Avatar
jzvire01
Člen
Avatar
jzvire01:2.7.2016 13:21

Potřebuju poradit jak uložit obrázek z pictureboxu. Vytvořil jsem si vlastní malování a teď se to snažím uložit.

Image.Image.Save("soubor.png");

a hází mi to:

An unhandled exception of type 'System.NullRe­ferenceExcepti­on' occurred in WindowsFormsAp­plication10.e­xe.

Additional information: Odkaz na objekt není nastaven na instanci objektu.

 
Odpovědět 2.7.2016 13:21
Avatar
ORRNY99
Člen
Avatar
ORRNY99:2.7.2016 13:50

Zkus tohle:

public void ExportToBmp(string path)
  {
    using(var bitmap = new Bitmap(pictureBox.Width, pictureBox.Height))
    {
    pictureBox.DrawToBitmap(bitmap, pictureBox.ClientRectangle);
    ImageFormat imageFormat = null;

    var extension = Path.GetExtension(path);
    switch (extension)
    {
      case ".bmp":
        imageFormat = ImageFormat.Bmp;
        break;
      case ".png":
        imageFormat = ImageFormat.Png;
        break;
      case ".jpeg":
      case ".jpg":
        imageFormat = ImageFormat.Jpeg;
        break;
      case ".gif":
        imageFormat = ImageFormat.Gif;
        break;
      default:
        throw new NotSupportedException("File extension is not supported");
    }

    bitmap.Save(path, imageFormat);
    }
  }

nebo lehčí varianta:

pictureBox1.Image.Save(@"C:\Users\HP\Pictures\test.jpg",ImageFormat.Jpeg);
 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 13:50
Avatar
jzvire01
Člen
Avatar
jzvire01:2.7.2016 14:38

Ani jedno nefunguje dávám sem celý kód:

Graphics g;
    Point ep = new Point(0, 0);
    Point sp = new Point(0, 0);
    Pen myPen = new Pen(Color.Black, 5);
    bool k = false;
    TextBox txt = new TextBox();
    Image File;

    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void Form1_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      sp = e.Location;

      if (e.Button == MouseButtons.Left)
      {
        k = true;
      }
    }    private void Form1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      k = false;

    }

    private void Form1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if (k == true)
      {
        ep = e.Location;
        g = Image.CreateGraphics();
        g.DrawLine(myPen, sp, ep);
      }
      sp = ep;

    }

    private void pictureBox9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox9.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox9.BackColor;
    }

    private void pictureBox10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox10.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox10.BackColor;
    }

    private void pictureBox6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox6.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox6.BackColor;
    }

    private void pictureBox7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox7.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox7.BackColor;
    }

    private void pictureBox8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox8.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox8.BackColor;
    }

    private void pictureBox5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox5.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox5.BackColor;
    }

    private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox4.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox4.BackColor;
    }

    private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox3.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox3.BackColor;
    }

    private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox2.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox2.BackColor;
    }

    private void numericUpDown1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Width = float.Parse(numericUpDown1.Value.ToString());
    }

    private void pictureBox13_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox13.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox13.BackColor;
    }

    private void pictureBox11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox11.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox11.BackColor;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      g.Clear(Color.White);
    }

    private void pictureBox16_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox16.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox16.BackColor;
    }

    private void pictureBox15_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox15.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox15.BackColor;
    }

    private void pictureBox14_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox14.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox14.BackColor;
    }

    private void pictureBox12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      myPen.Color = pictureBox12.BackColor;
      pictureBox1.BackColor = pictureBox12.BackColor;
    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      ExportToBmp("soubor");
    }
    public void ExportToBmp(string path)
    {
      using (var bitmap = new Bitmap(Image.Width, Image.Height))
      {
        Image.DrawToBitmap(bitmap, Image.ClientRectangle);
        ImageFormat imageFormat = null;

        var extension = Path.GetExtension(path);
        switch (extension)
        {
          case ".bmp":
            imageFormat = ImageFormat.Bmp;
            break;
          case ".png":
            imageFormat = ImageFormat.Png;
            break;
          case ".jpeg":
          case ".jpg":
            imageFormat = ImageFormat.Jpeg;
            break;
          case ".gif":
            imageFormat = ImageFormat.Gif;
            break;
          default:
            throw new NotSupportedException("File extension is not supported");
        }

        bitmap.Save(path, imageFormat);

      }
    }
 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 14:38
Avatar
jzvire01
Člen
Avatar
Odpovídá na jzvire01
jzvire01:2.7.2016 14:44

Omlouvám se. Jde to, ale nic to neuloží.

 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 14:44
Avatar
jzvire01
Člen
Avatar
Odpovídá na ORRNY99
jzvire01:2.7.2016 14:46

Jde to, ale uloží to jenom bílou plochu

Editováno 2.7.2016 14:49
 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 14:46
Avatar
Odpovídá na jzvire01
Michael Škrášek:2.7.2016 14:52

Problém asi bude v tom, že kreslýš na Graphics, pictureBox1.Image vrací obrázek pozadí, na kterém nic není.
Lepší způsob bude kreslit na obrázek a ten pak vykreslovat na picturebox ...

Udělal bych to nějak takto:

private void pictureBox1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
  Graphics gr = Graphics.FromImage(bmp);
  // kreslení na obrázek ...


  e.Graphics.DrawImage(bmp, 0, 0);
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  bmp = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
}

private void Save(string path)
{
  bmp.Save(path);
}
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 14:52
I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it ... Bill Gates
Avatar
jzvire01
Člen
Avatar
Odpovídá na Michael Škrášek
jzvire01:2.7.2016 14:58

Teď to uloží jen černo

 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 14:58
Avatar
ORRNY99
Člen
Avatar
ORRNY99:2.7.2016 15:26

Zkus ještě tohle to by mělo už fungovat:

public static byte[] ImageToByte(Image img)
{
  ImageConverter converter = new ImageConverter();
  return (byte[])converter.ConvertTo(img, typeof(byte[]));
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{

    System.Drawing.Image currentImage = null;


    var bin = (byte[]) (ImageToByte(AlbumArt.Image));
    currentImage = Image.FromStream(new MemoryStream(bin));

    using (Image image1 = Image.FromStream(new MemoryStream(bin)))
    {
      image1.Save("output.jpg", ImageFormat.Jpeg);
    }

}
Editováno 2.7.2016 15:28
 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 15:26
Avatar
ORRNY99
Člen
Avatar
ORRNY99:2.7.2016 15:33

vlastně stačí jenom tohle

using (Image image1 = Image.FromStream(new MemoryStream(ImageToByte(AlbumArt.Image))))
{
          image1.Save("output.jpg", ImageFormat.Jpeg);
}
 
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 15:33
Avatar
Odpovídá na jzvire01
Michael Škrášek:2.7.2016 15:34

Funguje to ... jen se to kreslí na černé pozadí ... přidej:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  bmp = new Bitmap(pictureBox1.Width, pictureBox1.Height);
  Graphics gr = Graphics.FromImage(bmp);
  gr.Clear(pictureBox1.BackColor);
}
Nahoru Odpovědět 2.7.2016 15:34
I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it ... Bill Gates
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 10 zpráv z 10.