Přidej si svou IT školu do profilu a najdi spolužáky zde na síti :)

Diskuze: VBNET-čtení dat po dávkách

C# .NET .NET (C# a Visual Basic) VBNET-čtení dat po dávkách American English version English version

Aktivity (1)
Avatar
Jaroslav Trojan:11.10.2016 7:11

Ke čtení dat používám Using StreamReader , ale mám problém. Potřebuji číst data po 10 řádcích v cyklu a tak pokračovat až do konce souboru dat. Jenže se mi přečte vždy jen od začátku 10 řádků, stále dokola, až do konce cyklu. Jak to zařídit, aby to pokračovalo vždy na další blok 10 řádků ?

 
Odpovědět 11.10.2016 7:11
Avatar
Jaroslav Trojan:11.10.2016 8:23

Takto vypadá blok čtení dat

    ' U Z L Y


    For y9 = 1 To I(5) 'počet uzlů
      Using sr As New StreamReader("c:\temp\wworkj7.txt")
        While Not sr.EndOfStream

          Dim j4 As Double = CDbl(sr.ReadLine())
          For ii = 1 To 5
            Dim ss As Double = CDbl(sr.ReadLine())
            S(ii, 1) = ss
            Console.Write(" j4=" & j4 & ".")
            Console.Write(" S(" & ii & ",1)=")
            Console.Write(S(ii, 1))
          Next ii
          Console.WriteLine()
          For ii = 1 To 4
            Dim ss As Double = CDbl(sr.ReadLine())
            RA(ii) = ss
            '  Console.WriteLine(" RA(" & ii & ")=" & RA(ii) & ".")
          Next ii          If j4 = 0 Then
            GoTo STR2120
          End If
          For y7 = 1 To 5
            S(y7, 1) = S(y7, 1) / j4
          Next y7
          If y9 = 1 Then a3960() ' vnitř.síly v uzlech
          r9 = r9 + 1
          p1 = S(3, 1) : p22 = S(1, 1) : ffnsa() : c6 = ffns
          p1 = S(3, 1) : p22 = S(2, 1) : ffnsa() : c7 = ffns
          RA(3) = RA(3) / q
          RA(2) = -RA(2) + RA(3) * p

          ' Console.WriteLine()
          ' Console.WriteLine(" " & retp)
          Console.Write(" " & y9)
          Console.Write(" " & S(2, 1) / 10000)
          Console.Write(" " & S(1, 1) / 100)
          Console.Write(" " & S(3, 1) / 100)
          Console.Write(" " & S(4, 1) / 10000)
          Console.Write(" " & S(5, 1) / 100)
          Console.Write(" " & c7 / 10000)
          Console.Write("    " & c6 / 100)
          a42()
          Console.WriteLine()
          Console.WriteLine("                   Vnější síly:zatížení uzlu:")
          Console.WriteLine("                    svislá síla.........mMx..........mMy")
          Console.Write("            " & RA(1) / 1000)
          Console.Write("  " & RA(3) / 10000)
          Console.Write("  " & RA(2) / 1000000)
          Console.WriteLine()
          a42()
          If xx = 0 Then
            GoTo STR2110
          End If
          ' Console.WriteLine("y9= " & y9 & ".")
          ' Console.WriteLine("S(i,1)= " & S(1, 1) & "," & S(2, 1) & "," & S(3, 1) & "," & S(4, 1) & "," & S(5, 1) & "," & c6 & "," & c7 & ".")
          ' Console.WriteLine(reta)
          ' Console.WriteLine("RA(1,3,2)= " & RA(1) & "," & RA(3) & "," & RA(2) & ".")
        End While
      End Using
STR2110:  Using sw As New StreamWriter("c:\temp\vysl.txt", True) 'zápis Tx,Ty,Mx,My v uzlech
        sw.WriteLine(y9) 'č.uzlu
        sw.WriteLine(S(4, 1)) 'Tx
        sw.WriteLine(S(5, 1)) 'Ty
        sw.WriteLine(c6)    'My
        sw.WriteLine(c7)    'Mx
        ' Console.WriteLine(" y9=" & y9 & " S(4,1)=" & S(4, 1) & " S(5,1)=" & S(5, 1) & " c6=" & c6 & " c7=" & c7 & ".")
      End Using
STR2120: Next y9 'další uzel
    Console.ReadKey()    code]
 
Nahoru Odpovědět 11.10.2016 8:23
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.