Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se C# .NET. Zároveň využij akci až 30 % zdarma při nákupu e-learningu - Více informací.
Hledáme nové posily do ITnetwork týmu. Podívej se na volné pozice a přidej se do nejagilnější firmy na trhu - Více informací.
discount 30 + hiring

Kompaktní Disky

Médium CD-ROM vznikalo původně jako audio nosič a jeho autory byly firmy Philips a Sony. Na rozdíl od diskových zařízení (pružné disky, pevné disky, ZIP disky, Magnetooptické disky apod.) nejsou data ukládána do soustředných kružnic, ale do jedné dlouhé spirály podobně jako na gramofonové desce. Spirála začíná u středu média a rozvíjí se postupně až k jeho okraji. Záznam (spirála dat) je pouze na spodní straně disku, tj. záznam na CD- ROM disku je jednostranný. Délka celé spirály je zhruba 6 km a hustota dat v ní uložených je konstantní.

Vzhledem k poměrně nízké ceně medií i jednotek a kompatibilitě od různých výrobců, lze očekávat rychlé rozšíření těchto ROM pamětí. Vývojem dalších technologií CD-ROMXA (eXtended Architecture) včetně zvyšování otáček (Double - 300kB/s, Tripple, Quad - 600kB/s, šestinásobné a od r. 1995osminásobné,r. 1996 XM570x 12tinásobné, r 1997 16tinásobné a 24 a 32násobné - max rychlost 4,8MB/s, r. 1998 42násobné - čtení je již 7mi lasery při 6ti násobné rychlosti - větší spolehlivost) r1999 44 a 48násobné resp 52násobné (Kenwood) a tedy zvyšováním přenosové rychlosti (nejdůležitější), snižováním doby přístupu je rozšiřováno jejich uplatnění od pevných dat (sbírka zákonů ASPI, seznamy firem, telefonů) přes multimedia k zatím nejnáročnějším aplikacím záznamu fotografií u systémů Kodak Photo CD.

Přenosová rychlost je u standardních CD-ROM 150kB/s u double CD-ROM 300kB/s (standard do r. 1995) a u Quad-Speed CD-ROM drive 600kB/s (standard od r. 1996) 6ti násobná a 8mi, 10, 11 ,12 má 12ti násobnou rychlost, tj. 1,8MB/s, 15 a 16ti (1.2 až 2,4MB/s) násobná rychlost. U mechanik s konstantními otáčkami je rychlost přenosu proměnná podle stop. Např. u 24 násobné je rychlost pro vnitřní stopy jen 10,3 násobná, pro vnější 24 násobná. Maximální násobnost je omezena propustností kanálu 50MHz, tj. 32násobnost.

Rychlost čtení spirály je v single speed mechanice asi 1,3 m/s. Rychlost otáčení CD-ROM disku není konstantní, ale je kontinuálně přizpůsobována podle toho, zda se čtení provádí blíže kraji nebo středu disku. U středu disku je rychlost otáčení vyšší (asi 500 otáček za minutu) a u kraje naopak nižší (asi 200 otáček za minutu). Toto přizpůsobování otáček disku zaručuje, že data jsou čtena ze spirály konstantní rychlostí.

Přístupová doba u datových CD-ROM disků je potom závislá na čase nutném k regulaci otáček. Je tedy velmi nevhodné číst data uložená v různých částech disku, protože je neustále nutné přizpůsobovat rychlost otáčení. Tento problém plně neodstraňují ani mechaniky s vyšší přístupovou rychlostí, i když samozřejmě mechaniky s vyšší rychlostí čtení mají i nižší přístupovou dobu. Přístupová doba se u CD-ROM mechanik pohybuje od 100 ms do 300 ms.

Připojení

Jednotky CD mají interface SCSI, IDE. Od roku 1997 též pomocí rozhraní SDX Storage data Acceleration

Starší jednotky IDE se prodávaly se speciální řadičovou kartou, protože různí výrobci mají různé rozhraní.

Při připojení přes zvukovou kartu výrobci těchto karet řešily rozličnost rozhraní integrací konektorů - Mitsumi, Panasonic a Sony. Pokud není kupován celý kit je problém spojení zvukové karty s CD (nenormalizované konektory.)

ATAPI zobecnilo rozhraní tak, že se disky obejdou bez zvláštních karet. Pak je ale nutné zapojit CD jako slave disk, kdežto hard disk jako master. Pokud je CD jako třetí disk, pak se musí použít druhá karta řadiče, nakonfigurovaná jako sekundární řadič. Tento problém je vyřešen u EIDE řadičů. Připojení přes klasický 40ti pinový IDE konektor

SCSI řadiče jsou výhodné, kde se počítá s více disky (7). Tento řadič odstraňuje také problémy s připojením na OS2 nebo Unix.

SDX Storage data Acceleration [1],[2] je připojení CD disku přímo na Hard disk (později i dalších zařízení)pomocí 10ti (2x5) pinového konektoru. CD je připojen přes vnitřní 133MB buffer (vyhrazená část na Hard disku) na rychlý disk. Pro BIOS je Hard disk zapojen jako master, CD jako rychlý slave. Na slave pozici tohoto IDE portu ale už nejde napojit jiné zařízení. Připojením přes buffer na rychlý IDE zrychlí i činnost CD u některých programů. Toto je první krok k zastavení nesmyslného zvyšování rychlostí CD, které je od 16ti násobné rychlosti již na úkor spolehlivosti, tichosti zařízení atd.
Rychlost přenosu je pak limitována rychlostí mezi diskem a periferii a to na 8,62MB/s (což by odpovídalo mechanice s 32násobnou rychlostí)Pro Ultra DMAto bude rychlost 33MB/s..
SDX urychluje zejména aplikace běžící v reálném čase.
Cena by měla být nižší než klasického CD, protože je jednodušší.

Typy disků

Read Only (klasický čtecí typ)
Write Once (čte + zapisuje na čistý disk)
ReWritable (čte + zapisuje + přepisuje i zapsané disky)

CD-DA - CD-Digital Audio "hudební" CD
CD-I - CD-Interactive multimediální CD určené do CD-I přehrávačů připojovaných k televizi. Většinou lze přečíst také v CD-ROM mechanikách na PC.
CD-R – jednorázové zaznamenání informace nebo vícenásobné nahrávání, které umožňuje přidávat na disk informace postupně, Write-Once
CD-ROM - klasické datové CD, Read-Only
CD-ROM XA - CD-ROM eXtended Architecture zvláštní druh CD, kombinace CD-ROM a CD-DA., Read-Only
CD RW - Možnost opakovaného zápisu na CD médium. ReWritable
DVD R - Digital Versatile (dříve Video) Disc moderní verze CD, kapacita 4-17 GB, Write-Once
DVD ROM – uchování dat velkého rozsahu, Read-Only
DVD-RAM/RW - přepisovatelná verze 4 GB DVD. Doposud však není zcela jasno ve standardech, proto se zatím nerozšířila. ReWritable
DVD R/W - technologie fázového posunu, který zabezpečuje možnost obnovitelného uchovávaní údajů. ReWritable

  Kapacita média Read-Only Write-Once ReWritable
CD technologie 650 MB CD-ROM CD-R CD-RW
DVD technologie 4,7 GB až 17 GB DVD-ROM DVD-R DVD-RAM
        +RW, DVD-R/W

Zápis

Základní jednotkou je 1minuta záznamu plnohodnotného stereo signálu. V prodeji jsou disky

 • 74 min průměr 120 mm
 • 63 min průměr 120mm
 • 21 min průměr 80 mm

Data se zaznamenávají do sektorů, Sektor má velikost 2352B. Data mohou být zaznamenána 3 způsoby

 1. Mode 1, má 2048 užitečných BYTE/SECTOR (STANDARD) - MSCDEX podporuje jen 2048B
 2. Mode 2, 2336 B/sector
 3. Audio , 2352 B/sector

Sektor se skládá z 98 rámců. Každý rámec začíná 24 synchronizačními bity a pak následují 2 bloky s 12ti uživatelskými byty a 4mi byty CIRC- korekce. Každý bajt začíná trojicí spojovacích nulových bitů a 14ti bitovým kódem bajtu. Při zakódování nesmí být dvě jedničky vedle sebe. Aby toto nenastalo při spojování bajtů jsou proloženy3mi spojovacími nulovými bity.

Každá sekunda obsahuje 75 sektorů.

Každý sektor obsahuje tedy asi 2kB, takže základní kapacita jepro 74 min 650MB (starší jednotky nemusí umět poslední stopy číst).

Zápis na CD-R

Jak je patrné z řezu médiem, skládá se CD-R, jako lisovaný CD-ROM ze tří základních vrstev. Vrchní ochranné lakované (většinou) vrstvy, střední vrstvy z reflexní zlaté fólie. Zlato bylo vybráno proto, že nereaguje s barvivem a koroduje mnohem méně, než kterýkoliv jiný kov. Zlato je navíc velmi reflexní. Používá se 24 karátové zlato. Dnes se již také velmi často setkáte se stříbrnou fólií, která sice nevykazuje tak dobré vlastnosti jako zlato, je však podstatně levnější a pro spotřební použití naprosto

Řez CD-R médiemvyhovuje. A organického barviva. Tato organická sloučenina je vlastním záznamovým médiem (základní phtalocyniane (zlaté disky) licence je patentována firmou Mitsui Toatsu Chemicals - MTC, Japonsko).

V polykarbonátové (spodní) vrstvě CD-R média je již ve výrobě vytvořena spirálová drážka, sloužící jako vodítko pro laser CD-R mechaniky, čímž je umožněno velmi přesné nahrání dat na disk.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Všimněte si, jak má vypálené CD-R, na rozdíl od CD lisovaného, nepravidelné okraje. Rovněž vypálený pit je poněkud mělčí než pit lisovaný. Při vypalování se právě toto organické barvivo zahřeje, což způsobí jeho fyzickou změnu. Vypalovací paprsek tak vytváří miniaturní kopečky. Přestože se vypálený pit - onen zmíněný kopeček od pitu lisovaného fyzikálně liší, i nadále se hovoří o pitu. Kopeček zvaný pit mění odrazivost od zlatého podkladu. Rozdíl mezi lisovaným a vypáleným pitem je důvodem, proč na některých starších CD-ROM mechanikách není možné Lisovaný pitVypálenářada pitůvypálená CD přečíst. Aby to možné bylo, museli výrobci u mechanik upravit algoritmus ostření a vyhodnocování logických úrovní. V současné době se s podobným problémem setkáváme u CD-RW médií.

Rozměry CD-R jsou shodné s lisovanými, tedy celková šíře je 1,2 mm a průměr činí 12 cm s centrálním otvorem 1,5 cm. CD váží bez obalu 18 gramů.

Na CD, se stejně jako na klasickou vinylovou desku, zapisuje do jedné spirální stopy. Data jsou do této stopy zaznamenávána digitálně pomocí stupňů (land) a děr (pit). Díra je 0,12 mikrometru hluboká a 0,6 mikrometru široká. Jedno CD jich obsahuje kolem dvou biliónů. Délka díry je mezi 0,83 a 3,3 mikrometru, což je pro srovnání velikost bakterie. Mezera mezi jednotlivými sousedními stopami je 1,6 mikrometru. Znamená to, že CD se záznamovou šíří 3,3 cm obsahuje:
0,6 mikrometru šíře stopy + 1,6 mikrometru mezi stopami = 2,2 mikrometru
33 mm / 2,2 mikrometru = 15 000 závitů.
Celková délka stopy je 5 km.
Na rozdíl od LP desky se CD čte od vnitřku k okraji a zatímco LP používá konstantní rychlost otáčení (konstantní úhlová rychlost - CAV), u CD je konstantní rychlost obvodová (CLV). Znamená to tedy, že se rychlost otáčení CD mění od 200 do 530 ot./min. podle typu mechaniky a značky. Pro zajímavost, hustota záznamu je na CD 16 000 tpi (track per inch - stop na palec). Floppy disk má hustotu 96 tpi a pevný disk průměrně 400 tpi. Aby čtecí (nebo vypalovací) paprsek mohl správně sledovat spirálu s daty, mají lisovaná, CD- R i CD-RW disky již z výroby vylisovanou tzv. vodící spirálu, na kterou řídící mechanizmus čtecího (nebo zapisovacího) laseru zaostřuje.

CD rekordéry se od obyčejných přehrávačů a CD-ROM mechanik velmi liší. Především proto, že používají speciální laser. Tento laser musí být schopen pracovat v několika úrovních, aby byl schopen docílit fyzické změny stavu barviva na CD-R médiu (land) a také CD-R číst, aniž by došlo k jeho poškození. CD-R mechanika musí také umět požívat velké množství formátů. A protože zápis je jak z hlediska hardware, tak i software mnohem složitější proces, je rychlost zápisu CD rekordérů mnohdy podstatně nižší než rychlost jejich čtení (např. 2x zápis 6x čtení - Yamaha CDR-200, ...).

Pro čtení vystačílaser s poměrně nízkým výkonem (0,5 mW), ale pro zápis CD-R je již třeba energie mnohem větší. Pro zápis jednoduchou rychlostí vystačí 4-8 mW, pro dvojnásobnou rychlost je již třeba 8-10 mW, čtyřnásobnou 10-12 mW a šestinásobnou pak až 14 mW! Této energie je třeba k tomu, aby se v místě, kde má dojít ke změně barviva, dosáhlo teploty 250° až 400°C!

Výkon laseru CD-RSchopnost CD-ROM mechaniky číst CD-R (zvláště), nebo CD-RW média, je také do značné míry závislá na kvalitě nejen média, ale i samotné vypalovačky (přepisovačky?). Nahrávací mechanika může totiž pro nahrávání používat příliš nízký, nebo naopak vysoký výkon laseru, nebo dokonce může výkon laseru oscilovat (při vypalování CD-R třeba v rozmezí 8-10 mW). Nízký výkon bude znamenat příliš mělké pity (nečitelné) a velký výkon bude naopak způsobovat slévání pitů dohromady (příliš zkreslená informace).

Zatímco drtivá většina CD-ROM mechanik je v současné době konstruována jako IDE, u CD rekordérů stále převládá SCSI. Důvodů hovořící pro SCSI je mnoho, ale uvedu dle mého jen ty nejhlavnější. SCSI sběrnice je oproti IDE rozhraní rychlejší, má větší průchodnost dat, méně zatěžuje samotný procesor a dá se říci, že je i spolehlivější (i když v poslední době nacházíme v prodeji stále více CD rekordérů i s IDE rozhraním, především pro stále se zvětšující výkon počítačů). Hlavně souvislý tok dat v potřebné šíři je pro nahrávání naprosto nezbytný. Jakékoliv přerušení toku dat při vypalování vede ke zničení CD-R média. Aby bylo sníženo toto riziko na minimum, umísťují výrobci CD rekordérů do mechanik potřebnou vyrovnávací paměť (512kB až 4MB). CD rekordéry mají tedy až o několik řádů větší vyrovnávací paměť.

Datové pole disku podle Orange Book (o barevných knihách zatím více v rejstříku) obsahuje kalibrační programové pole (PCA). Pomocí tohoto pole a inicializačního testu dojde ke kalibraci záznamového laseru pro tento disk. Další částí je Program Memory Area (PMA) jenž obsahuje počet tracků, a jejich začáteční a koncový bod. Dále pak přichází Lead-In Area, jenž je připravena pro zápis popisu obsahu celého disku poté, co dojde k jeho kompletnímu nahrání. Po dokončení zápisu je na konec stopy zaznamenáno Lead-Out Area, jenž upozorní přehrávač, že je konec CD, aby se mohl zastavit.

Zápis na zapisovatelné CD může být proveden najednou (v jedné session - singlesession), kdy jsou všechny tracky zapsány v jednom svazku (volume). Disk se uzavírá zápisem obsahu (Table of Contents) a Lead-Out Area. Tento disk může být čten na jakékoliv CD mechanice. Při singlesession záznamu se TOC (Table of Contens) vytváří ihned po nahrání dat. Tím dochází (jak se v branži říká) k "uzavření" disku. Dále již není možné na disk cokoliv nahrát.

Multisession naopak nechává disk otevřený a TOC se zapisuje až po nahrání poslední session. Tím dojde opět k "uzavření" disku. U neuzavřených disků to pro čtecí mechaniku znamená, že musí být schopna postupně od poslední session rekonstruovat souborovou strukturu celého CD. Vytváří si vlastně TOC, která ještě na CD není nahrána. Je-li vaše mechanika vybavena schopností číst multisession, nepoznáte de-facto, zda je CD nahráno jako multisession, nebo singlesession.

Způsob zápisu dat na disk, kde při každém dokončení stopy (tracku) je vypnut zapisovací laser (i když se bude okamžitě zapisovat další stopa) se nazývá Track at Once. Při zapínání a vypínání laseru se zapisují bloky run in a link out. Nejmenší délka stopy je 300 bloků (4 sekundy - 700 kB). Maximální počet stop je 99.

Naopak způsob, kdy dojde k celému nahrání CD bez vypnutí laseru, označujeme jako Disc at Once.

Multisesion

Celý disk může obsahovat 1 nebo více seancí. Každá seance zabírá celý početstop. Po uzavření seanse je její obsah zapsán do obsahu seanse. Pak je zapsáno ukončení, které umožňuje číst data. Při modifikaci obsahu pro multisesion (např. přidání seanse)se znovu nahraje obsah staré seanse, přidají se nové soubory a změní odkazy.Tyto úpravy jsou vidět následovně

 • CD - multi Mechanika normal Pouze první seanse
 • CD - multi bez aktualizovaného obsahu Mechanika multi Pouze poslední (chybí odkazy)
 • CD Multi s aktualiz. odkazem Mechanika Multi Poslední s propojením všech seancí

CD-RW

mají rychlosti 4-4 (zápis-čtení) nebo 2-6.
Mazání trvá 5minut, maže se celý spirálovitě zapsaný i nezapsaný disk.
Mechaniky jsou odlišné od CD ROM, poněvadž je u těchto disků menší odrazivost.
Mohou se připojovat jak po SCSI, tak i po ATAPI. (CD-R jenom SCSI).
Zápis je zahřátím na 700°C (amorfní tvar), mazání na 200°C (krystalický - odrazivý) a čtení je laserem o malém výkonu. Odrazivost RW disků je podstatně menší než ROM a R disků, a tedy mohou mít RW jednotky potíže se čtením. Multi Read disky umožňují čtení obou záznamů.

Konstrukce

U disků CD ROM do 12ti násobné rychlosti (včetně) [2]se používá technika CLV - Constant Linear Velocity, která znamená, že na vnějším okraji disku jsou otáčky pomalejší, aby rychlost zůstala konstantní. Při výskytu chyby se u některýchmechanik snižuje rychlost na dvojnásobnou nebo dokonce na jednoduchou.

Vnitřní Cache má obvykle velikost 256kB.

CAV Constant angle velocity dodržuje konstantní otáčky. Tento systém řízení se aplikuje na CD ROM i DVD s rychlostmi nad 12ti násobek základní rychlosti, tj pro disky s 15 a 16ti, 20 a 24 násobnou rychlostí [2]. Tento způsob ale zpomaluje tok dat při vnitřních stopách až na úroveň 10ti až 8mi násobných disků. (Podle hitachi24x má uvnitřjen 10x) Bohužel záznam se provádí od vnitřní stopy, takže maximální rychlost, která je na vnější stopě, na discích dosti často není dosažena.

Stejně tak i kombinace řízení CLV a CAV v tzv. PCAV Partition CAV systémech vnitřní stopy zpomaluje. Vnější stopy jsou CLV a vnitřní CAV (vnitřní 8x a od 2/3 16x)..

Vyvažování Pro disky s rychlostmi 7000ot/min je nutné individuelně vyvažovat disky, neboť i popis způsobuje jejich rozvážení. Provádí se to pomocí ložisek vložených okolo hřídele na magnetické desce.Tyto ložiska se rotací rozprostřou tak, aby vyvážily disk.

Násobnost čtecích laserů umožňuje další zvýšení přenosové rychlosti. Tyto CD snižují rychlost otáčení a tím spolehlivost čtení je větší než u vysokorychlostních, kde se velmi často musí snížit rychlost při chybovosti čtení. Firma ZEN má 7mi laserový 6tinásibný systém umožňující tedy 42násobný přenos. Paprsek z laseru je veden přes difrakční mřížku, kde se rozdělí na 7 svazků, které vedou přes kolimační (linearizační) čočku, kde se paprsky seřadí do řady a přes čočku se vedou na disk. Paprsky odražené od 7mi stop se vedou do multipaprskového fotočlánku na vyhodnocení.

Servomechanismus má 4 servery:

 • pro řízení otáček
 • pro ostření svazku
 • pro vyhledávání tracku
 • pro sledování tracku

Knihy formátů

Formáty CD jsou uspořádány do knih

1. Červená kniha (Digital Audio)ISO 908
- je první standard a je určen pro zvukový záznam
- CD audio (DA format)
- f=44,1kHz, 2kanály ,
- sektor=2352B a odpovídá 1/75s,
- přenos je 176400B/s (single speed),
- hrací doba max 74 min,
- každá skladba na 1 stopě,
- max stop (tracks)= 99
- opravný kód EDC nebo ECC
- disk se dělí na 3 oblasti
- LEAD-INobsahuje seznam nahraných tracků
- data
- LEAD-OUT obsahuje ukončení disku - 90s ticha.
- CD+G - compact disk + graphic
- umožňuje ukládat i textová a grafická data, pro něž je v každém sektoru vyhrazeno 48B. (například zde jme uložen text písničky)
- CD - MIDI (nepoužívá se)
- v podkanálech jsou uložena data pro řízení MIDI
- CD + text
- (philips) - umožňuje na videorekordéru přehrávati text a grafiku uložené na obyčejném CD -DA disku.
- CD Karaoke
- text je uložen společně s audio v sektorech a tedy lze plynule přehrávat . Formát rozšířen v Japonsku.

2. Žlutá kniha CD - ROM; ISO 10149 a CD XA
- Norma pro počítače. CD ROM se sektorovým dělením určená pro uchování dat. Korekce chyb je mnohem propracovanější.
- Norma předpokládá 4vrstvou architekturu disku.
- Vrstva 0 -bitová architektura - identická s Red book
- Vrstva 1 -struktura sektoru, detekce a korekce chyb
- Vrstva 2 -logická organizace sektoru - umožňuje přizpůsobení požadavkům
- Vrstva 4 -logická organizace souborové struktury
- Velikost sektoru je 2352B, z toho 12B pro synchronizaci a 4B pro hlavičku. Dále se rozdělení sektoru liší podle módů.

CD ROM

 • Mode 1 - (Režim 1) s opravou chyb
  • ISO 9660
12B synchr. 4 hlavičky 2048 uživ. data 4 EDC 8 prázdné 276 ECC 784 EDC/ECC 98 kontrolní

- úroveň 1
- úroveň 2 a 3
- mimo mezinárodní standardy

 • Mode 2 - (Režim 2) bez oprav chybnebo nízkým stupněm oprav
12B synchr. 4 hlavičci 2336 uživ. data 784 EDC/ECC 98 kontrolní

CD-ROM-XA

 • mají obdobnou strukturu, ale mají ještě pře daty podhlavičku 8B (místo prázdného bloku).
 • Form 1
12B synchr 4 hlavičci 8 podhlav. 2048 uživ. data 4 EDC 276 ECC 784 EDC/ECC 98 kontrolní
 • Form2
12B synchr. 4 hlavičci 8 podhlav. 2336 uživ data 4 EDC 784 EDC/ECC 98 kontrolní

Žlutá kniha definuje

 • začátek datového záznamu až po 2s. Tím se sníží kapacita o 300kB.
 • zavaděč spotřebuje 6500 sektorů, tj. 13MB
 • Kořenový adresář1 sektor
 • Tabulky cest 2 sektory
 • Popis media 2 sektory
 • Systém 16 sektorů
 • Úvod a konec seance 4650 sektorů

  tedy celkem asi 21MB služebních dat.

Při nahrávání dat i audia je vhodné nahrát data na track 1, audio na tracky ostatní. U CD DA však hrozí zničení zařízení, neboť číslicová data jsou velmi hlasitá (praskání).

3. Zelená knihaCD-I

Interakční disky - je zaměřen na multimedia, řeší problém synchronizací separátních audio a video stop. Zahrnuje zvuk, statické obrázky, animaci a full-motion (celoobrazové video). Nejstarší formát od Philips =>NEKUPOVAT CD firmy Philips. Mechaniky musí umět číst (napřvětšina disků Panasonic a Matsushita je NEpodporují)a dále uWIN 95 komprimované soubory MPEG nejsou MSCDEX podporovány (i když MSCDEX pro Win3.xx ano)

 • CD-I
  • Formát 1
  • Formát 2

Green book obsahuje i definici MPEG-1 (11172).Disky se nazývají Video CD

4. Bílá kniha

používá MPEG pro video a CD-ROM XA pro audio. Od r.1994 nejužívanější formát. Umožňuje základní přehrávací funkce videa (dopředu,vzad,rych­le, atd.) Navazuje na CD-I green book.

 • Video-CD (nepoužívá se, nahrazena videokazetami)
 • Disky o průměru 12, 20, 30 cm vyžadují speciální přehrávač
 • malá kapacita
 • Kodak Photo CD - hybridní disky v Mode2- Form1
 • obraz je 2048řádků x 3072bodů, 24bit - tj. 18MB. lze zobrazit ve formátech
 • Base/16128řádků x 192bodů
 • Base/4256 x 384
 • Base 512 x 768
 • 4Base 1204 x 1536
 • 16Base 2048 x 3072 bodů

5. Oranžová kniha zahrnuje

 • Photo CD (podle M. Bartoně - velká kniha o vypalování CD - sem nepatří)

Part I
MO (magnetooptické) přepisovatelné disky

Part II
CD - R může použít multisession (dohrávání disku)

Part III
CD - RW

Nejsou kompatibilní s CD přehrávači

datové pole podle této knihy obsahujenavíc kalibrační programové pole - PCA, kterým se kalibruje laserovýpaprsek.

6. Modrá kniha

 • Smíšený disk (se zvukovými i datovými stopami)
 • CD-I Ready disk
 • Bridge disk

Shrnutí: Pro Photo CD standard Orange book v režimu multisession
Videonahrávky White Book a Green Book plus XA
Zvukové CD Red book


 

Všechny články v sekci
Hardware
Článek pro vás napsal David Jančík
Avatar
Uživatelské hodnocení:
1 hlasů
Autor je vášnivý programátor. Nezná slovo "nelze", nebojí se zkoušet nepoznané a pronikat do nových technologií.
Aktivity

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!