Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
C# .NET + discount 30
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
smoukey:12.1.2016 17:25

Ahoj všem,

mám problém. Vytvářím si aplikaci pro sebe, hlavně na naučení c# a chci zapisovat data do souboru, ale když se pokusím zapsat, tak mi to napíše error.

Additional information: Access to the path 'C:\Users\Jan\Do­cuments\Visual Studio 2015\Projects\fir­st_lunch_wp10\fir­st_lunch_wp10\bin\­x86\Debug\AppX\sco­re.xml' is denied.

Kód, který se stará o zápis dat:

XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
          settings.Indent = true;

          // Zápis skóre
          using (FileStream soubor = File.Open("score.xml", FileMode.Append))
          using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(soubor, settings))
          {
            xw.WriteStartDocument();
            xw.WriteStartElement("score");
            xw.WriteStartElement("skore", aktSkore.ToString());
            xw.WriteEndElement();


            xw.WriteEndElement(); // uzavření kořenového elementu
            xw.WriteEndDocument(); // konec dokument
            xw.Flush();
          }

Nevíte co dělám špatně?

PS: Kdyby jste chtěli vidět více kódu, stačí napsat přidám.

Předem děkuji za odpovědi.

 
Odpovědět
12.1.2016 17:25
Avatar
Štefan Pružinský:12.1.2016 17:33

Skús spustiť program, prípadne Visual Studio ako správca, mohlo by to pomôcť. :)

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 17:33
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
Odpovídá na smoukey
Štefan Pružinský:12.1.2016 17:42

Taktiež by sa zišiel väčší fragment kódu, v prvom rade ta práca s FileStream... :)

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 17:42
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
smoukey:12.1.2016 18:02

Když spustím jako správce, stále nefunguje.

celý soubor zde:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
using System.Xml.Linq;
using System.Xml;


// The Blank Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=234238

namespace first_lunch_wp10
{
  /// <summary>
  /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.
  /// </summary>
  public sealed partial class theGame : Page
  {
    public theGame()
    {
      this.InitializeComponent();
    }
    Words slova = new Words();
    public int score = 0;
    public string NahodneSlovo;
    Score MaxSkore = new Score();
    protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
    {
      NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
      char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
      Letter1.Content = test[0];
      Letter2.Content = test[1];
      Letter3.Content = test[2];
      Letter4.Content = test[3];
      base.OnNavigatedTo(e);
    }
    public Stream GenerateStreamFromString(string s)
    {
      MemoryStream stream = new MemoryStream();
      StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);
      writer.Write(s);
      writer.Flush();
      stream.Position = 0;
      return stream;
    }
    private void back_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Frame.Navigate(typeof(MainPage));
    }

    private async void pauza_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var btn = sender as Button;
      pause.IsOpen = true;
      var dialog = new ContentDialog()
      {
        Title = "Pauza",
        //RequestedTheme = ElementTheme.Dark,
        //FullSizeDesired = true,
        MaxWidth = this.ActualWidth // Required for Mobile!
      };
      var panel = new StackPanel();

      panel.Children.Add(new TextBlock
      {
        Text = "Hra je pozastavena. \nVaše aktuální skóre je: " + aktSkore.Text,
        TextWrapping = TextWrapping.Wrap,
      });
      dialog.Content = panel;

      // Add Buttons
      dialog.PrimaryButtonText = "Pokračovat";


      dialog.SecondaryButtonText = "Ukončit";
      dialog.SecondaryButtonClick += delegate {
        if(Convert.ToInt32(aktSkore.Text) > Convert.ToInt32(MaxSkore.vypisSkore()))
        {


          XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
          settings.Indent = true;

          // Zápis skóre
          using (FileStream soubor = File.Open("score.xml", FileMode.Append))
          using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(soubor, settings))
          {
            xw.WriteStartDocument();
            xw.WriteStartElement("score");
            xw.WriteStartElement("skore", aktSkore.ToString());
            xw.WriteEndElement();


            xw.WriteEndElement(); // uzavření kořenového elementu
            xw.WriteEndDocument(); // konec dokument
            xw.Flush();
          }
        }
        this.Frame.Navigate(typeof(MainPage));
      };
      var result = await dialog.ShowAsync();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
      char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
      Letter1.Content = test[0];
      Letter2.Content = test[1];
      Letter3.Content = test[2];
      Letter4.Content = test[3];
    }

    private void Letter1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter1.Content.ToString();
      Letter1.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if(HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter2.Content.ToString();
      Letter2.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter3.Content.ToString();
      Letter3.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter4.Content.ToString();
      Letter4.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }
  }
}
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 18:02
Avatar
Odpovídá na smoukey
Štefan Pružinský:12.1.2016 18:19

Skús vynechať ten FileStream, a ukladaj to priamo cez XmlWriter:

using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(@"file.xml"))

Dúfam, že Ti to pomôže. :)

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 18:19
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
Odpovídá na smoukey
Michal Štěpánek:12.1.2016 18:56

Soubor by měl být v nějakém adresáři, který je k tomu určený, např.: ProgramData a ne ve složce s programem...

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 18:56
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Štefan Pružinský:12.1.2016 19:04

Vo väčšine prípadov (StreamWriter, HtmlTextWriter) sa to nachádza v zložke s programom, ale netvrdím, že to tak v istých prípadoch nemôže byť...

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:04
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na smoukey
jt.e:12.1.2016 19:25

ten první kód je sice trochu podivný, ale k zápisu do souboru by mělo určitě dojít. Měl by ses zaměřit na to, proč do souboru nejde zapisovat (práva přístupu, blokování jiným procesem apd.). Co bych změnil určitě (teď to s tvým problémem nejspíš nesouvisí) je, že bych vždy předával plnou cestu k souboru.

Editováno 12.1.2016 19:27
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:25
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
Odpovídá na Štefan Pružinský
smoukey:12.1.2016 19:29

Přesunutí do jiné složky nepomohlo, bohužel.

Když jsem vynechal Filestream, tak mi to píše chybu, viz. screen.

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:29
Avatar
Odpovídá na Štefan Pružinský
Michal Štěpánek:12.1.2016 19:29

Nevím, kde jsi přišel na takovou hloupost. Program je většinou nainstalován ve složce ProgramFiles, kde implicitně není nastaveno právo zápisu. K zápisu do různých souborů se právě používá adresář ProgramData (AppData)...

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:29
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
Odpovídá na smoukey
Michal Štěpánek:12.1.2016 19:31

Podívej se tady na webu na "práce se soubory a složkami" Program nezná cestu k programdata, musíš mu to napsat v jeho řeči. Nastuduj si "SpecialFolders"

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:31
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
smoukey:12.1.2016 19:31

Reoresents text as a series of Unicode characters. To browse the .NET Framework source code for this type, see the Reference Source.

Argument 1: cannot convert from 'string' to 'System.IO.Stream'

Screen není moc kvalitní, chyba, kterou to vypisuje je v citaci.

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:31
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na smoukey
jt.e:12.1.2016 19:31
// Zápis skóre
      using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(File.Open("score.xml", FileMode.Append), settings))
      {
        xw.WriteStartDocument();
        xw.WriteStartElement("score");
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:31
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
jt.e:12.1.2016 19:38

Složku pro zápis bych volil třeba takto:

string pth = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData);
      string appdata_dir = Path.Combine(pth, "MujProgram");

      if (!Directory.Exists(appdata_dir)) Directory.CreateDirectory(appdata_dir);

pak zapisoval:

string filename = Path.Combine(appdata_dir, "score.xml");
      // Zápis skóre
      using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(File.Open(filename, FileMode.Append), settings))
Editováno 12.1.2016 19:41
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:38
Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
Odpovídá na jt.e
smoukey:12.1.2016 19:45

Děkuji za kód, na internetu se v tom moc nevyznám :(. každopádně mi to podtrhává GetFolderPath a SpecialFolder

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:45
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na smoukey
jt.e:12.1.2016 19:48

Umě to funguje na 100%

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Xml;

namespace Konzola11
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {

      string pth = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData);
      string appdata_dir = Path.Combine(pth, "MujProgram");

      if (!Directory.Exists(appdata_dir)) Directory.CreateDirectory(appdata_dir);

      XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
      settings.Indent = true;

      string filename = Path.Combine(appdata_dir, "score.xml");
      // Zápis skóre
      using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(File.Open(filename, FileMode.Append), settings))
      {
        xw.WriteStartDocument();
        xw.WriteStartElement("score");
        xw.WriteStartElement("skore", "aktSkore");
        xw.WriteEndElement();


        xw.WriteEndElement(); // uzavření kořenového elementu
        xw.WriteEndDocument(); // konec dokument
        xw.Flush();
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}

soubor se zapsal do: C:\Users\User­Name\AppData\Ro­aming\MujProgram

Editováno 12.1.2016 19:50
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:48
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
smoukey:12.1.2016 19:52
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Runtime.InteropServices.WindowsRuntime;
using Windows.Foundation;
using Windows.Foundation.Collections;
using Windows.UI.Xaml;
using Windows.UI.Xaml.Controls;
using Windows.UI.Xaml.Controls.Primitives;
using Windows.UI.Xaml.Data;
using Windows.UI.Xaml.Input;
using Windows.UI.Xaml.Media;
using Windows.UI.Xaml.Navigation;
using System.Xml.Linq;
using System.Xml;
using System.Text;


// The Blank Page item template is documented at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=234238

namespace first_lunch_wp10
{
  /// <summary>
  /// An empty page that can be used on its own or navigated to within a Frame.
  /// </summary>
  public sealed partial class theGame : Page
  {
    public theGame()
    {
      this.InitializeComponent();
    }
    Words slova = new Words();
    public int score = 0;
    public string NahodneSlovo;
    Score MaxSkore = new Score();
    protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e)
    {
      NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
      char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
      Letter1.Content = test[0];
      Letter2.Content = test[1];
      Letter3.Content = test[2];
      Letter4.Content = test[3];
      base.OnNavigatedTo(e);
    }
    public Stream GenerateStreamFromString(string s)
    {
      MemoryStream stream = new MemoryStream();
      StreamWriter writer = new StreamWriter(stream);
      writer.Write(s);
      writer.Flush();
      stream.Position = 0;
      return stream;
    }
    private void back_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.Frame.Navigate(typeof(MainPage));
    }

    private async void pauza_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      var btn = sender as Button;
      pause.IsOpen = true;
      var dialog = new ContentDialog()
      {
        Title = "Pauza",
        //RequestedTheme = ElementTheme.Dark,
        //FullSizeDesired = true,
        MaxWidth = this.ActualWidth // Required for Mobile!
      };
      var panel = new StackPanel();

      panel.Children.Add(new TextBlock
      {
        Text = "Hra je pozastavena. \nVaše aktuální skóre je: " + aktSkore.Text,
        TextWrapping = TextWrapping.Wrap,
      });
      dialog.Content = panel;

      // Add Buttons
      dialog.PrimaryButtonText = "Pokračovat";


      dialog.SecondaryButtonText = "Ukončit";
      dialog.SecondaryButtonClick += delegate {
        if(Convert.ToInt32(aktSkore.Text) > Convert.ToInt32(MaxSkore.vypisSkore()))
        {


          XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
          settings.Indent = true;
          string pth = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData);
          string appdata_dir = Path.Combine(pth, "first_lunch_wp10/programData");

          if (!Directory.Exists(appdata_dir)) Directory.CreateDirectory(appdata_dir);
          // Zápis uživatelů
          string filename = Path.Combine(appdata_dir, "score.xml");
          // Zápis skóre
          using (XmlWriter xw = XmlWriter.Create(File.Open(filename, FileMode.Append), settings))
          {
            xw.WriteStartDocument();
            xw.WriteStartElement("score");
            xw.WriteStartElement("skore", aktSkore.ToString());
            xw.WriteEndElement();
            xw.WriteEndElement(); // uzavření kořenového elementu
            xw.WriteEndDocument(); // konec dokument
            xw.Flush();
          }
        }
        this.Frame.Navigate(typeof(MainPage));
      };
      var result = await dialog.ShowAsync();
    }

    private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
      char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
      Letter1.Content = test[0];
      Letter2.Content = test[1];
      Letter3.Content = test[2];
      Letter4.Content = test[3];
    }

    private void Letter1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter1.Content.ToString();
      Letter1.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if(HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter2_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter2.Content.ToString();
      Letter2.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter3_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter3.Content.ToString();
      Letter3.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }

    private void Letter4_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      HadaneSlovo.Text += Letter4.Content.ToString();
      Letter4.Visibility = Visibility.Collapsed;
      if (HadaneSlovo.Text.Length == 4)
      {
        if (HadaneSlovo.Text == NahodneSlovo.Trim())
        {
          score++;
          aktSkore.Text = score.ToString();
          NahodneSlovo = slova.VyberSlovo();
          char[] test = slova.pismena(NahodneSlovo);
          Letter1.Content = test[0];
          Letter2.Content = test[1];
          Letter3.Content = test[2];
          Letter4.Content = test[3];
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
          HadaneSlovo.Text = "";
        }
        else
        {
          HadaneSlovo.Text = "";
          Letter1.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter2.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter3.Visibility = Visibility.Visible;
          Letter4.Visibility = Visibility.Visible;
        }
      }
    }
  }
}

Takto vypadá celý soubor, ale podtrhává mi to GetFolderPath *a *SpecialFolder

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 19:52
Avatar
Odpovídá na smoukey
Michal Štěpánek:12.1.2016 20:02

A jaké možnosti ti to nabízí, když na to najedeš myší?

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:02
Nikdy neříkej nahlas, že to nejde. Vždycky se totiž najde blbec, který to neví a udělá to...
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na smoukey
jt.e:12.1.2016 20:04

To je nesmysl, je to podporované od Frameworku 1.1
https://msdn.microsoft.com/…vs.110).aspx

Tam musíš mít blbě něco v nastavení projektu. Co to vypisuje? Že to nezná?

Editováno 12.1.2016 20:06
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:04
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
Odpovídá na jt.e
smoukey:12.1.2016 20:10

Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error CS0117 'Environment' does not contain a definition for 'GetFolderPath' first_lunch_wp10 C:\Users\Jan\Do­cuments\Visual Studio 2015\Projects\fir­st_lunch_wp10\fir­st_lunch_wp10\the­Game.xaml.cs 93 Active

Severity Code Description Project File Line Suppression State
Error CS0117 'Environment' does not contain a definition for 'SpecialFolder' first_lunch_wp10 C:\Users\Jan\Do­cuments\Visual Studio 2015\Projects\fir­st_lunch_wp10\fir­st_lunch_wp10\the­Game.xaml.cs 93 Active

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:10
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
jt.e:12.1.2016 20:15

No jo to máš WPF co?

(mimochodem tady máš blbě lomítko: first_lunch_wp10/pro­gramData)

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:15
Avatar
smoukey
Člen
Avatar
Odpovídá na jt.e
smoukey:12.1.2016 20:17

Díky za to lomítko, nicméně nic se nezměnilo :D

No měla by to být univerzální aplikace

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:17
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na smoukey
jt.e:12.1.2016 20:22

no tak to je ještě lepší..

Jak je něco univerzální tak to stojí za ho..

(lomítko se používá většinou zpětné, ale kompilátor to asi opraví)

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:22
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
jt.e:12.1.2016 20:34

možná toto ti pomůže:
https://msdn.microsoft.com/…t188700.aspx

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:34
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Štefan Pružinský:12.1.2016 20:38

Vyskúšaj si to, hádať sa s tebou nebudem. :)

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:38
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
Odpovídá na Michal Štěpánek
Štefan Pružinský:12.1.2016 20:41

Edit: Nevšimol som si, že uvádzaš správnu praktiku, nie defaultne nastavenie. Ospravedlňujem sa za omyl.

Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:41
Najefektívnejším spôsobom debuggingu je modlitba. :)
Avatar
ostrozan
Tvůrce
Avatar
Odpovídá na smoukey
ostrozan:12.1.2016 20:55

Já jsem měl s tím taky problém, i když ve starším VS - pomohl až celý výpis:

System.IO.Path.Combine(Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.ApplicationData), "my folder");

a to i přesto,že

using System.IO.;

jest přítomen :)

ale to bylo myslím VS2010 , tak nevím, jestli ti to pomůže

 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 20:55
Avatar
jt.e
Člen
Avatar
Odpovídá na ostrozan
jt.e:12.1.2016 21:07

S univerzálními aplikacemi nemám žádnou zkušenost, ale podle toho co jsem hledal na netu, tak by se mělo používat pro práci se soubory v univer. aplikaci Windows.Storage StorageFile a StorageFolder

Editováno 12.1.2016 21:08
 
Nahoru Odpovědět
12.1.2016 21:07
Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zobrazeno 28 zpráv z 28.