Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C a C++. Zároveň využij akce až 80 % zdarma při nákupu e-learningu - více informací.
discount week 80 + hiring

Kouzelná hůlka

Skript na kouzelnou hůlku

java

using System;
using Server;
using Server.Network;
using Server.Items;
using Server.Spells.Glacial;
using Server.Mobiles;
using Server.Targeting;
using Server.Targets;

namespace Server.Items
{
  public class Hulka : BlackStaff
  {
    private string drevo;
    private int delka;
    private string jadro;
    private Mobile majitel;
    [CommandProperty(AccessLevel.GameMaster)]
    public string Drevo
    {
      get { return drevo; }
      set { drevo = value; InvalidateProperties(); }
    }
    [CommandProperty(AccessLevel.GameMaster)]
    public int Delka
    {
      get { return delka; }
      set { delka = value; InvalidateProperties(); }
    }
    [CommandProperty(AccessLevel.GameMaster)]
    public string Jadro
    {
      get { return jadro; }
      set { jadro = value; InvalidateProperties(); }
    }
    [CommandProperty(AccessLevel.GameMaster)]
    public Mobile MajitelHulky
    {
      get { return majitel; }
      set { majitel = value; }
    }

    public int Iceballact = 0;
    public int Freezeact = 0;
    public int IceStrikeact = 0;

    [Constructable]
    public Hulka()
    {
	  Name = "Hůlka";
	  Delka = Utility.RandomMinMax(10, 15);
      Layer = Layer.OneHanded;

      Iceballact = 1;
      Freezeact = 1;
      IceStrikeact = 1;

      switch (Utility.Random(3))
      {
        case 0: WeaponAttributes.HitHarm = 25; break;
        case 1: WeaponAttributes.HitHarm = 35; break;
        case 2: WeaponAttributes.HitHarm = 45; break;
      }
      switch (Utility.Random(3))
      {
        case 0: Attributes.WeaponDamage = 25; break;
        case 1: Attributes.WeaponDamage = 35; break;
        case 2: Attributes.WeaponDamage = 45; break;
      }
    }
		
    public override void GetProperties(ObjectPropertyList list)
    {
      base.GetProperties(list);
      list.Add(1060659, "{0}", drevo);
      list.Add(1060658, "{0}", delka);
			list.Add(1060657, "{0}", Jadro);
    }

    public Hulka(Serial serial)
    //public Hulka( Serial serial )
      : base(serial)
    {
    }

    public override bool HandlesOnSpeech { get { return true; } }

    public override void OnSpeech(SpeechEventArgs e)
    {
      if (!e.Handled)
      {
        Mobile m = e.Mobile;
        int m_Keyword = 1;
        if (this.Parent == m)
        {
          switch (2)
          {
            case 2:
              {
                //Iceball ---------------------------------------
                if (Iceballact == 0)
                {
                  goto case 1;
                }

                bool isMatch = false;
                string m_Substring = "Des Corp Del";

                if (m_Keyword >= 0 && e.HasKeyword(m_Keyword))
                  isMatch = true;
                else if (m_Substring != null && e.Speech.ToLower().IndexOf(m_Substring.ToLower()) >= 0)
                  isMatch = true;

                if (!isMatch)
                  goto case 1;
                //if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                {

                  GlacialSpell iceball = new IceBallSpell(m, this);
                  iceball.Cast();
                }
                else
                {
                  m.SendMessage("The Staff is too Cold to use");
                }
                Timer.DelayCall(TimeSpan.FromSeconds(4.0), new TimerStateCallback(ReleasecastLock), m);

                break;

              }
            case 1:
              {
                //Freezeparalyze ---------------------------------
                if (Freezeact == 0)
                {
                  goto case 0;
                }

                bool isMatch = false;
                string m_Substring = "An Ex Del";

                if (m_Keyword >= 0 && e.HasKeyword(m_Keyword))
                  isMatch = true;
                else if (m_Substring != null && e.Speech.ToLower().IndexOf(m_Substring.ToLower()) >= 0)
                  isMatch = true;

                if (!isMatch)
                  goto case 0;
                //if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                {
                  GlacialSpell FreezeParalyze = new FreezeParalyzeSpell(m, this);
                  FreezeParalyze.Cast();
                }
                else
                {
                  m.SendMessage("The Staff is too Cold to use");
                }
                Timer.DelayCall(TimeSpan.FromSeconds(15.0), new TimerStateCallback(ReleasecastLock), m);
                break;
              }
            case 0:
              {
                //Ice Strike -------------------------------------
                if (IceStrikeact == 0)
                {
                  break;
                }

                bool isMatch = false;
                string m_Substring = "In Corp Del";

                if (m_Keyword >= 0 && e.HasKeyword(m_Keyword))
                  isMatch = true;
                else if (m_Substring != null && e.Speech.ToLower().IndexOf(m_Substring.ToLower()) >= 0)
                  isMatch = true;

                if (!isMatch)
                  break;
                //if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                if (m.BeginAction(typeof(Hulka)))
                {
                  GlacialSpell IceStrike = new IceStrikeSpell(m, this);
                  IceStrike.Cast();
                }
                else
                {
                  m.SendMessage("The Staff is too Cold to use");
                }
                Timer.DelayCall(TimeSpan.FromSeconds(15.0), new TimerStateCallback(ReleasecastLock), m);
                break;
              }
          }
        }
      }
    }

    public override void OnDoubleClick(Mobile from)
    {
      from.Target = new HulkovyTarget();
    }
		
		public class HulkovyTarget : Target
    {
      public HulkovyTarget() : base(-1, false, TargetFlags.None)
      {
      }
      protected override void OnTarget(Mobile from, object targeted)
      {
        if (targeted is Hulka)
        {
          int nahoda = Utility.RandomMinMax(1, 2);
        if (nahoda == 1)
        {
          from.Emote("*máchl(a) hůlkou*");
          Effects.SendLocationEffect(new Point3D(from.X, from.Y, from.Z + 2), from.Map, Utility.RandomList(14662, 14678, 14695, 14284, 14154, 14170, 14186), 50, 5);
        }
        }
        if (targeted is PlayerMobile)
        {
          Mobile cil = targeted as Mobile;
          cil.Damage(1, from);
          from.Emote("*píchnul(a) ho hůlkou*");
          cil.Say("Jauvajs!!");
        }
        if (targeted is BaseCreature)
        {
          Mobile cil = targeted as Mobile;
          cil.Damage(1, from);
          from.Emote("*píchnul(a) zvíře hůlkou*");
        }
			}
    }

    private static void ReleasecastLock(object state)
    {
      //((Mobile)state).EndAction(typeof(Hulka));
      ((Mobile)state).EndAction(typeof(Hulka));
    }

    public override void Serialize(GenericWriter writer)
    {
      base.Serialize(writer);
      writer.Write((int)1);
      writer.Write(drevo);
      writer.Write(delka);
      writer.Write(jadro);
      writer.Write(majitel);
    }
    public override void Deserialize(GenericReader reader)
    {
      base.Deserialize(reader);
      int version = reader.ReadInt();
      drevo = reader.ReadString();
      delka = reader.ReadInt();
      jadro = reader.ReadString();
      majitel = reader.ReadMobile();
    }
  }
}

Neformátovaný

Přidáno: 29.12.2014
Expirace: Neuvedeno

Avatar
Autor: michalxl99
Aktivity