Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Ondřej Krsička:17.4.2016 8:26

Ahoj, jak mám udělat hrací pole piškvorek 15 * 15, které bude nabindované na pole v paměti? Definováním každého políčka v XAML to asi nebude.

 
Odpovědět 17.4.2016 8:26
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
sadlomaslox25:17.4.2016 11:15

proc by to neslo?
budto udelas
[][] kde pouzijes nejspis 2 vnorene ItemsControly nebo
[,] nebo [] kde si napises konvertor na pozici a pouzijes Canvas jako PanelTemplate

 
Nahoru Odpovědět 17.4.2016 11:15
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na sadlomaslox25
Ondřej Krsička:17.4.2016 16:53

Co mi vysvětluješ??

 
Nahoru Odpovědět 17.4.2016 16:53
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
sadlomaslox25:17.4.2016 17:15

nejak nechapu kde presne ses zasekl? vice-rozmerne pole normalne nabindujes a zobrazis jako matici v pohode.

 
Nahoru Odpovědět 17.4.2016 17:15
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Ondřej Krsička:17.4.2016 18:37

No jak to udělat tak, abych nemusel dělat toto. Je to totální porušení DRY a vypadá to hnusně.

<Button x:Name="Button1" Content="" HorizontalAlignment="Left" Height="43" Margin="0" VerticalAlignment="Top" Width="50" Foreground="Purple" FontWeight="Bold" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button2" Content="" Height="43" Foreground="Purple" Margin="0" VerticalAlignment="Top" BorderBrush="{x:Null}" HorizontalAlignment="Left" Width="50" FontWeight="Bold" FontSize="16" Click="Button_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button3" Content="" Foreground="Purple" Height="43" Width="50" BorderBrush="{x:Null}" HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Top" FontWeight="Bold" FontSize="16" Margin="0" Click="Button_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button4" Height="43" Margin="0" Foreground="Purple" VerticalAlignment="Top" BorderBrush="{x:Null}" FontWeight="Bold" FontSize="16" Click="Button_Click" Width="50">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button5" Content="" HorizontalAlignment="Right" Height="43" Margin="0" Foreground="Purple" VerticalAlignment="Top" Width="50" FontWeight="Bold" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button6" Content="" HorizontalAlignment="Left" Margin="0" Width="50" FontWeight="Bold" Foreground="Purple" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click" Height="43">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button7" Content="" Margin="0" Foreground="Purple" FontWeight="Bold" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click" HorizontalAlignment="Left" Width="50" Height="43">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
<GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
<GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button8" Content="" HorizontalAlignment="Right" Margin="0" Width="50" Foreground="Purple" FontWeight="Bold" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click" Height="43">
<Button.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint="0.5,1" MappingMode="RelativeToBoundingBox" StartPoint="0.5,0">
    <GradientStop Color="#FFA3A1A5" Offset="1"/>
    <GradientStop Color="#FF2EAF53"/>
</LinearGradientBrush>
</Button.Background>
</Button>
<Button x:Name="Button9" Content="" HorizontalAlignment="Right" Height="43" Margin="0" Foreground="Purple" VerticalAlignment="Top" Width="50" FontWeight="Bold" FontSize="16" BorderBrush="{x:Null}" Click="Button_Click">

http://www.c-sharpcorner.com/…ssion-blend/

 
Nahoru Odpovědět 17.4.2016 18:37
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
sadlomaslox25:17.4.2016 20:28

xaml

<Grid>
  <Grid.Resources>
    <local:MultiplicatorConverter x:Key="conv"/>
  </Grid.Resources>
  <ItemsControl ItemsSource="{Binding Desk}">
    <ItemsControl.ItemTemplate>
      <DataTemplate>
        <Button Content="{Binding Owner}" Width="20" Height="20" Command="{Binding ChangeOwner}"/>
      </DataTemplate>
    </ItemsControl.ItemTemplate>
    <ItemsControl.ItemsPanel>
      <ItemsPanelTemplate>
        <Canvas/>
      </ItemsPanelTemplate>
    </ItemsControl.ItemsPanel>
    <ItemsControl.ItemContainerStyle>
      <Style TargetType="ContentPresenter">
        <Setter Property="Canvas.Left" Value="{Binding Path=X, Converter={StaticResource conv}, ConverterParameter=20}" />
        <Setter Property="Canvas.Top" Value="{Binding Path=Y, Converter={StaticResource conv}, ConverterParameter=20}" />
      </Style>
    </ItemsControl.ItemContainerStyle>
  </ItemsControl>
</Grid>

cs + pomocne tridy

public partial class MainWindow : Window
{
  public List<Field> Desk { get; set; }
  public MainWindow()
  {
    InitializeComponent();
    Desk = new List<Field>();
    for(int x=0;x<20;x++)
      for (int y = 0; y < 20; y++)
        Desk.Add(new Field {X = x, Y = y});
    DataContext = this;
  }
}

public enum Owner
{
  No,Me,Yu
}
public class Field:INotifyPropertyChanged
{

  private Owner _owner;
  public int X { get; set; }
  public int Y { get; set; }

  public Owner Owner
  {
    get { return _owner; }
    set
    {
      _owner = value;
      OnPropertyChanged();
    }
  }

  public ICommand ChangeOwner
  {
    get { return new RelayCommand(() => Owner = (Owner) (((int) Owner + 1)%3)); }
  }

  public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

  protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = null)
  {
    PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
  }
}

public class RelayCommand:ICommand
{
  private readonly Action _a;

  public RelayCommand(Action a)
  {
    _a = a;
  }

  public bool CanExecute(object parameter)
  {
    return true;
  }

  public void Execute(object parameter)
  {
    _a();
  }

  public event EventHandler CanExecuteChanged;
}

public class MultiplicatorConverter : IValueConverter
{

  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    int intValue = (int) value;
    int multiplicator = System.Convert.ToInt32(parameter);
    return intValue*multiplicator;
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
  {
    throw new NotImplementedException();
  }
}

tech pomocnych trid tam samozrejme tolik byt nemusi zalezi na implementaci ale tohle je skoro cista MVVM implementace.

 
Nahoru Odpovědět 17.4.2016 20:28
Avatar
Posix
Člen
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
Posix:18.4.2016 1:31

Zkus použít WrapPanel a místo 2D pole budeš mít normální seznam.

Nahoru Odpovědět  +1 18.4.2016 1:31
Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě.
Avatar
Shakul
Redaktor
Avatar
Shakul:18.4.2016 23:06

Byl jsem v podobné situaci, když jsem si tvořil šachovnicové pole. Vyřešil jsem to takto:

 • Vytvořil jsem v designeru grid a rovnoměrně "nasekal" na 8 řádků a 8 sloupců.
 • V code behind jsem si pak vytvořil 2 rozměrné pole políček.
 • Třída políčko brala v konstruktoru parametry int x a int y což byl vlastně řádek a sloupec gridu.
 • Třída políčko pak v konstruktoru vytvořila mimo jiné i button, který měl předdefinované parametry, které byly pro všechny políčka stejné. Jediný parametr, který se měnil, byl row a collumn (což byly parametry konstruktoru x a y).
 • Políčka jsem pak vytvářel ve dvou vnořených cyklech (for (int x = 0; x < 8; x++), for (int y = 0; y < 8; y++)), které jsem vkládal do zmiňovaného dvourozměrného pole políček. (polePolíček[x,y] = new Políčko(x, y);).

Kdyby tě tohle řešení zaujalo, tak šachy jsem poměrně nedávno (měsíc z5) nahrál zde na itnetwork i se zdrojovými kódy.

Editováno 18.4.2016 23:08
 
Nahoru Odpovědět 18.4.2016 23:06
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Shakul
Ondřej Krsička:19.4.2016 20:11

Díky, podívám se na to :) Třeba se inspiruju i něčím jiným :)

 
Nahoru Odpovědět 19.4.2016 20:11
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na sadlomaslox25
Ondřej Krsička:19.4.2016 20:12

Díky za na první pohled docela složitý kód, až se tím budu zabývat podrobněji, určitě se něco přiučím :)

 
Nahoru Odpovědět 19.4.2016 20:12
Avatar
Shakul
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
Shakul:19.4.2016 21:06

Jsem rád, že to někomu pomůže. Bohužel kód není napsaný a okomentovaný příliš přehledně, takže kdyby si měl jakékoliv otázky, stačí napsat. ;-)

 
Nahoru Odpovědět  +2 19.4.2016 21:06
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Shakul
Ondřej Krsička:21.4.2016 18:34

Tak jsem to vyřešil takto.

public MainWindow()
    {
      //I don´t know what is this doing
      InitializeComponent();
      ParserContext context = new ParserContext();
      context.XmlnsDictionary.Add("", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation");
      context.XmlnsDictionary.Add("x", "http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml");

      //Definition of Rows and Columns
      for (int i = 0; i < 15; i++)
      {
        myGrid.ColumnDefinitions.Add(new ColumnDefinition());
        myGrid.RowDefinitions.Add(new RowDefinition());
      }

      char[,] game = new char[15, 15];
      game[5, 5] = 'V'; //test
      //Definition of Buttons
      for (int y = 0; y < 15; y++)
      {
        for (int x = 0; x < 15; x++)
        {
          string xaml = $"<Button Margin = \"0\" Grid.Row = \"{y}\" Grid.Column = \"{x}\"></Button>";
          Button element = (Button)XamlReader.Parse(xaml, context);
          element.Content = game[x, y].ToString();
          myGrid.Children.Add(element);
        }
      }
    }
 • Jak v C# zadám Grid.Column a Grid.Row daného tlačítka?
 • Jak mám udělat nějak nemanuálně reakci každého tlačítka, aby po kliknutí změnilo položku v poli game na daných souřadnicích na 'X'?
 
Nahoru Odpovědět 21.4.2016 18:34
Avatar
Odpovídá na Ondřej Krsička
sadlomaslox25:21.4.2016 19:42
for (int y = 0; y < 15; y++)
{
  for (int x = 0; x < 15; x++)
  {
    int xx = x;
    int yy = y;
    Button element = new Button();
    element.Content = game[x, y].ToString();
    Grid.SetColumn(element, x);
    Grid.SetRow(element, y);
    element.Click += (p, q) =>
    {
      element.Content = 'V';
      game[xx, yy] = 'V';
    };
    myGrid.Children.Add(element);
  }
}

to pole charu a provazani mezi tlacitkem a polem nemas resene moc dobre. ale casem na to prijdes ;-)

 
Nahoru Odpovědět 21.4.2016 19:42
Avatar
Ondřej Krsička
Redaktor
Avatar
Odpovídá na sadlomaslox25
Ondřej Krsička:21.4.2016 19:47

Díkec, snad na to přijdu co nejdřív :D

 
Nahoru Odpovědět 21.4.2016 19:47
Avatar
petr.dar
Redaktor
Avatar
Odpovídá na Shakul
petr.dar:24.4.2016 22:21

taky zkoušim programovat šachy, ale v c++ v Qt. Zatim jsem na začátku, sranda bude až začnu programovat engine :-)

 
Nahoru Odpovědět  +2 24.4.2016 22:21
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 15 zpráv z 15.