Využij akce až 30% zdarma při nákupu e-learningu. Zároveň pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se Javy
Hledáme fulltime koordinátora/ku kurzů. 100% homeoffice,100% časově flexibilní. Mám zájem!
discount week 30

java

/*  */ package ic2.core.uu;
/*  */ 
/*  */ import ic2.core.AdvRecipe;
/*  */ import ic2.core.util.StackUtil;
/*  */ import java.util.ArrayList;
/*  */ import java.util.Arrays;
/*  */ import java.util.List;
/*  */ import net.minecraft.item.ItemStack;
/*  */ import net.minecraft.item.crafting.CraftingManager;
/*  */ import net.minecraft.item.crafting.IRecipe;
/*  */ import net.minecraftforge.oredict.ShapedOreRecipe;
/*  */ import net.minecraftforge.oredict.ShapelessOreRecipe;
/*  */ 
/*  */ public class ForgeCraftingResolver
/*  */  implements IRecipeResolver
/*  */ {
/*  */  public List<RecipeTransformation> getTransformations(ItemStack output)
/*  */  {
/* 22 */   assert (output.field_77994_a == 1) : output;
/* 23 */   List<RecipeTransformation> ret = new ArrayList();
/* 25 */   for (IRecipe irecipe : CraftingManager.func_77594_a().func_77592_b()) {
/* 26 */    if ((irecipe instanceof ShapedOreRecipe))
/*  */    {
/* 27 */     ShapedOreRecipe recipe = (ShapedOreRecipe)irecipe;
/* 29 */     if (matches(recipe.func_77571_b(), output)) {
/* 32 */      ret.add(new RecipeTransformation(fixSize(AdvRecipe.expandArray(recipe.getInput())), recipe.func_77571_b()));
/*  */     }
/*  */    }
/* 35 */    else if ((irecipe instanceof ShapelessOreRecipe))
/*  */    {
/* 36 */     ShapelessOreRecipe recipe = (ShapelessOreRecipe)irecipe;
/* 38 */     if (matches(recipe.func_77571_b(), output)) {
/* 41 */      ret.add(new RecipeTransformation(fixSize(AdvRecipe.expandArray(recipe.getInput().toArray())), recipe.func_77571_b()));
/*  */     }
/*  */    }
/*  */   }
/* 47 */   return ret;
/*  */  }
/*  */  
/*  */  private boolean matches(ItemStack offer, ItemStack requirement)
/*  */  {
/* 51 */   return (offer.field_77993_c == requirement.field_77993_c) && ((requirement.func_77960_j() == 32767) || (offer.func_77960_j() == requirement.func_77960_j()));
/*  */  }
/*  */  
/*  */  private List<List<ItemStack>> fixSize(List<ItemStack>[] x)
/*  */  {
/* 57 */   List<ItemStack>[] ret = new ArrayList[x.length];
/* 59 */   for (int i = 0; i < x.length; i++)
/*  */   {
/* 60 */    ret[i] = new ArrayList();
/* 62 */    for (ItemStack stack : x[i]) {
/* 63 */     if (stack.field_77994_a == 1) {
/* 64 */      ret[i].add(stack);
/*  */     } else {
/* 66 */      ret[i].add(StackUtil.copyWithSize(stack, 1));
/*  */     }
/*  */    }
/*  */   }
/* 71 */   return Arrays.asList(ret);
/*  */  }
/*  */ }


/* Location:      C:\Users\Admin\Desktop\
 * Qualified Name:   ic2.core.uu.ForgeCraftingResolver
 * JD-Core Version:  0.7.0.1
 */

Neformátovaný

Přidáno: 9.2.2014
Expirace: Neuvedeno

Aktivity (1)