BF Summer sales
Pouze tento týden sleva až 80 % na HTML & CSS a JavaScript
80 % bodů zdarma na online výuku díky naší Letní akci!

Diskuze: Vytvoření nepřátel a střel ve hře.

Aktivity (4)
Avatar
Petr Seifert
Člen
Avatar
Petr Seifert:27.3.2019 19:41

Nejde mi vytvořit více nepřátel a střel do hry.
V každém cyklu by se měl vytvořit nový nepřítel a všichni existující nepřátelé by se měli pohnout o jeden bod po se x směrem k vám.
Vždycky když vystřelíte tak by se měla vytvořit nová střela a v každém cyklu by se měli všechny existující střeli pohynout po ose x směrem k nepříteli.

Zde je můj momentální kód s jedním nepřítelem a jednou střelou.

using System;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace spaceWar2
{
  class Program
  {
    public Random random = new Random();
    public ConsoleKeyInfo keyPress = new ConsoleKeyInfo();
    public StringBuilder sb = new StringBuilder();

    int score, playerX, playerY, enemyX, enemyY, firePosY, firePosX, speed;

    const int height = 20;
    const int width = 80;

    bool gameOver, reset, shoot;
    string dir;

    /// <summary>
    /// Nastaví okno a zobrazí main obrazovku
    /// </summary>
    void ShowMain()
    {
      Console.SetWindowSize(width, height + 4);
      Console.SetBufferSize(width + 1, height + 4);
      Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;
      Console.CursorVisible = false;

      sb.AppendLine("||============================================================================||");
      sb.AppendLine("||----------------------------------------------------------------------------||");
      sb.AppendLine("||--------------------------- Welcome to Spacewar! ---------------------------||");
      sb.AppendLine("||----------------------------------------------------------------------------||");
      sb.AppendLine("||============================================================================||");
      sb.AppendLine();
      sb.AppendLine();
      sb.AppendLine("               PRESS ANY KEY TO PLAY               ");
      sb.AppendLine();
      sb.AppendLine();
      sb.AppendLine("     Controller:- Use Arrow buttons UP and DOWN to move the plane     ");
      sb.AppendLine("              - Press Space to shoot               ");
      sb.AppendLine("              - Press S to pause                 ");
      sb.AppendLine("              - Press ESC to quit game              ");
      Console.Write(sb);
      sb.Clear();
      keyPress = Console.ReadKey(true);
      if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.Escape))
      {
        Environment.Exit(0);
      }
    }

    /// <summary>
    /// Nastaví proměné na základní hodnoty
    /// </summary>
    void Setup()
    {
      dir = "";
      score = 0;

      gameOver = false;
      reset = false;
      shoot = false;

      playerX = 1;
      playerY = 10;

      speed = 0;

      enemyX = width - 1;
      enemyY = random.Next(1, height - 1);
    }

    /// <summary>
    /// Čte vstup uživatele
    /// </summary>
    void CheckInput()
    {
      while (Console.KeyAvailable)
      {
        keyPress = Console.ReadKey();
        if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.Escape))
          Environment.Exit(0);

        if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.S))
        {
          dir = "STOP";
        }
        else if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.UpArrow) && playerY > 1)
        {
          dir = "UP";
        }
        else if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.DownArrow) && playerY < 18)
        {
          dir = "DOWN";
        }
        else if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.Spacebar))
        {
          shoot = true;
          firePosX = playerX;
          firePosY = playerY;
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Vykonává veškeré akce
    /// </summary>
    void Logic()
    {
      switch (dir)
      {
        case "UP":
          playerY--;
          break;
        case "DOWN":
          playerY++;
          break;
        case "STOP":
          while (true)
          {
            Console.Clear();
            Console.CursorLeft = width / 2 - 6;
            sb.AppendLine("GAME PAUSED");
            sb.AppendLine();
            sb.AppendLine();
            sb.AppendLine("  - Press S to resume game");
            sb.AppendLine("  - Press R to reset game");
            sb.Append("  - Press ESC to quit game");
            Console.Write(sb);
            sb.Clear();
            keyPress = Console.ReadKey(true);
            if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.Escape))
              Environment.Exit(0);
            if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.R))
            {
              reset = true;
              break;
            }
            if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.S))
              break;
          }
          break;
      }
      if (firePosX.Equals(enemyX) && firePosY.Equals(enemyY) || firePosX.Equals(enemyX + 1) && firePosY.Equals(enemyY))
      {
        score += 10;
        enemyX = width - 1;
        enemyY = random.Next(1, height - 1);
        firePosX = width;

        if (speed < 22)
        {
          speed++;
        }
      }

      if (enemyX.Equals(0))
      {
        gameOver = true;
      }

      dir = "";
    }

    /// <summary>
    /// Vykresluje
    /// </summary>
    void Render()
    {
      Console.SetCursorPosition(0, 0);

      for (int i = 0; i < height; i++)
      {
        for (int j = 0; j < width; j++)
        {
          if (i.Equals(0) || i.Equals(height - 1))
          {
            sb.Append("#");
          }
          else if (j.Equals(0) || j.Equals(width - 1))
          {
            sb.Append("#");
          }
          else if (j.Equals(playerX) && i.Equals(playerY))
          {
            sb.Append(">");
          }
          else if (j.Equals(enemyX) && i.Equals(enemyY))
          {
            sb.Append("<");
          }
          else if (shoot && i.Equals(firePosY) && j.Equals(firePosX + 1))
          {
            sb.Append("-");
          }
          else
          {
            sb.Append(" ");
          }

        }
        sb.AppendLine();
      }
      sb.Append("Your score: ");
      sb.Append(score);
      Console.Write(sb);
      sb.Clear();
      firePosX++;
      enemyX--;
    }

    /// <summary>
    /// Zobrazí oznámení o prohře
    /// </summary>
    void Lose()
    {
      Console.SetCursorPosition(width / 2 - 4, height + 1);
      sb.AppendLine("YOU LOSED");
      sb.AppendLine("Press R to reset game");
      sb.Append("Press ESC to quit game");
      Console.Write(sb);
      sb.Clear();
      while (true)
      {
        keyPress = Console.ReadKey(true);
        if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.Escape))
        {
          Environment.Exit(0);
        }
        if (keyPress.Key.Equals(ConsoleKey.R))
        {
          reset = true;
          break;
        }
      }
    }

    /// <summary>
    /// Vykonává metody v cyklu tak aby vše šlapalo
    /// </summary>
    void Update()
    {
      while (!gameOver)
      {
        CheckInput();
        Logic();
        Render();
        if (reset)
          break;
        Thread.Sleep(40 - speed);
      }
      if (gameOver)
        Lose();
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      Program spacewar = new Program();
      spacewar.ShowMain();
      while (true)
      {
        spacewar.Setup();
        spacewar.Update();
        Console.Clear();
      }
    }
  }
}

Zkusil jsem: Zkoušel jsem vytvořit dva Listy. V 1. listu by se měli objekty ukládat. A 2. list by měl sloužit k pohnutí s objektama a aktualizaci 1. listu.

Zde je kód

using System;
using System.Collections.Generic;

namespace TestList
{
  struct Object
  {
    public int x;
    public int y;
    public string c;
  }
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      List<Object> objects = new List<Object>();
      List<Object> newList = new List<Object>();
      Random random = new Random();

      const int width = 80;
      const int height = 20;

      Console.SetWindowSize(width + 1, height + 1);

      while (true)
      {
        Object newObject = new Object();
        newObject.x = width - 1;
        newObject.y = random.Next(1, height - 1);
        newObject.c = "<";
        objects.Add(newObject);

        for (int i = 0; i < objects.Count; i++)
        {
          Object oldObject = new Object();
          oldObject.y = objects[i].y;
          oldObject.c = objects[i].c;

          if (oldObject.c.Equals("<"))
            oldObject.x = objects[i].x - 1;
          else
            oldObject.x = objects[i].x + 1;

          if (oldObject.x < width - 1 && oldObject.x > 0)
          {
            newList.Add(oldObject);
          }
        }
        objects = newList;

        Console.WriteLine(objects.Count);
        Console.WriteLine();
      }
    }
  }
}

Tento kód by měl vytvářet nepřátele a pohybovat s nima. Ale z vypisování počtu objektů na konci cyklu vidím, že to nefunguje.
Děkuji za jakoukoliv radu.

Chci docílit: Snažím se vytvořit jednoduchou hru v konzoli. Hra vám vykreslí herní pole ve kterém se vše odehrává, vy ovládáte šipku, kterou hýbete nahoru, dolu a můžete s ní vystřelit. Proti vám jede nepřítelská šipka, kterou musíte sestřeli dřív než narazí do zdi za vámá. Chtěl bych do hry přidat více nepřátel a zajistit abych mohl vystřelit více střel.

Odpovědět
27.3.2019 19:41
The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance of getting something right, there's a 90% probability you...
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
Petr Seifert
Člen
Avatar
Petr Seifert:27.3.2019 21:08

Tak zatím vyřešeno. Musel jsem List newList dát do while cyklu aby se vždycky vytvořil znova.
Pokud budu mít další problém okolo této věci tak sem napíšu.

Nahoru Odpovědět
27.3.2019 21:08
The 50-50-90 rule: Anytime you have a 50-50 chance of getting something right, there's a 90% probability you...
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 2 zpráv z 2.