Microsoft Azure a IoT

Microsoft AZURE - Úvod do Azure a zapojení desky

Lekce 1 - Microsoft AZURE - Úvod do Azure a zapojení desky

Úvod do využití cloudových služeb AZURE jako řešení napojení IoT boardu ESP 8266, do IoT hubu a Vizualizace pomoci Power Bi.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Příprava IDE a první programování ESP 8266

Lekce 2 - Microsoft AZURE - Příprava IDE a první programování ESP 8266

Hardwarové zapojení IoT boardu SparkFun ESP 8266 a čidla DHT 22. Příprava IDE pro programování desky a první program pro blikající LED.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Připojení k wifi síti a poprvé v Azure

Lekce 3 - Microsoft AZURE - Připojení k wifi síti a poprvé v Azure

V tomto tutoriálu si zprovozníme připojení ESP 8266 k wifi a připravíme se na připojení desky k AZURE, do kterého se přihlásíme.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - IoT Hub

Lekce 4 - Microsoft AZURE - IoT Hub

V tomto tutorálu si povíme něco o bezpečnosti IoT. Probereme způsoby ověření naší desky vůči AZURE a konečně pošleme nějaké data.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Práce s daty a příprava prostředí

Lekce 5 - Microsoft AZURE - Práce s daty a příprava prostředí

V tomto tutoriálu si dokončíme přípravu AZURE pro ukládání a zpracování našich dat z IoT. Přidáme si služby jako Stream Analytics a úložiště.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Stream Analytics Query Language

Lekce 6 - Microsoft AZURE - Stream Analytics Query Language

V tomto tutoriálu si povíme o sekci QUERY a něco o Stream Analytics Query Language. Probereme ukládání dat do Table Storage.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Table Storage zobrazení dat a úvod do BI

Lekce 7 - Microsoft AZURE - Table Storage zobrazení dat a úvod do BI

Tato lekce vám ukáže vlastnosti Table storage a naučíte se k ní přistupovat z různých programů jako je například Visual Studio, Excel atd... Uvedeme si BI.
ZdarmaNapsal Michal Gros
Microsoft AZURE - Závěr a něco navíc

Lekce 8 - Microsoft AZURE - Závěr a něco navíc

Závěr seriálu o Microsoft AZURE. Ukážeme si sdílení reportů na Web, kdy máte jako zdroj dat pro váš data-set Table storage.
ZdarmaNapsal Michal Gros


 

Aktivity (1)