Diskuze: xna rozmazaní

C# .NET .NET (C# a Visual Basic) xna rozmazaní American English version English version

Aktivity (3)
Avatar
James
Člen
Avatar
James:7.12.2014 13:50

Při načtení a vykreslení textury je rozmazaná., nechci to!!!
třída game1

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using Microsoft.Xna.Framework;
using Microsoft.Xna.Framework.Audio;
using Microsoft.Xna.Framework.Content;
using Microsoft.Xna.Framework.GamerServices;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework.Input;
using Microsoft.Xna.Framework.Media;
using MutantGame.src;

namespace MutantGame
{

  public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game
  {
    GraphicsDeviceManager graphics;
    SpriteBatch spriteBatch;

    Player player = new Player();

    public Game1()
    {
      graphics = new GraphicsDeviceManager(this);
      Content.RootDirectory = "Content";
    }

    protected override void Initialize()
    {

      base.Initialize();
    }

    protected override void LoadContent()
    {
      spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice);

      player.Load(Content.Load<Texture2D>("res/head/head"));
    }

    protected override void UnloadContent()
    {
    }

    protected override void Update(GameTime gameTime)
    {
      if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == ButtonState.Pressed)
        this.Exit();      base.Update(gameTime);
    }

    protected override void Draw(GameTime gameTime)
    {
      GraphicsDevice.Clear(Color.CornflowerBlue);

      spriteBatch.Begin();

      player.Draw(spriteBatch);

      spriteBatch.End();

      base.Draw(gameTime);
    }
  }
}

a trida hrace

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Microsoft.Xna.Framework.Graphics;
using Microsoft.Xna.Framework;

namespace MutantGame.src
{
  public class Player
  {

    Texture2D head;
    Texture2D body;
    Texture2D leg;
    Texture2D hand;

    public void Load(Texture2D newhead)
    {
      this.head = newhead;
    }

    public void Update()
    {

    }

    public void Draw(SpriteBatch draw)
    {
      draw.Draw(head, new Rectangle(0, 0, 64, 64), Color.White);
    }

  }
}
Odpovědět 7.12.2014 13:50
Slovo nikdy znamená že cesta k cíly je pouze o něco těžší než se zdálo.
Avatar
Odpovídá na James
Denis Homolík (Alfonz):7.12.2014 13:53

Jak je ten obrázek velký?

Akceptované řešení
+20 Zkušeností
+1 bodů
Řešení problému
Nahoru Odpovědět 7.12.2014 13:53
Vše je možné, dokud si to myslíte!
Avatar
James
Člen
Avatar
Nahoru Odpovědět 7.12.2014 13:54
Slovo nikdy znamená že cesta k cíly je pouze o něco těžší než se zdálo.
Avatar
James
Člen
Avatar
James:7.12.2014 14:08

Vyřešil jsem to :DD

Nahoru Odpovědět 7.12.2014 14:08
Slovo nikdy znamená že cesta k cíly je pouze o něco těžší než se zdálo.
Avatar
Odpovídá na James
Denis Homolík (Alfonz):7.12.2014 14:11

Jak? :)
Já přišel na toto:

spriteBatch.Begin(SpriteSortMode.Deferred, BlendState.AlphaBlend, SamplerState.PointClamp, DepthStencilState.None, RasterizerState.CullCounterClockwise);

Mělo by ti to všechny obrázky vykreslovat nerozmazaně :)

Nahoru Odpovědět 7.12.2014 14:11
Vše je možné, dokud si to myslíte!
Avatar
James
Člen
Avatar
Odpovídá na Denis Homolík (Alfonz)
James:7.12.2014 14:19

Díky je to lepší než moje řešení :)

Nahoru Odpovědět 7.12.2014 14:19
Slovo nikdy znamená že cesta k cíly je pouze o něco těžší než se zdálo.
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 6 zpráv z 6.