Přidej si svou IT školu do profilu a najdi spolužáky zde na síti :)
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:13.3.2016 19:10

Zdravim,
potřeboval bych poradit s ukládáním konverzace do souboru a nejlépe, aby to nebylo závislé na uživateli a počítači. Prostě libovolná dvojce PC. Mne se ukládá vždy jeden uživatel a druhý spadne.

tady mam ten svuj zdroják:

using System;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;

public class komunikace
{
static bool _continue;
static SerialPort _serialPort;

public static void Main()
{

string uzivatel;
string Text;
StringComparer stringComparer = StringComparer­.OrdinalIgnore­Case;
Thread readThread = new Thread(Read);

// Vytvoreni objektu serioveho portu
_serialPort = new SerialPort();

// Definovani parametru prenosu
_serialPort.Por­tName = SetPortName(_se­rialPort.PortNa­me);
_serialPort.Bau­dRate = SetPortBaudRa­te(_serialPor­t.BaudRate);
_serialPort.Parity = SetPortParity(_se­rialPort.Pari­ty);
_serialPort.Da­taBits = SetPortDataBit­s(_serialPort­.DataBits);
_serialPort.Stop­Bits = SetPortStopBit­s(_serialPort­.StopBits);
_serialPort.Han­dshake = SetPortHandsha­ke(_serialPor­t.Handshake);

// cas kontroly spojeni
_serialPort.Re­adTimeout = 10000;
_serialPort.Wri­teTimeout =10000;

_serialPort.Open();
_continue = true;
readThread.Start();

Console.Write("U­zivatel: ");

uzivatel = Console.ReadLine();

while (_continue)
{
Text = Console.ReadLine();

if (stringComparer­.Equals("konec", Text))
{
_continue = false;
}
else
{
_serialPort.Wri­teLine(
String.Format("<{0}>: {1}", uzivatel, Text));
}
}

readThread.Join();
_serialPort.Clo­se();
}

public static void Read()
{
while (_continue)
{
try
{

string Text = _serialPort.Re­adLine();

Console.Write­Line(Text);

using (System.IO.Stre­amWriter file =
new System.IO.Stre­amWriter(@"C:\U­sers\kuba\Des­ktop\konverza­ce.txt", true))
{

file.WriteLine(Tex­t);
}

}
catch (TimeoutException) { }
}

}

// Nastaveni portu
public static string SetPortName(string defaultPortName)
{
string portName;

Console.Write­Line("Vyber port:");
foreach (string s in SerialPort.Get­PortNames())
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vloz­te COM port(Default: {0}): ", defaultPortName);
portName = Console.ReadLine();

if (portName == "" || !(portName.To­Lower()).Star­tsWith("com"))
{
portName = defaultPortName;
}
return portName;
}
// Nastaveni modulacni rychlosti
public static int SetPortBaudRate(int defaultPortBau­dRate)
{
string baudRate;

Console.Write("Nas­tavte modulacni rychlost(defau­lt:{0}): ", defaultPortBau­dRate);
baudRate = Console.ReadLine();

if (baudRate == "")
{
baudRate = defaultPortBau­dRate.ToStrin­g();
}

return int.Parse(bau­dRate);
}

// Nastaveni parity prenosu
public static Parity SetPortParity(Pa­rity defaultPortParity)
{
string parity;

Console.Write­Line("Nastavte paritu:");
foreach (string s in Enum.GetNames(ty­peof(Parity)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vloz­te hodnotu parity(Default: {0}):", defaultPortPa­rity.ToString(), true);
parity = Console.ReadLine();

if (parity == "")
{
parity = defaultPortPa­rity.ToString();
}

return (Parity)Enum.Par­se(typeof(Pari­ty), parity, true);
}
// Nastaveni databitu
public static int SetPortDataBits(int defaultPortDa­taBits)
{
string dataBits;

Console.Write("Vloz­te DataBit(Default: {0}): ", defaultPortDa­taBits);
dataBits = Console.ReadLine();

if (dataBits == "")
{
dataBits = defaultPortDa­taBits.ToStrin­g();
}

return int.Parse(data­Bits.ToUpperIn­variant());
}

// Nastaveni stopbitu prenosu
public static StopBits SetPortStopBit­s(StopBits defaultPortStop­Bits)
{
string stopBits;

Console.Write­Line("StopBit:");
foreach (string s in Enum.GetNames(ty­peof(StopBits)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vy­berte hodnotu StopBit(Default: {0}):", defaultPortStop­Bits.ToString());
stopBits = Console.ReadLine();

if (stopBits == "")
{
stopBits = defaultPortStop­Bits.ToString();
}

return (StopBits)Enum­.Parse(typeof(Stop­Bits), stopBits, true);
}

public static Handshake SetPortHandsha­ke(Handshake defaultPortHan­dshake)
{
string handshake;

Console.Write­Line("Handsha­ke nastaveni:");
foreach (string s in Enum.GetNames(ty­peof(Handshake)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Han­dshake hodnota(Default: {0}):", defaultPortHan­dshake.ToStrin­g());
handshake = Console.ReadLine();

if (handshake == "")
{
handshake = defaultPortHan­dshake.ToStrin­g();
}

return (Handshake)Enum­.Parse(typeof(Han­dshake), handshake, true);
}

}

 
Odpovědět 13.3.2016 19:10
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
Michal Štěpánek:13.3.2016 23:04

Vedle smajlíka je tlačítko pro vkládání kódu... Kdo toto má luštit?

Nahoru Odpovědět  +2 13.3.2016 23:04
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:14.3.2016 7:32
using System;
using System.IO.Ports;
using System.Threading;

public class komunikace
{
static bool _continue;
static SerialPort _serialPort;

public static void Main()
{

string uzivatel;
string Text;
StringComparer stringComparer = StringComparer.OrdinalIgnoreCase;
Thread readThread = new Thread(Read);

// Vytvoreni objektu serioveho portu
_serialPort = new SerialPort();

// Definovani parametru prenosu
_serialPort.PortName = SetPortName(_serialPort.PortName);
_serialPort.BaudRate = SetPortBaudRate(_serialPort.BaudRate);
_serialPort.Parity = SetPortParity(_serialPort.Parity);
_serialPort.DataBits = SetPortDataBits(_serialPort.DataBits);
_serialPort.StopBits = SetPortStopBits(_serialPort.StopBits);
_serialPort.Handshake = SetPortHandshake(_serialPort.Handshake);

// cas kontroly spojeni
_serialPort.ReadTimeout = 10000;
_serialPort.WriteTimeout =10000;

_serialPort.Open();
_continue = true;
readThread.Start();

Console.Write("Uzivatel: ");

uzivatel = Console.ReadLine();

while (_continue)
{
Text = Console.ReadLine();

if (stringComparer.Equals("konec", Text))
{
_continue = false;
}
else
{
_serialPort.WriteLine(
String.Format("<{0}>: {1}", uzivatel, Text));
}
}

readThread.Join();
_serialPort.Close();
}

public static void Read()
{
while (_continue)
{
try
{

string Text = _serialPort.ReadLine();

Console.WriteLine(Text);

using (System.IO.StreamWriter file =
new System.IO.StreamWriter(@"C:\Users\kuba\Desktop\konverzace.txt", true))
{

file.WriteLine(Text);
}

}
catch (TimeoutException) { }
}

}

// Nastaveni portu
public static string SetPortName(string defaultPortName)
{
string portName;

Console.WriteLine("Vyber port:");
foreach (string s in SerialPort.GetPortNames())
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vlozte COM port(Default: {0}): ", defaultPortName);
portName = Console.ReadLine();

if (portName == "" || !(portName.ToLower()).StartsWith("com"))
{
portName = defaultPortName;
}
return portName;
}
// Nastaveni modulacni rychlosti
public static int SetPortBaudRate(int defaultPortBaudRate)
{
string baudRate;

Console.Write("Nastavte modulacni rychlost(default:{0}): ", defaultPortBaudRate);
baudRate = Console.ReadLine();

if (baudRate == "")
{
baudRate = defaultPortBaudRate.ToString();
}

return int.Parse(baudRate);
}

// Nastaveni parity prenosu
public static Parity SetPortParity(Parity defaultPortParity)
{
string parity;

Console.WriteLine("Nastavte paritu:");
foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Parity)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vlozte hodnotu parity(Default: {0}):", defaultPortParity.ToString(), true);
parity = Console.ReadLine();

if (parity == "")
{
parity = defaultPortParity.ToString();
}

return (Parity)Enum.Parse(typeof(Parity), parity, true);
}
// Nastaveni databitu
public static int SetPortDataBits(int defaultPortDataBits)
{
string dataBits;

Console.Write("Vlozte DataBit(Default: {0}): ", defaultPortDataBits);
dataBits = Console.ReadLine();

if (dataBits == "")
{
dataBits = defaultPortDataBits.ToString();
}

return int.Parse(dataBits.ToUpperInvariant());
}

// Nastaveni stopbitu prenosu
public static StopBits SetPortStopBits(StopBits defaultPortStopBits)
{
string stopBits;

Console.WriteLine("StopBit:");
foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(StopBits)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Vyberte hodnotu StopBit(Default: {0}):", defaultPortStopBits.ToString());
stopBits = Console.ReadLine();

if (stopBits == "")
{
stopBits = defaultPortStopBits.ToString();
}

return (StopBits)Enum.Parse(typeof(StopBits), stopBits, true);
}

public static Handshake SetPortHandshake(Handshake defaultPortHandshake)
{
string handshake;

Console.WriteLine("Handshake nastaveni:");
foreach (string s in Enum.GetNames(typeof(Handshake)))
{
Console.WriteLine(" {0}", s);
}

Console.Write("Handshake hodnota(Default: {0}):", defaultPortHandshake.ToString());
handshake = Console.ReadLine();

if (handshake == "")
{
handshake = defaultPortHandshake.ToString();
}

return (Handshake)Enum.Parse(typeof(Handshake), handshake, true);
}

}

Opraveno...

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 7:32
Avatar
ostrozan
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
ostrozan:14.3.2016 8:01

Pár otázek :

  • proč to děláš v konzoli?
  • proč spouštíš nové vlákno, když aplikace nic jiného než komunikaci přes COM nedělá?
  • proč přes konzoli nastavuješ parametry COM? - dnes se prakticky používá default 8N1 no parity - maximálně se nastavuje baud rate
 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:01
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:14.3.2016 8:10

Tohle byl požadavek, já se C# začínám... Spíš bych byl rád, kdyby mi někdo poradil ohledně toho ukládání konverzace do souboru...

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:10
Avatar
ostrozan
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
ostrozan:14.3.2016 8:40

no ono to může souviset právě s těmi vlákny - zkus to nespouštět v novém vlákně

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:40
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:14.3.2016 8:43

No, tak to mne nic jiného nenapadá, než to vlákno, přišlo mi to zcela logické, vyčlenit na komunikaci vlákno. Poradil by jsi jak to předělat, aby to fungovalo????

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:43
Avatar
ostrozan
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
ostrozan:14.3.2016 8:51

Nikde nevidím metodu pro příjem dat

string Text = _serialPort.ReadLine();

bys měl mít někde v

_serialPort_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:51
Avatar
ostrozan
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
ostrozan:14.3.2016 8:58

handler přidáš:

_serialPort.DataReceived+=

a pak dvakrát zmáčkni tab

Editováno 14.3.2016 8:59
 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:58
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:14.3.2016 8:58

Mohl by jsi mi to vložit do mého zdrojáku? Nějak to nechápu..

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 8:58
Avatar
ostrozan
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Teodor Weber
ostrozan:14.3.2016 13:00

Nevím, jak to bude chodit - s konzolí jsem nikdy nedělal, ani když jsem se C# učil

upravený zdroják je tady http://uloz.to/…6/program-cs
tak uvidíš

a jak to vlastně testuješ - to máš dva počítače propojené přes COM?

Editováno 14.3.2016 13:01
 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 13:00
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:14.3.2016 13:09

Děkuji,
ano, měl jsem dvě PC propojené přes COM :)

 
Nahoru Odpovědět 14.3.2016 13:09
Avatar
Teodor Weber
Člen
Avatar
Teodor Weber:16.3.2016 21:17

Tak to neukládá do souboru a ani nekomunikuje mezi sebou :(

 
Nahoru Odpovědět 16.3.2016 21:17
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 13 zpráv z 13.