selector.SelectionChanger.End()
  at System.Windows.Controls.Primitives.Selector.SetSelectedHelper(Object item, FrameworkElement UI, Boolean selected)
  at System.Windows.Controls.Primitives.Selector.NotifyIsSelectedChanged(FrameworkElement container, Boolean selected, RoutedEventArgs e)
  at System.Windows.Controls.Primitives.Selector.OnSelected(Object sender, RoutedEventArgs e)
  at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs e)
  at System.Windows.Controls.TabItem.OnSelected(RoutedEventArgs e)
  at System.Windows.Controls.TabItem.OnIsSelectedChanged(DependencyObject d, DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  at System.Windows.DependencyObject.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  at System.Windows.FrameworkElement.OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs e)
  at System.Windows.DependencyObject.NotifyPropertyChange(DependencyPropertyChangedEventArgs args)
  at System.Windows.DependencyObject.UpdateEffectiveValue(EntryIndex entryIndex, DependencyProperty dp, PropertyMetadata metadata, EffectiveValueEntry oldEntry, EffectiveValueEntry& newEntry, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType)
  at System.Windows.DependencyObject.SetValueCommon(DependencyProperty dp, Object value, PropertyMetadata metadata, Boolean coerceWithDeferredReference, Boolean coerceWithCurrentValue, OperationType operationType, Boolean isInternal)
  at System.Windows.DependencyObject.SetCurrentValueInternal(DependencyProperty dp, Object value)
  at System.Windows.Controls.TabItem.OnPreviewGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs e)
  at System.Windows.UIElement.OnPreviewGotKeyboardFocusThunk(Object sender, KeyboardFocusChangedEventArgs e)
  at System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
  at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
  at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
  at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
  at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
  at System.Windows.Input.KeyboardDevice.TryChangeFocus(DependencyObject newFocus, IKeyboardInputProvider keyboardInputProvider, Boolean askOld, Boolean askNew, Boolean forceToNullIfFailed)
  at System.Windows.Input.KeyboardDevice.Focus(DependencyObject focus, Boolean askOld, Boolean askNew, Boolean forceToNullIfFailed)
  at System.Windows.Input.KeyboardDevice.Focus(IInputElement element)
  at System.Windows.UIElement.Focus()
  at System.Windows.Controls.TabItem.SetFocus()
  at System.Windows.Controls.TabItem.OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs e)
  at System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonDownThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
  at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
  at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
  at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  at System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
  at System.Windows.UIElement.OnMouseDownThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
  at System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
  at System.Windows.RoutedEventArgs.InvokeHandler(Delegate handler, Object target)
  at System.Windows.RoutedEventHandlerInfo.InvokeHandler(Object target, RoutedEventArgs routedEventArgs)
  at System.Windows.EventRoute.InvokeHandlersImpl(Object source, RoutedEventArgs args, Boolean reRaised)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEventImpl(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseTrustedEvent(RoutedEventArgs args)
  at System.Windows.UIElement.RaiseEvent(RoutedEventArgs args, Boolean trusted)
  at System.Windows.Input.InputManager.ProcessStagingArea()
  at System.Windows.Input.InputManager.ProcessInput(InputEventArgs input)
  at System.Windows.Input.InputProviderSite.ReportInput(InputReport inputReport)
  at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
  at System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
  at MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
  at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
  at MS.Internal.Threading.ExceptionFilterHelper.TryCatchWhen(Object source, Delegate method, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)

---- Recent log messages:
21:16:05.223 [1] DEBUG - Forms designer: Save C:\Users\Honza\Desktop\test.cs
21:16:05.223 [1] INFO - Merging form changes...
21:16:05.224 [1] DEBUG - ResourceWriter requested for culture:
21:16:05.284 [1] INFO - DesignerLoader.Write called
21:16:05.284 [1] WARN - AbstractDesignerGenerator.Reparse: Could not find designed class in primary file 'C:\Users\Honza\Desktop\test.cs'
21:16:05.285 [1] WARN - AbstractDesignerGenerator.Reparse: Could not find InitializeComponents in designer source code file 'C:\Users\Honza\Documents\SharpDevelop Projects\TemnyLesWAAP\TemnyLesWAAP\MainForm.Designer.cs'
21:16:05.285 [1] INFO - Cannot save form: InitializeComponent method does not exist anymore. You should not modify the Designer.cs file while editing a form.
21:16:05.295 [1] DEBUG - ParseInformationUpdated C:\Users\Honza\Documents\SharpDevelop Projects\TemnyLesWAAP\TemnyLesWAAP\MainForm.cs new!=null:False
21:16:05.296 [1] DEBUG - ParseInformationUpdated C:\Users\Honza\Desktop\test.cs new!=null:True
21:16:05.296 [1] DEBUG - ParseInformationUpdated C:\Users\Honza\Desktop\test.cs new!=null:True
21:16:09.682 [1] INFO - Finished merging form changes
21:16:09.684 [1] INFO - C:\Users\Honza\Desktop\test.cs
21:17:28.639 [1] DEBUG - NavigationService
    ActiveViewContent: test.cs
         Subview: ${res:FormsDesigner.DesignTabPages.SourceTabPage}
21:17:28.639 [1] DEBUG - ActiveViewContentChanged to [AvalonEditViewContent C:\Users\Honza\Desktop\test.cs]
21:17:28.639 [1] DEBUG - IDEContainer: Disconnecting property grid from service provider
21:17:28.642 [1] DEBUG - Forms designer: Save C:\Users\Honza\Desktop\test.cs
21:17:29.143 [1] DEBUG - ParseInformationUpdated C:\Users\Honza\Desktop\test.cs new!=null:True
21:17:43.551 [1] DEBUG - NavigationService
    ActiveViewContent: test.cs
         Subview: ${res:FormsDesigner.DesignTabPages.DesignTabPage}
21:17:43.551 [1] DEBUG - ActiveViewContentChanged to ICSharpCode.FormsDesigner.FormsDesignerViewContent
21:17:43.551 [1] DEBUG - IDEContainer: Connecting property grid to service provider
21:17:43.595 [1] DEBUG - ActiveContentChanged to ICSharpCode.FormsDesigner.FormsDesignerViewContent
21:17:43.715 [1] DEBUG - ParseInformationUpdated C:\Users\Honza\Desktop\test.cs new!=null:True
21:17:44.135 [1] DEBUG - NavigationService
    ActiveViewContent: test.cs
         Subview: ${res:FormsDesigner.DesignTabPages.SourceTabPage}
21:17:44.135 [1] DEBUG - ActiveViewContentChanged to [AvalonEditViewContent C:\Users\Honza\Desktop\test.cs]
21:17:44.135 [1] DEBUG - Forms designer: Save C:\Users\Honza\Desktop\test.cs

---- Post-error application state information:
Installed 3rd party AddIns:
Workbench.ActiveContent: ICSharpCode.FormsDesigner.FormsDesignerViewContent
ProjectService.OpenSolution: [Solution: FileName=C:\Users\Honza\Documents\SharpDevelop Projects\TemnyLesWAAP\TemnyLesWAAP.sln, HasProjects=True, ReadOnly=False]
ProjectService.CurrentProject: [CSharpProject: TemnyLesWAAP]

Asi se to nikomu nechce luštit, ale tak jestli se to někomu už stalo, tak může poradit. A prosímvás zdržte se dotazů "Začni používat Visual Studio ne tuhle ******." To radši neodpovídejte :)

Děkuji za případnou pomoc :)

 
Odpovědět
3.5.2013 21:25
Avatar
Luboš Běhounek Satik:3.5.2013 21:45

"Could not find file 'C:\Users\Hon­za\Desktop\tes­t.cs'."
Mas tam ten soubor? :)

Nahoru Odpovědět
3.5.2013 21:45
https://www.facebook.com/peasantsandcastles/
Avatar
phalineq
Člen
Avatar
Odpovídá na
phalineq:3.5.2013 21:58

Ahoj,
zkousel jsem klasiku WinForm aplikaci a do BackgroundImage jsem natahnul jednoduchy JPG a vse v pohode. Pak jsem to samy udelal ve WPFku a do formu pridal primo pod objekt Window objekt Image s referenci na ten samy JPG a taky vse v pohode.

Napada me, jestli neni chyba ve verzi SharpDevelopu, ja mam 4.3.1. build 9430

 
Nahoru Odpovědět
3.5.2013 21:58
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 3 zpráv z 3.