September discount week
Pouze tento týden sleva až 80 % na e-learning týkající se MS Office
50 % bodů zdarma na online výuku díky naší Slevové akci!

Tiskárny

Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě vytisknout (nejčastěji na papír).

Parametr Vysvětlení Rozsah
Typ tisku Způsob použitý k tisku jednotlivých znaků Jehličková, tepelná, inkoustová, laserová tiskárna
Rychlost tisku Počet znaků vytištěných za jednotku času řádově 100 zn/s - 10 stránek/min
Kvalita tisku Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) 120 - 1200 bpi
Barevnost Schopnost tisknout pouze černobíle nebo i barevně. Černobílé, barevné
Pořizovací náklady Cena, za kterou je možné tiskárnu pořídit řádově 1000 Kč - 100000 Kč
Cena za vytištěnou stránkou Cena, kterou uživatel zaplatí za vytištěnou stránku. Je dána cenou listu požadovaného papíru, cenou a životností tiskové náplně (páska, inkoust, toner)  

Barevné tiskárny Subtraktivní barvy - při soutisku všech barev by měla vyjít černá barva. Aditivní barvy – při soutisku všech barev se vytiskne bílá barva.

Druhy tiskáren

 • Typové
  • typové kolečko (dnes se nepoužívají)
  • typový válec. používá se u rychlotiskáren u sálových počítačů. (rychlost 400řádků/min).
 • Rastrové tiskárny:
  • jehličkové
  • tepelné,
  • inkoustové
  • laserové
  • LED
  • ofsetový tisk.

Ovládání tiskáren

Escape sequence

Levné tiskárny jsou ovládany tzv. escape sequencí od firmy Epson. <ESC> sekvence je posloupnost znaků, začínajících ASCII znakem pro <ESC> (27 čili 1BH), která má význam příkazu. Tato tiskárna pak dostává příkazy postupně (nový řádek atd), které taky postupně provádí. (neumí předvídat).

Dokonalejší ovládání je prováděno jazykem PCL (printer Command Language) (PCL 4 a PCL 5)nebo PostScript, které umí popsat naráz celou stránku. To ale vyžaduje u tiskáren buffer na obsah celé stránky. Po naplnění bufferu se celá stránka převede na bit mapu a pak proběhne plynule tisk celé stránky.

PCL
PCL jazyk je vektorový, který má poměrně málo příkazůa tak části, které neumí zapsat vektorově zapisuje jako bitmapu. Proto je jeho produkt závislý na druhu tiskárny (ovladači). Je pomalejší než postscript a velmi spolehlivý. HP uvedla na trh HP PCL6, který je rychlejší než 5. Používá se u tiskáren HP LaserJet 6P.[4]

Postcript
Postscript je jazyk složitější a čistě vektorový. Je velmi spolehlivý a jeho nedostatky (stránky) se mohou projevit až u velmi složitých tisků. Je nezávislý na zařízení a jeho rozlišovací schopnosti. Zasílané prvky se překrývají v pořadí.

Tento výukový obsah pomáhají rozvíjet následující firmy, které dost možná hledají právě tebe!

Vytváření kódu. Interpret PostScriptu nejdříve vytvoří seznam objektů jedné stránky se systémem souřadnic. Tím se stává nezávislý nazařízení. RIP - Raster Image Procesor převede příkazy PostScriptu do řídících informací Seznam se třídí a pak se převede do bitmapových rastrů. Velikost přenášeného souboru záleží na velikosti seznamu. Osvitová zařízení doplňují RIP koprocesory. Obvykle ale RIP je vytvářen softwareově v počítači.

Písma s formátem Type1 jsou u všech systémů bez problému. True Type má dosti potíže v Windows, kdy se tiskne jiné písmo (i u použití UniCodu). -roto Adobe a Microsoft se dohodly (1997) na novém druhu písma Open Type. Cílem je podpora Internetových aplikací.

Faktory kvality tisku
Rozlišení určuje počet bodů na inch DPI. Např. 300DPI znamená, že na ploše 1 čtverečního palce bude 300 x 300 bodů. Pokud se tiskne jen černá barva je tisk bez problému. Potíže nastávají při tisku odstínu šedi. Proto se z těchto bodů vytváří tzv. tiskový bod, který je tvořen z několika bodů, podle požadovaných stupňů šedi. Pro zobrazení 256 úrovní šedi je zapotřebí vytvořit tiskový bod sestávající se ze 256 základních bodů, tedy tiskovým bodem bude čtverec o straně 16 bodů. Pak rozlišení je pouze 20bodů na palec.
Pro laserové a inkoustové tiskárny je obvykle 25 úrovní šedé.
Barevné tiskárny rozlišujeme na 3 barevné a 4 a 6ti barevné. 3barevné se hodí tam, kde převažuje grafika nebo není mnoho černé barvy.
4 barevné jsou vhodné tam, kde je grafika a černý text.
5ti barevné tiskárny jsou určeny pro Phototisk. EpsonPhoto má 6 barev - CMYK +světle modrá a světle červená
Tisková hlava má rozlišení obvykle 600DPI nyní až 1440x720 DPI (Epson na speciálnípapír), Maximální počet trysek je 300 o průměru menším než 50um (obvykle 128 nebo 64 pro Č/B a 3 krát 64 nebo 32 pro barvy), frekvence 15kHz. Barevné tiskárny mají 3x64 trysek a dosahují rozlišení 300dpi.
Další možností vytváření proudu inkoustu je piezoelektrický princip.
Barevné inkoustové tiskárny (cena 3000 až 5000 DM) pracují na stejném principu jako černobílé, ale tisk rastru se opakuje pro každou barvu zvlášť. Proto u barevných nelze kvalitu srovnávat s laserovou tiskárnou. Cena kopie cca 0.80 DM. Tisk je pomalý - asi 2 str/min. Proces tisku dithering může dosáhnout místo 7 barev až 256 odstínů. Dosahuje se to tiskem velmi blízkých bodů. Tímto se ale snižuje rozlišitelnost tisku na polovinu (sléváním bodů).
Tiskárny se stále tryskajícím inkoustem se používají pro potisk zboží s nerovným povrchem ( obaly).
Barevné inkoustové tiskárny mají nejlepší poměr výkon/cena.

RET technologie

RET - Resolution Enhacment Technology - technologie vyrovnávání obrysů pomocí menších bidů, které se interpolují mezi standardní body. Je použitelná u inkoustových a laserových tiskáren.

C-RET technologie
C-RET - Color Resolution Enhancement Technology neboli technologie zvýšeného barevného rozlišení je technologií řízení velikosti kapek inkoustu.

Standardní tiskárny tisknou pouze dvě úrovně intenzity barvy na jeden bod, tj. bez kapky nebo s kapkou. K dosažení 256x256x256 to je 16.7 mil odstínů pomocí 3 barev je zapotřebí aby jedna barevná buňka se skládala ze 16x16 bodů = 256 bodů což znamená, že každý z 256 odstínů barvy lze na této ploše realizovat. Tedy užitečné rozlišení barevných tiskáren se snižuje na jednu šestnáctinu.

C-REt tiskne ve čtyřech úrovních pro jednu barvu a jeden bod (Bubble Jet tiskárna HP DeskJet 850C). To znamená že C-REt řídí množství inkoustu od 0 do 3 kapek. Při tisku CMY (Cyan - azur, Magenta - purpur a Yellow - žlutá) lze vytvořit 33=27 odstínů barev (6 primárních, 12 sekundárních a 8 složených). Pro CMYK (+ blacK - černá) lze dosáhnou 39 barevných kombinací (6 tmavých a 6 světlých primárních, 12+12 sekundárních a 3 stupně šedi) {Byte?}. Tedy lze vytvořit 43=64 pravých barev, to znamená, že k vytvoření 16,7 mil odstínů je zapotřebí buňka o velikosti 9x9 bodů. Na této ploše tedy každá barva může vytvořit 256 sytostí. {Chip 7/95}.

Pro HP tiskárny existuje ovladač ColorSmart, který stránku analyzuje a pak stanoví nejvhodnější způsob tisku s optimalizací barev jak pro texty, obrazy tak i pro grafiku.[4]

Tato technologie používá pouze pigmentový inkoust. Je to roztok mikročásteček plastiku v transparentním nosiči a je vlastně analogií toneru laserových tiskáren. Tento inkoust řeší i problém recyklovaného papíru, který velmi vpíjí a tím klesá intenzita barev. Pigmentový inkoust se usazuje jen na povrchu a tím klesá spotřeba inkoustu a tisk je ekonomičtější.

Inkoustová tiskárna

Inkoustová tiskárna tiskne pomocí inkoustu, který je stříkán na papír. Inkoust bývá umístěn v malé nádržce, jež se pohybuje společně s tiskovou hlavou.

Kvalita tisku inkoustové tiskárny je silně závislá na použitém papíru. V případě kvalitního papíru je možné dosáhnout velmi kvalitního tisku (za cenu vyšších nákladů na tuto vytištěnou stránku). Barevný tisk bývá prováděn pomocí různobarevných inkoustů.

Inkoustové tiskárny poskytují vyšší rychlost tisku než tiskárny jehličkové. Jedná se o zařízení vhodná pro tisk běžných textových i grafických dokumentů. Jejich pořizovací cena dnes již není příliš vysoká. Jejich nevýhodou je však poměrně vysoká cena za vytištěnou stránku, která je dána cenou inkoustu a vyšší cenou kvalitního papíru.

Laserová tiskárna

Laserová tiskárna je zařízení určené zejména pro profesionální použití. Poskytuje velmi vysokou kvalitu (300 dpi - 1200 dpi) i rychlost tisku (desítky stránek za minutu). Jedná se o poměrně drahé zařízení - ale cena za vytištěnou stránku bývá většinou nižší než u inkoustových tiskáren.

Při tisku laserové tiskárny jsou nejdříve znaková data zasílaná počítačem převáděna řadičem na videodata. Ta jsou zasílána na vstup polovodičovému laseru. Polovodičový laser vysílá laserový paprsek, který je vychylován soustavou zrcadel na rotující válec. V místech, kam tento paprsek na válec dopadne, dojde k jeho nabití statickou elektřinou na potenciál řádově 1000 V. Rotující válec dále prochází kolem kazety s barvícím práškem (tonerem), který je vlivem statické elektřiny přitažen k nabitým místům na povrchu válce. Papír, který vstoupí do tiskárny ze vstupního podavače, je nejdříve nabit statickou elektřinou na potenciál vyšší než jsou nabitá místa na válci (cca 2000 V). V okamžiku, kdy tento papír prochází kolem válce, dojde k přitažení toneru z nabitých míst válce na papír. Toner je do papíru dále zažehlen a celý papír je na závěr zbaven elektrostatického náboje a umístěn na výstupní zásobník. Rotující válec po otištění na papír prochází dále kolem sběrače elektrostatického náboje a čističe od toneru.

Princip tisku laserové tiskárny

LED tiskárny

Nemají laser, ale soustavu LED diod, které osvětlují válec. Válec je diodou osvětlován přímo a bočně. Boční osvětlení se musí protínat, aby mohlo být použito. Jinak je princip stejný jako u laserové tiskárny.


 

Všechny články v sekci
Hardware
Článek pro vás napsal David Jančík
Avatar
Jak se ti líbí článek?
4 hlasů
Autor je vášnivý programátor. Nezná slovo "nelze", nebojí se zkoušet nepoznané a pronikat do nových technologií.
Aktivity (1)

 

 

Komentáře

Děláme co je v našich silách, aby byly zdejší diskuze co nejkvalitnější. Proto do nich také mohou přispívat pouze registrovaní členové. Pro zapojení do diskuze se přihlas. Pokud ještě nemáš účet, zaregistruj se, je to zdarma.

Zatím nikdo nevložil komentář - buď první!