Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Pythonu. Zároveň využij akce až 80 % zdarma při nákupu kreditů. Více informací:
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Avatar
Michal Pflegshörl:18.8.2016 11:11

Ahoj všem,
po několikadenním snažení se mi nepodařilo odeslat níže uvedený SOAP požadavek, respektive se mi nedaří získat odpověď. Stále se mi vrací jen vnitřní chyba serveru. Můžete mi poradit C# kód, který požadavek odešlu a získám odpověď?

Požadavek:
POST /abc/Default.asmx HTTP/1.1
Host: tsa.server.cz
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: length
SOAPAction: "http://softwa­re602.com/prin­t2pdf/GetTimeS­tamp"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="ht­tp://www.w3.or­g/2001/XMLSche­ma-instance" xmlns:xsd="ht­tp://www.w3.or­g/2001/XMLSche­ma" xmlns:soap="http://s­chemas.xmlsoap­.org/soap/enve­lope/">
<soap:Body>
<GetTimeStamp xmlns="http:/­/software602.com/prin­t2pdf/">
<Hash>string</Hash>
<Flags>long</Flags>
</GetTimeStamp>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

 
Odpovědět
18.8.2016 11:11
Avatar
lukasko.simon:18.8.2016 22:01

niesom velmi zbehly v soap sluzbach, no myslim ze v prvom rade by mala byt metoda ktoru chces vykonat, implementovana na strane servera

 
Nahoru Odpovědět
18.8.2016 22:01
Avatar
Jan Vargovský
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Michal Pflegshörl
Jan Vargovský:21.8.2016 23:17

Ahoj. Nejjednodušší cesta je asi ta, že jen dáš wsdl (URL?wsdl) přímo VS a on ti vygeneruje všechno potřebné, že ty to jen zavoláš a máš to přemapované z xml na instance toho responsu. To jak to tam konkrétně dostat už najdeš snad v každém tutoriálu nebo s trochou rozumu na to přijdeš i sám.

 
Nahoru Odpovědět
21.8.2016 23:17
Avatar
Jan Vargovský
Tvůrce
Avatar
Jan Vargovský:21.8.2016 23:20

Btw, to wsdl by mělo být normálně public, takže když to hodíš do prohlížeče, tak by to na tebe mělo vyblít popis těch metod. Jestli si hraješ se soapem a jen chceš testovat jak tam co funguje (a jestli to tak vůbec fungovat má), tak doporučuji SoapUI.

 
Nahoru Odpovědět
21.8.2016 23:20
Avatar
Michal Pflegshörl:22.8.2016 13:21

Tak se mi snad podařilo získat wsdl. Je pravda, že mi služba nabídne požadovaná pole k vyplnění, ale nepřišel jsem na to jak získat odpověď :-(

Třeba pomůže popis toho co konkrétně potřebuji.
Potřebuji ze serveru http://tsa.server.cz/abc/ webové služby Print2PDF 9 získat časové razítko pro PDF dokument ;-)

WSDL:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soapenc="http://sc­hemas.xmlsoap­.org/soap/enco­ding/" xmlns:mime="http://s­chemas.xmlsoap­.org/wsdl/mime/" xmlns:tns="ht­tp://software602­.com/print2pdf/" xmlns:s="http­://www.w3.org/2001/XMLSc­hema" xmlns:soap="http://s­chemas.xmlsoap­.org/wsdl/soap/" xmlns:tm="htt­p://microsoft­.com/wsdl/mime/tex­tMatching/" xmlns:http="h­ttp://schemas­.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:soap12="http:/­/schemas.xmlso­ap.org/wsdl/so­ap12/" targetNamespa­ce="http://sof­tware602.com/prin­t2pdf/" xmlns:wsdl="h­ttp://schemas­.xmlsoap.org/wsdl/">
<wsdl:types>
<s:schema elementFormDe­fault="qualifi­ed" targetNamespa­ce="http://sof­tware602.com/prin­t2pdf/">
<s:element name="GetTimeS­tamp">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Hash" type="s:string" />
<s:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Flags" type="s:long" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
<s:element name="GetTimeS­tampResponse">
<s:complexType>
<s:sequence>
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="GetTimeS­tampResult" type="s:string" />
<s:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Error" type="s:string" />
</s:sequence>
</s:complexType>
</s:element>
</s:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="GetTimeS­tampSoapIn">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:Get­TimeStamp" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="GetTimeS­tampSoapOut">
<wsdl:part name="parameters" element="tns:Get­TimeStampRespon­se" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="Print2PDF_Web­ServiceSoap">
<wsdl:operation name="GetTimeS­tamp">
<wsdl:input message="tns:Get­TimeStampSoapIn" />
<wsdl:output message="tns:Get­TimeStampSoapOu­t" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="Print2PDF_Web­ServiceSoap" type="tns:Prin­t2PDF_WebServi­ceSoap">
<soap:binding transport="http://sc­hemas.xmlsoap­.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="GetTimeS­tamp">
<soap:operation soapAction="http://s­oftware602.com/prin­t2pdf/GetTimeS­tamp" style="document" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:binding name="Print2PDF_Web­ServiceSoap12" type="tns:Prin­t2PDF_WebServi­ceSoap">
<soap12:binding transport="http://sc­hemas.xmlsoap­.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="GetTimeS­tamp">
<soap12:operation soapAction="http://s­oftware602.com/prin­t2pdf/GetTimeS­tamp" style="document" />
<wsdl:input>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap12:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="Print2PDF_Web­Service">
<wsdl:port name="Print2PDF_Web­ServiceSoap" binding="tns:Prin­t2PDF_WebServi­ceSoap">
<soap:address location="http://t­sa.server.cz/ab­c/Default.asmx" />
</wsdl:port>
<wsdl:port name="Print2PDF_Web­ServiceSoap12" binding="tns:Prin­t2PDF_WebServi­ceSoap12">
<soap12:address location="http://t­sa.server.cz/ab­c/Default.asmx" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>

 
Nahoru Odpovědět
22.8.2016 13:21
Avatar
Michal Pflegshörl:23.8.2016 11:33

Tak ten wsdl není úplný. Už jsem sehnal kompletní, který obsahuje metodu GetTimeStamp.
Jako vstup je potřeba hash PDF ve stringu. Umím získat hash pouze v byte[]. Jak to převedu?

 
Nahoru Odpovědět
23.8.2016 11:33
Avatar
Jan Vargovský
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na Michal Pflegshörl
Jan Vargovský:23.8.2016 22:44

To záleží v jakém formátu to chtějí (tupé ascii, hex, ... ).

 
Nahoru Odpovědět
23.8.2016 22:44
Avatar
Michal Pflegshörl:24.8.2016 7:31

Tak už se mi podařilo získat i to razítko v byte[] :-)
Teď nemůžu přijít na to jak ho vložit do PDF :-P

 
Nahoru Odpovědět
24.8.2016 7:31
Avatar
Michal Pflegshörl:26.8.2016 9:29

Tak jinak :-)
Mám níže uvedený kód, který proběhne naprosto bez problémů, ale v PDF je pouze digitální podpis, certifikované časové razítko nikoli.

public void PodepisPdfCer(string SouborPDF, string OtiskCertifikatu)
    {
      //http://www.dotnetportal.cz/blogy/15/Null-Reference-Exception/5250/Digitalni-podepisovani-PDF-souboru-v-C-cast-2

      //Get certificate
      //Open the currently logged-in user certificate store
      var store = new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.My, System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser);
      store.Open(System.Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly);

      string thumbprint = OtiskCertifikatu.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
      if (thumbprint[0] == 8206)
      {
        thumbprint = thumbprint.Substring(1);
      }

      //Select a certificate from the certificate store
      var certs = store.Certificates.Find(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509FindType.FindByThumbprint, thumbprint, true);
      store.Close();

      //Verify that a certificate exists
      if (certs.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Nelze najít určený certifikát v Current user certificate store!", "Sign PDF", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }

      //Open Pdf document
      byte[] pdfData = File.ReadAllBytes(SouborPDF);

      //Sign the PDF document
      using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
      {
        var reader = new PdfReader(pdfData);
        var stp = PdfStamper.CreateSignature(reader, stream, '\0');
        var sap = stp.SignatureAppearance;

        //Protect certain features of the document
        stp.SetEncryption(null,
          Guid.NewGuid().ToByteArray(), //random password
          PdfWriter.ALLOW_PRINTING | PdfWriter.ALLOW_COPY | PdfWriter.ALLOW_SCREENREADERS,
          PdfWriter.ENCRYPTION_AES_256);

        //Get certificate chain
        var cp = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
        var certChain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[] { cp.ReadCertificate(certs[0].RawData) };

        sap.SetCrypto(null, certChain, null, PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED);

        //Set signature appearance
        BaseFont helvetica = BaseFont.CreateFont(BaseFont.HELVETICA, BaseFont.CP1250, BaseFont.EMBEDDED);
        iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(helvetica, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
        sap.Layer2Font = font;
        //sap.SetVisibleSignature(new iTextSharp.text.Rectangle(415, 100, 585, 40), 1, null);

        var dic = new PdfSignature(PdfName.ADOBE_PPKMS, PdfName.ADBE_PKCS7_SHA1);
        //Set some stuff in the signature dictionary.
        dic.Date = new PdfDate(sap.SignDate);
        dic.Name = certs[0].Subject;  //Certificate name
        if (sap.Reason != null)
        {
          dic.Reason = sap.Reason;
        }
        if (sap.Location != null)
        {
          dic.Location = sap.Location;
        }

        //Set the crypto dictionary
        sap.CryptoDictionary = dic;

        //Set the size of the certificates and signature.
        int csize = 4096; //Size of the signature - 4K

        //Reserve some space for certs and signatures
        var reservedSpace = new Dictionary<PdfName, int>();
        reservedSpace[PdfName.CONTENTS] = csize * 2 + 2; //*2 because binary data is stored as hex strings. +2 for end of field
        sap.PreClose(reservedSpace);  //Actually reserve it

        //Build the signature
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm sha = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();

        var sapStream = sap.GetRangeStream();
        int read = 0;
        byte[] buff = new byte[8192];
        while ((read = sapStream.Read(buff, 0, 8192)) > 0)
        {
          sha.TransformBlock(buff, 0, read, buff, 0);
        }
        sha.TransformFinalBlock(buff, 0, 0);

        //Place message in a ContentInfo object. This is required to build a SignedCms object.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo contentInfo = new System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo(sha.Hash);

        //Instantiate SignedCms object with the ContentInfo above.
        //Has default SubjectIdentifierType IssuerAndSerialNumber.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms signedCms = new System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms(contentInfo, false);

        //Formulate a CmsSigner object for the signer.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner cmsSigner = new System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner(certs[0]); //First cert in the chain is the signer cert

        //Do the whole certificate chain. This way intermediate certificates get sent across as well.
        cmsSigner.IncludeOption = System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509IncludeOption.ExcludeRoot;

        //Časové razítko z TSA
        if (!String.IsNullOrEmpty(textBox_ServerCasovehoRazitka.Text.Trim()))
        {
          try
          {
            System.Security.Cryptography.AsnEncodedData timeData = new System.Security.Cryptography.Pkcs.Pkcs9AttributeObject(ID_TIME_STAMP_TOKEN,
                                                                     DejCasoveRazitko(sha.Hash, textBox_ServerCasovehoRazitka.Text)
                                                                     );
            cmsSigner.UnsignedAttributes.Add(timeData);
          }
          catch (Exception e)
          {
            MessageBox.Show("Chyba TSA!\n" + e.Message);
          }
        }

        //Sign the CMS/PKCS #7 message. The second argument is needed to ask for the pin.
        signedCms.ComputeSignature(cmsSigner, false);

        //Encode the CMS/PKCS #7 message.
        byte[] pk = signedCms.Encode();

        //Put the certs and signature into the reserved buffer
        byte[] outc = new byte[csize];
        Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

        //Put the reserved buffer into the reserved space
        PdfDictionary certificateDictionary = new PdfDictionary();
        certificateDictionary.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString(outc).SetHexWriting(true));

        //Write the signature
        sap.Close(certificateDictionary);

        //Close the stamper and save it
        stp.Close();

        reader.Close();

        byte[] signedData = stream.GetBuffer();
        File.WriteAllBytes(SouborPDF, signedData);
      }
    }

    static protected byte[] DejCasoveRazitko(byte[] PDF, string ServerTSA)
    {
      System.Security.Cryptography.HashAlgorithm algorithm = System.Security.Cryptography.MD5.Create(); //or use SHA1.Create();
      StringBuilder sb = new StringBuilder();
      foreach (byte b in algorithm.ComputeHash(PDF))
        sb.Append(b.ToString("X2"));

      NotservisTSA.GetTimeStampRequest Request = new NotservisTSA.GetTimeStampRequest(new NotservisTSA.GetTimeStampRequestBody(sb.ToString(), 0));
      NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoap Soap = new NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient();

      ((NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient)Soap).Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(new Uri(ServerTSA + "/Default.asmx"));

      PodepsaniPDF.NotservisTSA.GetTimeStampResponse Response = Soap.GetTimeStamp(Request);
      byte[] responseBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Response.Body.GetTimeStampResult);

      return responseBytes;
    }
 
Nahoru Odpovědět
26.8.2016 9:29
Avatar
Michal Pflegshörl:30.8.2016 9:02

Tak mírný posun. Podle pokynů CA jsem upravil kód do níže uvedeného stavu
Nyní mi však kód spadne na řádku

Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

protože csize=4096 ale pk.Length=8775.

Co s tím?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.Net;
using iTextSharp.text;
using iTextSharp.text.pdf;
using Org.BouncyCastle.Tsp;
using Org.BouncyCastle.Math;
using Org.BouncyCastle.Asn1.Cmp;
using Org.BouncyCastle.Asn1.X509;
using System.Xml;

namespace PodepsaniPDF
{
  public partial class Form_PodepsaniPDF : Form
  {
    private const String ID_TIME_STAMP_TOKEN = "1.2.840.113549.1.9.16.2.14"; // RFC 3161 id-aa-timeStampToken

    public Form_PodepsaniPDF()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form_PodepsaniPDF_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      comboBoxCertifikat.Items.Clear();
      System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store store = new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.My, System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser);
      store.Open(System.Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly);
      System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection storecollection = (System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection)store.Certificates;
      foreach (System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2 x509 in storecollection)
      {
        if(Convert.ToDateTime(x509.GetExpirationDateString()) > DateTime.Now)
          comboBoxCertifikat.Items.Add(x509.GetNameInfo(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509NameType.SimpleName, false) + "; " + x509.GetNameInfo(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509NameType.DnsName, true) + " #" + x509.Thumbprint);
      }
      if (comboBoxCertifikat.Items.Count > 0) comboBoxCertifikat.SelectedIndex = 0;
    }

    private void button_Zdroj_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog VyberSouboru = new OpenFileDialog();
      VyberSouboru.Title = "Výběr PDF souboru";
      VyberSouboru.Multiselect = false;
      VyberSouboru.Filter = "Soubor PDF | *.pdf";
      if (VyberSouboru.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox_Zdroj.Text = VyberSouboru.FileName;
        textBox_Cil.Text = VyberSouboru.FileName.Replace(".pdf", "_Spodpisem.pdf");
      }
    }

    private void button_Cil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      SaveFileDialog VyberSouboru = new SaveFileDialog();
      VyberSouboru.Title = "Uložení PDF souboru";
      VyberSouboru.Filter = "Soubor PDF | *.pdf";
      VyberSouboru.FileName = textBox_Cil.Text;
      if (VyberSouboru.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        textBox_Cil.Text = VyberSouboru.FileName;
      }
    }

    private void buttonZpracovat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        File.Copy(textBox_Zdroj.Text, textBox_Cil.Text, true);
        PodepisPdfCer(textBox_Cil.Text, comboBoxCertifikat.Text.Substring(comboBoxCertifikat.Text.LastIndexOf('#') + 1));

        MessageBox.Show("Hotovo");
      }
      catch (Exception Chyba)
      {
        MessageBox.Show("Dokument se nepodařilo podepsat!\n\n" + Chyba.Message, "Chyba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
      }
    }

    public void PodepisPdfCer(string SouborPDF, string OtiskCertifikatu)
    {
      //http://www.dotnetportal.cz/blogy/15/Null-Reference-Exception/5250/Digitalni-podepisovani-PDF-souboru-v-C-cast-2

      //Get certificate
      //Open the currently logged-in user certificate store
      var store = new System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Store(System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreName.My, System.Security.Cryptography.X509Certificates.StoreLocation.CurrentUser);
      store.Open(System.Security.Cryptography.X509Certificates.OpenFlags.ReadOnly);

      string thumbprint = OtiskCertifikatu.Replace(" ", "").ToUpperInvariant();
      if (thumbprint[0] == 8206)
      {
        thumbprint = thumbprint.Substring(1);
      }

      //Select a certificate from the certificate store
      var certs = store.Certificates.Find(System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509FindType.FindByThumbprint, thumbprint, true);
      store.Close();

      //Verify that a certificate exists
      if (certs.Count == 0)
      {
        MessageBox.Show("Nelze najít určený certifikát v Current user certificate store!", "Sign PDF", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        return;
      }

      //Open Pdf document
      byte[] pdfData = File.ReadAllBytes(SouborPDF);

      //Sign the PDF document
      using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
      {
        var reader = new PdfReader(pdfData);
        var stp = PdfStamper.CreateSignature(reader, stream, '\0');
        var sap = stp.SignatureAppearance;

        //Protect certain features of the document
        stp.SetEncryption(null,
          Guid.NewGuid().ToByteArray(), //random password
          PdfWriter.ALLOW_PRINTING | PdfWriter.ALLOW_COPY | PdfWriter.ALLOW_SCREENREADERS,
          PdfWriter.ENCRYPTION_AES_256);

        //Get certificate chain
        var cp = new Org.BouncyCastle.X509.X509CertificateParser();
        var certChain = new Org.BouncyCastle.X509.X509Certificate[] { cp.ReadCertificate(certs[0].RawData) };

        sap.SetCrypto(null, certChain, null, PdfSignatureAppearance.WINCER_SIGNED);

        //Set signature appearance
        BaseFont helvetica = BaseFont.CreateFont(BaseFont.HELVETICA, BaseFont.CP1250, BaseFont.EMBEDDED);
        iTextSharp.text.Font font = new iTextSharp.text.Font(helvetica, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);
        sap.Layer2Font = font;
        //sap.SetVisibleSignature(new iTextSharp.text.Rectangle(415, 100, 585, 40), 1, null);

        var dic = new PdfSignature(PdfName.ADOBE_PPKMS, PdfName.ADBE_PKCS7_SHA1);
        //Set some stuff in the signature dictionary.
        dic.Date = new PdfDate(sap.SignDate);
        dic.Name = certs[0].Subject;  //Certificate name
        if (sap.Reason != null)
        {
          dic.Reason = sap.Reason;
        }
        if (sap.Location != null)
        {
          dic.Location = sap.Location;
        }

        //Set the crypto dictionary
        sap.CryptoDictionary = dic;

        //Set the size of the certificates and signature.
        int csize = 4096; //Size of the signature - 4K

        //Reserve some space for certs and signatures
        var reservedSpace = new Dictionary<PdfName, int>();
        reservedSpace[PdfName.CONTENTS] = csize * 2 + 2; //*2 because binary data is stored as hex strings. +2 for end of field
        sap.PreClose(reservedSpace);  //Actually reserve it

        //Build the signature
        //System.Security.Cryptography.HashAlgorithm sha = new System.Security.Cryptography.SHA1CryptoServiceProvider();
        System.Security.Cryptography.HashAlgorithm sha = new System.Security.Cryptography.SHA256CryptoServiceProvider();

        var sapStream = sap.GetRangeStream();
        int read = 0;
        byte[] buff = new byte[8192];
        while ((read = sapStream.Read(buff, 0, 8192)) > 0)
        {
          sha.TransformBlock(buff, 0, read, buff, 0);
        }
        sha.TransformFinalBlock(buff, 0, 0);

        //Place message in a ContentInfo object. This is required to build a SignedCms object.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo contentInfo = new System.Security.Cryptography.Pkcs.ContentInfo(sha.Hash);

        //Instantiate SignedCms object with the ContentInfo above.
        //Has default SubjectIdentifierType IssuerAndSerialNumber.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms signedCms = new System.Security.Cryptography.Pkcs.SignedCms(contentInfo, false);

        //Formulate a CmsSigner object for the signer.
        System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner cmsSigner = new System.Security.Cryptography.Pkcs.CmsSigner(certs[0]); //First cert in the chain is the signer cert

        //Do the whole certificate chain. This way intermediate certificates get sent across as well.
        cmsSigner.IncludeOption = System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509IncludeOption.ExcludeRoot;

        //Časové razítko z TSA
        if (!String.IsNullOrEmpty(textBox_ServerCasovehoRazitka.Text.Trim()))
        {
          try
          {
            System.Security.Cryptography.AsnEncodedData timeData = new System.Security.Cryptography.Pkcs.Pkcs9AttributeObject(ID_TIME_STAMP_TOKEN,
                                                                     DejCasoveRazitko(stream.GetBuffer(), textBox_ServerCasovehoRazitka.Text)
                                                                     );
            cmsSigner.UnsignedAttributes.Add(timeData);
          }
          catch (Exception e)
          {
            MessageBox.Show("Chyba TSA!\n" + e.Message);
          }
        }

        //Sign the CMS/PKCS #7 message. The second argument is needed to ask for the pin.
        signedCms.ComputeSignature(cmsSigner, false);

        //Encode the CMS/PKCS #7 message.
        byte[] pk = signedCms.Encode();

        //Put the certs and signature into the reserved buffer
        byte[] outc = new byte[csize];
        Array.Copy(pk, 0, outc, 0, pk.Length);

        //Put the reserved buffer into the reserved space
        PdfDictionary certificateDictionary = new PdfDictionary();
        certificateDictionary.Put(PdfName.CONTENTS, new PdfString(outc).SetHexWriting(true));

        //Write the signature
        sap.Close(certificateDictionary);

        //Close the stamper and save it
        stp.Close();

        reader.Close();

        byte[] signedData = stream.GetBuffer();
        File.WriteAllBytes(SouborPDF, signedData);
      }
    }

    static protected byte[] DejCasoveRazitko(byte[] PDF, string ServerTSA)
    {
      System.Security.Cryptography.SHA256Managed hashString = new System.Security.Cryptography.SHA256Managed();
      string hex = "";

      var hashValue = hashString.ComputeHash(PDF);
      foreach (byte x in hashValue)
      {
        hex += String.Format("{0:x2}", x);
      }

// VSTUPEM je hash dokumentu, pro který se razítko vyžaduje
      NotservisTSA.GetTimeStampRequest Request = new NotservisTSA.GetTimeStampRequest(new NotservisTSA.GetTimeStampRequestBody(hex, 0));

      NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoap Soap = new NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient();

      ((NotservisTSA.Print2PDF_WebServiceSoapClient)Soap).Endpoint.Address = new System.ServiceModel.EndpointAddress(new Uri(ServerTSA + "/Default.asmx"));

// VÝSTUPEM je zakódované časové razítko (GetTimeStampResult - BASE-64 v kódované struktuře TimeStampResp, viz RFC 3161) a návratová hodnota s případným popisem chyby.
      PodepsaniPDF.NotservisTSA.GetTimeStampResponse Response = Soap.GetTimeStamp(Request);
      byte[] responseBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(Response.Body.GetTimeStampResult);

      if(!String.IsNullOrEmpty(Response.Body.Error))
        MessageBox.Show(Response.Body.Error, "Chyba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

      return responseBytes;
    }
  }
}
 
Nahoru Odpovědět
30.8.2016 9:02
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.